YUMURTALIK KİSTİ VE KİTLE GÖRÜNTÜLERİ

YUMURTALIKLARDAN KAYNAKLANAN ÇEŞİTLİ KİST VE KİTLELERE AİT FOTOĞRAFLAR VE ULTRASON GÖRÜNTÜLERİ

Bu sayfada yumurtalık (over) kaynaklı kist ve kitlelere ait görüntüleri bulabilirsiniz.
Kist ve kitlelere ait hem ameliyat öncesi ultrason görüntülerini hem de ameliyat sonrası gerçek fotoğrafları bir arada görebilirsiniz. Kistlerin ve pelvik  kitlelerin çeşitleri, türleri hakkında bilgileri de fotoğrafların yanında bulabilirsiniz.
- Yumurtalık kistleri, çeşitleri ve tedavileri hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
- Pelvik kitle nedir ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

- Rahimde bulunan miyomlar hakkında görsellere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Resimlerin üzerine tıklayarak büyük hallerini görebilirsiniz.Dermoid kist (Matür kistik teratom)
30 cm boyutlarında dev bir dermoid kist.
Kistik yapıda, benign (iyi huylu) yumurtalık tümörlerinden birisidir.
İlk fotoğraf ameliyat sırasında çekilmiş, ikinci fotoğraf patolojik inceleme sırasında kistin içerisi açılınca çekilmiş.


15 cm boyutunda "seröz papiller kistedenom"
İyi huylu bir yumurtalık (over kisti)
Ameliyat ile kist çıkarıldığı esnada çekilmiş bir resim

Torsiyone olmuş (burkulmuş) 15 cm over kisti
Ameliyat sırasında çekilen fotoğrafta kistik renginin burkulmadan dolayı kırmızı-mor olduğu görülüyor.

Endometrioma'ya (Çikolata kisti) ait bir ultrason görüntüsü
Benign (iyi huylu) bir yumurtalık kisti türüdür.

Müsinöz kist:
Benign (iyi huylu) bir yumurtalık kisti türüdür.
Ameliyat sırasında çekilen bir görüntü.

18 cm torsiyone olmuş (burkulmuş) over kistinin ameliyat sırasında çekilmiş fotoğrafı
Müsinöz kistadenom

7 cm boyutunda matür kistik teratom (dermoid kist) görüntüsü

Seröz papiller kistadenom
İyi huylu (benign) bir kist türüdür.

Yumurtalıktan  (overden) kaynaklanmış bir solid over kitlesi görüntüsü: Fibroma (iyi huylu, benign)
Solid: İçi sıvı dolu olmayan kitleler


Endometrioma (çikolata kisti) resmi:

Fibroma, iyi huylu ve solid (içi sıvı dolu olmayan) over kaynaklı kitle
Ultrason görüntüsü

Paratubal kist ultrason görüntüsü
Paratubal kist tuba (tüp) yanında bulunan yani yumurtalık kaynaklı olmayan kistlerdir, yumurtalık kisti ile çok benzer ultrason görüntüsüne sahiptir.

Torsiyon halinde (burkulmuş) over kisti resmi:

Yumurtalıktan kaynaklanan dermoid kist (matür kistik teratom) görüntüsü
12 cm boyutunda kistin ultrason ve laparoskopik kamera görüntüsü
Kistin sap kısmının 3 tur burkulduğu izleniyor laparoskopi görüntüsünde


20 cm büyüklüğünde, yumurtalıktan kaynaklanmış ve göbek üzerine kadar büyümüş kist.
Benign müsinöz kist
Ultrasonda izlenen görüntü ve ameliyat sırasında çekilmiş fotoğraf:5 cm boyutunda sağ over kaynaklı dermoid kist (matür kistik teratom) ultrason görüntüsü:


Malign over tümörüne ait ultrason ve ameliyat fotoğrafları:
Hem solid hem kistik alanlar içeren 10 cm boyutunda kitle


Malign bir over tümörüne ait ultrason görüntüleri (adenokarsinom)
Büyük kitle içerisinde birkaç adet kistik alan içeriyor ve kistik yapıların içerisinde hiperkojen solid papiller yapılar görülüyor.


6 cm boyutunda adneksiyel kitle. Tuboovarian abse.
Ultrason resmi
Gebeliğin ikinci ayında izlenen torsiyone olmuş (burkulmuş) septalı over kisti
Torsiyon nedeniyle kist cidarı çok ödemli ve kalın ileniyor ultrason görüntüsünde.

Pelviste serbest sıvı ultrason görüntüsü

Piyosalpenks: Tüpte pü (irin, apse) birikmesi
Sağ tüpte piyosalpenks, ultrason ve ameliyat görüntüsü:


Overde 7 cm basit kist + Hidrosalpenks
Overde 9 cm serömüsinöz kist ultrason ve ameliyat görüntüsü:


5 cm over kisti, borderline tümör:


Tamamını >>

YUMURTALIK KİSTİ (SORU CEVAP YORUMLAR)

YUMURTALIKTA KİST OLMASI (SORU CEVAP YORUMLAR)

Yumurtalık ve rahim kisti aynı şey mi?
Yumurtalıklarda yani overlerde sıklıkla kist şeklinde içi sıvı dolu yapılar oluşurken, rahimde genellikle solid yani içi boş olmayan urlar oluşur. Rahimde kist veya kistik yapı oluşması çok çok nadir bir durumdur, bu nedenle rahminde kist olduğunu sanan hastaların çoğu yumurtalık kisti ile karıştırmaktadır. Rahim kisti diye bir terim yoktur, kanama yapan veya ağrı yapan, patlayan yumurtalık kistidir. Yumurtalık kistleri patlayabilir veya burkulabilir yani etrafında dönebilir. Yanlışlıkla rahim kisti diye adlandırılan ve aslında kist olmayan miyomlar solid yapılar olduklarından yani içleri dolu olduğundan patlamazlar.

Yumurtalık kisti veya çikolata kistinde rahim alınır mı?
Yumurtalık kisti, çikolata kisti, dermoid kist gibi kistler ameliyat edilirken amaç öncelikle sadece kistin veya yumurtalığın alınmasıdır, rahimi almak öncelikle şart değildir. Ancak ameliyat sırasında oluşabilecek bir sorun, örneğin kanama gibi bir durumda veya kistin incelemesinin kötü huylu görünmesi durumunda çok nadiren rahimin de alınması gerekebilir. Menopozdaki hastalarda rahim organının bir fonksiyonu kalmadığı için genellikle bir sorun olmasa bile yumurtalık alınırken beraber alınırlar.

