RAHİM FİLMİ (HSG) NE ZAMAN VE NASIL ÇEKİLİR?

İLAÇLI RAHİM-TÜP FİLMİ NE ZAMAN VE NASIL ÇEKİLİR?

HSG (rahim-tüp filmi) ne zaman çekilir?
Histerosalpingorafi (HSG) genellikle adet kanaması bittikten sonra birkaç gün içerisinde çekilir. Kanama varken çekilmesi bazı açılardan sakıncalı olabilir, adet kanı rahim içerisine verilen ilaçla beraber karın içerisine gidebilir. Adet kanaması bittikten sonraki günlerde çekilmesinin bir nedeni de filmin çekildiği gün hastanın hamile olmadığından emin olmaktır. Adet kanaması bittikten sonra 10-15 gün gibi uzun süre geçerse döllenme ve hamilelik oluşabilir ve farkında olmadan HSG çekerken bu hamileliğe zarar verilebilir. Bu nedenle adet kanaması bittikten sonra en fazla 3-5 gün içerisinde rahim filmi çekilir.

Rahim filmi (HSG) çekilmeden önce yapılması gerekenler:
- Hastanın film çekileceği gün aç karnına gelmesi gerekmez.
- Normalde anestezi uygulanmaz ancak nadiren bazı nedenlerle genel anestezi uygulanacağı kararlaştırılmışsa hastanın işlem öncesi en az 6 saat hiçbir yiyecek içecek almadan aç-susuz gelmesi gerekir.
- Rahim filmi çekimi öncesi hazırlık amacıyla bir ilaç kullanılması gerekmez. Ancak hasta doktorunun tavsiyesi ile işlemden yarım saat önce bir ağrı kesici alırsa, işlem sırasında daha rahat edebilir.

HSG (ilaçlı rahim filmi) nasıl çekilir?
- Rahim filmi röntgen odasında çekilir. Normal karın veya göğüs röntgenlerinin çekildiği odada hasta röntgen masasının üzerine sırt üstü yatar.
- Hasta röntgen masasına sırt üstü yattıktan sonra bacaklarını hafif açar. Jinekolojik muayene pozisyonuna benzer bu ancak burada bacakları koyacak kısımlar yoktur, hasta düz röntgen masası üzerine koyar ayaklarını.
- Röntgen odasında genellikle kadın doğum uzmanı, röntgen teknisyesi (veya radyoloji uzmanı) bulunur.
- Film çekimi için normalde genel veya lokal anestezi uygulanmaz çünkü fazla ağrı, rahatsızlık vermeyen bir işlemdir. Ancak normal vajinal muayene bile olamayacak kadar korkan ve çekinen hastalara nadiren anestezi verilir.
- Kadın doğum uzmanı tarafından hastaya aynı jinekolojik muayenede olduğu gibi muayene aleti (spekulum) takılır.
- Spekulum takıldıktan sonra hastanın rahim ağzı (serviks) antiseptik solüsyon ile temizlenir.
- Daha sonra rahim ağzına ince uzun bir tüp şeklinde kanül denilen alet yerleştirilir.
- Rahim ağzına yerleştirilen aletin içerisinden rahim içerisine doğru radyoopak sıvı (film çekimi için gereken ilaç) verilir. Bu sıvının özelliği metal gibi röntgen ışınlarını geçirmemesi ve röntgen filminde parlak şekilde görülebilmesidir. Benzer sıvılar böbrek filmleri, barsak filmleri gibi röntgen çekimi işlemlerinde de kullanılır.
- Verilen sıvı rahim içerisine ve oradan tüplere ve tüpler açıksa karın içerisine kadar ilerler. Bu esnada hasta çok hafif ağrı hissedebilir. Rahim içerisine ilaç verilirken birkaç defa karın bölgesine röntgen filmi çekimi yapılır.
- Bu röntgen çekimleri esnasında bazı merkezlerde skopi denilen alet sayesinde televizyon ekranında izler şekilde ilacın rahim ve tüp içerisinde ilerlediği görülebilir. Ancak bu şart değildir.
- Film çekimleri bittikten sonra rahim ağzına yerleştirilen alet alınır ve spekulum (muayene aleti) çıkartılır.
- Kısa bir süre sonra hasta kalkmadan bir karın filmi daha çekilir. Daha sonra hasta masadan kalkabilir.
- Rahim filmi çekimi toplamda ortalama 5-10 dakika süren bir işlemdir.

