PATOLOJİ RAPORUNDA POZİTİF VEYA NEGATİF NE DEMEK?

Tıpta patoloji rapor kağıdında veya başka bir tahlil sonucunda görülen pozitif  kelimesi her zaman olumlu anlama gelmez; negatif kelimesi de her zaman olumsuz anlama gelmez.

Pozitif ne demek?
Pozitif (positive) İngilizce kökenli bir kelimedir ve Türkçedeki karşılığı olumlu, müsbet gibi kelimelerdir. Ancak tıp dilinde bir bulgunun veya bir işaretin pozitif diye ifade edilmesi onun var olduğu yani müsbet anlamına gelir; bu var oluş hasta için her zaman olumlu anlama gelmeyebilir.
Örneğin:
- Bir patoloji sonucunda kanser hücreleri pozitif demek bu hücrelerin izlendiği anlamına gelir ve bu hasta için olumlu değil olumsuz bir durumdur.
- Bir tahlil sonucunda "eritrosit pozitif" yazması, o tahlile gönderilen madde içerisinde eritrosit yani kan izlendiği anlamına gelir, bu bazı yerlerde normal bir şeyken bazı yerlerde bulunması anormaldir.
- İnvazyon pozitif, tümör hücresi pozitif, boyanma pozitif, nekroz pozitif, atipi pozitif gibi çok çeşitli tanımlar içerisinde bulunabilir.

Bu nedenle pozitif kelimesi raporlarda, tahlil sonuçlarında görüldüğünde hemen iyi veya kötü anlama yorulmamalıdır, doktora danışılarak bilgi elde edilmelidir.

Negatif ne demektir?
Negatif (negative) kelimesi İngilizce kökenli bir kelimedir ve Türkçedeki karşılığı olumsuz, zıt, eksi gibi kelimelerdir. Tıp dilinde bir bulgunun veya bir işaretin negatif diye ifade edilmesi onun var olmadığı, bulunmadığı anlamına gelir genellikle. Bahsedilen şeyin var olmaması hasta açısından olumlu veya olumsuz olabilir.
Örneğin:
- Bir patoloji sonucunda "malign hücre negatif" veya "malignite negatif" denmesi, malignite yani kanser hücresi izlenmediği, olmadığı anlamına gelir. Bu hasta için olumlu bir sonuçtur.
- Bir tahlil sonucunda protein negatif yazması, tahlile gönderilen madde içerisinde protein izlenmediği anlamına gelir. Proteinin izlenmemesi bazen olumlu bazen olumsuz sonuçlara sebep olabilir, tahlile gönderilen maddenin ne olduğuna göre bu değişir (kan, idrar, bos, akciğer plevra sıvısı...)
- İnvazyon negatif, tümör hücresi negatif, boyanma negatif, nekroz negatif, atipi negatif, yayılım negatif gibi çok çeşitli tanımlar içerisinde bulunabilir.

Özetle:
Ameliyat veya başka  küçük operasyonlarla gönderilen dokuların patoloji sonuçlarında görülen pozitif veya negatif kelimesinin, sonuç kağıdının doktora gösterilmeden kendi kendine hasta tarafından yorumlanması yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu kelimeler her zaman olumlu veya olumsuz anlama gelmez. Aynı patoloji veya rapor kağıdında bazı özelliklerin pozitif bazı özelliklerin negatif olduğu yazabilir, bunların hepsi birden değerlendirilerek durumun ne olduğu doktor tarafından hastaya açıklanır.
Tamamını >>

TAHLİLLER

TAHLİL DEĞERLERİ
Kadın hastalıkları, gebelik, infertilite (kısırlık), tüp bebek, menopoz, kemik erimesi (osteoporoz) ve diğer hastalıklarla ilgili en sık uygulanan tahliller hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

(Etiketler: Tahlil değerleri, tahliler sonuçları, tahlil sonucu,  tahlil değerlendirme, tahlil terimleri)

TAM KAN SAYIMI TAHLİLİ (HEMOGRAM)

RDW

WBC (LÖKOSİT)

RBC DEĞERİ

HGB (HB, HEMOGLOBİN)