Yumurtalık kisti için kullanılan ilaçlar nedir?
Yumurtalık kistlerinin tedavisi için nadiren doğum kontrol hapı gibi hormonal ilaçlar kullanılırlar. Bunların dışında bitkisel ilaçlar, doğal otlar, kürler, soğan kürü vb. uygulamak faydalı olmadığı gibi zararlı da olabilmektedir. Yumurtalık kistlerinin esas tedavisi ilaç değil cerrahi tedavi yani ameliyattır. İlaçlar ile düzelen hatta hiç ilaç kullanmadan kendiliğinden geçen kistler vardır, bunların belirlenmesi önemlidir, bunların dışında kalan ve çok büyük olan kistler ise gerekirse ameliyat ile tedavi edilir.

Yumurtalık kisti tedavi edilmezse ne olur?
Basit kistler tedavi edilmezse kendi kendine iyileşebilir ve hiçbir sorun yaratmayabilir. Komplike kistler ve büyük kistler tedavi edilmezse patlayabilir ve iç kanamaya neden olabilir veya burkulma (torsiyon) meydana gelebilir. Bunların ayırt edilmesi önemlidir. Kötü huylu bir kist ameliyat edilmezse büyüyüp karın içerisine yayılabilir, bu yüzden kötü huylu olma şüphesi olan kistler mutlaka ameliyat edilmelidir.

Yumurtalık kisti ağrısına ne iyi gelir?
Yumurtalık kistleri, çikolata kistleri zaman zaman kasık ağrısı hatta sırt ağrısı, batar gibi veya iğne saplanır gibi aniden ağrı şikayetlerine neden olabilir. Her ağrı gibi bu ağrılar da ağrı kesici ilaçlar ile rahatlayabilir ancak öncelikli olan ağrı kesici ile ağrıyı geçirmek değil mutlaka doktor muayenesine başvurmaktır. Çünkü bir kist ağrı yaptığında patlamış olabilir, burkulma meydana gelebilir veya aşırı büyümüş olabilir; bunlar acil müdahale gerektirebilecek durumlardır. Doktora başvurmadan ağrı kesici içmek şikayeti azaltıp teşhisi geciktirebilir, bu nedenle doktora başvurmadan ağrıyı geçirmek amacıyla ilaç kullanılmamalıdır.

Yumurtalık kisti ile hamile kalınır mı?
Yumurtalık kistleri olan çoğu kadın hamile kalabilir ve anne olabilir, ancak doğru olan hamile kalmadan önce kistin tedavisini tamamlamaktır. Çünkü gebelik sırasında kist daha fazla büyürse ve patlama, burkulma gibi durumlar meydana gelirse hamilelik sırasında tedavisi daha zor olabilir. Büyüyen bir kist gebelikte hiç soruna neden olmadan doğuma kadar kalabilir veya hamilelik sırasında kendiliğinden kaybolabilir. Basit yumurtalık kistleri çoğunlukla doğurganlığı etkilemez yani kısırlığa neden olmaz ancak çikolata kistleri bazen yapışıklıklara neden olarak gebe kalmayı zorlaştırabilir.

Yumurtalık kisti doğumu engeller mi?
Yumurtalık kistleri aşırı büyük olmadığı sürece normal doğumu engellemez, doğumu zorlaştırmaz ve sezaryen gerektirmez. Eğer sezaryen esnasında kistin alınması gerekiyorsa iki ameliyat birlikte olacak şekilde planlanabilir veya normal doğumdan bir süre sonra yeni bir ameliyat kist için planlanabilir. Sezaryen sırasında tesadüfen görülen yumurtalık kistleri genellikle aynı esnada alınabilir ancak bu her zaman mümkün olmayabilir.

Yumurtalık kistinden parça alınır mı?
Yumurtalık kistini ameliyat etmeden karından veya alttan içeriye iğne sokarak parça alma işlemi genellikle uygulanmaz. Eğer takiplerde iyileşmeyen bir kistse, kist ameliyatla tamamen çıkarılır veya yumurtalıkla beraber çıkarılır. Kistin bir kısmının çıkarılması veya parça alınması uygulanmaz.

Yumurtalık kistlerinden nasıl korunulur, olmaması için ne yapmak gerekir?
Yumurtalık kistleri bazı hastaların sandığının aksine yemeklerle veya içeceklerle ilgili değildir. Kişinin beslenmesi veya yorulması, aşırı çalışması kiste neden olmaz. Kistler zaman zaman tedaviden sonra tekrarlayabilir. Kistlerin tekrarlamasını önlemek için de hastanın kendisinin yapabileceği bir önlem yoktur, kiste sebep olan bir ilaç kullanıyorsa bunu doktor önerisi olmadan asla almamalıdır. Bunların dışından kistlerden korunmak ve tekrarlamasından kaçınmak için yapılabilecek önlem yoktur, düzenli doktor takibinde olmak kistlerin erken saptanmasını sağlar, kontroleri aksatmamak önemlidir.

Septasyon içeren, bilobüle, homojen, heterojen, komplike kist?
Septasyon içeren yani septalı kist demek kistin içerisini ikiye bölen ince perde olmasıdır, birbirine komşu iki veya daha fazla sayıda kist var gibidir. Homojen demek kistin her tarafında benzer görüntünün olmasıdır. Heterojen demek kistin yer yer değişik alanlar görüntüler içermesidir. Bilobule terimi iki loblu yani iki odacıklı kist anlamına gelir, daha fazla odacık varsa multilobüle terimi kullanılır. Düzgün sınırlı kist etrafı yusyuvarlak olan kistleri tarif eder. Düzgün sınırlı olmayan, içerisinde solid alanlar içeren ve kalın septaları olan kistler genel olarak komplike kist diye tarif edilirler.


İlgili Konular:
- Yumurtalık (Over) Kisti
- Yumurtalık Kisti Tedavisi
- Yumurtalık Kisti Ameliyatı
Tamamını >>

YUMURTALIK (OVER) KİSTİ TEDAVİSİ

Yumurtalık (over) kistlerinin bir çoğu ilaç tedavisi veya ameliyat yapılmadan kendiliğinden birkaç ay içerisinde kaybolur. Ancak bazı kistlerde ilaç tedavisi veya ameliyat tedavisi gerekebilir. Bu noktada kistin kendiliğinden kaybolmasını takip etmek için beklemek veya ilaç tedavisi vermek veya ameliyat kararı vermek bazı faktörlere göre belirlenir, bu faktörler kistin boyutu, kistin görüntüsü, kan tahlilinde belirlenen ca-125 ve diğer tümör markerları, hastanın hikayesi, hastanın yaşı gibi, hastanın şikayetleri gibi faktörlerdir.