Rahim filmi (hsg) sonuçları ne zaman alınır?
Film sonuçları genellikle film çekimi bittikten 10-15 dakika sonra çıkar. Çekilen filmler aynı akciğer veya karın filimlerinde olduğu gibi siyah röntgen kağıtlarına basılır. Bu basım aşaması kısa sürer ancak filmlerin radyoloji uzman doktoru tarafından incelenerek rapor yazılması gerekir. (Kadın doğum uzmanları rapor yazmaz.) Bu aşama filmin çekildiği merkeze ve yoğunluğa göre değişmektedir ancak genellikle bir kaç saat içerisinde radyoloji uzmanı rahim filmi hakkında raporunu yazmış olur. Hastalar bu raporu alarak kadın doğum uzmanlarına gösterirler. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hem çekilen filmleri hem de yazılan raporu inceler.

Rahim filmi nasıl çekilir - video izle:


İlgili Konular:
- Rahim Filmi (HSG)
- Kısırlık (İnfertilite)
Tamamını >>

KÜRTAJ KAÇINCI HAFTAYA (AYA) KADAR YAPILABİLİR?

YASAL OLARAK KÜRTAJ NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

1983 yılından bu yana geçerli olan yasaya göre hiçbir tıbbi gerekçe olmaksızın isteğe bağlı kürtaj (halk arasında yaygınca bebek aldırma, çocuk aldırma diye de adlandırılır) 10. gebelik haftasına kadar yapılabilir.
Sona det tarihinin ilk gününden itibaren hesaplanarak ve ultrason ölçümleri ile teyid edilerek 10 haftayı geçmemiş olan gebeliklerin kürtaj yöntemleri ile alınması mümkündür. Bu yaklaşık olarak iki buçuk ay eder ancak geçerli olan hafta hesabıdır. 10 hafta 1 gün ve daha büyük olan gebeliklerin isteğe bağlı olarak kürtaj ile sonlandırılması yasal olarak mümkün değildir. Gebelik haftası hesaplayıcısına buraya tıklayarak ulaşabilrisiniz.

Ancak eğer anne ve bebek sağlığını tehlikeye atacak bir durum söz konusu ise, bebekte ciddi anomali (sakatlık) varsa bu durumda 10 haftadan büyük gebeliklerin de kürtaj veya ilaçla düşük yöntemleri kullanılarak sonlandırılması mümkündür. Buna bir hekim heyeti karar verir.

Kürtaj gebelik kaç haftalıkken yapılır?
Tıbbi olarak kürtajın her hamilelik haftasında yapılması mümkündür. Kürtaj gebeliğin ilk haftalarından başlayarak çok ileri haftalarına kadar gerekli tıbbi malzeme ve ekipman, şartlar sağlandığı müddetçe yapılabilir. Ancak kürtajın yapıldığı anda gebelik ne kadar küçükse yani ne kadar erken gebelik haftalarında yapılırsa işleme bağlı riskler o kadar az olur. Bu nedenle mümkünse 5-6 gebelik haftalarında yapılması uzmanlarca tercih edilir ancak bu haftaları geçmişse de yapılması mümkündür.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız

1983 yılında yayınlanan Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük'de kürtaj işleminin hangi koşullarda ve kimler tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Aşağıda italik yazı ile belirtilen bilgiler bu tüzükten alıntılanmıştır:

10 haftadan önceki gebeliklerin kürtaj yöntemi ile alınması:
On haftayı geçmeyen gebeliklerde rahim tahliyesi:
MADDE 3.- Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliye edilir.
Rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılır.
Ancak, Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik belgesi almış pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve gözetiminde menstrüel regülasyon yöntemiyle rahim tahliyesi yapabilirler.
Bu maddede 10 haftaya kadar olan gebeliklerin sadece isteğe bağlı olarak alınabileceği belirtilmiştir.