HCT (HEMATOKRİT)

MCV

MCH

MCHC

RETİKÜLOSİT (RET)

PLT (PLATELET, TROMBOSİT)

KAN ŞEKERİ (GLİKOZ) (GLU)

AST (ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ)

ALT (ALANİN AMİNOTRANSFERAZ)

ALP (ALKALEN FOSFATAZ)

GGT (GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ)

BİLİRUBİN

TOTAL PROTEİN

ALBUMİN

ÜRE (BUN)

KREATİNİN

KOLESTEROL

TRİGLİSERİD

NA (SODYUM)

K (POTASYUM)

Ca (KALSİYUM)

TSH (TİROİD STİMÜLAN HORMON)

T4 HORMONU

sT4 (fT4) HORMONU

T3 HORMONU

sT3 (fT3) HORMONU


Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.
Tamamını >>

TSH (TİROİD STİMÜLAN HORMON)

TSH Beyinde bulunan hipofiz bezinin ön kısmından salgılanan bir hormondur. Salgılanması hipotalamustan gelen TRH hormonu tarafından düzenlenir. TSH hormonu tiroid bezine etki eder ve buradan troid hormonlarının (t3 ve t4) salgılanmasını sağlar.

TSH = Troid Stimülan Hormon = Troid Uyarıcı Hormon

Normal değeri:
0,25-5 mIU/ml

TSH yüksekliği nedenleri:
- Primer hipotroidi
- Guatr
- Ektopik TSH üreten tümörler
- Hippofiz adenomu
- Hashimato Troiditi
- Hipotroidi hastalarında tiroid hormon ilaçlarının yetersiz dozda alınması

TSH düşüklüğü nedenleri:
- Primer hipertiroidi (guatr hormonlarının yüksekliği)
- Toksik adenom
- Hipofizer hipotiroidizm
- Hipotroidi hastalarında tiroid hormon ilaçlarının fazla dozda alınması


HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) TSH DEĞERİ:
Hamileliğin ilk trimesterinde (ilk 3 ayda) TSH hormonu düzeyi düşük veya normal olabilir. Hamileliğin daha sonraki aylarında normal sınırlarda olması beklenir.
Gebeliğin ilk 3 ayında annede BHCG hormonunun çok artması tirotropik etki yapar. Yani BHCG hormonu TSH hormonuna yapısal benzerliğinden dolayı onu taklit eder ve beyinde hipofizde T4 düzeyi artmış olarak algılanır, bunun neticesinde TSH salınımı azalır. Hamileliğin ilk 3 ayında TSH'ın düşük olmasının nedeni budur.


Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.


İlgili Konular:
Gebelikte Tiroid Hastalıkları ve Guatr
Hamilelikte İyot Eksikliği
Tamamını >>

T4 HORMONU

T4 = TİROKSİN = TETRAİYODOTİRONİN

Troid bezinden salgılanan iki hormon T3  ve T4'dür. Troid hormonları metabolizma hızını düzenler.
Tiroid hormonları kanda serbest ve proteinlere bağlı şekilde iki formda bulunurlar.
TT4 = Total T4 = Serbest ve bağlı formların toplamı
T4 = T4'ün proteinlere bağlı kısmı
sT4 = Kanda serbest olarak bulunan T4 hormonu

Normal değeri:
TT4 normal değeri yaklaşık 5-13 ng/dl

T4 yüksekliği nedenleri:
- Nodüler guatr
- Graves hastalığı
- Tiroidit

T4 düşüklüğü nedenleri:
- Hashimato hastalığı
- Troidektomi ameliyatı sonrası
- Hipofizer yetmezlik


HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) TOTAL T4 DEĞERİ:
Hamileliğin her döneminde total T4 hormonu düzeyinde artış izlenir. Bunun nedeni gebelikte artan östrojen hormonunun etkisi ile TBG (Thyroid-Binding Globulin)'in artmasıdır. TBG kanda bulunan T3 ve T4 hormonlarını bağlayan proteindir.


Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.


