RAHİM KANSERİ KAN TAHLİLİ, ULTRASON VE SMEAR TESTİNDE BELLİ OLUR MU?

Rahim kanseri kan tahlilinde çıkar mı?
Kan tahlillerinde izlenen tümör belirteçleri (halk arasında "ca değerleri" denir) rahim kanserinde olduğu gibi çoğu kanserde yükselir. Ancak bu değerler (Ca125 vb.) sadece kanserlerde değil birçok iyi huylu hastalık sırasında hatta hiçbir hastalığı olmayan kişilerde de yükselebilmektedir. Bu nedenle tümör markerlerının yüksek olması kişide rahim kanseri veya başka bir kanser olduğunu kesin olarak göstermez. Kanser varlığını kanıtlamak için başka ek yöntemlere de başvurmak gerekir.

Rahim kanseri smear testinde belli olur mu?
Smear testi esas olarak rahim değil rahim ağzı kanseri taraması için yapılan bir testtir. Rahim ağzı kanserinin önlenmesinde smear testinin önemi konusunda ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Smear (sımir) tesi rahim kanserinin (endometrium kanseri) önlenmesi için yapılmaz. Rahim kanseri (endometrium kanseri veya sarkom) olan bir kadında smear testi yapılsa bile bu testte kanserli hücrelerin görülmesi çok düşük bir olasılıktır.

Rahim kanseri ultrason ve tomografi, MR'da görülebilir mi?
Rahim içi zarı (endometrium) veya sarkom gibi rahimden kaynaklanan kanserler ultrason ve tomografi (BT, CT), MR gibi yöntemlerde sıklıkla fark edilirler. Kanser çok küçük boyutlarda değilse karından veya alttan (vajinal) yapılan ultrasonda rahim içerisinde kitle şeklinde görülür. Ancak ultrsonda veya CT, MR gibi yöntemlerde rahim içerisinde görülen kitleye kesin olarak kanser denilemez, sadece kanser olabileceğine dair şüpheye sahip olunur. Rahim içerisinde veya etrafında izlenen tümörün kanser olduğunun kesin ispatlanması için parça (biyopsi) alınması şarttır. Biyopsi küretaj yoluyla yapılabilir. Eğer küretaj yoluyla parça alınamıyorsa bu durumda ameliyat ile çıkarılan parça patolojij incelemeye gönderilir.
Tomografi ve MR rahim içerisindeki kanser dışında varsa daha uzak organlardaki metastazları da (yayılma) çok başarılı şekilde gösteren yöntemlerdir. Bu nedenle sadece ilk teşhis anında değil, tedaviden sonraki yıllarda da takipler esnasında kullanılan yöntemlerdir.


İlgili Konular:
- Rahim (Endometrium) Kanseri
Tamamını >>

RAHİM AĞZI KANSERİ KAN TAHLİLİ, ULTRASON VE SMEAR TESTİNDE BELLİ OLUR MU?

Rahim ağzı (serviks) kanseri smear testinde belli olur mu?
Smear (sımir) testi rahim ağzı kanserini erkenden yakalanmak yani henüz kanser oluşmadan önce yakalamak amacıyla yapılan bir testtir. Rahim ağzı kanseri oluşmadan önce, bazı kanser olmayan hücresel bozukluklar meydana gelir ve bunlar smear testi ile fark edilebilir.
Smear testinin yapıldığı anda kişide rahim ağzı kanseri varsa gözle görüleceği için fark edilebilir ancak çok yüzeysel ve hafif bir lezyon halinde ise gözle görülemeyebilir. Çok erken aşamadaki kanserler gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve bunlar da test sırasında izlenemez. Smear testi sitoloji tabanlı bir test olduğu için rahim ağzı kanseri olan hastada bile testte her zaman kanser görünmeyebilir; rahim ağzı kanserini kesin gösterecek olan tahlil biyopsi yani parça alma işlemidir.
Smear testi hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Rahim ağzı kanseri ultrasonda görülür mü?
Rahim ağzı kanserinin ultrason esnasında belli olabilmesi için belli bir büyüklüğe erişmesi gerekir (en az 1-2 cm). Milimetrik boyuttaki ve gözle görülemeyecek mikroskopik kanserlerin ultrasonda fark edilebilmesi imkansızdır. Yeterince büyük bir rahim ağzı kanseri hem alttan ultrasonla (vajinal ultrason) hem karından ultrasonla (abdominal ultrason) görülebilir.

Rahim ağzı kanseri tomografi ve MR'da (emar) görülür mü?
Rahim ağzı (serviks) kanserinin tomografi veya MR'da belli olabilmesi için ultrasonda olduğu gibi makroskopik büyüklüğe erişmesi gerekir. Mikroskopik yani milimetrik boyutlarda kanserler görülemez.
Tomografi ve MR kanserin sadece rahim ağzında başlangıç yerinin gözlenmesi amacıyla değil  diğer organlarda da metastaz (yayılma) var mı diye araştırmak amacıyla da yapılır. MR rahim ağzı kanserinin parametrium dokusuna ve diğer etraf organlara invazyonu konusunda iyi fikir verebilen bir yöntemdir.

