KÜRTAJ VAJİNAYA, RAHİME, YUMURTALIKLARA ZARAR VERİR Mİ?

Kürtaj çok sık uygulanan bir operasyondur. Kürtaj işlemi genellikle iki amaçla uygulanır:
1- Rahim içerisindeki gebeliğin çeşitli gerekçelerle alınması (isteğe bağlı veya bozulmuş gebelik, düşük sonrası kalan parça gibi...)
2- Hamile olmayan kadınlarda rahim içerisinden parça alma işlemine de kürtaj denir.
Bu iki işlem aynı aletlerle ve aynı şekilde yapılır, bu nedenle ikisine de kürtaj (küretaj) adı verilir, yani ikisi de aynı işlemdir ama rahim içerisinden alınan parça farklıdır.
Kürtaj işleminin nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz; kürtajın nasıl yapıldığını hangi aletlerin nasıl kullanıldığını anladıktan sonra aşağıda yazanları anlamak daha kolay olacaktır.

Kürtaj vajinaya zarar verir mi?
Kürtaj işleminde kullanılan aletler vajina içerisine yerleştirilen "spekulum" aleti içerisinden geçirilerek rahim ağzından rahim içerisine ilerletilir. Bu esnada vajina ile temas eden alet sadece spekulumdur. Spekulum her jinekolojik muayenede kullanılan metal veya plastikten üretilmiş alettir, vajina içerisini açarak görmeye yarar. Bu esnada aletler vajinaya temas etmez ve vajinada yırtılma, kanama veya başka bir zarar meydana gelemez. Kürtaj işlemi sonrasında hasta tamamen iyileştiğinde cinsel ilişkiye eskisi gibi girebilir. Vajinada genişleme veya daralma gibi cinsel ilişkiyi etkileyecek herhangi bir değişiklik olmaz.

Kürtaj rahime zarar verir mi?
Kürtaj ile rahim içerisinden gebeliğin alınması veya parça alınması normalde rahim duvarına veya rahim içerisine bir zarar vermez ancak çok çok nadiren rahim duvarları arasında yapışıklık meydana gelebilir (asherman sendromu) veya kürtaj işlemi sırasında rahim delinebilir. Rahimde oluşan küçük delik genellikle aşırı kanamaya sebep olmadan kendiliğinden iyileşir ve kapanır, nadiren karın içerisine kanama olması sebebiyle acil ameliyat gerekebilir.

Kürtaj yumurtalıklara zarar verir mi?
Kürtaj işlemi sırasında yumurtalıklara hiçbir şekilde temas edilmez. Kullanılan aletler yumurtalıklara temas etmez hatta yakınında bile bulunmaz çünkü yumurtalıklar rahimden yaklaşk 3-5 cm uzakta karın içerisinde yanlarda bulunur. Yumurtalıklarda kanama, hormonların azalması gibi herhangi bir tehlike kürtaj işleminde yoktur.


İlgili Konular:
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
- Kürtajın Riskleri Nelerdir?
- Kürtaj Hakkında Sorular ve Bilgiler
Tamamını >>

YENİ KÜRTAJ YASASI - 2012

Kürtaj ile ilgili yasada bir takım değişiklikler yapılarak yeni yasa çıkarılacağı konusu son günlerde gündemde ve medyada en çok yer alan konulardan birisi. Kürtaj yani rahim tahliyesi (halk arasındaki yaygın deyimi ile çocuk aldırma, bebek aldırma, gebelik aldırma) ile ilgili son yasal düzenleme 1983 yılında yapılmıştı. 1983 yılında çıkarılan yasa ile ilgili ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yeni kürtaj yasası neleri değiştirecek henüz belli değil ancak bir ay içerisinde çıkarılacağı söylenen yasada olması beklenen değişiklikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
Yeni kürtaj yasasında (2012 yılında) neler değişebilir:
- İstemli kürtajın tamamen yasaklanması veya şu an itibariyle 10. haftaya kadar olan sınırın daha aşağıya çekilmesi konusunda değişiklik yapılacak mı?
- Down sendromu ve benzeri anomalilerin gebelik sırasında tespit edilmesi halinde gebeliğin aile istemiyle sonlandırıması konusunda değişiklik yapılacak mı?
- Bebekte saptanan anomaliler (sakatlıklar, özürler) nedeniyle kürtaja izin verilebilecekse bunlar hangi anomaliler için geçerli olacak ve kaçıncı gebelik haftasına kadar kürtaj mümkün olacak?
- Annenin hayatını tehlikeye atan veya annede mevcut hastalıkların ilerlemesine nden olan bir gebelik mevcutsa gebelik sonlandırılabilecek mi?
- Tecavüz v.b istenmeyen cinsel ilişkilerle meydana gelen gebeliklerin düşük-kürtaj yöntemleri ile sonlandırılması mümkün olacak mı?
- İstenmeyen gebeliklerin ve bunlara bağlı gereksinim duyulabilecek kürtaj işlemlerinin önlenmesi için yeni uygulamalar başlayacak mı? İstenmeyen gebelikler oluşmadan önlemek için doğum kontrol yöntemlerinin daha yaygın ve bilinçli kullanılmasına yönelik yeni çalışmalar başlayacak mı?
- Gebeliğin annenin psikolojik sağlığını etkilemesi ve annein bunu belirtmesi kürtaj gerekçesi sayılabilecek mi?
- İsteğe bağlı kürtak uygulaması devam ederse sosyal güvenlik kurumu bu işlemin ücretini hasta adına karşılamaya devam edecek mi?
- Yeni kürtaj yasası ile kürtaj işlemleri tamamen veya kısmen yasaklanırsa bunun sonucunda güvenli olmayan kürtaj işlemlerinin artmaması için ve anne ölümü ile ilgili oranların artmaması için önlemeler alınacak mı?

Çıkarılması planlanan yeni yasa ile ilgili gelişmeler oldukça bu sayfa güncellenecektir...

İlgili Konular:
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
Dünyada ve Türkiye'de Kürtaj Yasaları
Kürtaj Kaçıncı Haftaya (Aya) Kadar Yapılabilir?
Güvenli Olmayan Düşük ve Kürtaj Anne Ölüm Nedenidir
Tamamını >>

KÜRTAJ KAÇINCI HAFTAYA (AYA) KADAR YAPILABİLİR?

