HAMİLELİKTE BEBEĞİN GELİŞİMİNİN DURMASI (SORU CEVAP YORUMLAR)

GEBELİKTE BEBEĞİN GELİŞİMİNİN GERİ KALMASI (SORU CEVAP YORUMLAR)

Hamileyken bebeğin haftasına göre daha küçük (zayıf) olması neden olur?
Hamilelik takipleri sırasında ultrasonda bebek bazen son adet tarihine göre hesaplanan haftadan daha küçük görünebilir. Örneğin son adet tarihine göre 28 haftalık olması gereken bebeğin ölçümleri ultrasonda 26 veya 24 hafta olarak izlenebilir. Bu durum her zaman gebelikte bir problem olduğu anlamına gelmez. Bebeğin kilo ve kemik boyu ölçümlerinin olması gerekenden küçük görünmesi yani haftasına göre daha geride bebek izlenmesi rahim içi gelişme geriliğine bağlı olabileceği gibi tamamen yapısal da olabilir. Bu iki sebebi ayırmak önemlidir çünkü bebeğin ufak görünmesi gelişme geriliğine bağlı ise gebelikle ilgili bazı riskler artar ve sıkı izlem gerekir bazen erken doğum veya başka problemlere neden olabilir. Ancak bebeğin olması gereken haftadan ufak görünmesi gelişme geriliğine değil de yapısal küçük olmasına bağlı ise gebelikle ilgili risklerde artış izlenmez; bu bebek yapısal olarak küçüktür anne veya babası gibi minyon yapılı olabilir, küçük olması bir problemden kaynaklı değildir, vücut yapısının küçük olmasındandır.

Bebeğin anne karnında gelişiminin durması neden olur?
Bebeğin hamilelik sırasında büyümesinin durmasının çeşitli nedenleri vardır. Bebekte doğumsal anomali (özürlü bebek) olması sebeplerden birisidir ancak bu her zaman izlenmez. Anneye ait bazı hastalıklar (tansiyon, şeker, ciddi kansızlık, böbrek hastalığı) ve annenin sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanması gibi durumlar da bebeğin gelişiminde durmaya  neden olabilir.

Bebeğin 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta geriden gelmesi anormal midir?
Ultrason ölçümlerine göre bebek bir veya daha fazla hafta geri izlenebilir. 1-2 hafta gerilik sık izlenir ve genellikle altından bir problem çıkmaz, aynı şey daha nadir olarak 3-4 hafta gerilikler için de geçerlidir. Ancak özellikle 3-4 hafta geriliklerin bebeğin gelişim bozukluğu (IUGR) veya annedeki başka hastalıklara bağlı olma ihtimali daha fazladır. Bunların hepsinin normal olarak mı yoksa bir problemden mi kaynaklandığının ayırt edilmesi ultrasonografi, doppler, NST, bebeğin suyunun ölçümü gibi çeşitli testlerle anlaşılır.

Bebeğin karın çevresinin küçük olması neden olur?
Bebeğin karın çevresinin (göbek çevresi) geri olması bebeğin gelişiminin durakladığını anlamaya yarayan en önemli ölçümlerden birisidir. Karın çevresi (AC) ve kilo ölçümünün mevcut gebelik haftasına göre geri veya ileri olması karşılaştırılır. Buna göre bebekte gelişme geriliği veya fazla gelişme olduğu anlaşılır. Ancak karın çevresi küçük olan her bebekte bir problem olmayabilir veya gelişme geriliği ortaya çıkmayabilir; bebeğin karın çevresi yapısal olarak da küçük olabilir. Ayrıntılı incelemeler ile durum netleştirilmelidir.

Gelişimi küçük olan bebekler normal mi doğar sezaryen mi yapılır?
Anne karnında gelişimi geri kalmış ve kilosu az (zayıf) olan bebeklerin doğum şekli her iki türlü de olabilir; bu kararı belirleyen çeşitli faktörler vardır; bebeğin kilosu, doğum başladığındaki haftası, su miktarı, doppler değerleri, anomali (özür) varlığı, anneye ait hastalıklar gibi... Bütün bu faktörlere göre doğumun hangi haftada olacağına ve hangi yöntemle (normal doğum, sezaryen) gerçekleşeceğine karar verilir.

Hamileyken çoçuk gelişiminin yavaş olması nasıl anlaşılır?
Hamilelikte anne karnındaki çocuğun kilo almasını veya büyümesini annenin karnına dışarıdan bakarak yorumlamak çok yanlıştır, yanıltıcı olabilir. Bu şekilde hamilelerin karnına dışarıdan bakılark yorum yapılması anne adaylarını da yersiz yere telaşa düşürmektedir. Dışarıdan karnı daha büyük görünen bir gebenin bebeğinin kilosu dışarıdan karnı küçük görünen bir gebeye göre daha küçük olabilir. Yani karnın dışarıdan büyük görünmesi veya küçük görünmesi ultrasonda karın içerisindeki bebeğin ölçümleri ile hiç uyuşmayabilir, tam tersi çıkabilir. Bunda annenin kilosu, göbek yağı, boyu, karın şekli, bebeğin rahim içerisindeki duruşu gibi çok faktör etkilidir. Bu nedenle doktor muayenesi ve ultrason ile bebeğin gelişimi değerlendirilmeden, sadece dış görüntüye bakarak aldanmamak gerekir.