Genel olarak yumurtalık kisti 7-8 cm'den küçükse, hasta genç veya orta yaşlardaysa (menopozdan önce), kistin görüntüsünde ve kan tahlilinde ca-125 benzeri belirteçlerde kanser şüphesi yaratacak bir bulgu yoksa bu kistler en azından bir kaç ay kendiliğinden kaybolma şansı verilerek takip edilirler. Bu durumlarda hastanın kullanmasında sakınca yoksa doğum kontrol hapları da tedavi de kullanılabilecek bir seçenektir ancak ilaçsız takip etmekle doğum kontrol hapı kullanmak arasında fark saptanmamıştır.

Çocuklarda ve menopozda bulunan hastalarda (50 yaşından sonra) saptanan yumurtalık kistleri hangi boyda olursa olsun, yukarıda sayılan diğer özelliklerine bakmadan genellikle ameliyat ile alınarak patolojik inceleme gerektirirler.

Yumurtalık kisti aşırı ağrıya sebep oluyorsa, patlama (yırtılma, rüptür), torsiyon (burkulma, dönme) gibi şüpheler varsa bu durumda kistin boyu ve özellikleri, hastanın yaşı ve diğer özellikleri ne olursa olsun genellikle ameliyat gerekir. Bazü rüptür durumlarında karın içerisine kanama az olur ve kendiliğinden durursa ameliyatsız takip yeterli olabilir.


Hangi kistler ameliyat gerektirir?
- 8-10 cm'den büyük kistler
- Menopoz döneminde ve çocuklarda (adet görmeye başlamadan önce) saptanan kistler
- Ultrasonografide dermoid kist, endometrioma veya kötü huylu (malign) kist görüntüsü varsa
- Ultrasonografide kist içerisinde papiller çıkıntılar varsa
- Hastada asit veya başka kanser şüphesi yaratabilecek bulgu varsa
- Solid adneksial kitleler
- Tümör markerlarında (CA-125 vb.) yükselme saptanan hastalar
- Kistin takip edilmesine rağmen küçülmemesi veya büyümesi
- Şiddetli ağrı, rüptür (yırtılma), torsiyon (burkulma), karın içerisine kanama olması
Yumurtalık kisti ameliyatı hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Patoloji Sonucu:
Her iki ameliyat yönteminde de ameliyatta çıkarılan kist (veya yumurtalık) patolojik incelemeye gönderilir ve kistin türü, iyi-kötü huylu olduğu, kesin teşhis ancak patoloji sonucunda belirlenir.

Bitkisel tedavi mümkün müdür?
Yumurtalık kistlerinin tedavisi ve takibinde asla bitkisel yöntemler, çaylar, içecekler, yiyecekler uygulanmamalıdır. Yumurtalık kistlerinin mutlaka bir kadın doğum uzmanı tarafından takip ve tedavilerinin planlanması gerekir. Bilimsel yöntemler dışında denenecek bitkiler vb. uygulamalar hastaya şifa getirmeyeceği gibi takip ve tedaviyi geciktirerek daha büyük sorunların doğmasına neden olabilecektir.


İlgili Konular:
- Yumurtalık Kisti Ameliyatı
- Yumurtalık Kistleri
- Gebelikte Yumurtalık Kistleri
- Yumurtalık Kisti Belirtileri
Tamamını >>

YUMURTALIK (OVER) KİSTİ BELİRTİLERİ

Yumurtalı kistleri ne tür belirtilere ve şikayetlere neden olurlar?
Kasınlarda yumurtalık (over) kistleri sağ veya sol yumurtalıkta bazen iki tarafta birden olabilen içi su dolu kesecikler şeklinde çeşitli boyutlarda oluşumlardır. Boyutları 2-3 cm'den 20-30 cm'ye kadar değişebilir, hatta daha büyüklerine de nadiren rastlanır. Yumurtalık kistlerinin çok farklı çeşitleri bulunur, kistin çeşidi, büyüklüğü, hormon salgısı yapıp yapmadığı, yırtılma veya burkulma olup olmaması gibi durumlar kistin yaratabileceği belirtileri şikayetleri belirler.

Yumurtalık kisti bulunan hastaların bir çoğunda hiçbir şikayet bulunmaz ve muayene, ultrasonografi sırasında tesadüfen kist saptanır. Yine hastaların birçoğunda sadece kasık ağrısı şikayeti bulunur. Ağrı kistin bulunduğu tarafa göre sağ veya sol kasıkta olabilir. Nadiren bazı hastalarda kist ve ağrı zıt taraflarda olabilmektedir veya tek tarafta kist olduğu halde ağrı hem sağ hem sol kasıkta bulunabilir. Yumurtalık kistlerine bağlı kasık ağrısı genellikle çok şiddetli değildir, özellikle oturmak, dizleri karna çekmek gibi karın içerisini sıkıştıran hareketlerde ağrı birden hissedilir. Ancak kistte rüptür (yırtılma, patlama) veya torsiyon (burkulma, dönme) meydana gelirse bu durumda aniden başlayan şiddetli kasık ve karın ağrısı, bulantı, kusma, göz kararması, bayılma gibi şikayetler meydana gelebilir.

Yumurtalık kistlerine bağlı daha nadir görülen şikayetler arasında adet gecikmesi, adet görememe, adet düzensizliği, ilişki sırasında ağrı, adet döneminde ağrı, karında ve kasıklarda dolgunluk, şişlik hissi, karında ele gelen kitle hissi, sık idrara çıkma, kabızlık gibi şikayetler sayılabilir. Adet ile ilgili problemler kistin hormon salgılamasına bağlı gelişebilir. Özellikle 10 cm'den büyük kistlerde karında şişlik, ele bir kitle gelmesi gibi belirtiler hastanın dikkatini çekebilir. Büyük bir kist idrar torbasına ve barsaklara baskı yaparak sık idrara çıkma ve kabızlık gibi şikayetlere neden olabilir.

