DİSTOSİ (ZOR DOĞUM)

Distosi (dystocia) özetle doğumun anormal ve zor olması anlamına gelir. Zor doğum veya anormal doğum, uzamış doğum, uzamış doğum eylemi, uzamış eylem, anormal eylem gibi isimler verilir. Doğumu zorlaştıran, doğumun gerçekleşme süresini uzatan, normal doğumun gerçekleşmesini engelleyen durumlara distosi denir. Bütün doğumların yaklaşık %10-20'sinde distosi ile karşılaşılır.

Distosi (zor doğum) nedenine göre üçe ayrılır:
1. Pelvik darlık (annenin doğum kanalında darlık) nedeniyle oluşan distosiler
2. Fetusu pozisyon, duruş ve gelişimsel anomalilerine bağlı distosiler: Fetusun makat veya transvers durması, başın asinklitik durması, başın defleksiyonu, oksiput posterior geliş, alın gelişi, yüz gelişi, bebeğin kilosunun çok fazla olması veya bebeğin başının karnının bazı anomalilerden dolayı aşırı büyük olması (hidrosefali, anensefali), ikiz doğumlarda kilitlenme
3. Uterin disfonksiyona bağlı distosiler: Uterusun kasılması doğumun ilerlemesi için itici güçtür, buradaki anormallikler doğumun ilerlemesinde yavaşlama veya duraklamaya neden olabilir. Hipotonik disfonksiyon, hipertonik disfonksiyon şeklinde görülebilir. Uterin disfonksiyon varlığında yani rahim kasımlamalarının yeterli ve uygun düzende gerçekleşememesi durumunda servikste yeterince açılma ve silinme meydana gelemez.

Omuz distosisi:
Doğumun son aşamasında yani bebeğin başının doğması sırasında omuzların annenin pelvik kemikleri arasında sıkışarak doğamaması olayıdır. Omuz takılması ismi de verilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Distosi (anormal doğum eylemi) için risk faktörleri:
- İleri anne yaşı
- Makrozomi
- Pelvik darlık
- Oksiput posterior pozisyon
- İlk doğum (nulliparite) : Omuz distosisi için multiparite risk faktörüdür.
- Kısa boy (150 cm'den kısa)
- Postterm gebelik (Günaşımı)
- Obezite, gebelikte aşırı kilo almak
- Daha önce zor doğum yapanlar (distosi öyküsü)
- Epidural analjezi uygulanması
- Aşırı sedasyon uygulanması

Distosi ile ilgili maternal komplikasyonlar:
- Uterus rüptürü
- Postpartum kanama
- Doğum kanalı, vajina ve serviks laserasyonları
- Rektovajinal ve vezikovajinal fistüller
- Doğum kanalında ve pelviste hematomlar
- Koryoamnionit
- Postpartum enfeksiyon
- Uterin atoni
- pelvik taban hasarı
- Peroneal sinir hasarı (doğum masasında uzun süre kalmaya bağlı bacaktaki sinire bası nedeniyle)

Distosi ile ilgili fetal komplikasyonlar:
- İntrakranial kanama, intraventriküler kanama, subdural kanama
- Sefal hematom
- Kaput suksadeneum
- Klavikula, humerus ve femur gibi kemik kırıkları
- Kafatası kırıkları
- Brakial pleksus sinir yaralanmaları
- Fasial sinir yaralanması
- Fetal ölüm

Uzamış doğum eylemi süresi (Doğumun duraklaması):
Annenin sancılarının başlamasından bebeğin tamamen doğmasına kadar geçen doğum süreci çeşitli evrelere ayrılır, bu evreler hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada belirtiler sürelerin normal sınırların üzerine çıkması durumunda doğum eyleminin uzaması veya duraklaması tabiri kullanılır ve distosi olduğuna dair belirtidir.
Uzamış doğum eylemi kriterleri:
- Latent fazın ilk doğumlarda 20 saat, sonraki doğumlarda 14 saatten uzun sürmesi uzamış latent faz olarak adlandırılır.
- Doğum eyleminin aktif fazında ilk doğumlarda saatte en az 1.2 cm, sonraki doğumlarda saatte en az 1.5 cm servikal açılma olmalıdır. Bu değerlerin altında olması doğumun yavaş ilerlediğini veya durakladığını gösterir. Sefalopelvik uyumsuzluk (CPD, BPU) yani annenin pelvik kemikleri ve bebeğin başı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanabilir.
- İlk doğumlarda bebeğin baş seviyesi saatte en az 1 cm, sonraki doğumlarda saatte en az 2 cm iniş göstermelidir.
- Tam açıklık olduktan sonra fetusun doğumuna kadar geçen süre (doğumun 2. evresi) nulliparlarda ortalama 50 dk, multiparlarda ortalama 20 dk sürer. Bu evrenin nulliparlarda 2 saatten fazla sürmesi, multiparlarda 1 saatten fazla sürmesi anormaldir. Spinal anestezi uygulanmışsa bu süre nulliparlarda 3 saat, multiparlarda 2 saat olarak sınır alınır.