İlgili Konular:
Gebelikte Tiroid Hastalıkları ve Guatr
Tamamını >>

sT4 (fT4) HORMONU

sT4 = fT34 = SERBEST (FREE) TİROKSİN

Tiroid hormonları kanda serbest ve proteinlere bağlı olarak iki formda bulunurlar. sT4 serbest olarak bulunan tiroksin (T4) hormonunu ifade eder. (s: serbest, f: free anlamında)

Normal değeri:
sT4 normal değeri yaklaşık 0.90-1.70 ng/dl

sT4 yüksekliği nedenleri:
- Primer hipertiroidizm
- Graves hastalığı
- Multinodüler guatr
- Toksik nodüler guatr
- Postpartum tiroidit
- De Quervain tiroiditi
- Subakut Tiroidit
- Ektopik tiroid dokusu (struma ovari)

sT4 düşüklüğü nedenleri:
- Tiroidektomi ameliyatından sonra
- Kronik otoimmün tiroidit
- İyot yetersizliği
- Radyoaktif iyot tedavisi sonrası


HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) SERBEST T4 DEĞERİ:
İlk trimesterde (gebeliğin ilk 3 ayında) artan BHCG hormonu  nedeniyle sT4 düzeyinde artış izlenebilir. Hamilelik ayları ilerledikçe sT4 değerleri genellikle normal aralıkta seyreder. Gebeliğin 2. ve 3. trimesterinde sT4 hafif düşük olabilir.


Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.


İlgili Konular:
Gebelikte Tiroid Hastalıkları ve Guatr
Tamamını >>

T3 HORMONU

T3 = TRİİYODOTİRONİN

Boynun ön tarafında bulunan troid bezinden salgılanan iki hormon T3  ve T4'dür.
T3=triiyodotironin   T4=tiroksin (tetraiyodotironin)
Tiroid bezinden salgılanan T3 ve T4 hormoanları metabolizma ve matabolizma hızını düzenleyen hormonlardır.

Tiroid hormonları kanda serbest ve proteinlere bağlı şekilde iki formda bulunurlar.
TT3 = Total T3 = Serbest ve bağlı formların toplamı
T4 = T3'ün proteinlere bağlı kısmı
sT3 = Kanda serbest olarak bulunan T4 hormonu

Normal değeri:
TT3 normal değeri yaklaşık 80-200 ng/dl

T3 yüksekliği nedenleri:
- Graves hastalığı
- Nodüler guatr

T3 düşüklüğü nedenleri:
- Primer hipotiroidizm
- Sekonder hipotiroidizm (hipofiz bezi hastalıkları)
- Hashimato hastalığı


HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) TOTAL T3 DEĞERİ:
Hamileliğin her döneminde total T3 hormonu düzeyinde artış izlenir. Bunun nedeni gebelikte artan östrojen hormonunun etkisi ile TBG (Thyroid-Binding Globulin)'in artmasıdır. TBG kanda bulunan T3 ve T4 hormonlarını bağlayan proteindir.


Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.


İlgili Konular:
Gebelikte Tiroid Hastalıkları ve Guatr
Tamamını >>

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) KARACİĞER ENZİMLERİ

Karaciğer fonksiyon testleri olarak değerlendirilen enzimler şunlardır:
ALT (SGPT) : ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (Serum Glutamik-Piruvik Transaminaz)
AST (SGOT) : ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ  (Glutamik-Oksaloasetik Transaminaz)
ALP : ALKALEN FOSFATAZ
GGT (GTP) : GAMA GLUTAMİL TRANSPEPTİDAZ : GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ

Ayrıca aşağıdaki tahliller de karaciğer fonksiyonları hakkında bilgi verir:
- Bilirubinler
- Protrombin zamanı (PT)
- Albumin
- Total protein

Hamilelikte karaciğer enzimlerinde yükselme, azalma olur mu?
Gebelik döneminde vücudun birçok organ ve dokusunda fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Karaciğerde histolojik değişiklik olmaz ancak bazı enzimlelerde hamilelik sırasında belli oranlarda değişiklik olması normaldir. Bunlar:
- ALP: Hamilelikte özellikle son 3 ayda artar.
- Albumin: Hamilelikte azalır. (hemodilüsyondan dolayı)
- Fibrinojen, faktör VII, VIII, X artar.
- Trigliserid ve kolesterol hamilelikte genellikle yükselir.
- ALT, AST, LDH, GGT, 5'-nükleotidaz  ve bilirubin değerleleri hamilelikte normalde değişmez. Ancak bazı hastalık hallerinde değişebilir.
- PT, Pıhtılaşma zamanı değişmez.