Gebelik 10 haftadan büyükse:
MADDE 5.- Gebelik süresi on haftayı geçen kadınlarda, rahim tahliyesi yapılamaz.
Bu durumdaki kadınlarda, ancak, Tüzük’e ekli (2) sayılı listede sayılan hastalıklardan birinin bulunması halinde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından rahim tahliyesi yapılabilir. Hastalığın, kadın hastalıkları doğum uzmanıyla bu hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin birlikte hazırlayacakları, kesin klinik ve laboratuvar bulgulara dayanan, gerekçeli raporlarla saptanması zorunludur.
Bu maddede 10 haftadan büyük gebeliklerde kürtajın isteğe bağlı yapılamayacağı ve ancak aşağıda listelenen tıbbi nedenlerle yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenlerle yapılacak kürtajlar için şu haftaya kadar olan gebeliklerde yapılabilir şeklinde bir üst sınır belirtilmemiştir.

10 haftadan büyük gebeliklerin kürtajla alınma gerekçelerini içeren 2 sayılı liste:
(Şu adresten alıntı yapılmıştır: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5130.html)
    On haftanın üzerindeki gebeliklerde rahim tahliyesini gerektiren, kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlikeli olan hastalıklar ve durumlar :
    A - Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları
    a) Sezeryan Ameliyatı
    b) Miyomektomi
    c) Uterus rüptürü
    d) Geniş perforasyon
    e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar
    2) Rekürren preeklampsi eklampsi
    3) İzoimmünizasyon
    4) Mole hidatidiform
    B - Ortopedik nedenler
    1) Osteogenezis imperfekta
    2) Ağır kifoskolyoz
    3) Doğumu güçleştiren osteomiyelit
    4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar
    C - Kan hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Lösemi
    2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar
    3) Lenfomalar
    4) Pıhtılaşma defektleri
    5) Hemolitik sarılıklar
    6) Agranülositozis
    7) Tromboembolik hastalıklar
    8) Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan)
    9) Gamaglobulinopatiler
    D - Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları
    1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalp hastalıkları
    2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokarad enfarktüsü aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları
    3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları
    4) Ağır bronşektaziler
    5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları
    E - Böbrek hastalıkları
    1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları
    F - Göz hastalıkları
    1) Dekolman
    2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler
    G - Endokrin ve metabolik hastalıklar
    1) Feokromositoma
    2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği
    3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi
    4) Pratiroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği
    5) Ağır hipofiz hastalıkları
    H - Sindirim sistemine bağlı nedenler
    1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları
    İ) İmmünolojik nedenler
    1) İmmün yetmezliği hastalıkları
    2) Kollajen doku hastalıkları J - Bütün malign neoplastik hastalıkları
    K - Nörolojik nedenler
    1) Grand mal epilepsi
    2) Multipl skleroz
    3) Muskuler distrofi
    4) Hemipleji ve parapleji
    5) Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar
    L - Ruh hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Oligofreni
    2) Kronik şizofreni
    3) Psikoz manyak depresif (PMD)
    4) Paranoya
    5) Uyuşturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm
    M - Enfeksiyon hastalıkları
    1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar
    a) Kızamıkçık
    b) Toksoplazmozis
    c) Sitomegalovirus
    d) Herpes virus grubu hastalıklar
    2) Cüzzam
    3) Sıtma
    4) Frengi
    5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar
    N - Konjenital nedenler
    1) Marphan sendromu
    2) Mesane ekstrofisi
    3) Down sendromu (***)
    4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar
    5) Gonadlara zararlı röntgen ışını ve ilaç
    6) Teratogenik ilaçlar
    7) Nörofibromatozis


