ÖLÜ GEBELİK - BOZULMUŞ, SAĞLIKSIZ GEBELİK KESESİ (SORU CEVAP YORUMLAR)

HAMİLELİKTE GEBELİĞİN ÖLÜ VEYA SAĞLIKSIZ OLMASI (SORU CEVAP YORUMLAR)

Hamilelikte bebeğin kalp atımlarının olmaması ölü olduğu anlamına mı gelir?
Hamileliğin ilk haftalarında yani 4. hafta civarında sadece gebelik kesesi oluşmuştur, içerisinde bebek yani embriyo oluşmamıştır, bu nedenle bu haftalarda bebek görülemez; dolayısıyla kalp atımı izlenemez; bu normal bir durumdur ve bebeğin ölü olduğu veya oluşmadığı anlamına gelmez. Ancak yaklaşık 6 hafta civarında bebek ve kalp atımları net olarak ultrasonda izlenebilir. Geç yumurtlama vb. bir durum varsa kalp atımları daha geç de izlenebilir. Bu haftalardan sonra bebeğin görülmemesi boş gebelik anlamına gelebilir veya bebek görülmesine rağmen kalp atımı ultrasonda ve doppler incelemede görülemiyorsa bebek ölü olabilir. Bebek yani embriyonun net izlenecek kadar büyüdüğü halde kalp atımının olmaması bir ultrason cihazı ve renkli doppler ile kesin olarak teyit edilmişse bu bebeğin ölü olduğuna karar verilir. Hamileliğin ilk haftalarında olan bu durum düşük veya küretaj ile sonuçlanır, daha ileri aylarda bebek kalp atımları yoksa yani ölü ise o zaman doğum ile rahim boşaltılarak temizlenir.

Gebelik kesesinin şeklinin bozuk olması nedir?
Gebeliğin ilk haftalarında gebelik kesesinin sınırları düzenli değilse hamileliğin sağlıksız geliştiği veya gebeliğin ölü olabileceği hakkında şüphe yaratır. Çünkü gebeliklerde kese genellikle yuvarlak veya yuvarlağa yakın şekildedir, kesenin dış sınırları düngüncedir. Kese aşırı oval şekilli ise ve sınırları pürüzlü, düzensiz ise bir süre daha takip edilir ve bebeğin kalp atımı izlenmediğinde kesin olarak ölü gebelik olduğuna karar verilir. Düzensiz gebelik kesesi genellikle kendiliğinden düzelmez ve sağlıksız gebelikle sonuçlanır ancak nadiren aşırı düzensizlik yoksa bir süre sonra gebeliğin normal sağlıklı olduğu izlenebilir, bu nedenle bir süre takip edilir. Bu konuda kesenin düzenli olmasını sağlayacak bir tedavi yoktur, bu tamamen gebeliğin gelişimi ile alakalı bir durumdur, başka bir nedeni yoktur.

Ölü gebelik belirtileri nedir? Nasıl anlaşılır?
Çoğunlukla hiçbir belirti olmaksızın rutin doktor muayenesinde ultrason sırasında farkedilir. Ultrason yapmadan muayene ile anlaşılamaz. Nadiren kanama, lekelenme gibi belirtiler olabilir hastada, bunun dışında ölü gebelik olduğunu özellikle anlamaya yarayan bir belirti yoktur. Bulantı ve kusma gibi şikayetlerin azalması veya geçmesi, diğer gebelik belirtilerinin değişmesi hastanın gebeliğinin öldüğünü göstermez, bu şekilde endişe edilmemelidir. Gebeliğin ölü veya sağlıksız olduğunun anlaşılması için ultrason muayenesi yapılmalıdır.