YASAL OLARAK KÜRTAJ NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

1983 yılından bu yana geçerli olan yasaya göre hiçbir tıbbi gerekçe olmaksızın isteğe bağlı kürtaj (halk arasında yaygınca bebek aldırma, çocuk aldırma diye de adlandırılır) 10. gebelik haftasına kadar yapılabilir.
Sona det tarihinin ilk gününden itibaren hesaplanarak ve ultrason ölçümleri ile teyid edilerek 10 haftayı geçmemiş olan gebeliklerin kürtaj yöntemleri ile alınması mümkündür. Bu yaklaşık olarak iki buçuk ay eder ancak geçerli olan hafta hesabıdır. 10 hafta 1 gün ve daha büyük olan gebeliklerin isteğe bağlı olarak kürtaj ile sonlandırılması yasal olarak mümkün değildir. Gebelik haftası hesaplayıcısına buraya tıklayarak ulaşabilrisiniz.

Ancak eğer anne ve bebek sağlığını tehlikeye atacak bir durum söz konusu ise, bebekte ciddi anomali (sakatlık) varsa bu durumda 10 haftadan büyük gebeliklerin de kürtaj veya ilaçla düşük yöntemleri kullanılarak sonlandırılması mümkündür. Buna bir hekim heyeti karar verir.

Kürtaj gebelik kaç haftalıkken yapılır?
Tıbbi olarak kürtajın her hamilelik haftasında yapılması mümkündür. Kürtaj gebeliğin ilk haftalarından başlayarak çok ileri haftalarına kadar gerekli tıbbi malzeme ve ekipman, şartlar sağlandığı müddetçe yapılabilir. Ancak kürtajın yapıldığı anda gebelik ne kadar küçükse yani ne kadar erken gebelik haftalarında yapılırsa işleme bağlı riskler o kadar az olur. Bu nedenle mümkünse 5-6 gebelik haftalarında yapılması uzmanlarca tercih edilir ancak bu haftaları geçmişse de yapılması mümkündür.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız

1983 yılında yayınlanan Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük'de kürtaj işleminin hangi koşullarda ve kimler tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Aşağıda italik yazı ile belirtilen bilgiler bu tüzükten alıntılanmıştır:

10 haftadan önceki gebeliklerin kürtaj yöntemi ile alınması:
On haftayı geçmeyen gebeliklerde rahim tahliyesi:
MADDE 3.- Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliye edilir.
Rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılır.
Ancak, Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik belgesi almış pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve gözetiminde menstrüel regülasyon yöntemiyle rahim tahliyesi yapabilirler.
Bu maddede 10 haftaya kadar olan gebeliklerin sadece isteğe bağlı olarak alınabileceği belirtilmiştir.

Gebelik 10 haftadan büyükse:
MADDE 5.- Gebelik süresi on haftayı geçen kadınlarda, rahim tahliyesi yapılamaz.
Bu durumdaki kadınlarda, ancak, Tüzük’e ekli (2) sayılı listede sayılan hastalıklardan birinin bulunması halinde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından rahim tahliyesi yapılabilir. Hastalığın, kadın hastalıkları doğum uzmanıyla bu hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin birlikte hazırlayacakları, kesin klinik ve laboratuvar bulgulara dayanan, gerekçeli raporlarla saptanması zorunludur.
Bu maddede 10 haftadan büyük gebeliklerde kürtajın isteğe bağlı yapılamayacağı ve ancak aşağıda listelenen tıbbi nedenlerle yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenlerle yapılacak kürtajlar için şu haftaya kadar olan gebeliklerde yapılabilir şeklinde bir üst sınır belirtilmemiştir.

10 haftadan büyük gebeliklerin kürtajla alınma gerekçelerini içeren 2 sayılı liste:
(Şu adresten alıntı yapılmıştır: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5130.html)
    On haftanın üzerindeki gebeliklerde rahim tahliyesini gerektiren, kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlikeli olan hastalıklar ve durumlar :
    A - Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları
    a) Sezeryan Ameliyatı
    b) Miyomektomi
    c) Uterus rüptürü
    d) Geniş perforasyon
    e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar
    2) Rekürren preeklampsi eklampsi
    3) İzoimmünizasyon
    4) Mole hidatidiform
    B - Ortopedik nedenler
    1) Osteogenezis imperfekta
    2) Ağır kifoskolyoz
    3) Doğumu güçleştiren osteomiyelit
    4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar
    C - Kan hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Lösemi
    2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar
    3) Lenfomalar
    4) Pıhtılaşma defektleri
    5) Hemolitik sarılıklar
    6) Agranülositozis
    7) Tromboembolik hastalıklar
    8) Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan)
    9) Gamaglobulinopatiler
    D - Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları
    1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalp hastalıkları
    2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokarad enfarktüsü aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları
    3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları
    4) Ağır bronşektaziler
    5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları
    E - Böbrek hastalıkları
    1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları
    F - Göz hastalıkları
    1) Dekolman
    2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler
    G - Endokrin ve metabolik hastalıklar
    1) Feokromositoma
    2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği
    3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi
    4) Pratiroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği
    5) Ağır hipofiz hastalıkları
    H - Sindirim sistemine bağlı nedenler
    1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları
    İ) İmmünolojik nedenler
    1) İmmün yetmezliği hastalıkları
    2) Kollajen doku hastalıkları J - Bütün malign neoplastik hastalıkları
    K - Nörolojik nedenler
    1) Grand mal epilepsi
    2) Multipl skleroz
    3) Muskuler distrofi
    4) Hemipleji ve parapleji
    5) Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar
    L - Ruh hastalıklarına bağlı nedenler
    1) Oligofreni
    2) Kronik şizofreni
    3) Psikoz manyak depresif (PMD)
    4) Paranoya
    5) Uyuşturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm
    M - Enfeksiyon hastalıkları
    1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar
    a) Kızamıkçık
    b) Toksoplazmozis
    c) Sitomegalovirus
    d) Herpes virus grubu hastalıklar
    2) Cüzzam
    3) Sıtma
    4) Frengi
    5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar
    N - Konjenital nedenler
    1) Marphan sendromu
    2) Mesane ekstrofisi
    3) Down sendromu (***)
    4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar
    5) Gonadlara zararlı röntgen ışını ve ilaç
    6) Teratogenik ilaçlar
    7) Nörofibromatozis


İlgili Konular:
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
- Dünyada ve Türkiye'de Kürtaj Yasaları
Yeni Kürtaj Yasası - 2012
Tamamını >>

GÜVENLİ OLMAYAN DÜŞÜK VE KÜRTAJ ANNE ÖLÜM NEDENİDİR

GÜVENLİ OLMAYAN ŞARTLARDA GİZLİCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜŞÜKLER, KÜRTAJLAR

İngilizcede ve yabancı kaynaklı literatürlerde "unsafe abortion" diye geçen durum dilimize güvenli olmayan düşük, güvenli olmayan kürtaj veya emniyetsiz, tehlikeli, emin olmayan gibi kelimelerle çevrilebilir. Burada gizlice gerçekleştirilen kelimesinden kastedilen işlemin gizli olması için yetkisiz ve doktor olmayan kişilere başvurulması veya kadının kendi kendine gizlice düşük yapmaya çalışmasıdır. (Bir hekime başvurarak gerçekleştirilen işlemler zaten hasta ve hekim arasında sırdır ve hasta isterse gizlice gerçekleştirebilir, yukarıda kastedilen durum bu değildir.)

