YUMURTALIK KİSTİ (SORU CEVAP YORUMLAR)

YUMURTALIKTA KİST OLMASI (SORU CEVAP YORUMLAR)

Yumurtalık ve rahim kisti aynı şey mi?
Yumurtalıklarda yani overlerde sıklıkla kist şeklinde içi sıvı dolu yapılar oluşurken, rahimde genellikle solid yani içi boş olmayan urlar oluşur. Rahimde kist veya kistik yapı oluşması çok çok nadir bir durumdur, bu nedenle rahminde kist olduğunu sanan hastaların çoğu yumurtalık kisti ile karıştırmaktadır. Rahim kisti diye bir terim yoktur, kanama yapan veya ağrı yapan, patlayan yumurtalık kistidir. Yumurtalık kistleri patlayabilir veya burkulabilir yani etrafında dönebilir. Yanlışlıkla rahim kisti diye adlandırılan ve aslında kist olmayan miyomlar solid yapılar olduklarından yani içleri dolu olduğundan patlamazlar.

Yumurtalık kisti veya çikolata kistinde rahim alınır mı?
Yumurtalık kisti, çikolata kisti, dermoid kist gibi kistler ameliyat edilirken amaç öncelikle sadece kistin veya yumurtalığın alınmasıdır, rahimi almak öncelikle şart değildir. Ancak ameliyat sırasında oluşabilecek bir sorun, örneğin kanama gibi bir durumda veya kistin incelemesinin kötü huylu görünmesi durumunda çok nadiren rahimin de alınması gerekebilir. Menopozdaki hastalarda rahim organının bir fonksiyonu kalmadığı için genellikle bir sorun olmasa bile yumurtalık alınırken beraber alınırlar.

Yumurtalık kisti için kullanılan ilaçlar nedir?
Yumurtalık kistlerinin tedavisi için nadiren doğum kontrol hapı gibi hormonal ilaçlar kullanılırlar. Bunların dışında bitkisel ilaçlar, doğal otlar, kürler, soğan kürü vb. uygulamak faydalı olmadığı gibi zararlı da olabilmektedir. Yumurtalık kistlerinin esas tedavisi ilaç değil cerrahi tedavi yani ameliyattır. İlaçlar ile düzelen hatta hiç ilaç kullanmadan kendiliğinden geçen kistler vardır, bunların belirlenmesi önemlidir, bunların dışında kalan ve çok büyük olan kistler ise gerekirse ameliyat ile tedavi edilir.

Yumurtalık kisti tedavi edilmezse ne olur?
Basit kistler tedavi edilmezse kendi kendine iyileşebilir ve hiçbir sorun yaratmayabilir. Komplike kistler ve büyük kistler tedavi edilmezse patlayabilir ve iç kanamaya neden olabilir veya burkulma (torsiyon) meydana gelebilir. Bunların ayırt edilmesi önemlidir. Kötü huylu bir kist ameliyat edilmezse büyüyüp karın içerisine yayılabilir, bu yüzden kötü huylu olma şüphesi olan kistler mutlaka ameliyat edilmelidir.

Yumurtalık kisti ağrısına ne iyi gelir?
Yumurtalık kistleri, çikolata kistleri zaman zaman kasık ağrısı hatta sırt ağrısı, batar gibi veya iğne saplanır gibi aniden ağrı şikayetlerine neden olabilir. Her ağrı gibi bu ağrılar da ağrı kesici ilaçlar ile rahatlayabilir ancak öncelikli olan ağrı kesici ile ağrıyı geçirmek değil mutlaka doktor muayenesine başvurmaktır. Çünkü bir kist ağrı yaptığında patlamış olabilir, burkulma meydana gelebilir veya aşırı büyümüş olabilir; bunlar acil müdahale gerektirebilecek durumlardır. Doktora başvurmadan ağrı kesici içmek şikayeti azaltıp teşhisi geciktirebilir, bu nedenle doktora başvurmadan ağrıyı geçirmek amacıyla ilaç kullanılmamalıdır.

