MALPREZENTASYONLAR

DOĞUMDA PREZENTASYON BOZUKLUĞU
Normalde doğum başladığında bebek doğum kanalına başı aşağıda (önde) olacak şekilde girer, buna
verteks prezentasyon (baş geliş) denir. Kafa tasının üst arka kısmında bulunan ve oksiput diye adlandırılan kısımla bebeğin doğum kanalına girmesi normaldir ve oksiput prezentasyon olarak adlandırılır. Kafanın oksiput dışındaki bölümleri (alın, yüz) ve vücudun diğer bölümleri (makat, omuz) ile bebek doğum kanalına girerse buna malprezentasyon denir; prezentasyon anomalisi, prezentasyon bozukluğu gibi isimler de verilir. Tüm doğumların yaklaşık yüzde 5'inde malprezentasyon görülür.

Malprezenyasyonlar arasında en sık görülen makat prezentasyondur, tüm doğumların yüzde 3-4'ünde görülür.

Malprezentasyonlar:
Makat prezentasyon: Bebek makat ile doğum kanalına girmiştir.
Alın prezentasyonu: Bebek alın ile doğum kanalına girmiştir. Normal doğum mümkün değildir.
Yüz prezentasyonu: Bebek doğum kanalına yüzün tamamı ile girmiştir.
Transvers situs: Bebek uterus içerisinde yan olarak durur, doğum kanalı girişine omuzu veya kolu denk gelir. Normal doğum mümkün değildir.

Malprezentasyon için risk faktörleri:
- Multiparite
- Prematürite
- Polihidramnios
- Makrozomi
- Hidrosefali
- Anensefali
- Trizomiler
- Konjenital anomaliler
- Plasenta previa
- Miyotonik distrofi
- Uterin malformasyonlar
- Çoğul gebelik
- Pelvik tümörler
- Pelvik darlık

MALPOZİSYON:
Malpozisyon terimi malprezentasyon ile karıştırılmamalıdır. Malpozisyon bebeğin başının "oksiput anterior" dışında bir pozisyonla doğum kanalında ilerlemesidir. Normalde bebeğin başı doğum kanalına girdikten sonra oksiput anterior olacak şekilde ilerler, doğumlarda en sık bu pozisyon görülür. Malpozisyon en sık oksiput posterior daha nadiren oksiput transvers şeklinde olabilir. Oksiput posterior pozisyon hakkından ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Malprezentasyon: Prezentasyonun bozuk olmasıdır. Prezentasyon bebeğin doğum kanalına giren kısmını ifade eder.
Malpozisyon: Pozisyonun bozuk olmasıdır. Pozisyon bebeğin annenin vücuduna göre yönünü ifade eder. Sağ, sol, ön, arka gibi.

İlgili Konular.
- Alın Geliş
- Yüz Geliş
- Makat Geliş
- Transvers Geliş
- Distosi
Tamamını >>

BEBEĞİN KAFASININ TERS DURMASI (OKSİPUT POSTERİOR)

DOĞUMDA BEBEĞİN KAFASININ ARKAYA DÖNÜK OLMASI
Doğumun gerçekleşmesinde en önemli kriterlerden birisi bebeğin duruş şekli, pozisyonu ve doğum kanalına giren kısmıdır. Doğumların yaklaşık %95'inde baş önde bulunur ve bebek doğum kanalına baş önde olacak şekilde girer. Doğumların yaklaşık %5'lik kısmında ise bebeğin makatı, ayakları veya gövdesi yatay olacak şekilde doğum kanalının girişinde bulunur.

Bebeğin başının önde olduğu durumların çoğunluğunda bebeğin yüzü annenin sırtına bakacak şekilde durur yani ön tarafta bebeğin kafasının arkası vardır. Bu normal kabul edilen baş geliş doğumdur ve oksiput anterior denir. Bunun tersi olursa yani bebeğin yüzü annenin karnına bakacak şekilde durursa bebeğin kafasının arkası annenin sırtına dönük olur ve buna oksiput posterior denir (malpozisyon). Doğumun başlangıcında bebeğin kafası çoğunlukla oksiput anterior dursa da oksiput posterior olması da normal kabul edilir çünkü doğum ilerledikçe kafa dönerek oksiput anterior pozisyonuna gelecektir. Nadiren bu dönüş olmaz ve bebeğin kafası oksiput posterior pozisyonunda kalır buna persiste oksiput posterior denir. Bunun tersi olarak doğumun başlangıcında normal oksiput anterior olarak duran kafa dönerek doğumun ileri evrelerinde oksiput posterior durumuna gelebilir. Bebeğin kafasının bu pozisyonlardan hangisinde olduğu parmak ile yapılan vajinal muayenede bebeğin fontanellerine (bıngıldaklara) bakılarak anlaşılmaktadır.

Oksiput posterior duruşun önemi doğumu zorlaştırmasıdır. Doğumun evrelerinin uzamasına sebep olur ve bazen vakum-forseps gibi müdahalelere neden olabilir veya sezaryen gerekebilir. Epizyotomi daha büyük olabilir ve doğum sırasında bazen makata kadar uzayan geniş yırtıklar oluşabilir. Ancak oksiput posterior duruş her zaman sezaryen gerektirecek bir durum değildir. Oksiput posterior pozisyonundaki bebekler normal doğumla da doğabilmektedir ancak doğumun ilerleyişine göre ve muayene bulgularına göre doktor gerekirse sezaryen kararı verebilmektedir.

Oksiput posterior duruş için risk faktörleri:
- Nulliparite (İlk doğum)
- Obezite
- Anne yaşının 35'ten büyük olması
- Gebelik haftasının 41 haftayı geçmesi
- Bebeğin doğum ağırlığının 4000 gr üzerinde olması
- Daha önce oksiput posterior doğum yapmış olmak
- Doğumun birinci ve ikinci evresinin uzaması
- Epidural analjezi


İlgili Konular:
- Bebeğin Ters Durması (Makat Geliş)
Bebeğin Yan Durması (Transvers Situs)
- Malprezentasyonlar
- Yüz Geliş
- Alın Geliş
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"