Güvenli olmayan düşük veya kürtaj ne anlama gelmektedir?
Düşük veya kürtaj işleminin gerekli bilgi ve beceriye sahip doktorlar olmadan ve gerekli alet, ekipman, cerrahi malzeme olmadan, hijyen koşulları sağlanmadan, acil durumlar için alınabilecek önlemler alınmadan tamamen yetersiz koşul ve yetkin olmayan kişilerce yapılması anlamına gelir. Bu işlemi hastalar bazen kendi kendilerine yapmaya çalışırlar, bunun için vejina ve rahimden içeriye ince cisimler, tavuk teleği vb. sokmaya çalışırlar veya çeşitli maddeler içerler düşük olmasını sağlamak içim. Bu işlemler kanama, enfeksiyon ve ölüme neden olan son derece riskli işlemlerdir. Bazı durumlarda kadınlar düşük yaptırması için doktor olmayan ve bu konuda hiçbir yetkisi olmayan insanlara başvururlar.

Güvenli olmayan düşük ve kürtaj işlemine kimler ve neden başvurur?
Hastane koşullarına ve doktora ulaşamayacak ücra yerleşim yerlerinde olanlar, maddi nedenlerle doktora başvurmadan düşük yapmak isteyenler, etrafından ve tanıdıklarından gebe olduğunu gizlemek için doktora başvuramayanlar, bulunduğu ülkede kürtaj işlemi yasal olmadığı için yasa dışı ve gizli yollarla gebeliğini aldırmak isteyenler vb. vb.... Bu nedenler arasında bir ülkede güvenli olmayan düşük ve kürtajların sayısını etkileyen en önemli faktör yasalarla kürtaj işleminin yasaklanmasıdır. Yasaların kürtaj işlemini engellediği ülkelerde çeşitli nedenlerle mutlaka kürtaj olması gereken kadınlar kendi kendilerine çeşitli yöntemler deneyerek veya kürtaj konusunda yetkili olmayan ancak gizli yerlerde bu tür müdahalelerde bulunan kişilere başvurarak hayatlarını tehlikeye atmaktadır. İnsanların modern doğum kontrol yöntemlerine ulaşamaması, bilinçlendirilmemesi, ülkede doğum kontrol yöntemleri konusunda sıkı ve yaygın uygulanan bir politika olmaması da güvenli olmayan düşük-kürtajlara neden olan bir durumdur.

Dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde artık günümüzde çok nadir rastlanan bir durum olmasına rağmen, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde her 1000 kadından 10-20'sinde rastlanan sık bir durumdur. Türkiyede'de 1980'li yıllara kadar çok sık rastlanan bir durum iken 1983 yılında isteğe bağlı kürtaj işleminin yasalarla serbest bırakılmasından dolayı ve korunma yöntemleri konusunda halkın daha fazla bilinçlenmesinden dolayı günümüzde çok nadir görülen bir durum haline gelmiştir.

Güvenli olmayan düşük ve kürtajın riskleri:
Dünyada kesin olarak bilinmemekle beraber yılda 20 milyon güvenli olmayan düşük kürtaj işleminin gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bunun yaklaşık %97'si gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. Bütün bu güvenli olmayan kürtajlar neticesinde dünyada her yıl yetmiş bin civarında kadın ölümü ve milyonlarca yaralanma gerçekleştiği bilinmektedir (kaynak). Anne ölümüne neden olan başlıca faktörler kanama, enfeksiyon, sepsis, barsak yaralanması gibi nedenlerdir.

Nijerya'da 20 yaşında bir genç kızda güvenli olmayan kürtaj nedeniyle ince barsakların vajinadan dışarıya protrüze olduğu bir vaka buradaki linkte izlenmektedir.


İlgili Konular:
- Anne Ölüm Oranı
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
Dünyada Ve Türkiye'de Kürtaj Yasaları
Tamamını >>

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KÜRTAJ YASALARI

Kürtaj dünyanın her ülkesinde eski yıllardan bu yana tartışılan ve çelişkilerle dolu bir konudur. Çünkü kürtaj (halk arasındaki yaygın tabiri ile bebek aldırma, çocuk aldırma) işlemi tıbbi, etik, dini, psikolojik, ekonomik gibi çok çeşitli faktörleri içeren bir işlemdir. Bu nedenle dünyada ülkeler arasında çok farklı kısıtlamalarla izin verilen veya yasaklanan bir işlemdir. Her ülke farklı durum ve koşullarda izin verilebileceği konusunda yasalar koymuştur, bazı ülkeler ise her ne durumda olursa oldun tamamen yasak olarak şekilde kanun yapmıştır. Ayrıca kürtajın gebeliğin kaçıncı haftasına kadar yapılabileceği konusunda da ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır.
Dünyada gelişmekte olan ülkelerde genellikle kürtaj yasalarla kısıtlanmıştır, gelişmiş ülkelerde ise genellikle daha az kısıtlanmıştır ancak bu her zaman böyle değildir, istisnaları vardır. Buna rağmen kürtajı kısıtlayan ve kısıtlamayan ülkelerdeki kürtaj oranları araştırıldığında birbirine yakın oranlar bulunmuştur. Bu da kürtajın kısıtlandığı ülkelerde işlemin illegal ve güvenli olmayan yerlerde ve gizlice yapıldığını göstermektedir. Ülkelerdeki kürtaj oranlarını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de o ülkede modern doğum kontrol yöntemlerinin uygulanabilirliğidir. Modern doğum kontrol yöntemlerinin bir ülkede yaygın, bilinçli ve kolay ulaşılabilir şekilde uygulanması o ülkedeki kürtaj gereksinimini büyük oranda azaltır. Bu da özellikle kürtajın yasaklandığı ülkelerde yapılan güvenli olmayan koşullarda, gizlice yapılan, anne ölümlerine neden olan kürtajların azalmasını sağlar.