Yumurtalık kisti ile hamile kalınır mı?
Yumurtalık kistleri olan çoğu kadın hamile kalabilir ve anne olabilir, ancak doğru olan hamile kalmadan önce kistin tedavisini tamamlamaktır. Çünkü gebelik sırasında kist daha fazla büyürse ve patlama, burkulma gibi durumlar meydana gelirse hamilelik sırasında tedavisi daha zor olabilir. Büyüyen bir kist gebelikte hiç soruna neden olmadan doğuma kadar kalabilir veya hamilelik sırasında kendiliğinden kaybolabilir. Basit yumurtalık kistleri çoğunlukla doğurganlığı etkilemez yani kısırlığa neden olmaz ancak çikolata kistleri bazen yapışıklıklara neden olarak gebe kalmayı zorlaştırabilir.

Yumurtalık kisti doğumu engeller mi?
Yumurtalık kistleri aşırı büyük olmadığı sürece normal doğumu engellemez, doğumu zorlaştırmaz ve sezaryen gerektirmez. Eğer sezaryen esnasında kistin alınması gerekiyorsa iki ameliyat birlikte olacak şekilde planlanabilir veya normal doğumdan bir süre sonra yeni bir ameliyat kist için planlanabilir. Sezaryen sırasında tesadüfen görülen yumurtalık kistleri genellikle aynı esnada alınabilir ancak bu her zaman mümkün olmayabilir.

Yumurtalık kistinden parça alınır mı?
Yumurtalık kistini ameliyat etmeden karından veya alttan içeriye iğne sokarak parça alma işlemi genellikle uygulanmaz. Eğer takiplerde iyileşmeyen bir kistse, kist ameliyatla tamamen çıkarılır veya yumurtalıkla beraber çıkarılır. Kistin bir kısmının çıkarılması veya parça alınması uygulanmaz.

Yumurtalık kistlerinden nasıl korunulur, olmaması için ne yapmak gerekir?
Yumurtalık kistleri bazı hastaların sandığının aksine yemeklerle veya içeceklerle ilgili değildir. Kişinin beslenmesi veya yorulması, aşırı çalışması kiste neden olmaz. Kistler zaman zaman tedaviden sonra tekrarlayabilir. Kistlerin tekrarlamasını önlemek için de hastanın kendisinin yapabileceği bir önlem yoktur, kiste sebep olan bir ilaç kullanıyorsa bunu doktor önerisi olmadan asla almamalıdır. Bunların dışından kistlerden korunmak ve tekrarlamasından kaçınmak için yapılabilecek önlem yoktur, düzenli doktor takibinde olmak kistlerin erken saptanmasını sağlar, kontroleri aksatmamak önemlidir.

Septasyon içeren, bilobüle, homojen, heterojen, komplike kist?
Septasyon içeren yani septalı kist demek kistin içerisini ikiye bölen ince perde olmasıdır, birbirine komşu iki veya daha fazla sayıda kist var gibidir. Homojen demek kistin her tarafında benzer görüntünün olmasıdır. Heterojen demek kistin yer yer değişik alanlar görüntüler içermesidir. Bilobule terimi iki loblu yani iki odacıklı kist anlamına gelir, daha fazla odacık varsa multilobüle terimi kullanılır. Düzgün sınırlı kist etrafı yusyuvarlak olan kistleri tarif eder. Düzgün sınırlı olmayan, içerisinde solid alanlar içeren ve kalın septaları olan kistler genel olarak komplike kist diye tarif edilirler.


İlgili Konular:
- Yumurtalık (Over) Kisti
- Yumurtalık Kisti Tedavisi
- Yumurtalık Kisti Ameliyatı
Tamamını >>

YUMURTALIK KİSTİ (OVER KİSTİ)

Yumurtalık kistleri (over kistleri) küçük içi sıvı dolu yapılardır. Boyutları bir kaç santimetreden 30-40 santimetreye kadar olabilen çok değişken büyüklüklerde kistler oluşabilmektedir.

