BEBEĞİN SUYUNUN FAZLA OLMASI (POLİHİDRAMNİYOS)

HİDRAMNİOS
Bebeğin amnion sıvısının fazla olması:
Polihidramnios veya hidramnios rahim içerisinde bebeğin içinde bulunduğu amnion sıvısının normalden fazla olmasıdır. Bütün gebeliklerin yaklaşık %1-2'sinde polihidramnios izlenir.
Tanısı amniyon sıvısının ultrasonda fazla izlenmesi ile konur.  Amniyotik sıvı indeksi (ASİ) yöntemi 4 kadran ölçüm toplamı 250 mm'den büyükse  veya en derin vertikal cep ölçümü 80 mm'den büyükse polihidramnios tanısı konur.

Normalde amniyotik sıvı volümü 16. haftada 200 ml, 28. haftada 1000 ml, 36. haftada 900 ml ve 40. haftada 800 ml civarındadır.

Suyun çok fazla olduğu durumlarda anne karında fazla büyüme ve gerginlik olur, hatta bu nedenle anne nefes almakta zorlanabilir, karnında rahatsızlık hisseder.

amnion sıvısı, oligohidramnios, polihidramnios
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

Nedenleri:
Polihidramnios vakalarının yaklaşık %50'si idiopatiktir, yani herhangi bir neden belirlenememektedir. Özellikle hafif polihidramnios vakalarnda bu oran daha yüksek iken şiddetli polihidramnios vakalarının çoğunluğunda etiyolojik neden saptanabilmektedir.
Polihidramniosa neden olabilen durumlar:
- Annede şeker hastalığı (pregestasyonel veya gestasyonel diyabet) olması
- Fetüsün yutmasını engelleyen anomaliler (özefagus atrezisi)
- Sindirim sistemi anomalileri, özofagus atrezisi (yemek borusunun oluşmaması)
- Merkezi sinir sistemi anomalileri, anensefali,
- Solunum yolu anomalileri
- Diyafragma hernisi (Özofagusa bası yapabilir)
- Doğumsal kalp hastalıkları
- Fetüste hidrops fetalis varlığı (İmmun veya non-immun)
- Rh immunizasyonu (kan uyuşmazlığı)
- Fetusa ait enfeksiyonlar (konjenital enfeksiyonlar)
- İkiz gebelik (ikizden ikize transfüzyon sendromu)
- Kromozomal anomaliler
- İskelet anomalileri
- Torasik anomaliler
- Myotonik distrofi vb. doğumsal kas hastalıkları
- Yüksek çıkımlı kardiyak yetmezlik
- Plasentada koryoanjioma
- Fetal anemi
- Sakrokoksigeal teratom
- Psödohipoaldosteronizm
- Fetal batter sendromu (hiperprostaglandin E sendromu)
- Fetal nefrojenik diabetes insipitus

polihidramnios
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

Polihidramniyos saptanan bir gebelikte ilk adım dikkatli bir ultrasonografik anomali taramasıdır. Fetusta göğüs içerisinde ya da karın içerisindeki organlarda bir anomali, beyin anomalisi varlığı araştırılmalıdır. İkinci adım anneye ait nedenlerin araştırılmasıdır. Annede diyabet varlığını araştırmak için kan şekeri takibi yapılır.

Polihidramniosa bağlı riskler, komplikasyonlar:
Polihidramniyos varlığında potansiyel risk aşırı gerilime bağlı erken doğum ağrıları, su kesesinin açılmasıdır. Su aniden boşalırsa kordon sarkması ya da plesenta ayrılması (dekolman) olabilir. Polihidramnios erken doğuma sebep olabilir. Polihdramniosta bebek ölüm riski (perinatal mortalite oranı) %10 ile %30 arasında değişmektedir. Ayrıca polihidramnios durumunda bebekte makat duruş gibi bebeğin ters olmasına bağlı nedenlerle sezaryen olma riski de artmıştır. Aşırı polihiramnios durumunda annede nefes darlığı, bacaklarda aşırı ödem, üreter basısı gibi çok aşırı büyümüş olan uterusun basısına bağlı durumlar meydana gelebilir. Postpartum uterin atoni riski artar.

Tedavi:
Çok sık uygulanmasa da bazı durumlarda fazla sıvı enjektör ile çekilerek (amniyodrenaj, amniosentez) azaltılmaya çalışılabilir.
İndometazin denilen ilaç ile amniyon sıvısı miktarı azalabilir fakat bu ilaç 32 haftadan sonra kullanılması sakıncalıdır, 32 haftadan büyük fetuslarda duktus venozusun erken kapanmasına sebep olabilir.

Amniosentez (Amniyodrenaj):
Amniyodrenaj işlemi bir enjektör yardımıyla anne karnından amnioyon sıvısının bir kısmının çekilerek alınmasıdır. Amniyosentez işlemine benzer ancak amniyodrenaj işleminde daha fazla sıvı alınır. amniyodrenaj işlemi bazı riskler taşır: yaklaşık binde 2-3 oranında gebeliğin kaybına (bebeğin ölmesine) neden olabilir, doğumun başlamasına neden olabilir, koryoamniyonit (rahimdeki zarların iltihabı), erken membran rüptürü (su gelmesi), dekolman plasenta gibi risklere neden olabilir... Polihidramnios vakalarında seri olarak çok kere amniyodrenaj yapılabilir. Her polihidramnios hastasında uygulanan bir işlem değildir.


EK BİLGİLER:
- Yüksek rakımda yaşayanların bebeklerinde IUGR ve polhidramniosa daha sık rastlandığını bildiren araştırmalar vardır.
- Fetusun amnion sıvısını oluşturan en büyük etken fetusun idrar yapmasıdır.  Fetusun idrar yapması, amnion sıvısını yutması, ciltten transudasyon, fetal akciğerlerden üretilen sıvı amnion sıvı döngüsüne katkıda bulunan diğer faktörlerdir.
İlgili Konular:
- Bebeğin Suyunun Az Olmasu (Oligohidramnios)
- Amnion Sıvı Ölçümü
- Amnioinfüzyon


Bu sitedeki yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz: Yasal uyarıUYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"