Dünyada ülkeler kürtaj işlemini yasalaştırırken şu kriterleri göz önünde bulundurarak kısıtlama veya serbestleştirme getirmişlerdir:
- Kürtaj anne hayatını kurtarmak için yapılabilir mi? Gebeliğin devam etmesi bazı durumlarda anne hayatını tehlikeye sokabilmektedir.
- Kürtaj annenin fiziksel sağlığını korumak için yapılabilir mi? Gebeliğin devam etmesi annede var olan bazı hastalıkların daha fazla ilerlemesine neden olabilir.
- Kürtaj işlemi annenin psikolojik sağlığını korumak için yapılabilir mi? Anne sadece kensini psikolojik olarak kötü hissettiği için veya doğurursa psikolojisinin bozulacağını düşündüğü için bebeğini aldırabilir mi?
- Tecavüz veya ensest ilişki sonucu oluşan gebeliklerin kürtajla alınması gerekir mi, doğru mudur?
- Bebekte tespit edilen anomaliler (sakatlıklar) nedeniyle kürtaj yapılabilir mi? Hangi anomaliler için yapılabilir? Bebeğin anomalili bir şekilde de olsa doğabileceği ve hayatını devam ettirebileceği durumlarda kürtaj yapılabilir mi? Sadece bebeğin ölümüne sebep olabilecek anomalilerde kürtaj yapılabilir mi?
- Sosyoekonomik faktörler nedeniyle kürtaj yapılabilir mi? Ailenin fakirlik nedeniyle veya daha fazla çocuk istememeleri nedeniyle, çocuğa bakamayacaklarını düşünmeleri nedeniyle kürtaj yapılabilir mi?
- Yukarıdaki veya benzer hiçbir neden yokken sadece isteğe bağlı olarak kürtaj (bebek aldırma işlemi) yapılabilir mi?

Tartışılan başlıca konulardan birisi de yukarıdaki maddelerden her birinde kürtajın kaçıncı haftaya kadar yapılabileceğidir. Kürtaj gebeliğin kaçıncı haftasına kadar yapılabilir? Bebek özürlü ise kaçıncı haftaya kadar kürtaj yapılabilir? Bebek kaçıncı haftadan sonra canlı sayılır? Bebek döllenme olduğu andan itibaren canlı sayılır o nedenle kürtaj yapmak her zaman bebeği öldürmek yani cinayet anlamına mı gelir? gibi sorular ve tartışmalar dünyanın her ülkesinde eski yıllardan beri vardır...

Aşağıdaki haritada Dünyadaki ülkelerde kürtajın hangi gerekçelerle yapılabileceği görülmektedir:
- Kırmızı: Her ne sebeple olursa olsun kürtajın yasak olduğu ülkeler
- Turuncu: Sadece annenin hayatı, fiziksel ve psikolojik sağlığı tehlikede ise yapılabilen ülkeler
- Kahvrengi: Turuncuda belirtilenlere ek olarak tecavüz durumunda da kürtaja izin veren ülkeler
- Sarı: Kahverengiye ek olarak bebekte belirli anomaliler varlığında da kürtaja izin veren ülkeler
- Yeşil: Yukarıdakilere ek olarak sosyoekonomik faktörler nedeniyle de kürtaja izin veren ülkeler
- Mavi: Yukarıdaki bütün nedenlerle kürtaj yapılabilen ve sadece anne isteğine bağlı olarak da kürtajın yasal olduğu ülkeler (Türkiye bu gurupta görünmektedir, 2012 Mayıs)
Kürtaj yasaları (Resmi büyütmek için üzerine tıklayın)


Türkiye'de kürtaj yasası:
Türkiye'de isteğe bağlı kürtaj (bebek aldırma, çocuk aldırma, istemli düşük) işlemi 1983 yılında çıkarılan kanunla 10. haftaya kadar yasal olarak mümkün kılınmıştır. Burada belirtilen 10 hafta sınırı sona det tarihinden başlayarak hesaplanmaktadır. 1983 yılına kadar isteğe bağlı kürtaj işlemi yasal olarak mümkün değildi. Ayrıca Türkiye'de anne hayatını, sağlığını tehlikeye atan faktörler varlığında, bebekte ciddi bazı anomaliler varlığında, bebekte down sendromu ve benzeri kromozomal bozukluklar varlığında kürtaj işlemi 10. haftadan sonra da mümkün olabilmektedir (tıbbi nedenlerle kürtaj). Bu konuda bir kurul (heyet) kararı gerekmektedir.

1983 yılında kabul edilen yasa:
RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Resmi Gazete Tarihi : 18/12/1983)


İlgili Konular:
Yeni Kürtaj Yasası - 2012
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
Kürtaj Kaçıncı Haftaya (Aya) Kadar Yapılabilir?
Güvenli Olmayan Düşük ve Kürtaj Anne Ölüm Nedenidir
Tamamını >>

KÜRTAJDA PARÇA KALMASI NEDİR?

Halk arasında kürtaj yani gebelik aldırılması sonrası parça kalması veya rahmin tam temizlenmemesi gibi adlandırılan durum (tıbbi olarak rest denilir) gebelik materyalinin bir kısmının rahim içerisinde kalması durumudur. Kürtaj işleminden sonra nadiren gebelik kesesi, plasenta veya bunların genellikle ufak bir kısmı rahim içerisinde kalabilmektedir.

Parça kalması durumunda belirtiler:
Normalden gebelik sonlandırılması yani kürtaj işleminden sonra bir kaç gün içerisinde kanama giderek azalır ve kesilir, en fazla 1 hafta kadar az miktarda kanama olur. Ancak rest yani parça kalması durumunda kanama kürtajdan sonraki günlerde azalmaz hatta bazen daha da artabilir. Hasta parça parça pıhtılar düştüğünü veya aşırı kanama olduğunu farkedebilir. Bazen hasta ufak veya büyük bir parça düşürebilir. Ağrı normalde kürtajdan sonra genellikle 1-2 günde geçmesine rağmen parça kalması durumunda daha uzun sürebilir ve kramp tarzında adet sancısı benzeri ağrılar olabilir. Ağrı veya aşırı kanama olması şart değildir bazen parça kalmasına rağmen bunlar olmaz ve sadece kontrolde tesadüfen saptanır.