İlgili Konular:
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
- Dünyada ve Türkiye'de Kürtaj Yasaları
Yeni Kürtaj Yasası - 2012
Tamamını >>

DOĞUM TARİHİ (ZAMANI) HESAPLAMA

Normal doğum ne zaman olur? Hangi tarihte gerçekleşir? Ne zaman Doğum Yaparım?

Doğum tarihinizi yaklaşık olarak hesaplamak için bu linkte anlatıldığı şekilde çok basit bir işlem yapabilirsiniz veya aşağıdaki otomatik hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz.

Dikkat: Doğru hesaplama için bilgisayarınızın tarih ayarının doğru olduğundan emin olun.
En son adetinizin başladığı tarihi girin (bittiği tarihi değil) :
  Gün:
  Ay:
  Yıl:
-
hafta günlük hamilesiniz
TAHMİNİ DOĞUM TARİHİNİZ:
Bu doğum tarihi yaklaşık tarihtir. Doğumların çoğunluğu bu tarih ile 15 gün öncesi arasında olur
Burada hesapladığınız gebelik ve doğum haftası adetinize göre hesaplanmaktadır bu nedenle yanıltıcı olabilir. Kesin öğrenmek için doktorunuzun ultrason ölçümü ile karşılaştırması gerekir.

Hesapladığınız sonuca göre gebelik haftanız hakkında bilgi almak için HAFTA HAFTA HAMİLELİK konusuna bakabilirsiniz.

Doğumlar hangi haftalarda olur?
Doğum tarihi yaklaşık gebeliğin 40 haftalık olduğu zamana göre hesaplanır ancak doğumların bir çoğu 40. haftadan önce gerçekleşir. En sık olarak doğumun gerçekleştiği zaman 37- 40 hafta arasıdır. Erken doğum tehtidi oluşursa daha önceki haftalarda doğum gerçekleşebilir. Bazen gün aşımı (gün geçmesi) meydana gelebilir ve doğumun gerçekleşmesi 41-42 haftaları bulabilir.

Burada hesaplanan tarihte doğum olmazsa:
Burada hesaplanan tarih son adetinize göre 40 hafta olarak hesaplanan tarihtir. Son adet tarihinize göre hesaplanan tarih nadiren yanıltıcı olabilir, bu durumda doktorunuzun ultrason ölçümleriyle karşılaştırdığı düzeltilmiş doğum tarihi dikkate alınabilir. Bunun için özellikle hamileliğin ilk aylarında yapılan ultrason ölçüm kağıtları kullanılır. Bu nedenle ultrason sonucunda verilen sonuç kağıtları veya resimler dikkatle saklanmalıdır. Eğer hem ultrason sonucu hem adet tarihine göre hesaplanan tarihe göre gebelik 40 haftayı doldurmuşsa bu durumda gebelikle ilgili bazı testler yapılır ve bunların sonucuna göre bir problem yoksa 41-42 haftalara kadar doğum beklenebilir. Bu konu hakkında (gün geçmesi) ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sezaryen ile doğum ne zaman olur?
Sezeryan ameliyatı eğer isteğe bağlı önceden planlanmışsa genellikle 39. haftada yani yukarıda hesaplanan tarihten bir hafta önce gerçekleştirilir. Acil bir nedene bağlı yapılan sezaryen ameliyatları doğal olarak gebeliğin her haftasında gerekebilmektedir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


İlgili Konular:
- Tahmini Doğum Tarihi Nasıl Hesaplanır?
- Hamilelik Haftası Hesaplama
Tamamını >>

