WBC (LÖKOSİT)

WBC değeri nedir?
WBC ingilizce "white blood cell" kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. White blood cell = Beyaz kan hücresi (beyaz küre) anlamına gelir. Bu hücrelerin diğer adı akyuvardır. WBC ölçümü tam kan sayımı yani hemogram tahlili sırasında diğer parametrelerle birlikte bakılır. Çeşitli nedenlerle WBC sayısında artma veya azalma görülebilir.

WBC değerlendirmesi genellikle enfeksiyon hastalıklarından şüphelenildiğinde yapılır ancak tek sebep bu değildir, başka hastalıklarda da bilgi verebilir.

Normal değerleri:
Erişkinler için normal değer aralığı: 4000 - 10000 / µL = 4-10 10³/µL
Lökositler eritrositlerden daha büyük hücrelerdir. Ancak sayı olarak eritrositler çok daha fazladır.

WBC tahlili nasıl yapılır?
WBC hastanın kolundaki venden (toplar damardan) alınan kandan tam kan yani hemogram çalışılarak yapılır. Nadiren el parmağından veya yenidoğan bebeklerde toğuktan alınan kan ile de çalışılabilir.

WBC düşüklüğü veya yüksekliği nedenleriyle ayrıca anlatılmıştır.

WBC (Lökosit) çeşitleri:
Kanda bulunan lökosit türleri normal zmaandaki oranları ile aşağıda verilmiştir. Bazı hastalıklarda nötrofillerin sayısı değişirken, bazı hastalıklarda lenfositler veya eozinofillerin sayısı değişebilir.
- %50-70 nötrofil
- %20-40 lenfosit
- %2-6 monosit
- %2-4 eozinofil
- %0-1 bazofil,

NE% : Nötrofil Yüzdesi
LY% : Lenfosit Yüzdesi
MO% : Monosit Yüzdesi
EO% : Eozinofil Yüzdesi
BA% : Bazofil Yüzdesi


WBC (LÖKOSİT) DEĞERİNİN YÜKSEK ÇIKMASININ NEDENLERİ
WBC (lökosit) sayısının artmasına lökositoz denir. Tam kan sayımında WBC artmasının en sık nedeni enfeksiyonlardır. Hemen hemen her enfeksiyon WBC artmasına sebep olabilir. Bunun dışındaki nedenler enflamasyonlar, travma, stres, aşırı egzersiz, çok nadiren lösemi gibi hastalıklar olabilir.


WBC (LÖKOSİT) SAYISININ DÜŞÜKLÜĞÜ
Tam kan sayımı tahlilinde WBC sayısının normalden az yani düşük çıkmasına lökopeni denir. Lökopeni bazı enfeksiyonlarda (tifo, paratifo, brusella, miliyer tüberkülozbzı virüs ve riketsiya enfeksiyonları), lösemi, aplastik anemi gibi hastalıklarda, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görenlerde meydana gelebilir. Bazı ilaçlar da lökopeniye neden olabilir.

Lökositlerin kanda çeşitleri bulunur bunlardan en çok olanı nötrofil denilen hücrelerdir. Nötrofillerin sayısının azalmasına nötropeni denir.

Lökosit ve nötrofil sayılarının düşmesi vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin azalmasına neden olur çünkü bu hücreler enfeksiyon ajanlarına karşı savaşan hücrelerdir.


HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) WBC DEĞERİ YÜKSEKLİĞİ
Hiç bir enfeksiyon ve başka bir neden olmaksızın tamamen normal bir hamilelikte anne kanında lökosit (wbc) sayısında artış meydana gelebilir ancak çoğu zaman gebe olmayanlar ile benzer değerlerdedir. Enfeksiyon ve diğer nedenler normal dışı daha fazla yülkselmelere neden olabilir. Gebelikte yaklaşık olarak 15.000 civarına kadar lökosit sayısı artışı normal kabul edilebilir, ayrıntılı normal değer aralıklarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Doğum sırasında ve sonrasında wbc sayısı daha fazla artabilir, 25000-30000 civarına kadar yükselmeler izlenebilmektedir. Anne kanında WBC sayısı genellikle doğumdan 1 hafta sonra normale döner.


Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"