BEBEĞİN EŞİNİN AŞAĞIDA OLMASI VE KANAMA - VİDEO İZLE

PLASENTA PREVİA - BEBEĞİN EŞİNİN RAHİM AĞZINA YAKIN OLMASI
Alttaki videonun ilk kısmında plasenta yukarıda (bebeğin poposundan taraf) izlenmektedir. Videoda kanama izlenen ikinci kısımda ise plsenta (bbeğin eşi) aşağıda rahim ağzını kapatmış, bebeğin kafasının önünde izlenmektedir. Doğumdan önce hamileliğin herhangi bir döneminde veya doğum sancıları başladıktan sonra plasenta previaya bağlı az veya çok miktarda kanama olabilir. Kanamanın fazla olduğu durumlarda bebek hatta bazen anne hayatı tehlikeye girebilir. Diğer riskler hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Acil sezaryen ile doğum gerekebilir. Normal doğum çoğunlukla mümkün değildir.
İlgili Konular:
- Bebeğin Eşinin Rahim Ağzında Olması (Plasenta Previa)
Tamamını >>

ANNE İLE BEBEK ARASINDAKİ KAN DOLAŞIMI - VİDEO İZLE

Anne-bebek-plasenta arasındaki kan dolaşımı:
Hamilelik (gebelik) boyunca anne ile bebek arasındaki kan dolaşımını plasenta sağlar. Plasentaya halk arasında bebeğin eşi denir. Bebek göbek kordonundaki damarlar aracılığıyla plasentaya gelen kanı alır ve plasentaya kan gönderir. Anne de plasentaya giden damarlar aracılığıyla plasentadan kan alış verişi yapar. Bu sayede bebek geekli oksijen, mineral ve besinleri plasentadan alır, atık maddelerini de plasenta arracılığıyla anneye gönderir. Plasenta hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki videoda anne-plasenta-bebek arasındaki kan dolaşımı animasyon halinde izlenmektedir. Videoda bebek rahim içerisinde izlenmektedir. Bebeği çevreleyen rahim duvarının sağ üst kısmında izlenen yassı tabaka plasentadır. Plasentadan çıkan göbek kordonu damarlarının bebeğe doğru ilerlediği görülmektedir.

Tamamını >>

PLASENTA KALSİFİKASYONU (BEBEĞİN EŞİNİN ERKEN YAŞLANMASI)

Plasental kalsifikasyon ( Bebeğin eşinde kireçlenme, Erken yaşlanma):
Plasenta anne ve bebek arasında her türlü alış verişi sağlayan organdır, halk arasında bebeğin eşi diye adlandırılır. Plasenta hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Plasental kalsifikasyon gebeliğin özellikle son aylarında ultrason muayenesinde görülebilen parlak, beyaz alanlardır. Bu alanlarda kalsiyum birikmesi (kireçlenme) olduğu için bu şekilde parlak görüntü verir. Bu kalsifikasyonlar hamileliğin her ayında görülebilir özellikle son aylarda daha sık ve büyük görülürler. Bu beyaz alanlar doğumdan sonra plasenta incelendiğinde gözle de görülebilir. Bazı araştırmalarda plasental kalsifikasyonların gebelikte sigara kullanan anne adaylarında daha sık görüldüğünü bildirmiştir.

Yapılan bir araştırmada ultrasonografide 32. haftadan önce erken plasental kalsifikasyon (yaşlanma) saptanan gebeliklerde bebek ve anne ile ilgili risklerde artış izlenmiştir. (Annede doğum sonrası kanama, dekolman plasenta, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, neonatal bebek ölümü gibi...) 32. haftadan sonra plasental kalsifikasyon izlenen gebeliklerde ayrı risklerde artış izlenmemiştir. (kaynak
2005 yılında yapılan bir diğer araştırmada 36. gebelik haftasında ileri derecede (grade 3) kalsifikasyon saptanan gebeliklerde hipertansiyon (preklampsi) ve bebekte anne karnında gelişme geriliği daha sık görüldüğü bildirilmiştir. (kaynak)
2011 yılında yapılan bir çalışmada plasentada kalsifikasyon görülen gebeliklerde bebekte anne karnında gelişme geriliği saptanma riskinde artış bildirilmiştir. (kaynak)

Sonuç olarak:
Grade 3 plasental kalsifikasyon (bebeğin eşinde erken yaşlanma) gebeliğin son ayında normal kabul edilen bir durumdur. Ancak özellikle çok erken gebelik haftalarında, 30-32 haftadan önce saptanmışsa uyarıcı bir gösterge olarak kabul edilmeli ve bu gebelikler daha yakından sıkı takip edilmelidir. Bu kalsifikasyonları azaltmak için herhangi bir tedavi yöntemi yoktur, gebelik haftaları ilerledikçe kendi kendine azalma da görülmez. Her plasental erken yaşlanma izlenen hamilelik risk altındadır ve sorun yaşanacaktır anlamına gelmez ancak bu gebelikler daha sık muayene, tansiyon ölçümü, ultrason ve NST takibi altında tutulmalıdır.

