KÜRTAJ KAÇINCI HAFTAYA (AYA) KADAR YAPILABİLİR?

YASAL OLARAK KÜRTAJ NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

1983 yılından bu yana geçerli olan yasaya göre hiçbir tıbbi gerekçe olmaksızın isteğe bağlı kürtaj (halk arasında yaygınca bebek aldırma, çocuk aldırma diye de adlandırılır) 10. gebelik haftasına kadar yapılabilir.
Sona det tarihinin ilk gününden itibaren hesaplanarak ve ultrason ölçümleri ile teyid edilerek 10 haftayı geçmemiş olan gebeliklerin kürtaj yöntemleri ile alınması mümkündür. Bu yaklaşık olarak iki buçuk ay eder ancak geçerli olan hafta hesabıdır. 10 hafta 1 gün ve daha büyük olan gebeliklerin isteğe bağlı olarak kürtaj ile sonlandırılması yasal olarak mümkün değildir. Gebelik haftası hesaplayıcısına buraya tıklayarak ulaşabilrisiniz.

Ancak eğer anne ve bebek sağlığını tehlikeye atacak bir durum söz konusu ise, bebekte ciddi anomali (sakatlık) varsa bu durumda 10 haftadan büyük gebeliklerin de kürtaj veya ilaçla düşük yöntemleri kullanılarak sonlandırılması mümkündür. Buna bir hekim heyeti karar verir.

Kürtaj gebelik kaç haftalıkken yapılır?
Tıbbi olarak kürtajın her hamilelik haftasında yapılması mümkündür. Kürtaj gebeliğin ilk haftalarından başlayarak çok ileri haftalarına kadar gerekli tıbbi malzeme ve ekipman, şartlar sağlandığı müddetçe yapılabilir. Ancak kürtajın yapıldığı anda gebelik ne kadar küçükse yani ne kadar erken gebelik haftalarında yapılırsa işleme bağlı riskler o kadar az olur. Bu nedenle mümkünse 5-6 gebelik haftalarında yapılması uzmanlarca tercih edilir ancak bu haftaları geçmişse de yapılması mümkündür.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız

1983 yılında yayınlanan Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük'de kürtaj işleminin hangi koşullarda ve kimler tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Aşağıda italik yazı ile belirtilen bilgiler bu tüzükten alıntılanmıştır:

10 haftadan önceki gebeliklerin kürtaj yöntemi ile alınması:
On haftayı geçmeyen gebeliklerde rahim tahliyesi:
MADDE 3.- Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliye edilir.
Rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılır.
Ancak, Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik belgesi almış pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve gözetiminde menstrüel regülasyon yöntemiyle rahim tahliyesi yapabilirler.
Bu maddede 10 haftaya kadar olan gebeliklerin sadece isteğe bağlı olarak alınabileceği belirtilmiştir.

Gebelik 10 haftadan büyükse:
MADDE 5.- Gebelik süresi on haftayı geçen kadınlarda, rahim tahliyesi yapılamaz.
Bu durumdaki kadınlarda, ancak, Tüzük’e ekli (2) sayılı listede sayılan hastalıklardan birinin bulunması halinde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından rahim tahliyesi yapılabilir. Hastalığın, kadın hastalıkları doğum uzmanıyla bu hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin birlikte hazırlayacakları, kesin klinik ve laboratuvar bulgulara dayanan, gerekçeli raporlarla saptanması zorunludur.
Bu maddede 10 haftadan büyük gebeliklerde kürtajın isteğe bağlı yapılamayacağı ve ancak aşağıda listelenen tıbbi nedenlerle yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenlerle yapılacak kürtajlar için şu haftaya kadar olan gebeliklerde yapılabilir şeklinde bir üst sınır belirtilmemiştir.