Kasıklarda ağrı, ilişki sırasında ağrı, adet zamanlarında ağrı gibi şikayetlerin yanı sıra rüptüre olursa (patlarsa) ve torsiyone olursa (burkulursa) şiddetli karın ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma gibi şikayetlere de neden olabilirler.

Over kistlerinin çeşitli tipleri vardır:
Fonksiyonel over kistleri: Folikül kisti, korpus luteum kisti, teka lutein kisti (hiperreaksio luteinalis) bu gruptandır. En sık görülen fonksiyonel over kisti folikül kistidir. Teka lutein kisti gebelikte BHCG etkisi ile overlede çok sayıda kist oluşmasıdır, genellikle çift taraflıdır.
- Prepubertal kız çocuklarında, adölesanlarda ve reprodüktif çağda en sık görülen over kisti fonksiyonel kistlerdir. Postmenopozal yaşlarda ise benign ve malign neoplastik kitleler daha sıktır.

over kisti, yumurtalık kisti
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

Folikül kisti: Bu kistler gelişmiş folikülde yumurtlama (ovulasyon) olmaması sonucu gelişirler. Genellikle 3-5 santimetre boyutlarında olurlar. Çoğu kadında hiçbir şikayete neden olmadan bir kaç ay içerisinde kendiliğinden kaybolurlar. Bazı kadınlarda kasık ağrısına neden olabilirler. Bu kistler rüptüre olursa yani patlarlarsa mittelschmerz denen kasıkta keskin bir ağrı hissedilmesine sebep olurlar. Bu ağrı adet döneminin ortasına denk gelen zamanlarda hissedilir.
Bu kistlerin boyutları ultrason takipleri ile izlenir ve kendiliğinden kaybolmaları beklenir, eğer giderek boyutları artar ve kaybolmazsa tedavi gerektirebilir.

Korpus luteum kisti: Normalde her kadında ovulasyon yani yumurtlama gerçekleştikten sonra yumurtalıkta korpus luteum denen yapı oluşur. Bu korpus luteum daha sonra eğer gebelik oluşmamışsa kendiliğinden kaybolur. Nadiren bu kaybolma gerçekleşmez ve korpus luteum içerisi sıvı ve kan ile dolu bir kist haline gelir. Genellikle 4-5 santimetre boyutlarında fazla şikayete neden olmayan kistlerdir. Kendiliğinden bir kaç ayda kaybolabilirler. Detalı bilgi >>

Hemorajik kist: Bir kistin içerisine kanama olmasıyla meydana gelen kistlere verilen isimdir. Sık görülürler. Çok büyük olasılıkla kendiliğinden birkaç ay içerisinde kaybolurlar. Detalı bilgi >>

Teka lutein kisti: Gebelik sırasında yüksek HCG etkisi ile overlerde aşırı uyarılmaya bağlı multiple kistler oluşması sonucunda maydana gelir, overler genellikle büyük boyutlarda olur. Genellikle bilateraldir. Molar gebeliklerde ve çoğul gebeliklerde HCG daha yüksek olduğu için daha sık görülür. Ayrıca dışarıdan verilen overleri uyarıcı ilaçlar (ovulasyon indüksiyonu) ile de meydana gelebilir. Androjen salgılayabilir ve annede androjenik etki meydana getirebilirler. Gebelik sona erdiğinde HCG düzeyi azalmasıyle kendiliğinden kaybolur.

Gebelik luteoması: Teka lutein kisti gibi gebelik sırasında yüksek HCG etkisi ile meydana gelir ancak solidtir ve genellikle tek taraflıdır. Teka lutein kistleri gibi gebelik sona erdiğinde HCG düzeyi düştüğünde kendiliğinden kaybolur. Annede ve fetusta androjenik etki gösterebilir.