Yukarıda belirtilen ve hamilelikte normal kabul edilen değişiklikler dışında görülen yükselme veya azalmalar bazı karaciğer ve safra hastalıkları hakkında ipucu verebilir, ileri değerlendirme gerekir.

Hepatosellüler harabiyeti gösterenler: ALT, AST
Kolestazı gösterenler: ALP (alkalen fosfataz), GGT (gama glutamil transferaz), 5’- Nükleotidaz, Lösinaminopeptidaz
Karaciğerin sentez fonksiyonunu gösterenler: Albumin, Protrombin zamanı


İlgili Konular:
- Hamilelikte Tansiyon Yükselmesi (Preeklampsi)
- Gebelik İntrahepatik Kolestazı
- Gebeliğin Akut Yağlı Karaciğeri
- Bilirubin
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
ALP
GGT
Tamamını >>

KISIRLIK (İNFERTİLİTE) VARLIĞINDA YAPILAN TAHLİLLER, TESTLER

Bir çiftte kısırlık yani infertilite varlığı söz konusu olduğunda bunun sebebinin araştırılması için ve hangi tedavilerin gerekebileceğinin planlanması için bazı tahliller, testler yapılır. Erkekle ilgili bir problemin varlığının araştırılması için öncelikle spermiogram (sperm testi) ve üroloji uzmanı tarafından ürolojik muayene yapılır. Gerekirze daha ileri tetkikler üroloji uzmanlarınca planlanır. Kadında öncelikle pelvik muayene, ultrasonografi daha sonra yumurtalık fonksiyonlarını gösteren hormon tahlilleri, over rezerv testleri (yumurtalık kapasitesi), rahim filmi (hsg), salin infüzyon sonografi (sis) ve son olarak gerekirse histeroskopi, laparoskopi işlemleri yapılır. Bunlar aşağıda daha detaylı olarak anlatılmıştır.

Pelvik muayene ve ultrasonografi:
İnfertilite (kısırlık) değerlendirilmesinde ilk basamaktır. Hastada myom, kist veya benzeri bir pelvik patoloji varlığı araştırılır. Doğumsal rahin anomalileri veya rahim içerisinde septum (perde) varlığı ultrasonografide tespit edilebilir. Tüplerin açık veya kapalı olması ultrasonografide izlenemez bunun için rahim filmi (HSG) gereklidir, hsg (histerosalpingografi) hakkınd detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ultrasonografi ile ayrıca folikül (yumurta) büyümesi ve ovulasyon (yumurtlama) varlığı takip edilebilir.

Hormon tahlilleri:
Kısırlık durumunda mutlaka yapılması gereken tahlillerdir. Adetin üçüncü günü yumurtalık (over) fonksiyonlarını gösteren hormon tahlilleri (FSH hormonu, östrojen hormonu) yapılır. Bu tahliller kadının yumurtalık kapasitesi (over rezervi) ve gebe kalma şansı hakkında önemli bilgiler verir. Göğüslerden süt gelmesi (galaktore) gibi bir durum varsa prolaktin hormonuna (süt hormonu) ve troid hormonlarına da bakılır. Bu hormonlarla ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Adetin 21. günü yapılan progesteron hormonu ölçümü ovulasyon (yumurtlama) olması hakkında bilgi verir.