İlgili Konular:
- Plasenta (Bebeğin Eşi)
Tamamını >>

PLASENTA (BEBEĞİN EŞİ)

Plasenta kelimesi latinceden köken alır ve düz yassı kek manasına gelir. Plasentaya halk arasında "bebeğin eşi" veya "son" gibi isimler de söylenir. Gebelik boyunca bebek ve anne arasındaki bütün alışverişi sağlayan organdır plasenta. Gebeliğin erken dönemdelerinde oluşur ve gelişir, bebeğin doğumundan kısa süre sonra da anne rahminden ayrılarak dışarıya atılır. Doğumdan sonra ayrılan plasenta yaklaşık yarım kilo ağırlığında 20-25 cm çapında, 2-3 cm kalınlığında, yuvarlağa yakın yassı bir görünümdedir. Annenin yumurta hücresi ve babanın sperm hücresi döllenip birleştikten sonra bölünerek çoğalır ve blastokist denen hücre topluluğunu oluşturur. Daha sonra bir kısım hücreler farklılaşarak (trafoblast hücreler) plasenta tarafını oluşturur, bir kısım hücreler de farklılaşarak bebek tarafını oluşturur. Yani plasenta da aynen fetus gibi döllenmiş yumurtadan oluşur. Bebeğin göbek kordonu plasenta ile bebeğin göbeği arasında uzanır.

Plasenta gebelik boyunca anneden bebeğe besinlerin, glukozun, proteinlerin, vitaminlerin, minerallerin, oksijenin geçmesini sağlar. Bebekten de anneye atıkların ve karbondioksitin geçmesini sağlar. Anne ve bebek arasındaki bu alışveriş plasentadaki çok ince damarlardan anne ve bebek kanının geçmesi sayesinde olur. Plasenta sadece anne ve bebek arasında alışverişi sağlamaz bunun dışında bazı hormonların üretimi ve salgılanması gibi önemli bir görevi de vardır. Plasentanın salgıladığı hormonlardan birisi progesterondur. Plasenta oluşana kadar bu hormon gebeliğin ilk dönemlerinde korpus luteum tarafından salgılanır. Korpus luteum yumurtlama sonrasında gebeliğin başlarında yumurtalıkta oluşan bir çeşit kisttir. Bir süre onra bu kist kaybolur ve progesteron hormonu üretme görevini plasenta devralır. Plasenta östrojen hormonu da (estriol) üretir. Gebelik testlerinde belirlenen HCG (human koryonik gonadotropin) hormonu da daha gebeliğin rahim iç tabakasına yapıştığı günlerden başlayarak plasenta tarafından üretilen bir hormondur. HCG hormonu korpus luteum kistinin devam etmesini sağlar böylece plasenta gelişene kedar korpus luteumdan progestreron salınımı devam eder ve düşük önlenmiş olur. Human Plasental laktojen ve relaksin de plasenta tarafında üretilen hormonlardır.

Plasenta çoğunlukla bebek doğduktan sonra 5 dakika içerisinde ayrılır ve doktor (veya ebe) tarafından alınır. Bazen bu ayrılma süresi daha uzun sürebilir. Kendiliğinden ayrılmadığı ve rahime yapışık olduğu (plasenta akreata) çok nadir durumda ise elle halas yapılır hatta ameliyat ile alınması da gerekebilir.
Sezaryen sırasında bebek alındıktan hemen sonra plasenta doktor tarafından rahimden dışarıya alınır.

Plasentadan geçebilenler:
- TRH

Plasentadan geçemeyenler:
- TSH
- Heparin

Anormal plasenta tipleri:
- Bilobüle plasenta: Plasenta bipartita ismi de verilen bu tip plasenta iki ayrı lobdan oluşur, her iki lob yaklaşık aynı boydadur. İkiden fazla lob olması durumunda mutilobüle plasenta adı verilir. İki lobdan birisi küçük aksesuar lob şeklide ise bu durumda plasenta suksentriata ismi verilir.
- Membranöz plasenta (Placenta Diffusa): Fetal membranların villuslarla kaplı olmasıdır. Plasenta previa ve akreata eşlik edebilir.
- Halka şekilli (anuler, ring, zonary) plasenta
- Plasenta fenestrata (pencereli plasenta)
- Sirkumvallat plasenta (placenta circumvallate): Fetal membranlar plasentanın fetal yüzünü tamamen kaplamaz. Ortası çökük, etrafı halka şeklinde membranla çevrelenmiş plasentadır. Bu tür plasenta olan gebeliklerde abortus, IUGR, preterm doğum, fetal kalo atım trase bozuluğu, dekolman, konjenital anomali ve fetal ölüm riski artmıştır.
- Sirkummarjinat plasenta:  Fetal membranlar plasentanın fetal yüzünü tamamen kaplamaz. Sirkumvallat plasentanın kenar kısmında plikasyon olmayan varyantıdır, bu nedenle ortada çökük alan oluşmaz.

Umblikal kordon plasentaya ortadan değil kenardan giriş yapıyorsa buna marjinal insersiyon (battledore plasenta) denir. Umblikal damarlar kordona sarılı olmadan çıplak olarak plasentaya giriş yapıyorsa buna valemeztöz insersiyon (membranöz insersiyon) adı verilir. Her iki durum da artmış IUGR riski ile ilişkilidir

Plasentanın normalden büyük olmasının sebepleri:
- Gestasyonel diabetes mellitus (GDM)
- Hidrops fetalis
- Sifiliz enfeksiyonu


İlgili Konular:
- Anne İle Bebek Arasındaki Kan Dolaşımı - Video İzle
- Plasenta Previa (Bebeğin Eşinin Önde Olması)
Bebeğin Eşinin Rahim Ağzını Kapatmasının Riskleri
- Dekolman Plasenta (Bebeğin Eşinin Erken Ayrılması)
- Plasenta Kalsifikasyonu (Bebeğin Eşinin Erken Yaşlanması)
- Plasenta Akreata (Bebeğin Eşinin Rahim Duvarına Yapışması)
- Plasental ve Desi̇dual Dokular, Koryon Vi̇llusları Nedi̇r?
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"