Anne karnında ölen bebek anneyi zehirler mi? Zararı olur mu?
Hamilelikte anne rahminde bebeğin ölü olmasının anneyi zehirlediğine dair halk arasında bilinen durum aslında DIC'dir ("dik" diye okunur). DIC tablosu anne karnındaki canlı olmayan gebelik materyalinden salınan bazı maddelerin etkisi ile annede pıhtılaşma bozukluğu vb. patolojilerin oluşmasıdır. Gebelik erken aylarda ölmüş ise bu tür bir DIC (zehirlenme) tablosu çok nadir oluşabilir, ileri gebelik aylarında ölüm olmuşsa örneğin 4.-5. aydan sonraki ölümlerde DIC tablosu oluşması daha sıktır. Ancak her iki durumda da annenin etkilenmesi çok sık görülmez ve genellikle günler sonra meydana gelir, saatler içinde meydana gelen bir durum değildir. Bu tür sorunun başladığı bazı tahliller ile anlaşılabilir. Ölü bebek varlığında doktorunuz bazı tahliller yaparak annede etkilenme olup olmadığına karar verir ve buna göre rahim içerisinin boşaltılması için işlemlere başlar. Rahim içerisi küretaj veya doğumla boşaltılana kadar ölü gebelik anne karnında bir süre daha durur, tahliller normalse anneye zararı olmaz. Halk arasında gebelik zehirlenmesi diye bilinin preeklampsi tamamen farklı bir durumdur ve ölü bebeğin anneyi zehirlemesi ile karıştırılmamalıdır. Gebelik zehirlenmesi diye bilinen durum tansiyon yüksekliği ile seyreden ve çoğunlukla canlı gebeliklerde görülen farklı bir durumdur, bu konuda ayrıntılı yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hamilelikte bebek hareket etmiyorsa ölü müdür?
Bebek hareketlerinin anne tarafından hissedilmesi zaten 20. hafta civarında başlar, bu nedenle bu haftadan önce bebek hareketlerini hissetmemek ölü olduğu anlamına gelmez. 20. haftadan sonra da kısa süreli hareket hissetmeme dönemleri olabilir gün içerisinde. Ancak uzun süre geçmesine rağmen hiçbir hareket hissedilmiyorsa durumu netleştirmek için doktora başvurmak gerekir.

Sağlıksız gebelik ne demektir?
Ultrason muayenesinde "sağlıksız gebelik" veya "sağlıksız bebek" deyimi her zaman gebeliğin ölü olduğu anlamında kullanılmaz, bazen suyunun az olması veya başka problemler de kastedilebilir. Hamileliğin ilk haftalarında sağlıksız bir gebelik izleniyorsa düşük veya ölü doğum olabileceği kastedilir genellikle; çünkü bu ilk haftalarda (örneğin 4-10 hafta arası) bebek çok küçük olduğu için özür vb. varlığı görülemez, sağlıksız kelimesi ile özür varlığı kastedilemez. Gebelik kesesinin bozulmuş ve düzensiz olması da sağlıksız gebelik kesesi şeklinde ifadeye neden olabilir. Sağlıksız terimi ile kastedilen gebelik kesesinin sağ tarafta veya sol tarafta olması değildir.


İlgili Konular:
- Düşük 
- Boş Gebelik
Tamamını >>

ÖLÜ DOĞUM - ANNE KARNINDA (RAHMİNDE) BEBEK ÖLÜMÜ

FETAL ÖLÜM (İNTRAUTERİN BEBEK ÖLÜMÜ)
Ölü doğum yapmak veya anne rahminde bebek ölmesi veya anne karnında bebek (fetus) ölümü veya anne karnında bebeğin kaybedilmesi veya intrauterin ex fetus (mort fetus) aynı anlamda kullanılan terimlerdir. Bebeğin doğduğu anda canlı olması ve doğumdan sonra ölmesi ise farklı bir durumdur, bu gruba dahil değildir.

Ölü doğum 20. gebelik haftasından sonra anne karnında ölen bebekler için kulllanılan bir terimdir ve yaklaşık 200 gebelikte bir görülür. 20. gebelik haftasında önce anne rahminde fetus ölümü gerçekleşirse buna ölü doğum veya rahim içinde bebek ölümü denmez, düşük denir. Eğer ölüm sırasında gebeliğin kaç hafta olduğu bilinmiyorsa bu durumda bebeğin kilosuna göre isimlendirilir. 500 gramın üzerindeki ölümlere ölü doğum denirken, 500 gramın altındakilere düşük denir.