Over rezerv testleri (yumurtalık kapasitesi değerlendirmesi):
Bu testler kadının yumurtalıklarının hormon üretme ve yumurtlama kapasitesini gösteren testlerdir. Bu testler tedavinin başarısı ve planlanması hakkında önemli bilgiler verir. Bu testler hakkında ayrıntılı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Salin infüzyon sonografi (SİS):
Halk arasında "sulu ultrason" diye tabir edilir. Rahim içerisine vajinadan ince bir kanül ile sıvı verilerek ultrason yapılmasıdır. Bu verilen sıvı sayesinde rahim içerisi genişleyeceği için rahim iç duvarındaki myom, polip ve benzeri patolojiler daha rahat izlenir. HSG ve SİS rahim içindeki patolojiler hakkında bilgi veren tetkiklerdir. SİS (sulu ultrason) hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Histeroskopi:
Rahim içerisine kamera ile bakılan histeroskop denilen bir sistem kullanılır. Rahim içerisindeki patolojilerin gözlenmesi ve bunların tedavisi için kullanılır. Rahim içerisindeki polip ve myomlar histeroskopi yöntemi ile alınabilir. Histeroskopi her kısırlık hastasında yapılması şart bir işlem değildir, genellikle sis ve hsg'de (rahim filminde) bir patoloji izlendiğinde histeroskopi yapılır, sis ve rahim filmi normalse histeroskopi yapılmaz. Histeroskoi hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Laparoskopi:
İnfertilite (kısırlık) durumunda tüplerin açıklığının değerlendirilmesinde en güvenilir yöntemdir. Ayrıca saptanan kist veya benzer patolojilerin tedavisi için kullanılır. Her infertilite hastasında yapılması şart bir işlem değildir ancak kist benzeri bir patoloji saptanmışsa veya rahim filminde tüpler kapalı olarak izlenmişse yapılır. Rahim filminde tıkalı olarak izlenen tüplerin bir kısmının aslında açık olduğu laparoskopi ile izlenebilir. Laparoskopi işleminde tüp içerisine verilen mavi boya ile tüplerin açıklığı izlenir. Tüplerin etrafındaki yapışıklıklar açılabilir. laparoskopi hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


İlgili Konular:
- Kısırlık (İnfertilite)
- FSH Hormonu Yükselmesi
- AMH (Anti-Müllerian Hormon) 
Tamamını >>

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE ) YAPILAN TESTLER VE TAHLİLLER

Hamileliğin başlangıcından sonuna kadar farklı dönemlerde çeşitli tahliller ve testler yapılmaktadır. Hatta bazı tahlillerin gebelikten önce çiftler hamileliğe karar verdiğinde yapılması daha uygundur. Bazı testlerin gebeliğin belirli haftalarında yapılması gerekir o haftalar dışında yapılamaz bu nedenle hamilelikte bu testler dikkatle takip edilmelidir, zamanları kaçırılmamalıdır. Gebelikte yapılan testlerin bir kısmı her gebede rutin olarak yapılır, bir kısım testlerde sadece bazı gebeliklerde belli durumlar oluştuğunda yapılır. Bu testlerin hepsi gebeliğin başından sonuna doğru yapıldığı haftalara göre sırasıyla aşağıda anlatılmaktadır.

