PATOLOJİ RAPORUNDA POZİTİF VEYA NEGATİF NE DEMEK?

Tıpta patoloji rapor kağıdında veya başka bir tahlil sonucunda görülen pozitif  kelimesi her zaman olumlu anlama gelmez; negatif kelimesi de her zaman olumsuz anlama gelmez.

Pozitif ne demek?
Pozitif (positive) İngilizce kökenli bir kelimedir ve Türkçedeki karşılığı olumlu, müsbet gibi kelimelerdir. Ancak tıp dilinde bir bulgunun veya bir işaretin pozitif diye ifade edilmesi onun var olduğu yani müsbet anlamına gelir; bu var oluş hasta için her zaman olumlu anlama gelmeyebilir.
Örneğin:
- Bir patoloji sonucunda kanser hücreleri pozitif demek bu hücrelerin izlendiği anlamına gelir ve bu hasta için olumlu değil olumsuz bir durumdur.
- Bir tahlil sonucunda "eritrosit pozitif" yazması, o tahlile gönderilen madde içerisinde eritrosit yani kan izlendiği anlamına gelir, bu bazı yerlerde normal bir şeyken bazı yerlerde bulunması anormaldir.
- İnvazyon pozitif, tümör hücresi pozitif, boyanma pozitif, nekroz pozitif, atipi pozitif gibi çok çeşitli tanımlar içerisinde bulunabilir.

Bu nedenle pozitif kelimesi raporlarda, tahlil sonuçlarında görüldüğünde hemen iyi veya kötü anlama yorulmamalıdır, doktora danışılarak bilgi elde edilmelidir.

Negatif ne demektir?
Negatif (negative) kelimesi İngilizce kökenli bir kelimedir ve Türkçedeki karşılığı olumsuz, zıt, eksi gibi kelimelerdir. Tıp dilinde bir bulgunun veya bir işaretin negatif diye ifade edilmesi onun var olmadığı, bulunmadığı anlamına gelir genellikle. Bahsedilen şeyin var olmaması hasta açısından olumlu veya olumsuz olabilir.
Örneğin:
- Bir patoloji sonucunda "malign hücre negatif" veya "malignite negatif" denmesi, malignite yani kanser hücresi izlenmediği, olmadığı anlamına gelir. Bu hasta için olumlu bir sonuçtur.
- Bir tahlil sonucunda protein negatif yazması, tahlile gönderilen madde içerisinde protein izlenmediği anlamına gelir. Proteinin izlenmemesi bazen olumlu bazen olumsuz sonuçlara sebep olabilir, tahlile gönderilen maddenin ne olduğuna göre bu değişir (kan, idrar, bos, akciğer plevra sıvısı...)
- İnvazyon negatif, tümör hücresi negatif, boyanma negatif, nekroz negatif, atipi negatif, yayılım negatif gibi çok çeşitli tanımlar içerisinde bulunabilir.

Özetle:
Ameliyat veya başka  küçük operasyonlarla gönderilen dokuların patoloji sonuçlarında görülen pozitif veya negatif kelimesinin, sonuç kağıdının doktora gösterilmeden kendi kendine hasta tarafından yorumlanması yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu kelimeler her zaman olumlu veya olumsuz anlama gelmez. Aynı patoloji veya rapor kağıdında bazı özelliklerin pozitif bazı özelliklerin negatif olduğu yazabilir, bunların hepsi birden değerlendirilerek durumun ne olduğu doktor tarafından hastaya açıklanır.
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"