10 haftadan büyük gebeliklerin kürtajla alınma gerekçelerini içeren 2 sayılı liste:
(Şu adresten alıntı yapılmıştır: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5130.html)
    On haftanın üzerindeki gebeliklerde rahim tahliyesini gerektiren, kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlikeli olan hastalıklar ve durumlar :
    A - Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları
    a) Sezeryan Ameliyatı
    b) Miyomektomi
    c) Uterus rüptürü
    d) Geniş perforasyon
    e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar
    2) Rekürren preeklampsi eklampsi
    3) İzoimmünizasyon
    4) Mole hidatidiform
    B - Ortopedik nedenler
    1) Osteogenezis imperfekta
    2) Ağır kifoskolyoz
    3) Doğumu güçleştiren osteomiyelit
    4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar
    C - Kan hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Lösemi
    2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar
    3) Lenfomalar
    4) Pıhtılaşma defektleri
    5) Hemolitik sarılıklar
    6) Agranülositozis
    7) Tromboembolik hastalıklar
    8) Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan)
    9) Gamaglobulinopatiler
    D - Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları
    1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalp hastalıkları
    2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokarad enfarktüsü aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları
    3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları
    4) Ağır bronşektaziler
    5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları
    E - Böbrek hastalıkları
    1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları
    F - Göz hastalıkları
    1) Dekolman
    2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler
    G - Endokrin ve metabolik hastalıklar
    1) Feokromositoma
    2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği
    3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi
    4) Pratiroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği
    5) Ağır hipofiz hastalıkları
    H - Sindirim sistemine bağlı nedenler
    1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları
    İ) İmmünolojik nedenler
    1) İmmün yetmezliği hastalıkları
    2) Kollajen doku hastalıkları J - Bütün malign neoplastik hastalıkları
    K - Nörolojik nedenler
    1) Grand mal epilepsi
    2) Multipl skleroz
    3) Muskuler distrofi
    4) Hemipleji ve parapleji
    5) Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar
    L - Ruh hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Oligofreni
    2) Kronik şizofreni
    3) Psikoz manyak depresif (PMD)
    4) Paranoya
    5) Uyuşturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm
    M - Enfeksiyon hastalıkları
    1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar
    a) Kızamıkçık
    b) Toksoplazmozis
    c) Sitomegalovirus
    d) Herpes virus grubu hastalıklar
    2) Cüzzam
    3) Sıtma
    4) Frengi
    5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar
    N - Konjenital nedenler
    1) Marphan sendromu
    2) Mesane ekstrofisi
    3) Down sendromu (***)
    4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar
    5) Gonadlara zararlı röntgen ışını ve ilaç
    6) Teratogenik ilaçlar
    7) Nörofibromatozis


İlgili Konular:
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
- Dünyada ve Türkiye'de Kürtaj Yasaları
Yeni Kürtaj Yasası - 2012
Tamamını >>

KÜRTAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

KÜRTAJ (GEBELİK ALINMASI, SONLANDIRILMASI)
Kürtaj veya küretaj (halk arasında gebelik aldırma, bebek aldırma, kürtaş gibi isimler verilir) rahim içerisindeki gebeliğin çeşitli yöntemlerle alınması işlemidir. Kürtaj sadece istemli gebelik alınması için yapılmaz, düşükten sonra içeride kalan gebelik parçalarını almak için veya ölü gebelikleri, boş gebelik gibi durumları almak için de yapılır. Dış gebelik kürtaj ile alınamaz, ameliyat veya ilaç tedavisi gerekir. Aslında kürtaj sadece gebeliğin alınması için değil gebe olmayan hastalarda rahim içerisinden alınan  materyaller için de kullanılan bir terimdir.  D/C veya D&C şeklinde kısaltılabilir. Bu harfler Dilatasyon küretaj'ın kısaltmasıdır. Dilatasyon rahim ağzının genişletilmesi anlamında kullanılır. Rahim ağzının genişletilmesi rahim içerisine küretajı yapmak için gerekli aletleri (küret veya aspiratör, kanül) sokabilmek için gereklidir. Bu genişletme işlemi için ince çubuk şeklinde kalınlıkları giderek artan metal bujiler kullanılır. Çoğunlukla bu genişletme işlemi gerekmeden direkt ince plastik kanül rahim ağzından içeri geçirilerek kürtaj işlemi yapılabilir.

Kürtaj ne zamana kadar yapılabilir? Yasal süre nedir?
İstemli küretaj yani istemli olarak gebeliğin aldırılması, sonlandırılması ülkemizde yasal olaral 10 haftalık gebeliklere kadar mümkündür. Burada hamilelik haftası hesaplanırken son adetin başladığı tarihten itibaren hesaplanır ve ultrason ile teyid edilir.
Gebelik haftanızı hesaplayın >>
Vakum Enjektör

Kimler kürtaj yaptırabilir?
18 yaşından büyük ve evli olan bayanlar eşlerinin imzası ile onay alınarak kürtaj olabilirler. 18 yaşından büyük ve bekar olan bayanlar ise sadece kendi rızaları ile kürtaj olabilirler. 18 yaşından küçük olanların evli veya bekar olsalar da anne-babalarının onayı gerekir. 15 yaşından küçükler ailelerinin izni dahi olsa kürtaj olamazlar, öncelikle durumun adli mercilere bildirilmesi gerekir. 10 haftadan büyük gebeliği olanlar onay verseler dahi yasal olmadığı için ülkemizde kürtaj işlemleri yapılamaz. 10 haftadan büyük gebeliklerde ancak bebekte ciddi bir doğumsal özür varlığında veya anne hayatını tehlikeye sokacak ciddi bir hastalık varlığında kurul kararı ile gebelik sonlandırılabilir.

Kürtaj nasıl, hangi yöntemlerle yapılır?
Vakum aspirasyon küretaj: 
Kanül denilen ince plastik borular
Kürtaj işlem günümüzde sıklıkla vakum yöntemi ile yapılır. Plastik enjektör ve ince plastik boru şeklinde kanül denilen aletlerden oluşan sistem sayesinde gebelik vakum ile emilerek çekilir ve alınır. Bu yöntem hem kolay hem daha az risklidir, daha az ağrılıdır. Kurşun kalemden daha ince olan plastik uç rahim ağzından içeriye sokularak enjektörün oluşturduğu vakum sayesinde emilerek çekilir. İşlem sıklıkla 5-10 dakikayı geçmez. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilir.

