GEBELİK ZEHİRLENMESİNİN (PREEKLAMPSİ) ANNE VE BEBEK AÇISINDAN RİSKLERİ

Preeklampsi yani halk arasındaki yaygın tabiri ile gebelik zehirlenmesi denilen gebelik komplikasyonu hamileliklerde anne ve bebek açısından bazı risklere sebep olabilir. Bu riskler özellikle şiddetli preeklampsi durumunda meydana gelebilir.

Preeklampsinin anne açısından riskleri:
- Serebrovasküler olaylar, beyin kanaması
- Hipertansif retinopati
- Karaciğer yetmezliği
- Böbrek yetmezliği
- Pulmoner ödem
- DIC
- HELLP sendromu
- Eklampsi (Konvülziyon, nöbet geçirme)
- Erken doğum
- Sezaryen gereksinimi
- Dekolman plasenta
- Sepsis
- Anne ölümü

 Ayrıca anne ile ilgili doğumdan sonra uzun dönemde görülebilecek bazı riskler vardır. Bunlar kronik hipertansiyon, serebrovasküler olaylar, tromboembolik olaylar, iskemik kalp hastalığı, böbrek hastalığı v.b.

Gebeliklerinde preeklampsi görülen hastalarda doğumdan sonra hayatlarının ileriki yıllarında kronik hipertansiyon (yüksek tansiyon) görülme riski 3-4 kat artmıştır.

Preeklampsinin bebek açısından riskleri:
- IUGR (Rahim içerisinde gelişme geriliği)
- Anne karnında ölüm
- Perinatal dönemde ölüm
- Prematürite (Erken doğum)
- Düşük APGAR
- Nekrotizan enterokolit
- İntraventriküler kanama
- Yoğum bakım
- Nörolojik hasar


 İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
Tamamını >>

PREEKLAMPSİ (GEBELİK ZEHİRLENMESİ)

PREEKLAMPSİ NEDİR?
Halk arasında gebelik zehirlenmesi (hamilelik zehirlenmesi) diye adlandırılan hastalığın asıl adı preeklampsidir. Bu hastalığın gerçek anlamda bir zehirlenme ile hiçbir ilgisi yoktur ve esas olarak gebelikte tansiyon yükselmesi ile karakterizedir. Gebelik zehirlenmesi yüksek tansiyon, el ayak ve yüzde şişlik (ödem), idrarda fazla miktarda protein atılımı ile karakterize bir hastalıktır.

Preeklampsi hafif ve şiddetli olmak üzere ikiye ayrılır:
Hafif preeklampsi de tansiyon 140/90 mmHg veya üzerinde seyreder. İdrarda protein atılımı hafif preeklampside az iken (günde 300 mg'dan fazla), şiddetli preeklampside günde 2 gramdan fazla protein idrarla atılır. Şiddetli preeklampside tansiyon 160/110 mmHg' nın üzerindedir. Buna idrarda fazla protein atılması (albuminüri), karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme, trombosit sayısında azalma, kalıcı baş ağrısı, görme bozukluğu, karaciğer bölgesinde ağrı gibi bulgular da eklenebilir.

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) gebelikte sara nöbetine benzer nöbetlere neden olabiliri buna eklampsi denir. Eklampsi hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gebelik zehirlenmesi (hamilelik zehirlenmesi) teşhis ve takibinde en önemli nokta dikkatli bir şekilde tansiyon ölçümü yapılmasıdır. Hafif preeklampside (hafif gebelik zehirlenmesinde) tansiyon yani kan basıncı 140/90 mmHg üzerindedir. Şiddetli preeklampside ise 160/110 mmHg üzerindedir. Tansiyon ölçümü dışında idrar dahlilleri, idrarda protein (albumin) düzeyi, kan tahlilleri (özellikle karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri), göz dibi muayanesi tanıda ve takipte uygulanır.

preeklampsi, gebelik zehirlenmesi
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın


Preeklampsi kimlerde daha sık görülür? (Risk faktörleri)
Aşağıdaki durumlar hamile bir bayanda preeklampsi görülme riskini arttırır.
- İlk gebelik (nulliparite)
- İleri anne yaşı (35 üstü)
- Önceki gebelikte preeklampsi öyküsü
- Gebelikten önce hipertansiyon öyküsü, kronik hipertansiyon
- Ailede preeklampsi öyküsü
- Kötü obstetrik öykü (daha önceki gebeliklerde anne karnında bebek ölümü, gelişme geriliği, dekolman vb.)
- Çoğul gebelik (İkiz, üçüz) gebelik
- Tip 1 Diyabet
- Böbrek hastalığı
- Şişmanlık
- Bağışıklık sistemi bozuklukları
- Trombofili (pıhtılaşma bozuklukları), Faktör-5 Leiden mutasyonu
- Antifosfolipid antikor sendromu
- Mol hidatiform
- Annede böbrek hastalığı

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) ne kadar sık görülür?
Gebelik zehirlenmesi bütün gebeliklerin %5-10'unda görülen yaygın bir hastalıktır. Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) vakalarının yaklaşık dörtte üçü hafif, dörtte biri şiddetli derecededir.

Preeklampsi gelişen gebeliklerde annedeki değişiklikler:
- Böbrekte klasik patolojik lezyon gelomerülokapiller endoteliozistir.
- En erken bozulan laboratuar bulgusu plazma ürik asit düzeyinde artmadır ancak tanı kriteri olarak kullanılmaz.
- Plazma kreatinin düzeyi artar.
- Proteinüri meydana gelir.
- Gebelikte yaklaşık yüzde 50 oranında artan glomerüler filtrasyon oranı (GFR) preeklamptik gebelerde azalır, böbrek kan akımı azalır.
- Trombositopeni
- Mkroanjiopatik hemolitik anemi: Aşırı hemoliz olursa hemoglobinemi, hemoglobinür, hiperbilirubinemi ve haptaglobulün seviyesinde azalma izlenir.
- HELLP sendromu gelişebilir.
- Hipertansiyon nedeniyle kardiyak afterload artar.
- Damar içi sıvı azalır ve ektravasküler alana sıvı geçişi olur, bu nedenle kardiyak preload azalır.
- Ekstraselüler sıvı miktarı artar
- Plazma onkotik basıncı azalır
- Kardiyak output azalır (normalde gebelikte artar).
- Hemokonsantrasyon meydana gelir.
- Kan hacmi azalır, bu nedenle preeklamptik gebeler kan kaybını daha az tolere edebilir.
- Karaciğerde periportal hemoraji izlenebilir. HELLP sendromu gelişirse subkapsüler hematom ve rüptür meydana gelebilir.
- Görme bozukluğu (bulanık görme, diplopi)
- Uteroplasental yetmezlik, dekolman plasenta
- Bebekte IUGR riski, perinatal mortalite morbidite artar.

EK BİLGİLER:
- Preeklampsi genç yaşla direkt ilgili değildir, ileri anne yaşıyla direkt ilgilidir. Genç yaşta fazla görülmesinin sebebi "ilk gebelik" olmasından kaynaklıdır. İlk gebelik preeklampsi ile direkt ilişkili bir risk faktörüdür.


İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Belirtileri
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Nasıl Anlaşılır (Teşhis)
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Nedenleri
- Gebelik Zehirlenmesinin (Preeklampsinin) Anne ve Bebek Açısından Riskleri
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Tedavisi
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
- Eklampsi
- HELLP Sendromu
- Hamilelikte Tansiyon Kaç Olmalı? (Soru Cevap Yorumlar)
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"