GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİ (GTN)

Gestasyonel trofoblastik hastalıklar (GTH) (Gestasyonel trofoblastik tümör, GTT) başlıca aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

1- Komplet mol ve parsiyel mol (Hidatidiform mol)
2- İnvaziv mol
3- Koryokarsinom
4- Plasental site trofoblastik tümör (PSTT)
(PSTT: Plasental yerleşim bölgesinden gelişen trofoblastik tümörler, PYBGTT )
Bunların dışında egzajere plasental bölge, plasental bölge nodül veya plağı, epiteloid trofoblastik tümör ve sınıflandırılamayan trofoblastik lezyonlar vardır.

- 2 , 3 ve 4 numarada belirtilenler GTN yani gestasyonel trofoblastik neoplazi sınıfına girerler. Malign gestasyonel trofoblastik hastalıklar olarak da adlandırılır bunlar.Çünkü bunlar lokal veya uzak olarak yayılabilir. Bu gruptakiler persistan trofoblastik hastalık olarak da isimlendirilir.
- 1 numarada yer alan komplet ve parsiyel mol lokal olarak veya uzak metastaz şeklinde malign özellik gostermediği için GTN sınıfına dahil değildir. Benign gestasyonel trofoblastik hastalık olarak da adlandırılırlar.
- Burada belirtilen 4 grubun hepsine birden gestasyonel trofoblastik hastalık veya tümör (GTH, GTD veya GTT) adı verilir. Gestasyonel trofoblastik hastalıklar plasentadan yani trofoblastik dokudan gelişen hastalıklardır, yaklaşık 1000 gebelikte 1 oranında görülürler.

Gestasyonel trofoblastik neoplaziler sıklıkla mol hidatidiform'u takiben oluşurlar ancak bütün gebelik olaylarını (düşük, doğum, ektopik gebelik) takiben meydana gelebilirler. Çok nadiren GTN'ye zemin hazırlayan gebelik tespit edilemez ve direk GTN türlerinden birisi tanı alır.

KORYOKARSİNOM
Koryokarsinom metastaz yapabilen malign gestasyonel trofoblastik neoplazidir. Her tür gebeliği takiben oluşabilmekle beraber koryokarsinomların yaklaşık yarısı mol hidatiformu takiben oluşur. %25'i spontan abortus ve ektopik gebelik sonrası oluşur, %25'i term gebelik yani doğumu takiben oluşur.
Non-molor gebeliklerden sonra meydana gelen GTN'ler sıklıkla koryokarsinomdur.

İNVAZİV MOL:
Trofoblastik doku myometrium içerisine invazyon yapar ve vajinaya, parametrial alana doğru yayılma gösterebilir. Koryokarsinomun ve PSTT'nin tersine metastaz yapmaz. Tek ajan kemoterapiye çok iyi yanıt verir genellikle. Mol gebeliği takiben oluşur.

PLACENTAL SITE TROPHOBLASTIC TUMOR (PSTT)
(Plasental yerleşim bölgesinden gelişen trofoblastik tümörler, PYBGTT )
PSTT intermediate sitotrofoblast hücrelerden gelişen nadir bir malign gestasyonel trofoblastik tümördür. Genellikle term gebeliği takiben meydana gelmekle birlikte, molar gebelik veya abortuslardan sonra da meydana gelebilir. %30'dan fazla vaka da metastaz saptanır. Genel olarak kemoterapiye dirençli bir tümördür. Tedavide histerektomi yapılır.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın
Metastaz:
Malign gestasyonel trofoblastik hastalıklar (GTN) metastaz yapabilir. En metastaza yatkın özellik gösteren koryokarsinomdur. Koyokarsinomda en sık metastaz gerçekleşen organ akciğerdir, metastaz saptanan hastalaların yaklaşık %80'inde akciğer metastazı vardır. Vajina metastazı sıktır. Beyin ve karaciğer, böbrek yaklaşık %5-10 hastada metastaz izlenen organlardır.
GTN hastalarının yaklaşık %4'ünde tanı anında metastaz vardır.

Tanı:
GTN tanısı aşağıdaki kriterlerden birisinin varlığında konulabilir:
- Histopatolojik olarak koriokarsinom ya da PSTT tanısı konması
- B-HCG değerlerinde artma veya plato olması
- Mol boşaltımı sonrası 6 ay geçmesine rağmen BHCG değerinin sıfıra ulaşmaması
- Metastaz saptanması

Tedavi:
Gestasyonel trofoblastik neoplaziler kemoterapiye son derece duyarlı tümörlerdir. Tek ajan veya multi-ajan kemoterapi kullanılır. Tek veya çoklu kemoterapi kulanımı hastalığın evresi, risk kategorisi ve daha önce kullanılan kemoterapiye göre belirlenir. Bazı durumlarda küretaj ve histerektomi, lokal eksizyon, histerotomi gibi cerrahi işlemler tedavide yer almaktadır.

GTN sonrası gebelik ve doğum:
Gestasyonel trofoblastik tümör veya neoplazi tedavisi sonrası en az 1 yıl gebelikten kaçınmak gerekir çünkü gebelik varlığında hastalığın nüksü tespit edilemeyecektir veya geç tespit edilebilecektir.
Çalışmaların çoğunda persistan trofoblastik hastalık (GTN) nedeniyle kemoterapi gören hastaların gebe kalabilme oranlarında azalma olmadığı ve kemoterapinin sonraki gebeliklerde düşük, malformasyon gibi gebelik komplikasyonlarında artış yapmadığı gösterilmiştir. Hastalar yüksek oranda canlı doğum elde edebilmiştir. (kaynak 1, 2, 3, 4)


İlgili Konular:
- Mol Gebelik (Üzüm Gebeliği)
- Parsiyel Mol Hidatiform


Bu sitedeki yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz: Yasal uyarıUYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"