Rahim ağzı kanseri kan tahlillerinde belli olur mu?
Kan tahlillerinde izlenen tümör belirteçleri (halk arasında "ca değerleri" denir) rahim ağzı kanserinde de yükselebilir ancak her zaman yüksek olması şart değildir, normal olduğu da görülür. Ayrıca tümör markerlarının (Ca125 vb.) yüksek olması kanser dışında başka nedenlere de bağlı olabilir, iyi huylu bir çok hastalık da tümör markerlarının yükselmesine sebep olabilmektedir. Yani rahim ağzında bir lezyon olması ve beraberinde kandaki tümör belirteçlerinin yüksek olması bu lezyonun kanser olduğu anlamına gelmez, kesin netice için her zaman biyopsinin patoloji sonucu beklenmelidir.


İlgili Konular:
- Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri
Tamamını >>

YUMURTALIK KANSERİ SMEAR TESTİ, KAN TAHLİLİ VE ULTRASONDA BELLİ OLUR MU?

Yumurtalık (over) kanseri smear testinde belli olur mu?
Smear testi, esas olarak rahim ağzı kanserini yani serviks kanserini önlemeye, erken aşamalarda yakalamaya yönelik yapılan bir testtir. Rahim kanseri, rahim ağzı kanserinden farklıdır ve smear testi ile önlenemez. Yumurtalık (over) kanseri de smear (simir, smır) testi ile ilgisi olmayan bir kanserdir; yumurtalık kanseri smear testi sonuç raporunda görülemez. Rahim ve yumurtalık kanserini önlemeye yönelik, smear testine benzer bir test henüz geliştirilmemiştir.

Yumurtalık (over) kanseri kan tahlilinde belli olur mu?
Yumurtalık kanserlerinde bazı tümör markerlerı (tümör belirteçleri, ca değerleri) yükselebilmektedir ancak bunların her zaman yükselmesi gerekmez. Aynı tür yumurtalık kanseri olmasına rağmen bazı hastalarda tümör markerlerı yüksek olabilirken, bazı hastalarda normal olabilmektedir.

Hangi tür yumurtalık kanserinde hangi tümör markerları (tümör belirteçleri, ca değerleri) yükselir:
- Seröz karsinom: CA 125 ve bazen diğerleri
- Müsinöz karsinom: CA 19-9, CEA ve bazen diğerleri
- Germ hücreli over tümörleri: LDH, AFP, HCG ve bazen diğerleri
- Seks kord-stromal tümörler: İnhibin, AMH, Östrojen ve bazen diğerleri
- Endodermal sinüs tümörü: Öncelikle AFP ve bazen diğerleri
- Koryokarsinom: Öncelikle HCG ve bazen diğerleri
- Embriyonal karsinom: AFP, HCG, LDH
- Poliembriyoma: AFP ve HCG
- Granüloza hücreli tümör: İnhibin, Testosteron, Östrojen
- Sertoli-Leydig Hücreli Tümör: İnhibin, Testosteron, Androstenedion, Östrojen

HE4 (Human epididymis secretory protein 4): Yeni bir tümör belirtecidir ve over kanserlerinde sıklıkla yükselmektedir.

CA15-3: Esas olarak meme kanserinde yükselen bir antijen olmasına rağmen over kanserinde de sıklıkla yükselir.

Yumurtalık (over) kanseri ultrasonda belli olur mu?
Ultrason, tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemleri yumurtalıklarda veya karında bir kitle veya kist olduğunu gösterebilir ancak bu kitlenin kesin olarak kanser (kötü huylu, malign) veya iyi huylu (benign) olduğunu gösteremez. Bu konuda karar vermek için üstta bahsedilen tümör markerları, diğer muayene bulguları ve patoloji sonuçları hep birlikte değerlendirilir. Yumurtalık kanseri mi değil mi sorusu genellikle ameliyat sırasında çıkarılan parçanın patoloji bölümünde incelenmesi ile netleşir.

Özet olarak:
- Yukarıda bahsedilen hiçbir tümör belirtecinin (ca değeri)  yüksek olması hastada kesin olarak kanser olduğu anlamına gelmez. Bu tümör markerlerı başka hastalıklarda ve hatta hiçbir hastalığı olmayan kişilerde de sıklıkla yüksek saptanabilmektedir.
- Tümör belirteçlerinin yani bütün kan değerlerinin normal olması hastada kanser olmadığı veya görüntülenen kitlenin kötü huylu olmadığı anlamına gelmez. Tümör belirteçlerinin normal olması iyi yönde bir göstergedir, kitlenin iyi huylu olma ihtimalini arttırır ama asla garanti etmez.
- Şüpheli kitlenin veya şüpheli hastalığın iyi veya kötü huylu olduğunu yüzde 100 doğrulukla ayırt eden bir kan değeri veya başka test yoktur. Hastalık, sadece çıkarılan parçanın patoloji bölümünde incelenmesi ile kesin olarak iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olarak sınıflandırılabilir. Patoloji dışındaki yöntemler, kan tahlilleri, tomografi, emar (MR) asla kanser mi değil mi konusunda kesin karar verdiremez.
- Tümör belirteçleri ile ilgili özetlenen bu kurallar sadece yumurtalık (over) kanseri için değil, bütün kanserler için geçerlidir.


İlgili Konular:
- Yumurtalık (Over) Kanseri
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"