Kürtaj sonrası herhangi bir parça kalması, enfeksiyon veya başka bir komplikasyon gelişebilme olasılığına karşı hastalar genellikle kürtajdan 1 hafta sonra kontrol muayenesine çağrılır. Eğer parça kalması varsa ultrasonda belirlenir ve tekrar ufak bir müdahale ile (genellikle vakum kürtaj) kalan parça alınır. Bazı durumlarda ilaç tedavisi de verilebilir. Kalan parçayı alma işlemi kürtaj işlemine göre daha kısa ve basit bir işlemdir, genellikle hastanın anestezi alması vb. gerekmez. Parça kalması farkedilip temizlendiği sürece kadın hatsalıkları, adet düzeni veya hamile kalma gibi konularda herhangi bir sakınca oluşturmaz.
İlgili Konular:
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
- Kürtaj Sonrasında Kanama, Ağrı, Adet Düzensizliği ve Diğer Şikayetler
Tamamını >>

KÜRTAJDAN SONRA ADET GÖRME VE ADET GECİKMESİ

Kürtaj işleminden sonra adet ortalama olarak 30-40 gün sonra görülür. Bu süre bazen 20 gün kadar kısa olabilir bazen daha uzun olabilir. Kürtaj sonrasında adet gecikmesi sık rastlanır ancak genellikle en fazla 1 hafta - 10 gün gecikmeden sonra adet başlar. Burada hastanın dikkat etmesi gereken nokta kürtajın yapıldığı günden sonra en fazla 40 gün geçmesine rağmen hala adet (regl, mens) kanaması başlamamışsa mutlaka doktoruna başvurmalıdır. Bu durumda tekrar hamile kalmış bile olabilirsiniz. Nadir görülen bir komplikasyon da gebeliğin alınamamış olması ve gebeliğin devam etmesinden dolayı adet görülememesidir.

Çok nadir görülen bir komplikasyon kürtajdan sonra rahim içerisinde yapışıklık oluşması ve bu nedenle adet görülmemesiri ancak bu çok nadir bir durumdur.

Kürtajdan sonraki ilk adetin süresi yukarıda anlayıldığı şekilde değişken olabilir ancak daha sonraki adetler hastanın kürtajdan önceki adet düzeni nasılsa o şekilde devam edecektir.

Kürtaj adet düzensizliğine neden olur mu?
Kürtaj adet düzensizliğine neden olmaz. Kürtaj hormonları etkileyebilecek bir işlem değildir. Kürtajdan sonra ilk adet zamanı değişken olabilir ancak daha sonraki adetler kadının normal adet düzeni nasılsa aynı şekilde görülecektir. Tabiki kürtajdan öncek adetleri düzensiz olan bir hastada kürtajdan sonra da düzensiz seyrekmesi normaldir, bunun için ayrıca tedavi verilmesi gerekebilir.
İlgili Konular:
- Kürtaj
- Adet Düzensizliği
- Adet Gecikmesi
Tamamını >>

KÜRTAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

KÜRTAJ (GEBELİK ALINMASI, SONLANDIRILMASI)
Kürtaj veya küretaj (halk arasında gebelik aldırma, bebek aldırma, kürtaş gibi isimler verilir) rahim içerisindeki gebeliğin çeşitli yöntemlerle alınması işlemidir. Kürtaj sadece istemli gebelik alınması için yapılmaz, düşükten sonra içeride kalan gebelik parçalarını almak için veya ölü gebelikleri, boş gebelik gibi durumları almak için de yapılır. Dış gebelik kürtaj ile alınamaz, ameliyat veya ilaç tedavisi gerekir. Aslında kürtaj sadece gebeliğin alınması için değil gebe olmayan hastalarda rahim içerisinden alınan  materyaller için de kullanılan bir terimdir.  D/C veya D&C şeklinde kısaltılabilir. Bu harfler Dilatasyon küretaj'ın kısaltmasıdır. Dilatasyon rahim ağzının genişletilmesi anlamında kullanılır. Rahim ağzının genişletilmesi rahim içerisine küretajı yapmak için gerekli aletleri (küret veya aspiratör, kanül) sokabilmek için gereklidir. Bu genişletme işlemi için ince çubuk şeklinde kalınlıkları giderek artan metal bujiler kullanılır. Çoğunlukla bu genişletme işlemi gerekmeden direkt ince plastik kanül rahim ağzından içeri geçirilerek kürtaj işlemi yapılabilir.

Kürtaj ne zamana kadar yapılabilir? Yasal süre nedir?
İstemli küretaj yani istemli olarak gebeliğin aldırılması, sonlandırılması ülkemizde yasal olaral 10 haftalık gebeliklere kadar mümkündür. Burada hamilelik haftası hesaplanırken son adetin başladığı tarihten itibaren hesaplanır ve ultrason ile teyid edilir.
Gebelik haftanızı hesaplayın >>
Vakum Enjektör

Kimler kürtaj yaptırabilir?
18 yaşından büyük ve evli olan bayanlar eşlerinin imzası ile onay alınarak kürtaj olabilirler. 18 yaşından büyük ve bekar olan bayanlar ise sadece kendi rızaları ile kürtaj olabilirler. 18 yaşından küçük olanların evli veya bekar olsalar da anne-babalarının onayı gerekir. 15 yaşından küçükler ailelerinin izni dahi olsa kürtaj olamazlar, öncelikle durumun adli mercilere bildirilmesi gerekir. 10 haftadan büyük gebeliği olanlar onay verseler dahi yasal olmadığı için ülkemizde kürtaj işlemleri yapılamaz. 10 haftadan büyük gebeliklerde ancak bebekte ciddi bir doğumsal özür varlığında veya anne hayatını tehlikeye sokacak ciddi bir hastalık varlığında kurul kararı ile gebelik sonlandırılabilir.

Kürtaj nasıl, hangi yöntemlerle yapılır?
Vakum aspirasyon küretaj: 
Kanül denilen ince plastik borular
Kürtaj işlem günümüzde sıklıkla vakum yöntemi ile yapılır. Plastik enjektör ve ince plastik boru şeklinde kanül denilen aletlerden oluşan sistem sayesinde gebelik vakum ile emilerek çekilir ve alınır. Bu yöntem hem kolay hem daha az risklidir, daha az ağrılıdır. Kurşun kalemden daha ince olan plastik uç rahim ağzından içeriye sokularak enjektörün oluşturduğu vakum sayesinde emilerek çekilir. İşlem sıklıkla 5-10 dakikayı geçmez. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilir.