Bütün sezaryenlerin yaklaşık %30 kadarı distosi nedeniyle gerçekleşmektedir. En sık sezaryen endikasyonu distosidir.

İlgili Konular:
- Omuz Distosisi
- Baş Pelvis Uygunsuzluğu
- Makat Prezentasyon
- Normal Doğuma Engel (Sezaryen Gerektiren) Durumlar
- Normal Doğum
- Malprezentasyonlar
Tamamını >>

DOĞUMDA OMUZ TAKILMASI (OMUZ DİSTOSİSİ)

Omuz takılması (omuz distosisi) doğum sırasında başın doğmasını takiben omuzların pelvis içinden kurtulamaması, takılı kalması durumudur. Doğum konusunda en acil müdahale gerektiren durumlardan birisidir. Tüm doğumların yaklaşık % 0.2 - 2.1 'inde görülür. Bebeğin omuzları arasındaki mesafe ile anne pelvis boyutları arasındaki uyumsuzluk sonucu omuzun doğum yolu çıkımında sıkışmasıdır. Omuz takılması durumunda boyun bölgesinde travma ve sinir hasarı oluşabilir.

Risk faktörleri:
- İri bebek
- Annede diabet (şeker hastalığı) olması
- Annede obezite olması
- Günaşımı (Gün geçmesi)
- Birden fazla doğum yapmış olmak (multiparite)
- İleri anne yaşı
- Kısa boy
- Gebelikte aşırı kilo alımı (18 kilodan fazla)
- Daha önceden iri bebek doğurmuş olmak
- Daha önceki doğumlarda omuz takılması olması
- Uzamış doğum
- Hızlı doğum (presipite eylem)
- Epidural anestezi
- Vakum, forseps uygulanması

Omuz takılması riski bebeğin kilosu arttıkça artar fakat her zaman iri bebeklerde görülmez. Kilosu normal olan hatta normalin altında olan bebeklerde de omuz takılması görülebilmektedir. Omuz takılmalarının yaklaşık yarısı 4000 gram altındaki bebeklerin doğumu sırasında görülür. Hangi gebeliklerde doğum sırasında omuz takılması gerçekleşeceğinin net olarak önceden anlaşılabilmesini sağlayacak bir yöntem yoktur. Omuz takılması önceden tahmin edilemez ve önlenemez.

Doğumla ilgili en acil müdahale gerektiren durumlardan birisidir. Bebeğin omuzunun bir an önce kurtarılması gerekir ve bunun için çeşitli manevralar sırasıyla yapılır. (Suprapubik bası, Mc Robert's manevrası, Wood's vida manevrası, Rubin manevrası, Arka kolun doğurtulması, El-diz manevrası, Zavanelli manevrası, kasıtlı klavikula kırılması, kleidotomi, simfizyotomi şeklinde isimlendirilen manevralardır.)

Omuz takılması sonucu oluşabilecek komplikasyonlar:
- Bebekte brakial pleksus (sinir) hasarı
- Bebekte humerus, klavikula kırığı
- Bebekte kafa içi kanama
- Bebekte santral sinir sistemi hasarı
- Annenin doğum kanalında yırtık oluşması
- Atoni

Omuz takılması önceden kestirilemeyen ve önlenemeyen bir durum olsa da yukarıda anlatılan bazı risk faktörleri bilinmektedir. İri bebeklerde (4500-5000 gram üzeri) bu durumu önlemek için sezaryen ile doğum düşünülebilir.

İlgili Konular:
- Normal Doğum
- Distosi (Zor Doğum)
- Baş Pelvis Uygunsuzluğu
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"