Şunu belirtmek gerekir ki yumurtalık (over) kistlerine bağlı belirti ve şikayetler başka birçok hastalıkta da görülebilecek belirtilerdir. Yumurtalık kistlerine özel bir belirti yoktur. Yukarıda anlatılan kasık ağrısı, adet düzensizliği, ilişki veya adet döneminde ağrı gibi şikayetlere sebep olabilecek yüzlerce hastalık vardır ve yumurtalık kistlerinin çok büyük bir bölümünde hiçbir belirti, şikayet meydana gelmez, muayene sırasında tesadüfen saptanırlar.


İlgili Konular:
- Yumurtalık Kistleri
- Yumurtalık Kisti Tedavisi
Tamamını >>

FOLİKÜL KİSTİ

Folikül her kadında normalde yumurtalıklarda bulunan ve yumurta hücresini içeren ufak keseciktir. Adet döneminin ortasında folikül büyüklüğü yaklaşık 2 cm'ye yaklaştığında folikül çatlar ve içerisindeki yumurta atılır yani yumurtlama (ovulasyon) olur. Folikül çatlamazsa ve daha fazla büyümeye devam ederse ufak gergin bir baloncuk şeklinde folikül kisti meydana gelir. Folikül kistleri genellikle 2-4 cm çapında kistlerdir. Yumurtalıklarda oluşan fonksiyonel (işlevsel) kistlerden birisi folikül kisti diğeri korpus luteum kistidir. Bu kistler sıklıkla genç ve orta yaşlarda görülürler, yumurtlamaya bağlı oldukları için 40 yaşından sonra sık görülmezler.

Folikül kisti sıklıkla sağda veya solda bulunduğu tarafta hafif bir kasık ağrısına neden olur. Hasta özellikle hareket ettiğinde veya otururken o tarafta ağrı olduğunu ifade eder. Yumurtlama günlerinden bir kaç gün sonra yapılan ultrasonografide yumurtlamanın gerçekleşmediği ve folikül kistinin mevcut olduğu izlenir. Yumurtlama olmaması nedeniyle folikül kisti adet gecikmesine ve adette geçici bir düzensizliğe neden olabilir. (Anovulatuar siklus) Folikül kistleri küçük kistler oldukları için torsiyon (burkulma, dönme) gibi bir komplikasyon beklenmez, nadiren rüptür (yırtılma, patlama) meydana gelebilir, bu durumda folikül içerisindeki sıvı karına boşaldığı için ani ve şiddetli kasık ağrısı meydana gelebilir.

Tedavi:
Folikül kistleri sıklıkla bir kaç ay içerisinde kendiliğinden kaybolurlar. Bu nedenle ilaç tedavisi veya ameliyat gerektirmezler. Bazen doğum kontrol hapları tedavide kullanılır ancak şart değildir, kistin kendi kendine kaybolmasını beklemekle doğum kontrol hapı kullanılması arasında bir fark bulunmamıştır, her iki durumda da kistler aynı sürede kaybolmuştur. 

Tekrarlar mı? 
Folikül kistleri (ve korpus luteum) kistleri fonksiyonel yani işlevsel kistlerdir. Fonksiyonel kist denilmesi kadınların her ay normal yumurtlama fonksiyonlarına bağlı oluşabilecek kistlerdir anlamına gelir. Bu nedenle kadınların yumurtlama yaşadıkları genç ve orta yaşlarda zaman zaman oluşabilecek ve kısa zamanda kaybolabilecek zararsız kistlerdir. Kalıcı değillerdir bu nedenle genellikle problem oluşturmazlar. Kanser veya başka hastalıklarla ilgili değildir.


İlgili Konular:
- Yumurtalık Kistleri
Tamamını >>

KORPUS LUTEUM KİSTİ

Korpus luteum (Corpus luteum) (Sarı Cisim) Nedir?
Bir adet siklusunun başlangıcında FSH hormonunun etkisiyle giderek büyüyen folikül adet döneminin ortasına yani yumurtlama zamanına gelindiğinde LH hormonunun etkisi ile çatlar ve yumurtlama gerçekleşir. İçerisindeki yumurta atıldıktan sonra folikül korpus luteum'a dönüşür. Korpus luteum "sarı cisim" anlamına gelir, sarı renkli olduğu için bu isim verilmiştir. Korpus luteumdan progesteron hormonu salgılanır. Folikül ve korpus luteumun büyümesi ile oluşan kistlere fonksiyonel kistler (işlevsel kistler) denir.

Korpus luteumdan salgılanan progesteron hormonu adet döngüsünün gerçekleşmesinde veya gebelik oluşursa gebeliğin rahim içerisine yerleşmesinde önemli görevler üstlenir. Eğer yumurtlamadan sonra döllenme yani hamilelik oluşmazsa korpus luteumdan salgılanan progesteron hormonu rahim iç tabakasının (endometrium) sekretuar fazda değişmesini sağlar ve bir süre sonra korpus luteum küçülerek ürettiği progesteron hormonu azalır bunun neticesinde rahim iç tabakası dökülür, bu şekilde adet kanaması başlar. Korpus luteumun gerilemesi ile oluşan yapıya korpus albikans denir. Eğer yumurtlamadan sonra döllenme oluşmussa yani hamilelik başlamışsa korpus luteum gerilemez varlığını devam ettirir buna korpus luteum gravidarum denir ve gebeliğin rahim iç tabakasını tutunmasını sağlar, gebeliğin ilk aylarında progesteron desteğini sağlar. Gebeliğin ikinci ayından sonra korpus luteum kaybolur ve progesteron üretme görevi plasentaya geçer. Gebelik oluştuğunda plasentadan salgılanan koryonik gonadotropin hormonları korpus luteumun gerilermesini önler ve devamını sağlar. GHebeliğin ikinci ayından sonra koryonik gonadotropin hormonları (HCG) azaldığı için korpus luteum gerileyerek kaybolur.

Korpus Luteum Kisti:
Korpus luteumun içerisinde sıvı birikirse kist halini alabilir, buna korpus luteum kisti denir. Bunlar büyük kistler değildir. Genellikle 3-4 cm büyüklüğünde olurlar. Genellikle 1-2 ay içerisinde kendiliğinde kaybolan problem çıkarmayan ve büyümeyen yumurtalık kistleridir. Bu kistler genellikle sağ veya sol tek yumurtalıkta görülür nadiren iki yumurtalıkta birden görülebilir. Eğer korpus luteum içerisine kanama olursa korpus hemorajikum denilen kist oluşur. Korpus luteum kistleri hafif kasık ağrısı veya ilişki sırasında kasık ağrısına neden olabilirler. Progesteron hormonu salgıladığı için adet gecikmesine veya adet düzensizliğine neden olabilir.