Eskiden yaygın kullanılan küret aletleri küçük çay kaşığı şeklinde ucu olan metal aletlerdir ve günümüzde nadiren gerekli hallerde kullanılır. Bu aletlerle gebelik emilerek alınmaz, küret aletinin ucu ile rahim içerisi kazınarak temizlenir. Daha kolay olan vakum yöntemi yaygınlaştığı için küretler pek kullanılmazlar. Kürtaj işleminde kullanılan enjektör, kanül ve küret gibi bütün aletlerin steril olması gerekir.
Kürtaj işleminin aşamaları:
Küretaj işleminden sonra mutlaka ultrasonografi ile gebeliğin haftası ve canlılığı kontrol edilir. Küretaj işlemine başlarken hasta jinekolojik muayene masasına alınır. Spekulum denilen muayene aleti vajina içerisine yerleştirilir. Vajina içerisi antiseptik solüsyon ile temizlenir. Bu aşamaya kadar herhangi bir ağrı hissedilmez. Daha sonra hastanın isteğine göre genel veya lokal anestezi uygulanır. Genel anestezi için hastanın kolundan serum ve damar aracılığıyla ilaçlar verilir, bunu anestezi uzmanları yapar. Hasta derin bir uyku halinde gibi olur ve hiçbir şey hissetmez. İşlemden sonra uyandırılır. Lokal anestezi istenmişse rahim ağzına iğne ile anestezi uygulanır. Daha sonra vakum yöntemi ile gebelik alınır. Spekulum çıkarılır ve genel anestezi uygulanmışsa hasta uyandırılır. Hastanın uyanması 5-10 dakika sürer. Lokal anestezi uygulanmışsa 5 dakika dinlendikten sonra ayağa kalkabilir. Ardından ultrason ile rahim içerisi tekrar kontrol edilir, temiz olduğundan emin olunur. Hasta kürtaj işleminden sonra kısa süre (10-20 dakika) dinlenerek günlük yaşamına dönebilir. Günlük her işini rahatlıkla yapabilir. İşlemden sonra hafif kasık ağrısı ve az miktarda kanama olabilir.
Küret

İlaçlar ve kontrol:
Kürtaj işleminden sonra genellikle hastaya kullanması için antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar reçete edilir. Hasta genellikle işlemden 1 hafta sonra kontrole çağrılır. Aşırı kanama ve aşırı ağrı durumlarında 1 hafta beklemeden hemen doktorunuza başvurmalısınız. 3-5 gün süren hafif ağrı ve en fazla 1 hafta süren az miktarda kanama normaldir. Bazen kanama sadece 1-2 gün sürebilir veya hiç kanama olmayabilir, bunlar normal durumlardır.

Kürtajın yapıldığı gün duş, banyo serbesttir. Kürtaj sonrası kanamalar için tampon kullanmamalısınız, ped kullanmalısınız.

Kürtaj sonrası aşağıdaki durumlarda hemen doktora başvurmalısınız:
- Ateş yüksekliği (38 derece üzerinde)
- Ağrı kesici ile geçmeyen şiddetli ağrı ve kramplar olursa
- Kürtaj sonrası aşırı kanamalar olursa
- Kürtaj sonrası günlerde kötü kokulu aşırı akıntınız olursa
- Kürtajın üzerinden 4-5 gün geçmesine rağmen kanama azalmazsa veya artarsa

Kürtajı nerede yaptırabilirim?
Kürtaj işlemi hastane veya özel muayenehanelerde, kliniklerde kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yapılmaktadır. Kürtaj olacağınız merkezdeki uzmanın deneyimi, tecrübesi ve merkezin gerekli aletler, sterilizasyon açısından kapasitesi önemlidir. Küçük şehirlerde olmasa da özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde kürtaj yapılan aile planlaması merkezleri mevcuttur.

Dikkat!
- Yurt dışında bazı ülkelerde kullanılan düşük hapı (RU-486) ülkemizde henüz kullanılmamaktadır. Ayrıca halk arasında adet söktürücü olarak tanınan hap ve iğneler ise gebelik sonlandırılmasında işe yaramazlar. Kesinlikle kullanmamalısınız.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

İlgili Konular:
- Kürtajın Riskleri Nelerdir?
- Kürtaj Sonrasında Kanama, Ağrı, Adet Düzensizliği ve Diğer Şikayetler
- Kürtaj Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular
- Kürtajdan Sonra Adet Görme ve Adet Gecikmesi
- Kürtajda Parça Kalması Nedir?
- Dünyada ve Türkiye'de Kürtaj Yasaları
- Yeni Kürtaj Yasası - 2012
- Kürtaj Kaçıncı Haftaya (Aya) Kadar Yapılabilir?
- Güvenli Olmayan Düşük ve Kürtaj Anne Ölüm Nedenidir
- Rahimden Biyopsi (Parça) Alınması - Video İzle
- Endoservikal Küretaj (ECC) Nedir?
- Kürtaj Vaji̇naya, Rahi̇me, Yumurtalıklara Zarar Veri̇r Mi̇?
Tamamını >>

KÜRTAJ HAKKINDA SORULAR VE BİLGİLER

Kürtaj konusunda en çok merak edilen sorular ve cevapları:

Kaç aya kaç haftaya kadar gebebelikte kürtaj yapılabilir?
Kürtaj işlemi yasal olarak 10 haftalık gebeliğe kadar (yaklaşık iki, iki-buçuk ay kadar eder) mümkündür.

Kürtaj sonrasında ilk adet ne zaman başlar?
Kürtajdan yaklaşık 30-40 gün sonra ilk adet görülür.

Kürtaj sonrasında kısırlık olur mu?
Hayır, kürtaj kısırlığa sebep olacak bir müdahale değildir. İlk gebeliklerde yapılan kürtaj da kısırlığa sebep olmaz.

Kürtaj fiyatları ne kadardır?
Kürtaj fiyatları gebeliğin haftasına, yapılan hastaneye, uygulanan anestezi şekline göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle muayene olmadan ücretini öğrenemezsiniz.

Kürtajı nerede yaptırabilirim?
Kürtaj işlemi hastane veya özel muayenehanelerde, kliniklerde kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yapılmaktadır. Kürtaj olacağınız merkezdeki uzmanın deneyimi, tecrübesi ve merkezin gerekli aletler, sterilizasyon açısından kapasitesi önemlidir. Küçük şehirlerde olmasa da özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde kürtaj yapılan aile planlaması merkezleri mevcuttur.

Lokal anestezi mi genel anestezi mi kürtajda daha iyidir?
Her iki anestezi şeklinin de farklı avantaj ve dezavantajları vardır. Hastanın tercihine göre ve muayeneye göre uygun olan anestezi uygulanır.

1 veya 2 aylık gebelikte kürtaj yapılır mı?
Ay hesabı yerine hafta hesabı kullanmak doğrudur çünkü kürtajlarda 10 haftaya kadar yasal sınır belirlenmiştir. Burada gebelik haftası son adetin başladığı tarihe göre ve ultrasona göre hesaplanır.