İlgili Konular:
- Gebelikte Bebekte Gelişme Geriliği Olması (IUGR)
Tamamını >>

İNTRAUTERİN (RAHİM İÇİ) GELİŞME GERİLİĞİ (IUGR)

GEBELİKTE BEBEKTE GELİŞME GERİLİĞİ
Fetusun bulunduğu gebelik haftasına göre olması gereken belirlenmiş standart ağırlıktan belli bir
oranın (%10) altında kalması intrauterin gelişme geriliği (IUGR, IUGG) olarak adlandırılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus olması gereken standart ağırlıktan küçük olan her fetusta gelişme geriliği yoktur bunların çoğunluğu yapısal olarak küçük fetuslardır.

İntrauterin gelişme geriliği (RİGG) saptanan fetuslarda strese girme, asfiksiye maruz kalma, yeni doğan döneminde ölüm riskleri normal gebeliklerden yüksektir.

IUGR tip 1 (simetrik) ve tip 2 (asimetrik) olmak üzere ikiye ayrılır. Tip 1 yani simetrik gelişme geriliği tüm gelişme geriliği olan bebeklerin %20-30 udur. Buna gebeliğin erken aylarındaki problemler sebep olur. Fetusun vücudu orantılı olarak baş, karın, bacak hepsi küçüktür. Kromozomal veya yapısal hastalıklar, erken gebelik döneminde gebenin karşılaştığı toksik maddeler veya geçirilen viral enfeksiyonlar bu tip gelişme geriliğine neden olabilirler.

Tip 2 gelişme geriliği IUGR'lerin %70-80 ini oluşturur. Tip 2 asimetrik gelişme geriliğinde olay simetrik değildir ve organlar arasında farklı büyüklükler söz konusudur. Genellikle bebeğin baş ve bacak gelişimi normalken karın bölgesi olması gerekenin gerisinde kalmıştır. Asimetrik gelişme geriliğine genellikle gebeliğin son aylarında ortaya çıkan yüksek tansiyon, diabet gibi hastalıklar sebep olur.

Simetrik ve asimetrik gelişme geriliğinin ayrımını yapmak için ultrasonografide ölçülen kafa çevresi ve bacak çevresinin karın çevresine oranı hesaplanır ve bu oran yüksekse asimetrik IUGR lehine yorumlanır.

düşük doğum ağırlığı, iri bebek
Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız

Gelişme geriliği nedenleri:
- Annede damarsal hastalıklar, hipertansiyon, şeker, kalp hastalıkları
- Preeklampsi
- Annede böbrek, karaciğer hastalıkları, diğer kronik hastalıklar
- Annede astım olması
- Annede orak hücreli anemi
- Annede beslenme yetersizliği
- Plesenta anormallikleri (Sirkumvallat plasenta)
- Annenin sigara, alkol, uyuşturucu kullanması
- Annenin yetersiz beslenmesi
- Annede kansızlık
- Fetusa ait konjenital anomaliler
- Kromozom anomalileri
- İkiz ve diğer çoğul gebelikler
- Fetusa ait enfeksiyonlar (CMV en sık IUGR yapan enfeksiyondur)
- Antifosfolipid antikor sendromu

IUGR, , RİGG, intrauterin gelişme geriliği
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

Tanı:
IUGG tanısında ultrason ve doppler ustrason yardımcı tanı yöntemleridir. Bunlarda oligohidramnios (amnion sıvısının az olması) daha sıktır. Amnion sıvısı ölçümünün 50'nin altında olması kötü bir kriterdir. Ultrasonda bebeğin baş çevresi, bacak uzunluğu, karın çevresi, tahmini ağırlığı ölçülür gebelik haftasına göre olan normal standartlarla karşılaştırılır.

Tedavi yaklaşımı:
IUGG tanısı konmuş gebelikler daha sıkı takip altına alınır ve genellikle bu takip sırasında ustrason, doppler ve NST, biyofizik profil (BPP) takiplerine göre fetusun anne karnında çok yüksek risk altında olduğu saptanırsa doğum gerçekleştirilir. Bu bebekler de normal yoldan doğabilmekle beraber sezaryen gerektirme ihtimali normal gebeliklerden yüksektir.
Amnion sıvısını 50'den az olan ve doppler ölçümleri yüksek saptanan, haftalık ultrason takiplerinde bebekte büyüme olmayan, NST'si nonreaktif olan, biyofizik profil değerlendirilmesinde 6 yada daha az puan alan gebeliklerde riskin yüksek olduğu düşünülür ve mümkün olan en kısa zamanda doğum planlanır. Erken doğuma gerek duyulabileceği nedeniyle fetusun akciğer gelişimini sağlamak için betametazon (steroid) ilacı verilir.

EK BİLGİLER:
- Trizomi 18'de IUGR çok tipiktir, gebeliğin ilk aylarında CRL ölçümünde geri kalma izlenecek kadar erken başlar. Trizomi 13'de de IUGR sık rastlanır ancak Trizomi 21'de nadirdir. Turner sendromunda da IUGR görülebilir.
- IUGR ile en çok ilişkili enfeksiyonlardan bazıları: CVM (en sık), rubella (kızamıkçık), toxoplazma, varicella, malarya, sfiliz, tüberküloz, listeria...
- Yüksek rakımda yaşayanların bebeklerinde IUGR ve polhidramniosa daha sık rastlandığını bildiren araştırmalar vardır.


İlgili Konular:
- Gebelikte Bebekte Gelişme Geriliği Nedenleri
Hamilelikte Hafta Hafta Bebeğin Boyu ve Kilosu
- Hamilelikte Bebeğin Gelişiminin Durması (Soru Cevap Yorumlar)
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"