Tedavi:
Bu kistler ultrasonografide görülerek tanınırlar. Tedavileri için herhangi bir ilaç tedavisi veya ameliyat gerekmez. Küçük kistler oldukları için bu kistlerde rüptür (yırtılma, patlama), karın içerisine kanama, torsiyon (burkulma, dönme)  gibi komplikasyonlar beklenmez. Sıklıkla 1-2 ay içerisinde kendiliğinden kaybolurlar.

Tekrarlar mı?
Tekrar oluşma riski her kistte olduğu gibi bunlarda da vardır. Yumurtalık kanserine sebep olabilecek veya başka bir kanserle ilgili kistler değillerdir, tamamen selim (benign) karakterli iyi huylu kistlerdir.


İlgili Konular:
- Folikül Kisti
- Hemorajik Kist (Korpus Hemorajikum)
Yumurtalık Kistleri
Tamamını >>

DERMOİD KİST (MATÜR KİSTİK TERATOM)

Yumurtalıklarda görülen kistlerden birisi olan matür (olgun) kistik teratom daha çok üreme çağlarındaki kadınlarda görülen, büyüklükleri 2-3 cm'den çok büyük 20-30 cm'ye kadar değişebilir iyi huylu (benign) kistlerdir. Bu kistler içerisinde saç, kıl, diş, tırnak, kemik, sinir gibi dokular bulundurmaları ile ilginç bir görüntü oluştururlar, içerisinde ayrıca yoğun yağlı sarı bir sıvı doludur. Nadiren içerisinde troid dokusu da bulundurabilir ve aşırı troid hormonu üretimine neden olabilir bu duruma struma ovarii denir. Bu kistler genellikle sağ veya sol tek yumurtalıkta görülür nadiren iki yumurtalıkta birden görülebilir.

Bu kistler neden saç, diş gibi dokular içerir?
Dermoid kistler germ hücrelerinden oluşan tümörlerdir. Germ hücreleri ise gebeliğin başlangıcında insandaki dokuları oluşturan hücrelerdir. Germ hücreleri gebelik ilerledikçe farklılaşarak bebeğin farklı doku ve organlarını oluştururlar. Erişkin insanda oluşan dermoid kistler bu germ hücrelerinden köken aldıkları için kist geliştikçe insandaki çeşitli dokular meydan gelir. Özellikle ektoderm kökenli deri ve ekleri, saç, kıl, diş, tırnak, kemik, kıkırdak gibi dokular sık görülür.

Dermoid kist kasık ağrısı ve ilşiki sırasında ağrı gibi şikayetlere neden olabilir. Çok büyük kistler karında şişliğe neden olabilir. Dermoid kistler torsiyon (dönme, burkulma) sonucunda şiddetli ve ani ağrıya neden olabilirler. Dermoid kistlerde de diğer kistler gibi rüptür (yırtılma, patlama) görülebilir, kistin içerisinde sıvı ve diğer kıl, diş benzeri oluşumlar karın içerisine dökülebilir, şiddetli ağrı yaratır. Çok nadiren bu kistlerde enfeksiyon gelişebilir.

Tanı:
Dermoid kistin tanısına genellikle ultrasonografi ile görülen şüpheli görüntü ile başlanır. Bazen tomografi veya MR sonuçlarında da farkedilebilir. Şüpheli görüntü üzerine yapılan laparoskopi ile kist içeriğinin görülmesi ve patolojik değerlendirme kesin tanıya götürür.

Tekrarlar mı? Kansere dönüşür mü?
Bu kistler kanser değildir ancak içerisinde immatür dokular bulunursa ileride kansere dönüşme ihtimali çok az vardır. İleride kistin tekrarlama riski az da olsa (%3-4) vardır.

Tedavi ve ameliyat:
Dermoid kist için ilaç tedavisi yoktur mutlaka laparoskopik veya açık ameliyat ile kistin alınması gerekir. Nadiren kist ile birlikte yumurtalığın tamamının alınması gerekebilir. Kistin içerisindeki sıvı ve diş, kıl, saç benzeri yapılar temizlenerek kistle birlikte karın dışarısına alınır ve patolojiye gönderilir. Patoloji sonucunda kistin immanür dokular içerip içermediği önemlidir.


İlgili Konular:
- Yumurtalık Kistleri
Tamamını >>

HEMORAJİK KİST (OVERDE KORPUS HEMORAJİKUM)

Yumurtalıklada (overde) en sık rastlanılan kistlerden birisi korpus (corpus) hemorajikum kistleridir. Bunlar yumurtlama döneminde yumurtalıklarda follikül kisti veya korpus luteum içerisine kanama olması nedeniyle oluşurlar. Korpus hemorajikum kanamalı cisim amlamına gelir. İçerisine kanama olması ile folikül kisti veya korpus luteum bir miktar büyür ve genellike 4-5 cm boyutlarında kırmızı mor renkte korpus hemorajikum kistleri meydana gelir. Bu kistler genellikle sağ veya sol tek yumurtalıkta görülür nadiren iki yumurtalıkta birden görülebilir. Özellikle hamilelik elde etmek için yumurtlama tedavisi verilen hastalarda daha sık rastlanırlar. Kanama bozukluğu ve pıhtılaşma problemi olan veya pıhtılaşmayı önleyici ilaç (halk arasında kan sulandırıcı) kullananlarda görülebilir. Kasık ağrısı veya ilişki sırasında ağrı gibi şikayetlere neden olurlar.

Tedavi:
Korpus hemorajikum kistleri ultrasonografide tipik görüntüleri sayesinde genellikle kolay tanınırlar. Bu kistler genellikle 4-6 cm arasında boyutlarda kistlerdir. Genellikle hiçbir tedavi verilmeden 1-2 ay içerisinde kendiliğinden kaybolan kistlerdir. Nadiren rüptür (yırtılma, patlama) veya torsiyon (burkulma, dönme) nedeniyle karın içerisine kanama ve şiddetli ağrı neticesinde bazen ameliyata kadar gidebilecek durumlara neden olabilirler. Ameliyat karın içerisine çok kanama olan acil durumlarda açık ameliyat şeklinde yapılabileceği gibi diğer zamanlarda laparoskopik olarak da yapılması mümkündür. Ameliyatta kist alınarak kanama durdurulur, nadiren kistin bulunduğu yumurtalığın tamamen alınması gerekebilir.