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) BEL AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte bel ağrısı olur mu? Ne zaman başlar?
Hamilelerde bel ağrısı genellikle gebeliğin orta dönemlerindeki aylarda (4. - 6. aylar) başlar. Çünkü bel ağrısına neden olan temel nedenler bu aylarda yoğunlaşır. Bunlar nelerdir:
- Rahmin ağırlaşması ve vücudun ağırlık merkezini değiştirerek öne doğru çekmesi
- Kilo almak
- Gebeliğe bağlı duruş bozuklukları
- Gebelikte artan hormonlara bağlı olarak bel eklemlerinde gevşeme olması

Bel ağrısına neden olan bu etkenler gebeliğin sonuna doğru daha fazla artacağı için son aylarda bel ağrısı biraz daha şiddetlenir sıklıkla. Buna rağmen gebeliğin ilk aylarında da hafif derecede bel ağrısı bazı anne adaylarında görülebilir. Eğer gebeliğin ilk aylarında bel ağrısı çok şiddetli ise bunun gebelik dışında bir sebebi (bel fıtığı gibi) olabileceği akla getirilmelidir ve bu yönde değerlendirme yapılmalıdır.

gebelikte bel sırt ağrısı
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

İlgili Konular:
- Gebelikte Bel ve Sırt Ağrısı
Tamamını >>

HAMİLELİKTE KASIK AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Gebelikte kasık ağrısı olur mu? Ne zaman başlar?
Hamilelikte kasık ağrısı çok sık görülen bir şikayettir, çoğu zaman rahmin büyümesine bağlı gebelikte normal bir durumdur. Gebelikte kasık ağrılarının en sık nedeni rahmin büyümesi ve buna bağlı rahim etrafındaki bağların gerilmesi olduğu için kasık ağrıları genellikle gebeliğin ilk aylarından itibaren başlar.  Birçok anne adayı gebelik 6 - 8 hafta olduğunda hafif kasık ağrısı hisseder. Bu da yaklaşık adet gecikmesi yaşandıktan iki hafta sonrasına denk gelir.

Bazı gebeliklerde kasık ağrıları üçüncü ay civarında rahim büyümesinde hızlanmaya bağlı başlayabilir.

Özellikle ilk gebeliklerde kasık ağrıları daha erken aylarda başlar ve daha fazla hissedilir. Sonraki gebeliklerde kasık ağrısı bazen sadece gebeliğin son aylarında karnın aşırı büyümesi, ağırlaşması ve rahimde kasılmaların başlamasına bağlı olur.

İlgili Konular:
- Gebelikte Karın Ağrısı ve Kasık Ağrısı
Tamamını >>

HAMİLELİK (GEBELİK) BELİRTİLERİ EN ERKEN NE ZAMAN BELLİ OLUR?

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Hamilelik olduğunu dair şüphe yaratacak ilk ve en klasik belirti adet gecikmesidir. Bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk, kasıklarda ağrı, göğüslerde şişkinlik ve büyüme, koyulaşma gibi diğer belirtiler de adet gecikmesi olmadan önce başlamaz. Adet gecikmesi başladığında gebeliğe neden olan yumurtlamanın üzerinden ortalama olarak 2 hafta geçmiştir fakat bu anda gebeliğe 4 haftalık gebelik denir çünkü gebelik haftası en son görülen adetten başlayarak sayılır. Sonuç olarak hamilelik belirtileri en erken son görülen adetten 4-5 hafta sonra başlar. Adet gecikmesi olmadan önce gebelik belirtilerini oluşturacak kadar gebelik hormonları artmamıştır.

Gebeliğin ultrasonda görülebilmesi de belirtilerin başladığı bu döneme denk gelir. Adet gecikmesi olmadan önceki  günlerde gebelik ultrason ile görülemez hatta çoğunlukla kan ve idrar testlerinde de saptanamaz.
İlgili Konular:
- Gebelik Belirtileri
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"