Dünyada her yıl 3 milyondan fazla ölü doğum olmaktadır.

Ölü doğum sebepleri:
- Gebelik sırasında geçirilen (perinatal) enfeksiyonlar (Kızamıkçık, CMV, Toxo vb.)
- Preeklampsi ve tansiyon yüksekliği
- Gebelik sırasında kanama olması (plasenta previa)
- Dekolman plasenta (bebeğin eşinin ayrılması)
- Diabet
- Annenin yaralanması, kaza geçirmesi, travma
- Sepsis
- İkizden ikize transfüzyon sendromu
- Kordon kazaları, kordon sıkışması veya düğümlenmesi
- Uterin anomaliler (rahmin doğumsal anormallikleri)
- Kan uyuşmazlığı (Rh uygunsuzluğu)
- Hidrops fetalis (immun veya non-immun)
- Kordon sarkması
- Doğumla ilgili problemler
- Bebekte doğumsal (konjenital) anomaliler olması (Doğumsal kalp hastalıkları gibi)
- Bebekte kromozomal (genetik) anomaliler olması
- Gelişme geriliği
- Erken doğum ve suların erken gelmesi
- Bunların dışında diğer bazı sebepler ve sebebi bulunamayan ölü doğumlar olabilir.

Sebebi açıklanamayan ölü doğumlar: Anne karnında ölen bebeğin ölümünü açıklayabilecek herhangi bir sebep bulunamayan durumlardır. Bütün ölü doğumların yaklaşık %20 kadarının sebebi bulunamaz. Ölü doğum olayını açıklayacak anneyle ilgili bir hastalık veya bebekle ilgili bir anomali veya başka bir durum yoktur.

Ölü doğumla (intrauterin ölü fetus) ile ilgili risk faktörleri:
Aşağıdaki durumların olduğu gebeliklerde ölü doğum olma riski daha fazla görülmektedir.
- Anne yaşının fazla olması (35'den fazla) veya çok genç olması (adolesen gebelik)
- Multiparite
- Annenin fazla kilolu olması (obezite)
- İkiz ve üçüz (çoğul) gebelikler
- Annenin sigara kullanması
- Daha önce ölü doğum yapmış olmak, kötü öbstetrik öykü
- Annede yüksek tansiyon, şeker hastalığı, guatr, böbrek hastalıkları, SLE ve diğer sistemik hastalıklar olması
- Annede trombofili (pıhtılaşma bozuklukları) olması
- Gebelik kolestazı
- Trombofili
- IUGR, oligohidramnios, polihidramnios
- Yardımcı üreme teknikleri (ART)
- Günaşımı
- Annenin uyuşturucu madde kullanması

Anne karnında bebeğin öldüğünün tespit edildiği durumlarda bir an önce bebeğin normal doğumla veya sezaryenle doğurtulması amaçlanır. Ölmüş olan bebeğin anne karnında uzun süre kalması anne kanına bazı maddelerin (tromboplastin) geçmesine sebep olabilir ve annede kanama-pıhtılaşma bozukluğuna (DIC- Dissemine intravasküler koagulasyon) sebep olabilir.

Yukarıda anlatıldığı gibi 20 haftadan önce anne karnında ölüm olması ölü doğum olarak sınıflandırılmaz ve bunlar düşük grubuna girer. Dolayısıyla bu durumda küretaj yoluyla rahim içerisi boşaltılır.

Anne karnında sürekli erken aylarda fetusun ölmesi ve tekrarlayan düşükler olması "tekrarlayan gebelik kayıpları" olarak adlandırılır ve ayrı bir konu olarak anlatılmıştır, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


EK BİLGİLER:
- Sfiliz anne karnında fetal ölüme en sık sebep olan enfeksiyon ajanıdır. Viral ajanalardan en sık görüleni Parvovirüs-B19'dur.


İlgili Konular:
- Hamilelikte Bebeğin Kalp Atımının Olmaması (Soru Cevap Yorumlar)
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"