5 haftalık veya 6 haftalık gebeliklerde kürtaj yapılır mı?
Gebelik kesesi çok küçük olmadığı sürece yapılabilir. Ancak gebelik kesesi kürtaj yapılan aletin (kanül) ucuna gelmeyecek kadar küçükse gebeliğin alınamaması riski vardır bu durumda kesenin biraz daha büyümesini bekleyip daha sonra kürtaj yapılması tercih edilebilir.

7 haftalık veya 8 haftalık kürtajlar vakum yöntemiyle yapılabilir mi?
Vakum yöntemi (enjektör ve plastik kanül) ile genellikle 10 haftaya kadar olan kürtajlar rahatlıkla yapılabilmektedir. Burada doktorun vakum yöntemi konusunda tecrübeli olması önemlidir.

9 haftalık veya 10 haftalık kürtajlar lokal anestezi ile yapılabilir mi?
Bu kadar ileri gebelik haftalarında lokal anestezi ile ağrı hissedilme riski artar. Daha çok genel anestezi tercih edilir. Ancak çok normal doğum yapmış hastalarda ve ağrı eşiği yüksek hastalarda bazen lokal anestezi de uygulanabilmektedir.

Kaç kez kürtaj olunabilir?
Bu konuda sayı olarak bir sınırlama yoktur. Ancak her cerrahi müdahalede olduğu gibi kürtajda da fazla kere gereksiz yapmaktan kaçınmak gerekir, bunun için dikkatli korunmak en önemli kuraldır.

Düşükten sonra kürtaj yapılması şart mıdır?
Eğer bütün gebelik materyali tamamen düşmemişse ve parça kalmışsa, kanama varsa kürtaj gereklidir. Gebelik materyali tamamen düşmüşse ve kanama yoksa kürtaj yapılmayabilir.

Düşük hapı veya düşük iğnesi ile kürtaj olur mu?
Ülkemizde düşük hapı veya kürtaj hapı (veya iğnesi) şeklinde kullanılabilecek bir ilaç yoktur. Bu tür ilaçalardan ve tavsiyelerden kaçınmanız gerekir. Doktor denetiminde olmayan her tür ilaç ve müdahale ciddi sonuçlar doğurabilir.

İkinci veya üçüncü  kere kürtaj olmak riskli midir?
İlk kürtajda olduğu kadar nadir riskler ikinci ve üçüncü kürtajlarda da vardır. Ekstra başka bir risk taşımaz.

Bakirelerde kızlık zarı bozulmadan kürtaj yapılabilir mi?
Kızlık zarı çok geniş ve aletlerin geçmesine müsait olanlarda bazen kürtaj mümkün olabilir ancak çoğunlukla mümkün değildir. Muayene ile kısmen anlalılabilir ancak işlem sırasında kızlık zarının yırtılmayacağının garantisi verilemez.

Kürtaj olduğum sonradan anlaşılabilir mi?
Hayır. Bir kadının kürtaj olduğu sonradan başkası tarafından veya başka bir doktor tarafından muayene edilse bile anlaşılamaz.

Kürtaj videosu ve görüntüleri izlemek uygun mudur?
Hastalara bu tür girişimsel işlemlerle ilgili video ve görüntüleri izlemelerini genellikle önermeyiz çünkü yapılan işlemleri çoğunlukla olduğundan farklı algılayarak endişe ve korkularını arttırırlar. Bunun yerine sadece doktorunuzun tavsiye ve anlattıklarını dinlemek daha faydalıdır.

Kürtaj ağrı ve acı verir mi?
Uygun anestezi (lokal veya genel) ve teknikle yapıldığında genellikle rahat ve fazla ağrı duymadan kürtaj olabilrisiniz. Daha önce doğum yapanlarda ağrı genellikel daha az olmaktadır.

Kürtaj için en çok kullanılan yöntem nedir?
Kürtaj için en çok kullanılan son yıllarda vakum aspirasyon yöntemidir. Bu yöntemde enjektör ve plastik ince boru sistemi (karman kanülü) vakum yaratarak rahim içerisindeki gebeliği emerek alır.

Kürtaj işlemi ne kadar sürer?
Genellikle 5-10 dakika zaman alır. Genel anestezi verilmişse hastanın uyanması da 10-20 dakika sürer.

Bekarlar kürtaj olabilir mi?
Bekar bayanalr 18 yaşından büyükse sadece kendi rızası ile kürtaj olabilir. 18 yaşından küçükse ailesinin imzası gerekir.

Evli bayanlar kürtaj için eşlerinden izin almalı mı?
Evet. Evli bayanların eşlerinden de imza alınır kürtaj öncesinde.

Kürtajdan sonra hastanede yatmak gerekir mi?
Hayır kürtaj işlemi yatış gerektirmez. İşlemden kısa süre sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz.

Kürtaj sonrasında kan uyuşmazlığı iğnesi yapılması gerekir mi?
Çok küçük haftalarda şart olmasa da özellikle ileri haftalarda yapılması gerekir.

Kürtajdan ne kadar sonra spiral takılır?
Kürtajdan işlemi biter bitmez veya 1 hafta sonra kontrolde spiral takılabilir.

Kürtajdan ne kadar sonra banyo yapabilirim?
Kürtaj olduğunuz gün banyo, duş serbesttir.

Kürtajdan sonra havuza veya denize girebilir miyim?
Kürtajdan sonra 1 hafta havuza veya denize girilmesi önerilmez.

Kürtaj için en sağlıklı, en kolay ve en uygun haftalar hangileridir?
Genellikle beşinci, altıncı ve yedinci haftanın başları en uygun zamandır. Daha erken gebelikler çok küçük olduğu için nadiren alınanama riski vardır, daha büyük gebeliklerde ise ağrı daha fazla olmaktadır ve işlem daha uzun sürmektedir.

İlgili Konular:
- Kürtaj
Tamamını >>

KÜRTAJDAN SONRA KANAMA, AĞRI VE ADET DÜZENSİZLİĞİ VE DİĞER ŞİKAYETLER

Kürtaj (kürtaş, küretaj) işleminden sonra sık görülen şikayetler:

Ağrı:
Kürtaj işleminden hemen sonra (lokal anestezi ile de yapılsa genel anestezi ile de yapılsa) kasıklarda adet sancı tarzında ağrı meydana gelir. Ağrı ilk saatlerden itibaren azalmaya başlar ve ilk günden sonra çok rahatsız etmeyecek kadar hafif bir ağrı hissedilir, hatta bazen ilk günden sonra hiç ağrı görülmez. Kürtaj işleminden sonra ağrı kesici reçete edilecektir.