Eskiden yaygın kullanılan küret aletleri küçük çay kaşığı şeklinde ucu olan metal aletlerdir ve günümüzde nadiren gerekli hallerde kullanılır. Bu aletlerle gebelik emilerek alınmaz, küret aletinin ucu ile rahim içerisi kazınarak temizlenir. Daha kolay olan vakum yöntemi yaygınlaştığı için küretler pek kullanılmazlar. Kürtaj işleminde kullanılan enjektör, kanül ve küret gibi bütün aletlerin steril olması gerekir.
Kürtaj işleminin aşamaları:
Küretaj işleminden sonra mutlaka ultrasonografi ile gebeliğin haftası ve canlılığı kontrol edilir. Küretaj işlemine başlarken hasta jinekolojik muayene masasına alınır. Spekulum denilen muayene aleti vajina içerisine yerleştirilir. Vajina içerisi antiseptik solüsyon ile temizlenir. Bu aşamaya kadar herhangi bir ağrı hissedilmez. Daha sonra hastanın isteğine göre genel veya lokal anestezi uygulanır. Genel anestezi için hastanın kolundan serum ve damar aracılığıyla ilaçlar verilir, bunu anestezi uzmanları yapar. Hasta derin bir uyku halinde gibi olur ve hiçbir şey hissetmez. İşlemden sonra uyandırılır. Lokal anestezi istenmişse rahim ağzına iğne ile anestezi uygulanır. Daha sonra vakum yöntemi ile gebelik alınır. Spekulum çıkarılır ve genel anestezi uygulanmışsa hasta uyandırılır. Hastanın uyanması 5-10 dakika sürer. Lokal anestezi uygulanmışsa 5 dakika dinlendikten sonra ayağa kalkabilir. Ardından ultrason ile rahim içerisi tekrar kontrol edilir, temiz olduğundan emin olunur. Hasta kürtaj işleminden sonra kısa süre (10-20 dakika) dinlenerek günlük yaşamına dönebilir. Günlük her işini rahatlıkla yapabilir. İşlemden sonra hafif kasık ağrısı ve az miktarda kanama olabilir.
Küret

İlaçlar ve kontrol:
Kürtaj işleminden sonra genellikle hastaya kullanması için antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar reçete edilir. Hasta genellikle işlemden 1 hafta sonra kontrole çağrılır. Aşırı kanama ve aşırı ağrı durumlarında 1 hafta beklemeden hemen doktorunuza başvurmalısınız. 3-5 gün süren hafif ağrı ve en fazla 1 hafta süren az miktarda kanama normaldir. Bazen kanama sadece 1-2 gün sürebilir veya hiç kanama olmayabilir, bunlar normal durumlardır.

Kürtajın yapıldığı gün duş, banyo serbesttir. Kürtaj sonrası kanamalar için tampon kullanmamalısınız, ped kullanmalısınız.

Kürtaj sonrası aşağıdaki durumlarda hemen doktora başvurmalısınız:
- Ateş yüksekliği (38 derece üzerinde)
- Ağrı kesici ile geçmeyen şiddetli ağrı ve kramplar olursa
- Kürtaj sonrası aşırı kanamalar olursa
- Kürtaj sonrası günlerde kötü kokulu aşırı akıntınız olursa
- Kürtajın üzerinden 4-5 gün geçmesine rağmen kanama azalmazsa veya artarsa

Kürtajı nerede yaptırabilirim?
Kürtaj işlemi hastane veya özel muayenehanelerde, kliniklerde kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yapılmaktadır. Kürtaj olacağınız merkezdeki uzmanın deneyimi, tecrübesi ve merkezin gerekli aletler, sterilizasyon açısından kapasitesi önemlidir. Küçük şehirlerde olmasa da özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde kürtaj yapılan aile planlaması merkezleri mevcuttur.

Dikkat!
- Yurt dışında bazı ülkelerde kullanılan düşük hapı (RU-486) ülkemizde henüz kullanılmamaktadır. Ayrıca halk arasında adet söktürücü olarak tanınan hap ve iğneler ise gebelik sonlandırılmasında işe yaramazlar. Kesinlikle kullanmamalısınız.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

İlgili Konular:
- Kürtajın Riskleri Nelerdir?
- Kürtaj Sonrasında Kanama, Ağrı, Adet Düzensizliği ve Diğer Şikayetler
- Kürtaj Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular
- Kürtajdan Sonra Adet Görme ve Adet Gecikmesi
- Kürtajda Parça Kalması Nedir?
- Dünyada ve Türkiye'de Kürtaj Yasaları
- Yeni Kürtaj Yasası - 2012
- Kürtaj Kaçıncı Haftaya (Aya) Kadar Yapılabilir?
- Güvenli Olmayan Düşük ve Kürtaj Anne Ölüm Nedenidir
- Rahimden Biyopsi (Parça) Alınması - Video İzle
- Endoservikal Küretaj (ECC) Nedir?
- Kürtaj Vaji̇naya, Rahi̇me, Yumurtalıklara Zarar Veri̇r Mi̇?
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"