Tekrarlar mı?
Tekrar oluşma riski her kistte olduğu gibi bunlarda da vardır. Yumurtalık kanserine sebep olabilecek veya başka bir kanserle ilgili kistler değillerdir, tamamen selim (benign) karakterli iyi huylu kistlerdir.


İlgili Konular:
- Yumurtalık Kistleri
- Korpus Luteum Kisti
Tamamını >>

YUMURTALIK KİSTİNİN PATLAMASI (YIRTILMASI) - OVER KİST RÜPTÜRÜ

Yumurtalık (over) kistleri büyüdükçe içlerinde bulunan sıvı da artar ve kistin gerginliği giderek artarak sonunda kist çeperinde yırtılma veya patlama diye tabir edilen durum oluşabilir buna over kist rüptürü denir. Yumurtalık kistinin yırtılması genellikle 4-5 cm'den büyük kistlerde oluşur ancak küçük kistlerde de nadiren görülebilir.

Belirtiler:
Yumurtalık kistinin patlaması her zaman çok önemli problemlere yol açmaz. Bazen küçük bir kist yırtılır ve hasta bunu hiç farketmeyebilir ve normal hayatına devam edebilir. Bazen de yırtılan (rüptüre olan) kist bölgesinden kanama oluşabilir. Bu kanama bazen bir süre sonra kendiliğinden durabilir ve bir probleme yol açmaz fakat bazen bu kanama durmaz ve karın içerisine aşırı miktarda kanama olabilir ve hastada ağrı, bayılma, göz kararması, şok gibi hayatı tehdit edecek derecelere kadar durum ilerleyebilir, acil ameliyat gerekebilir. Bu nedenle özellikle yumurtalık kistinin olduğunu bilen bir hasta ağrı, göz kararması, baygınlık hissi, baş dönmesi gibi şikayetleri başlar başlamaz acilen doktora başvurmalıdır; kist rüptüre olmuş veya burkulmuş (torsiyon) olabilir.

Over kistleri bazen kendiliğinden rüptüre olurken bazen cinsel ilişki sırasında veya başka günlük aktiviteler sırasında rüptüre olurlar ve hasta şiddetli kasık veya karın ağrısı hisseder. Ağrı dışında hastanın bulantı, kusma gibi şikayetleri olabilir. Kist karın içerisine fazla kanama yaparsa halsizlilk, baş dönmesi, göz kararması, bayılma gibi şikayetler de eklenebilir. Bazen kist rüptürü olmasına rağmen karın içerisine kanama olmaz sadece kist içerisindeki sıvı akar veya kanama olsa da kısa sürede kendiliğinden durur ve hasta ağrı veya başka bir şikayet hissetmez.

Tanı:
Over kist rüptüründe tanı muayene ve ultrasonografi ile genellikle kolayca konur. Ultrasonla patlamış olan kist ve etrafına akan sıvı veya kanlar görülebilir. Aşırı kanama olan durumlarda hastanın tansiyonu ve kan değerleri düşük olarak ölçülür. Karın ağrısı yapabilecek diğer hastalıklarla ayırıcı tanısının yapılması önemlidir.

Tedavi ve ameliyat:
Tedavide bazen sadece izlem ve hastaya destek tedavisi yeterlidir. Kiste bağlı ağrı veya kanama kendiliğinden kısa sürede geçecek ve hasta normal haline dönecektir. Fakat bazı durumlarda kistin patlaması karın içerisine aşırı kanamaya sebep olur ve kanama durmaz; hastayı şoka sokacak kadar kötü duruma ilerlerse bu durumda destek tedavisi ve acilen kanamayı durdurmak için ameliyat gerekebilir. Ameliyatta kistin kanayan bölgesindeki kanamanın durdurulması genellikle mümkündür. Ameliyatta genellikle sadece kist alınır, yumurtalık alınmaz ancak bazen kist bulunan yumurtalığın tamamen alınması da gerekebilmektedir. Ameliyat laparoskopik veya açık ameliyat şeklinde olabilmektedir.

Yumurtalık kisti kanaması ne kadar sürer?
Yumurtalık kistinin patlaması ve karın içine kanamaya sebep olması halinde genellikle 1 gün içerisinde kanama azalarak durur. Bu durumda ameliyata gerek kalmaz. Nadiren kanama bir kaç saat içerisinde aşırı düzeye ulaşır, bu durumda daha uzun süre beklenemez ve kanamayı durdurmak için acilen ameliyat yapılır. Bazen kanama azar azar bir kaç gün sürebilir ve sonrasında kendi kendine durabilir.

Kistin patlaması ve kanaması iyi midir? Tekrar oluşur mu?
Hastalar tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. Kist patlaması durumunda eğer aşırı kanama ile ameliyata neden olmazsa kist yok olmuş olur. Ancak bu durum kistin tekrar oluşmayacağı anlamına gelmez. Kist patlaması sonrasında aynı yumurtalıkta bazen kist oluşurken bazen tekrar oluşmaz. Bunun dışında kist patlamasının ekstra bir faydası yoktur. Patlayan kist alttan kanama ile veya başka şekilde düşmez.

Yumurtalık kistleri alttan düşer mi?
Kistler karın içerisinde yumurtalık üzerinde olduğu için adet kanaması gibi alttan parça şeklinde düşmez. Rahim içerisinde olan polip gibi hastalıklar nadiren alttan düşebilir ancak yumurtalık kistleri asla bu şekilde düşmez. Yumurtalık kistinin patlaması ile karın içerisine akan kan alttan vajinadan dışarıya akmaz. Adet kanaması gibi alttan bir kan geliyorsa bu kiste bağlı değildir, başka bir kanamadır veya adet (regl) kanamasıdır.

Patlama olması kistin iyi huylu veya kötü huylu olduğunu gösterir mi?
İyi huylu (benign) veya kötü huylu (kanser, malign) kistlerin her ikisinde de patlama, yırtılma, kanama meydana gelebilir. Yırtılma ve kanama olması kistin kötü huylu olduğu anlamına gelmez. İyi huylu kistler çok yaygın olduğu için patlama olan kistlerin de çoğu iyi huyludur.


