KÜÇÜK YAŞTA HAMİLELİK VE DOĞUM - ANNE İLE İLGİLİ RİSKLER

ERKEN YAŞTA HAMİLELİKLERDE ANNE İLE İLGİLİ RİSKLER
Erken yaşta yani 19 yaş ve altında adolesan dönemde gerçekleşen hamilelikler hem anne hem bebek açısından çeşitli riskler içerir. Dünyada ve Türkiye'de tüm gebeliklerin yaklaşık %10 kadar erken yaşta meydana gelmektedir.

Erken yaşta hamileliklerde anne ile ilgili riskler:
- Erken yaşta hamilelikler anne ölümlerinin yaklaşık %13 kadarından sorumludur.
- Doğum kanalının immatüritesi (tam gelişmemesi) nedeniyle zor doğum gelişme riski fazladır. Zor doğuma bağlı olarak uterus rüptürü (rahim yırtılması), rektovajinal fisstül, anne ve bebek ölümü gibi riskler artar.
- Yüksek tansiyon (preeklampsi, gebelik zehirlenmesi) erken yaşta gebeliklerde daha sıktır.
- Anemi (kansızlık)
- Erken doğum
- Doğum sırasında aşırı kanama
- Perine laserasyonları (yırtıklar)
- Doğum sonrası depresyon
- Doğum sonrası enfeksiyonlar
- Bu hamileliklerden bazıalrı güvenli olmayan ortamlarda düşük ve küretaj gibi durumlara maruz kaldığı için bununla ilgili ayrıca problemler meydana gelebilir.

Bunların dışında erken yaşta hamileliklere bağlı annenin okulunu bırakması, sosyal ortamında sorunlar yaşaması gibi birçok sosyal ve ekonomik boyutta problemler meydana gelebilir.


İlgili Konular:
- Küçük Yaşta Hamilelik ve Doğum - Bebekle İlgili Riskler
Erken Yaşta (Adolesan) Hamilelik
Tamamını >>

KÜÇÜK YAŞTA HAMİLELİK VE DOĞUM - BEBEKLE İLGİLİ RİSKLER

ERKEN YAŞTA HAMİLELİKLERDE BEBEKLE İLGİLİ RİSKLER
Erken yaşya hamilelik hem anne hem bebek açısından çeşitli riskler taşır. Erken yaşyan kasıt 19 yaş ve altıdır. Bu dönemde oluşan gebeliklere adolesan gebelikler denir. Ülkemizde ve dünyada tüm gebeliklerin yaklaşık %10 kadar adolesan dönemde meydana gelir. Ülkemizde erken yaşta hamile kalma ve doğum yapma öncelikle küçük yaşta yapılan evliliklere bağlıdır.

Erken yaşta hamileliklerde bebek hangi risklere maruz kalır?
- Erken yaşya hamileliklerde doğumdan sonra bebek ölüm oranı (neonatal mortalite) normalden çok daha fazladır. Annenin yaşı ne kadar küçükse bebek ölüm oranı da o kadar fazla olur. 10-15 yaş arası hamileliklerde bebek ölüm oranı %55 civarında, 16-17 yaş hamileliklerde %19, 18-19 yaşlarındaki hamileliklerde %6 civarındadır.
- Küçük yaşta hamileliklerden meydana gelen çocukların kognitif (bilişsel, anlama) becerileri daha düşük olur.
- Okul başarıları daha düşüktür.
- Bu çocuklarda suça eğilim oranı daha fazladır.
- Bu çocuklarında ileride erken yaşta hamile kalma riskleri fazladır.
- Erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riski daha fazladır.


İlgili Konular:
Küçük Yaşta Hamilelik ve Doğum - Anne İle İlgili Riskler
- Erken Yaşta (Adolesan) Hamilelik
Tamamını >>

ERKEN YAŞTA HAMİLELİK

KÜÇÜK YAŞTA (ADOLESAN) GEBELİKLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 10-19 yaş grubu adolesan olarak tanımlanmaktadır. Adolesan dönemin en büyük özelliği fiziksel, cinsel, psikolojik gelişimin tamamlanmasıdır. 20-29 yaş arası kadınlarla karşılaştırıldığında 18 yaş altı kadınlarda anne ölümleri ve gebeliğe bağlı sorunlara daha sık rastlanmaktadır.

Adolesanlarda hem gebelik öncesinde ve gebelik sırasında bakım eksikliği hem de doğum ve ebeveynlik için iyi hazırlık yapılmamasından dolayı, doğum ve doğum sonrası komplikasyon oranı daha yüksektir.

Ayrıca adolesanlarda pelvis (kalçanın kemik gelişimi) devam ettiğinden, yetişkin ölçülerine tamamen ulaşmamıştır. Bu yüzden zor doğum meydana gelebilir. Zor doğuma bağlı olarak fistül, idrar ve gaita (dışkı) kaçırma ve bunların bir sonucu olarak da sosyal izolasyon görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde genç annelerde yetersiz beslenmeye bağlı anemi (kansızlık), düşük, erken doğum, gebeliğe bağlı ortaya çıkan hipertansiyon ve sezeryan oranı daha yüksektir.

15 yaşın altındaki kadınlardan doğan bebeklerdeki ölüm oranı 20 yaşın altındakilere oranla daha fazladır. Bu grupta anne karnındaki bebeklerde gelişme geriliği ve erken doğum sık görülmektedir. Düşük doğum ağırlğı olan bu bebeklerde daha fazla nörolojik hastalıklar görülebilir. Bu durum ileriki yaşamlarında zeka geriliği, serebral palsi, epilepsi (sara) gibi sinirsel bozukluklara neden olabilir.

Sonuç olarak adolesan yaşta cinsel ilişkide bulunmak veya evlenmek, adolesan gebeliği de beraberinde getirmekte anne ve çocuk sağlığı tehlikeye girmektedir. Bu nedenle adolesan dönemde gebeliklerin bir süre ertelenmesi çok önemlidir. Adolesanlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebelikten korunma yöntemleri ve beslenme gibi konularda danışmanlık almalıdır.


İlgili Konular:
Küçük Yaşta Hamilelik ve Doğum - Anne İle İlgili Riskler
- Küçük Yaşta Hamilelik ve Doğum - Bebekle İlgili Riskler
- Dünyanın En Genç Annesi
- İleri Yaşta Hamilelik
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"