Kanama veya lekelenme:
Kanama kürtaj işlemi sırasında ve hemen sonrasında bir milktar (adet kanaması kadar) olacaktır. Kürtajın üzerinden saatler geçtikçe azalacaktır ve ilk günden sonra adetten daha az veya lekelenme şeklinde kanama görülür. Kanama toplam 3-5 gün en fazla 1 haftada biter.  Bazı hastalarda kürtaj gününden sonra hiç kanama görülmez, bu da normal bir durumdur. Kanamayı azaltmak için herhangi bir ilaç gerekmez, kendiliğinden azalacaktır zaman geçtikçe. Eğer günler geçtikçe kanamanızda azalma olmuyor veya artıyorsa mutlaka doktorunuza tekrar başvurun. Kanama 1 haftada kesilmemişse mutlaka doktorunuza başvurun. Aşırı kanama olması parça kalması belirtisi olabilir bu durumda ufak bir müdahale ile parça temizlenecek ve kanama duracaktır.

Bulantı - kusma:
Kürtaj sırasında veya kürtaj işlemi bittikten hemen sonra çok nadiren görülen şikayetlerdir. Daha sonraki saatlerde ve günlerde görülmez normalde, bu nedenle bulantı, kusma gibi şikayetler olduğunda doktorunuza başvurmanız gerekir. Kürtaj işlemi lokal anestezi ile yapılacaksa işleme hastanın aç karnına alınmaması bu tür şikayetleri önleyebilir.

Adet gecikmesi (adet olamama) ve adet düzensizliği:
Kürtajdan sonra ilk adet genellikle 30-40 gün sonra görülür. Daha sonraki adetler kişinin kürtajdan önceki adet düzenine göre değişen sıklıkla görülür. Kürtaj işlemi adet düzensizliğimne neden olmaz. Hastanın kürtajdan önceki adetleri nasılsa kürtajdan sonra da aynı şekilde görmeye devam eder.

Akıntı, kaşıntı ve koku:
Kürtaj sonrasında nadiren görülen şikayetlerdir. Kürtaj işlemi sırısın vajinanın ve rahim ağzının antiseptik solüsyonla temizlenmesi vajina florasını bozabilir ve akıntıya (vajinit) neden olabilir. Bu durumda hasta sarı, yeşil, kahverengi, kötü kokulu akıntıdan ve bazen kaşıntıdan şikayet eder. Kürtajdan sonraki kontrolünüzde muayenede akıntı izlenirse tablet veya vajinal ovül şeklinde verilen ilaçlarla bu şikayet düzelecektir.

Ateş:
Kürtaj sonrası normalde ateş yükselmesi olmaz ancak endometrit veya başka bir enfeksiyon gelişirse işlemden 1-2 gün sonra ateş yükselmesi gelişebilir.

Bunların dışında ishal, kabızlık, baş ağrısı, böğür ağrısı, mide ağrısı gibi şikayetler kürtaj işlemi ile ilgili değildir.
İlgili Konular:
- Kürtaj
Tamamını >>

KÜRTAJIN RİSKLERİ (ZARARLARI) NELERDİR?

KÜRTAJ SONRASI OLASI KOMPLİKASYONLAR
Her müdahalenin her işlemin çeşitli riskleri olduğu gibi kürtaj (küretaj, kürtaş, bebek aldırma, gebelik aldırma gibi isimler verilir) işleminin de bazı riskleri vardır. Bunlar günümüzde modern aletler kullanılmasından dolayı çok nadir görülen risklerdir.

Kürtaj işleminin riskleri ve olası zararları:
- Kanama: Kanama kürtaj sırasında ve sonrasında az miktarda olabilir. Gebelik haftası 10 haftadan büyük olmadıkça aşırı kanama riski yoktur. (10 haftadan büyük gebeliklerin kürtajı yasaktır.)
- Enfeksiyon: Kürtaj işleminde rahim içerisine müdahale edildiği için kullanılan bütün aletlerin steril olması gerekir ve işlemden önce vajine ve rahim ağzının antiseptik solüsyonla temizlenmesi gerekir. Buna rağmen işlemden sonra çok çok nadir rahim içerisind enfeksiyon (endometrit) gelişebilir. Antibiyotik tedavisi gerekir.
- Rahmin delinmesi (Uterus perforasyonu): Nadiren görülen bir komplikasyondur ancak  ileri gebelik haftalarındaki küretajlarda daha sık gerçekleşir. Bu durumda gözlem yapmak gerekir, bazen kendiliğinden bir girişime gerek kalmadan iyileşebilir ya da bazen ameliyat ile delinen bölgeyi onarmak gerekebilir.
- Rahim içerisinde yapışıklık olması (Asherman sendromu): Çok nadiren rahim içerisindeki dokunun travmaya anormal ve aşırı reaksiyonel cevap vermesine veya rahim içerisinin aşırı temizlenmesine bağlı yapışıklıklar oluşabilir. Kürtaj sonrasında en nadir görülen komplikasyonlardan birisidir.
- Genel anestezi uygulanacaksa buna bağlı çeşitli komplikasyonlar gelişme riski vardır.
- Lokal anestezile bağlı nadiren vazovagal senkop denilen bayıma durumu gelişebilir ve kısa sürede dğzelir.
- Kürtaj sonrasında tekrar gebelik olmamasına yani kısırlığa neden olmaz. Tekrar gebelik olmaması başka bir nedene bağlı olabilir ancak.
- Kürtajdan sonra nadiren rahim içerisinde parça kalması veya kan birikemesi görülebilir. Bu durumda rahim içerisi tekrar ufak bir müdahale ile temizlenir.
- Nadiren gebeliğin alınamaması riski vardır. Bu durumda 1 hafta sonra tekrar denenerek gebelik alınır. özellikel çok küçük gebelikler ilk seferde alınamayabilir, bu nedenle biraz büyümesini bekleyerek kürtaj yapmak gerekebilir.
- Nadiren kürtaj sonrası adet düzensizliği olabilir, bu geçici bir durumdur. Kürtaj işleminde önce adetleriniz nasılsa işlemde 1-2 ay sonra da aynı şekilde olacaktır. İlk adet görülmesi kürtajdan 30-40 gün sonra olur genellikle.

İlgili Konular:
- Kürtaj Vaji̇naya, Rahi̇me, Yumurtalıklara Zarar Veri̇r Mi̇?
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
- Kürtaj Sonrasında Kanama, Ağrı, Adet Düzensizliği ve Diğer Şikayetler
Uterin Perforasyon (Rahmin Delinmesi)
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"