İlgili Konular:
- Yumurtalık Kisti (Over Kisti)
- Yumurtalık Kisti Burkulması (Torsiyon)
Tamamını >>

YUMURTALIK KİSTİ AMELİYATI (OVER KİSTEKTOMİ)

YUMURTALIK KİSTİ ÇIKARMA AMELİYATI
Yumurtalık (over) kistleri her zaman ameliyat gerektirmezler. Yumurtalık kistlerinin tedavisi hakkında detaylı bilgileri burayı tıklayarak okuyabilirsiniz, bu yazıda sadece kist çıkarma ameliyatı (kistektomi) konusundan bahsedilecektir. Kistleri çıkarma işlemine tıp dilinde kistektomi denir. Yumurtalık kistleri için yapılan ameliyatlar hem laparoskopik hem de açık ameliyat olarak yapılabilmektedir. Laparoskopi veya açık ameliyat seçilmesi kistin boyutuna ve hastanın çeşitli özelliklerine göre planlanmaktadır. Yumurtalık kistleri için yapılan ameliyatlarda her zaman kistektomi yapılmaz yani sadece kist alınmaz; bazen kist yumurtalıkla beraber (ooforektomi veya salpingoooforektomi) hatta rahimle beraber alınmaktadır. Örneğin kanser türünden bir yumurtalık kisti ameliyatında rahim de yumurtalıklarla beraber alınmaktadır. İyi huylu kistlerde de her zaman sadece kistin alınması mümkün olmayabilir kistin etrafa yaptığı yapışıklıktan dolayı veya sağlam yumurtalık dokusu izlenememesinden dolayı yumurtalık tamamen alınabilir.

Kistektomi ameliyatı ortalama 1 saat kadar sürer. Ameliyat laparoskopik yapılmışsa hasta genellikle 1 gün sonra taburcu olur, açık ameliyatlarda bu süre 2-3 günü de bulabilir.

LAPAROSKOPİK (KAPALI) YUMURTALIK KİSTİ AMELİYATI
Yumurtalık kisti ameliyatları laparoskopi (kapalı yöntemle ameliyat) veya açık ameliyat şeklinde yapılabilir. Laparoskopide göbek deliği altında ve kasık bölgesine yakın  1 cm boyutunda delikler açılarak kist çıkarılır. Kesinin az olması nedeniyle hastanın ameliyat sonrası ağrısı az olur ve iyileşmesi daha kolay olur. Bu nedenle mümkün olan durumlarda laparoskopi tercih edilir, günümüzde yaygın olarak kullanılan yöntem laparoskopidir. Endometrioma (çikolata kisti), dermoid kist, persiste fonksiyonel kistler, over kist torsiyonu gibi durumlarda laparoskopik yöntem uygulanabilir. Ancak kistin çok büyük olması veya hastanın hamile olması, hastanın çok şişman olması, karın içerisine aşırı kanama olması gibi durumlarda laparoskopik yöntem uygulanamayabilir. Menopoz sonrası görülen over kistlerinde tümör markerları (CA-125) yüksekliği veya başka malignite lehine bulgu yoksa laparoskopik yöntem uygulanabilir. Laparokopik ameliyat (kapalı yöntemle ameliyat) hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Laparoskopik (kapalı ameliyat) yöntemle over kisti ameliyatının dezavantajı kistin malign (kötü huylu) olması durumunda karın içerisine malign hücrelerin dağılması riskidir, bu prognozu kötü etkiler. Bu nedenle malignite riski olan durumlarda laparoskopik yöntem tercih edilmez. Uniloküler ince cidarlı kistler postmenopozal hastada bile çok yüksek oranda benign olmaktadırlar, bu nedenle bu tür kistlerde mümkünse laparoskopi tercih edilir. Kistte papiller formasyon, 2 mm'den kalın septum veya solid alan görüntüleri varsa malignite riski artar bu durumda laparoskopi tercih edilmez (kaynak). Hastada asit olması, peritoneal kitle veya büyük lenf nodları olması malignite lehine diğer bulgulardır. Özetle hastada malignite şüphesi veya laparoskopi açısından diğer kontrendikasyonlar yoksa over kistinin tedavisi için (kistektomi veya ooforektomi) öncelikle laparoskopik yöntem tercih edilir.

Laparoskopik (kapalı) ameliyat sırasında malignite şüphesi, yapışıklık, kanama gibi nedenlerle işlemi açık ameliyata çevirmek gerekebilir. Bu olasılık ameliyattan önce laparoskopi uygulanacak hasta ile görüşülmelidir.Hangi durumlarda sadece kist alınmaz, yumurtalığın tamamen alınması gerekir?
Açık veya kapalı ameliyatlarda bazı nedenlerle sadece kistin çıkarılması mümkün olmayabilir veya tercih edilmeyebilir. Bu durumlarda kist ile birlikte over (yumurtalık) dokusu tamamen çıkarılır (ooforektomi). Bu durumlara bazı örnekler:
- İleri yaşta, menopoz sonrası dönemde kistin tekrarlama riskini veya ileride malignite gibi başka hastalıklar gelişme riskini ortadan kaldırmak için
- Nekroze adneksiyel torsiyon
- Malignite (kötü huylu tümör)
- Tuboovaryan abse
- Endometriozis nedeniyle bazen (definitif cerrahi)
- Baştan bu şekilde planlanmasa da diddi yapışıklık ve kanama gibi nedenlerle ameliyat sırasında overin tamamen alınması gerekebilir.

Kistin kendisinin çıkarılmadan sadece laparoskopik olarak aspirasyon (kist içindeki sıvının emilmesi) veya fenestrasyon (kist duvarına delik veya pencere açma) yapılması önerilmez çünkü histopatolojik inceleme mümkün olmamaktadır. Mutlaka kist kapsülünün histopatolojik inceleme amaçlı çıkarılması gerekir. Kist içeriğindeki sıvının sitolojik incelemesi malignite ekartasyonu açısından güvenilir değildir. Aspirasyon sonucunda kistin tekrarlama oranı yüksektir.

Kist ameliyatından sonra tekrar oluşma riski var mı?
Yumurtalık tamamen alınmışsa kistin tekrarlama riski yoktur, ancak alınmayan karşı taraf yumurtalıkta yeniden bir kist oluşabilir. Ameliyatta sadece kist alınmışsa o yumurtalıkta tekrar kist oluşma riski vardır. Özellikle endometrioma (çikolata kistleri) tekrarlamaya daha yatkın kistlerdir.

