KÜRTAJ KAÇINCI HAFTAYA (AYA) KADAR YAPILABİLİR?

YASAL OLARAK KÜRTAJ NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

1983 yılından bu yana geçerli olan yasaya göre hiçbir tıbbi gerekçe olmaksızın isteğe bağlı kürtaj (halk arasında yaygınca bebek aldırma, çocuk aldırma diye de adlandırılır) 10. gebelik haftasına kadar yapılabilir.
Sona det tarihinin ilk gününden itibaren hesaplanarak ve ultrason ölçümleri ile teyid edilerek 10 haftayı geçmemiş olan gebeliklerin kürtaj yöntemleri ile alınması mümkündür. Bu yaklaşık olarak iki buçuk ay eder ancak geçerli olan hafta hesabıdır. 10 hafta 1 gün ve daha büyük olan gebeliklerin isteğe bağlı olarak kürtaj ile sonlandırılması yasal olarak mümkün değildir. Gebelik haftası hesaplayıcısına buraya tıklayarak ulaşabilrisiniz.

Ancak eğer anne ve bebek sağlığını tehlikeye atacak bir durum söz konusu ise, bebekte ciddi anomali (sakatlık) varsa bu durumda 10 haftadan büyük gebeliklerin de kürtaj veya ilaçla düşük yöntemleri kullanılarak sonlandırılması mümkündür. Buna bir hekim heyeti karar verir.

Kürtaj gebelik kaç haftalıkken yapılır?
Tıbbi olarak kürtajın her hamilelik haftasında yapılması mümkündür. Kürtaj gebeliğin ilk haftalarından başlayarak çok ileri haftalarına kadar gerekli tıbbi malzeme ve ekipman, şartlar sağlandığı müddetçe yapılabilir. Ancak kürtajın yapıldığı anda gebelik ne kadar küçükse yani ne kadar erken gebelik haftalarında yapılırsa işleme bağlı riskler o kadar az olur. Bu nedenle mümkünse 5-6 gebelik haftalarında yapılması uzmanlarca tercih edilir ancak bu haftaları geçmişse de yapılması mümkündür.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız

1983 yılında yayınlanan Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük'de kürtaj işleminin hangi koşullarda ve kimler tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Aşağıda italik yazı ile belirtilen bilgiler bu tüzükten alıntılanmıştır:

10 haftadan önceki gebeliklerin kürtaj yöntemi ile alınması:
On haftayı geçmeyen gebeliklerde rahim tahliyesi:
MADDE 3.- Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliye edilir.
Rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılır.
Ancak, Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik belgesi almış pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve gözetiminde menstrüel regülasyon yöntemiyle rahim tahliyesi yapabilirler.
Bu maddede 10 haftaya kadar olan gebeliklerin sadece isteğe bağlı olarak alınabileceği belirtilmiştir.

Gebelik 10 haftadan büyükse:
MADDE 5.- Gebelik süresi on haftayı geçen kadınlarda, rahim tahliyesi yapılamaz.
Bu durumdaki kadınlarda, ancak, Tüzük’e ekli (2) sayılı listede sayılan hastalıklardan birinin bulunması halinde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından rahim tahliyesi yapılabilir. Hastalığın, kadın hastalıkları doğum uzmanıyla bu hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin birlikte hazırlayacakları, kesin klinik ve laboratuvar bulgulara dayanan, gerekçeli raporlarla saptanması zorunludur.
Bu maddede 10 haftadan büyük gebeliklerde kürtajın isteğe bağlı yapılamayacağı ve ancak aşağıda listelenen tıbbi nedenlerle yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenlerle yapılacak kürtajlar için şu haftaya kadar olan gebeliklerde yapılabilir şeklinde bir üst sınır belirtilmemiştir.

10 haftadan büyük gebeliklerin kürtajla alınma gerekçelerini içeren 2 sayılı liste:
(Şu adresten alıntı yapılmıştır: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5130.html)
    On haftanın üzerindeki gebeliklerde rahim tahliyesini gerektiren, kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlikeli olan hastalıklar ve durumlar :
    A - Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları
    a) Sezeryan Ameliyatı
    b) Miyomektomi
    c) Uterus rüptürü
    d) Geniş perforasyon
    e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar
    2) Rekürren preeklampsi eklampsi
    3) İzoimmünizasyon
    4) Mole hidatidiform
    B - Ortopedik nedenler
    1) Osteogenezis imperfekta
    2) Ağır kifoskolyoz
    3) Doğumu güçleştiren osteomiyelit
    4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar
    C - Kan hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Lösemi
    2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar
    3) Lenfomalar
    4) Pıhtılaşma defektleri
    5) Hemolitik sarılıklar
    6) Agranülositozis
    7) Tromboembolik hastalıklar
    8) Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan)
    9) Gamaglobulinopatiler
    D - Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları
    1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalp hastalıkları
    2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokarad enfarktüsü aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları
    3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları
    4) Ağır bronşektaziler
    5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları
    E - Böbrek hastalıkları
    1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları
    F - Göz hastalıkları
    1) Dekolman
    2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler
    G - Endokrin ve metabolik hastalıklar
    1) Feokromositoma
    2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği
    3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi
    4) Pratiroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği
    5) Ağır hipofiz hastalıkları
    H - Sindirim sistemine bağlı nedenler
    1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları
    İ) İmmünolojik nedenler
    1) İmmün yetmezliği hastalıkları
    2) Kollajen doku hastalıkları J - Bütün malign neoplastik hastalıkları
    K - Nörolojik nedenler
    1) Grand mal epilepsi
    2) Multipl skleroz
    3) Muskuler distrofi
    4) Hemipleji ve parapleji
    5) Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar
    L - Ruh hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Oligofreni
    2) Kronik şizofreni
    3) Psikoz manyak depresif (PMD)
    4) Paranoya
    5) Uyuşturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm
    M - Enfeksiyon hastalıkları
    1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar
    a) Kızamıkçık
    b) Toksoplazmozis
    c) Sitomegalovirus
    d) Herpes virus grubu hastalıklar
    2) Cüzzam
    3) Sıtma
    4) Frengi
    5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar
    N - Konjenital nedenler
    1) Marphan sendromu
    2) Mesane ekstrofisi
    3) Down sendromu (***)
    4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar
    5) Gonadlara zararlı röntgen ışını ve ilaç
    6) Teratogenik ilaçlar
    7) Nörofibromatozis


İlgili Konular:
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
- Dünyada ve Türkiye'de Kürtaj Yasaları
Yeni Kürtaj Yasası - 2012
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"