Dermoid kist (Matür kistik teratom): Genellikle genç kadınlarda görülen 5-10 santimetre civarında boyutları olan kistlerdir. Bu kistlerin içerisinde kemik, diş, saç, yağ dokusu bulunabilir. Kendi etrafında dönerek ovaryan torsiyon denen ağrılı duruma sebep olabilirler. Detaylı bilgi >>

Endometrioma (Çikolata kisti): Bu kistler rahmin en iç tabakasının yani endometrium tabakasının yumurtalıklar üzerinde bulunması ve kistleşmesi sonucunda oluşur. Çikolata kistleri hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Doğum kontrol hapları ovulasyonu (yumurtlamayı) engelleyerek over kisti oluşumunu engellerler.

Teşhis:
Teşhis muayene ve ultrason ile rahatlıkla koyulabilir. Bazı tür over kistlerinde kanda CA-125 ve benzeri tümör belirteçleri yüksek bulunabilir. Bazı kistlerde nadiren CT, MR gibi yöntemler ayırıcı tanı v.b durumlar açısından gerekebilmektedir.

Ultrason bulguları: Ultrasonda kist çapının 8-10 cm'den büyük olması, multiloküle olması, solid komponenet olması, kalın cidarlı olması, internal ekojeniteler içermesi, mural nodül olması, papiller oluşum içermesi, yüzeyinin düzensiz olması, etraf dokulara yapışık olması, bilateral olması, batında eşlik eden asit olması, doppler PI değerinin 0.4'ten küçük olması, hastanın menopozda olması malignite lehine kriterlerdir.Tedavi:
Folikül ve korpus luteum kistleri gibi fonksiyonel over kistleri en sık görülen over kistleridir ve bunlar genellikle kendiliğinden kaybolurlar, nadiren tedavi gerektirirler. Kendiliğinden kaybolmaz veya giderek büyürlerse laparoskopik ya da açık ameliyatla tedavi gerektirebilirler.
Çapı 5 cm'den küçük kistler genellikle birkaç ay içinde kendiliğindan kaybolur. Bu kistlerin küçülmesini sağlamak amacı ile doğum kontrol hapları kullanılabilir. Kendiliğinden veya doğum kontrol hapları kullanıldığında kaybolmayan kistler cerrahi olarak çıkarılır.

Çapı 5 cm'den küçük olanlar genellikle iyi huylu kistlerdir. Eğer ağrı yoksa bu kistler bir süre izlenebilir. Çapı 5 cm'den büyük, diğer organlara yapışık, septalar içeren ve solid (katı) yapıdaki tümörlerin ise hiç bir bulgu vermese dahi cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Çapı 8 yada 10 cm'den büyük kistlere ise genellikle ameliyat önerilmektedir.

Yumurtalık kistleri gebeliği (hamileliği) engeller mi?
Yumurtalık kistleri çoğunlukla gebeliği engellemezler. Kistler kaybolduktan sonra hatta kist varken de gebe kalmak münkündür. Ancak daha az görülen endometrioma (çikolata kisti) gebeliğe engel olabilecek bazı yapışıklık gibi problemler yaratabilir. Bu durumlarda gebelik için tedavi veya ameliyat sonrası tedavi gerekebilir.


İlgili Konular:
- Yumurtalık Kisti Belirtileri
- Yumurtalık Kisti Tedavisi
- Yumurtalık Kisti Ameliyatı
- Folikül Kisti
- Korpus Luteum Kisti
Hemorajik Kist (Korpus Hemorajikum)
Çikolata Kisti (Endometrioma)
Dermoid Kist (Matür Kistik Teratom)
- Polikistik Over Sendromu
- Gebelikte Yumurtalık Kistleri
Menopoz Sonrası Yumurtalık Kistleri
- Yumurtalık Kisti (Soru Cevap Yorumlar)
- Adneksiyal Kitle (Pelvik Kitle)
- Yumurtalık Kisti Ve Kitle Görüntüleri
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"