Yumurtalık kisti ameliyatında iyileşme süreci nasıldır?
Yumurtalık (over) kisti ameliyatı açık yöntemle yapılmışsa hasta genellikle hastanede ameliyattan sonra 1-2 gün yatar. Laparoskopik (kapalı yöntemle) yapılan ameliyatlarda genellikle ameliyattan sonraki gün taburcu edilir. Kapalı yöntemle ameliyatta iyileşme süreci çok daha kısa ve ağrısızdır. Kapalı yöntemde hasta birkaç gün içerisinde rahatlıkla günlük işlerini yapabilecek hale gelir, eğer çalışıyorsa 1-2 hafta içerisinde işine başlayabilir. Açık ameliyatta bu süreler iki kat daha uzun olabilir. Genel bir benzetme yapmak gerekirse açık yapılan kist ameliyatı sonrası iyileşme süreci ve ağrı sezaryen ameliyatı ile benzerlik gösterir fakat kapalı ameliyatta daha kısa sürede, daha az ağrı ile iyileşme gerçekleşir.

Yumurtalık kisti ameliyatı nasıl yapılır?
Açık yapılan yumurtalık (over kisti) ameliyatlarında sıklıkla kullanılan karın kesisi aynı sezaryen ameliyatlarında uygulanan pubik tüylerin üzerinden yanlamasına yapılan yaklaşık 8-10 cm uzunluğunda kesidir (pfannenstiel kesi). Nadiren kistin çok büyük olması nedeniyle veya başka nedenlerle karın ortasından dikine yapılan kesi ile ameliyat gerçekleştirilebilir, bu durumda pubik tüylerden göbeğe doğru orta hatta yaklaşık 10 cm kesi yapılır. Kapalı (laparoskopik) yöntemle yapılan yumurtalık kisti ameliyatlarında göbekten ve kasık bölgelerinden açılan yaklaşık 1 cm'lik delikler vasıtasıyla ameliyat yapılır, karında büyük bir kesi veya ameliyat izi olmaz. Laparoskopik yöntem hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Açık ameliyatta genel anestezi veya spinal anestezi uygulanabilir ancak kapalı yöntemde her zaman genel anestezi  uygulanır.

Yumurtalık kisti ameliyatı ne kadar sürer?
Açık ve kapalı yöntemde ameliyat süreleri benzerdir, ortalama 1 saat kadar sürer ancak yarım saat ile 2-3 saat arasında değişiklik gösterebilir ameliyat süresi. Kistin büyüklüğü, türü, karın içerisindeki yapışıklıklar ve varsa ek sorunlar, hastanın kilosu gibi birçok faktör ameliyat süresini etkiler.

Yumurtalık kisti ameliyatından sonra cinsel ilişki?
Yumurtalık (over) kisti ameliyatından sonra hastanın ağrılarının geçtiği ve kendisini rahat hissettiği zaman cinsel ilişkiye başlamasında sakınca yoktur. Ameliyatta rahim alınmışsa bu durumda en az 1 ay cinsel ilişki yasaklanır, daha sonra doktor muayenesinde engel görülmezse yasak kaldırılır (dikişlerden dolayı). Ancak sadece kist veya yumurtalıkların alındığı durumlarda sıklıkla hasta ameliyattan birkaç hafta sonra kendini ağrısız ve rahat hissettiğinde cinsel ilişkiye başlayabilir. Kapalı veya açık ameliyatlarda cinsel ilişki açısından fark yoktur ancak kapalı ameliyatta hastanın ağrılarının çabuk geçmesi ve hızlı iyileşmesi bu süreyi kısaltır.

Yumurtalık kisti ameliyatından sonra adet ne zaman başlar?
Yumurtalık kisti ameliyatlarından genellikle 20-30 gün sonra adet (mens, regl) kanaması başlar ancak bu süre hastanın ameliyattan önce ne zaman adet gördüğüne göre değişebilir. Genellikle önceki adetinden 1 ay sonra başlar kanama.  Ameliyat stresine bağlı olarak ilk aylarda adet düzensizliği meydana gelebilir. Amerliyattan sonra olan her kanama adet olmayabilir,bu nedenle kanama olması durumunda doktora danışılması gerekir.


İlgili Konular:
- Yumurtalık Kisti Tedavisi
- Yumurtalık Kistleri
- Gebelikte Yumurtalık Kistleri
Tamamını >>

GEBELİKTE YUMURTALIK (OVER) KİSTLERİ

HAMİLELİKTE YUMURTALIK (OVER) KİSTLERİ
Gebelikte yumuırtalık kistlerinin ortalama görülme insidansı 1000 gebelikte birdir. Gebelikte en sık tespit edilen kistler folliküler veya korpus luteum kistleridir.

Bu kistlerin büyük çoğumluğu gebeliğin 14. haftasından önce kaybolur. Büyüklüğü 6 cm'den fazla olan kistler %60 oranında kaybolmadan kalırken, 6 cm'den küçük kistler %90 oranında kendiliğinden kaybolurlar.

Bu tür kistlere gebelikte rastlandığında genellikle 18. haftaya kadar beklenir çünkü 18 . gebelik haftasına kadar kistlerin çoğu kaybolur, ayrıca kaybolmayan kistler için gerekecek ameliyatın fetus ve anneye zarar verme riski bu haftalarda çok azalır. Bu haftalardan önce ameliyat daha risklidir.

Gebelikte over kistleri en sık ağrıya neden olurlar bunun dışında yumurtalığın ve kistin dönerek burkulması (torsiyon), kist içine kanama, enfeksiyon da görülebilir.

Tedavi:
Gebelikte ortaya çıkan yumurtalıkla ilgili bir kitlenin tedavisi hastanın şikayetlerine, gebelek yaşına, kitlenin boyut ve özelliklerine bağlıdır. Erken gebelikte tespit edilen küçük kistler (8 cm'den küçük) genellikle fonksiyoneldir ve izlenirler. Ancak torsiyon (burkulma), rüptür (patlama), hemoraji (kanama) gibi durumlar gerçekleşirse acil cerrahi girişim gerektirir. Kitleler 7-8 cm'den büyük, solid, iki taraflı veya 15-18 haftalara kadar kaybolmamışsa ameliyat yapılabilir. Ameliyat için en uygun zaman 18. hafta civarıdır. Bu haftalarda palasentanın hormonal fonksiyonunu tamamiyle korpus luteumdan devralması nedeniyle korpus luteum kistleri kaybolmaktadır. Kist kötü görünümlü ise kanser şüphesi taşıyorsa veya boyutlarında büyüme saptanırsa 18. haftdan önce ameliyat edilmelidir.


İlgili Konular:
- Yumurtalık Kistleri
- Yumurtalık Kisti Tedavisi
- Yumurtalık Kisti Ameliyatı
- Hamilelik Döneminde Ameliyat Olmak
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"