İlk muayenede yapılan tahliller:
Bu testler çiftin doktora ilk başvurusunda yapılan tahlillerdir. En doğru olanı çiftlerin gebelik oluşmadan önce henüz gebeliğe karar verdiklerinde doktora başvurmaları ve bu görüşmede tahlillerin yapılmasıdır. Çünkü bu testlerde saptanabilecek bazı anormalliklere göre gebelik daha başlamadan önce önlemler alınabilir. Ancak çiftlerin çoğunluğu gebelik oluştuktan (adet gecikmesinden) sonra doktora başvurmaktadır. Bu ilk görülmede jinekolojik muayene ve ultrasonografi ile kadın genital organları değerlendirilir. Son 1 yıl içerisinde yapılmadıysa smear testi yapılmalıdır. Genel sistemik muayene de yapılabilir ve gerekirse anormallik varlığında ilgili branş uzmanına konsültasyon yapılabilir. İlk muayenede yapılan tahliller:
- Tam kan sayımı (Hemogram): Annede kansızlık (anemi) var mı araştırmak için.
- Anne ve baba kan grupları: Kan uyuşmazlığı saptanırsa önlem alınması için.
- Kan uyuşmazlığı varsa IDC (İndirekt Coombs testi)
- Tam idrar tetkiki (Gerekirse idrar kültürü)
- TSH : Annede guatr ve troid hormon bozukluğu varsa bebeği etkileyebilir, bozukluk saptanırsa dahiliye uzmanı tarafından tedavi gerektirir.
- Toxoplazma IGM ve IGG: Detaylı bilgi için tıklayın.
- Rubella IGM - IGG (Kızamıkçık testleri): Detaylı bilgi için tıklayın.
- CMV IGM ve IGG: Detaylı bilgi için tıklayın.
- Hepatit B için HBsAg ve AntiHBs testleri yapılır: Annede Hepatit B saptanırsa bebeğe bulaşmayı engellemek için doğumdan sonra bebeğe antikor iğnesi yapılır.
- HCV testi
- HIV (AIDS) testi
- Sfiliz (frengi) için VDRL testi rutin olarak şart değildir ama yapılabilir.
- Diabet açısından riskli hastalarda açlık kan şekeri
- Biyokimya (kolesterol, böbrek ve karaciğer testleri v.b) gebelikte rutin önerilen bir test değildir. Anne yaşı ileri ise veya sistemik bazı hastalıkları varsa yapılmalıdır.

11-14 haftalar arasında:
Gebeliğin 11. haftasından sonra ultrason muayenesinde bebeğin ense kalınlığı (NT) ölçülür ve ikili test (kan tahlili) yapılır. Bu tahlil 11-14 hafta arasında yapılabilir, 14. haftadan sonra yapılamaz. Bu test hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

16-20 haftalar arasında:
Bu haftalar arasında üçlü test (triple test) veya dörtlü test yapılır. Eğer bu test sonucu riskli gelirse amniosentez (bebekten su alınması) yapılarak daha ileri inceleme yapılabilir. Bu test hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

24-28 haftalar arasında:
- 50 gr glukoz yükleme testi (Şekerli su testi) 24-28 haftalar arasında yapılır. Bu test sonucu 140'dan yüksek gelirse 100 gr OGTT testi yapılır. Bu testler hakkında detaylı bilgi için tıklayın. Bu haftaları kaçırmış ve daha ileriki haftalarda gelen hastalarda açlık ve tokluk kan şekeri bakılarak da hastanın diabete yatkınlık durumu değerlendirilebilir.
- Anne baba arasında kan uyuşmazlığı varsa 28. haftada IDC (indirekt coombs testi) yapılır ve bu test negatif çıkarsa anne-bebek arasında kan uyuşmazlığına bağlı etkilenme olmadığını gösterir. Bu durumda kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır. Etkilenme varsa (İndirekt coombs testi pozitif çıkarsa) daha ileri tetkiklerle bebekte etkilenmenin ne derecede olabileceği araştırılır. Bu konuda detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yukarıda anlatılanlar hemen hemen her gebede yapılan rutin tahlillerdir. Gebelikte oluşan bazı durumlarda ve bazı hastalıklarda yukarıdaki tahliller dışında başka tahlillerin de yapılması gerekebilir.

35-37 haftalar arasında:
Bu haftalar arasında annede Grup B Streptokok (bakteri) taraması önerilmektedir ancak ülkemizde henüz fazla yaygınlaşmamış bir uygulamadır. Bu konu hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gebeliğin özellikle son haftalarında, bebeğin sıkıntıda olduğundan şüphe duyulan durumlarda ve gün aşımı (günün geçmesi) durumunda NST (non stres test) çekilir, NST hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Biyofizik profili de NST'ye ek olarak yapılan bebeğin durumunu değerlendirmeye yarayan başka bir testtir, detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bebek ile ilgili bazı riskli durumlar saptandığında ileri değerlendirme için yapılan bir test de doppler ultrasonografi ölçümüdür.


İlgili Konular:
- Hafta Hafta Gebelik
- Gebelikte Zeka Testi Nedir? Ne zaman Yapılır?
- Gebelikte Grup B Streptokok Taraması
Tam Kan Sayımı Tahlili (Hemogram)
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"