GEBELİK ZEHİRLENMESİNİN (PREEKLAMPSİ) ANNE VE BEBEK AÇISINDAN RİSKLERİ

Preeklampsi yani halk arasındaki yaygın tabiri ile gebelik zehirlenmesi denilen gebelik komplikasyonu hamileliklerde anne ve bebek açısından bazı risklere sebep olabilir. Bu riskler özellikle şiddetli preeklampsi durumunda meydana gelebilir.

Preeklampsinin anne açısından riskleri:
- Serebrovasküler olaylar, beyin kanaması
- Hipertansif retinopati
- Karaciğer yetmezliği
- Böbrek yetmezliği
- Pulmoner ödem
- DIC
- HELLP sendromu
- Eklampsi (Konvülziyon, nöbet geçirme)
- Erken doğum
- Sezaryen gereksinimi
- Dekolman plasenta
- Sepsis
- Anne ölümü

 Ayrıca anne ile ilgili doğumdan sonra uzun dönemde görülebilecek bazı riskler vardır. Bunlar kronik hipertansiyon, serebrovasküler olaylar, tromboembolik olaylar, iskemik kalp hastalığı, böbrek hastalığı v.b.

Gebeliklerinde preeklampsi görülen hastalarda doğumdan sonra hayatlarının ileriki yıllarında kronik hipertansiyon (yüksek tansiyon) görülme riski 3-4 kat artmıştır.

Preeklampsinin bebek açısından riskleri:
- IUGR (Rahim içerisinde gelişme geriliği)
- Anne karnında ölüm
- Perinatal dönemde ölüm
- Prematürite (Erken doğum)
- Düşük APGAR
- Nekrotizan enterokolit
- İntraventriküler kanama
- Yoğum bakım
- Nörolojik hasar


 İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
Tamamını >>

PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ

PREEKLAMPSİ (GEBELİK ZEHİRLENMESİ) TEDAVİSİ
Preeklampsi (halk arsında hamilelik zehirlenmesi) tedavisi hastalığın şiddetine ve gebeliğin kaç hafta olduğuna bağlıdır. Bu iki kriter tedavi ve gebeliğin takibi açısından verilecek kararlarda çok önemlidir. Preeklampsinin kesin tedavisi doğumdur, doğum gerçekleşirse hastalık da kendiliğinden düzelecektir. Doğum dışındaki tedaviler, tansiyon düşürücü ilaçlar, yatak istirahati vb. kesin tedavi getirmez sadece anneyi korumak için ve doğuma kadar vakit kazanmak için uygulanırlar.

Gebelik sona yakın değilse (örneğin 28-34 haftalar arasında) bu durumda bebek gelişimini tam olarak tamamlamadığı için eğer hastalık şiddetli değilse bebeğin gelişmesi için beklenir, bu esnada bebeğin akciğer gelişimini hızlandırmak için sterod ilaç verilir. Ancak preeklampsi (hamilelik zehirlenmesi) şiddetli ise yani tansiyon çok yüksek, idrarda protein atılımı çok fazla ve diğer organlarla ilgili fonksiyon bozuklukları varsa bebeğin daha fazla gelişmesi beklenemez ve genellikle acilen doğum kararı verilir. Burada annenin hayati tehlike riski ile bebeğin doğarsa karşı karşıya kalabileceği risk karşılaştırılır ve ona göre tedaviye karar verilir.

Hamilelik son haftalarda ise (örneğin 37 hafta civarında) bu durumda bebek gelişimini büyük oranda tamamlamıştır ve doğum kararı daha rahat verilebilir.

Hafif preeklampside hasta tansiyon ölçümü, ultrason, nst ve diğer kan idrar tahlilleri ile sıkı takip altına alınarak takip edilir ve hastalığın şiddetinde artma olmazsa gebeliğin son haftalarına ulaşıldığında mormal doğum veya sezaryenle doğum gerçekleştirilir. Ancak şiddetli preeklampside (veya eklampsi nöbeti geçirenlerde) bu şekilde beklemek anneyi hayati tehlikeye sokacağı için beklenemez ve doğum erken haftalarda (erken doğum) gerçekleştirilir, bu durumda bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınması gerekebilir.

Özellikle şiddetli preeklampsi hastalarına nöbet geçirmelerini önlemek için magnezyum sülfat (MgSO4) tedavisi verilir. Preeklampsi hastalarının nöbet geçirmesi durumunda hastalık artık eklampsi adını alır.

İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
Tamamını >>

GEBELİK ZEHİRLENMESİ NEDENLERİ

HAMİLELİK ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR? SEBEPLERİ NEDİR?
Gebelik zehirrlenmesi esas adı ile preeklampsi hastalığına neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Nu konuda çok fazla sayıda araştırma yapılmıştır ve bunların sonucunda en çok plasenta (bebeğin eşi) ile ilgili bazı bilinmeyen patolojilerin gebelik zehirlenmesine neden olabileceği görüşü üzerinde durulmuştur. Plasentadan bebeğe olan kan akımını azaltan veya plasentadan anne kan dolaşımına bazı maddelerin salınımına neden olan ancak henüz net olarak açıklığa kavuşturulmamış patolojilerin hamilelik zehirlenmesine neden olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında annenin bağışıklık sistemi, kan pıhtılaşma hastalıkları genetik nedenler şüphe yaratan diğer durumlardır.

Özetle preeklampsiye (gebelik zehirlenmesine) neden olan esas sebep henüz bilinmemektedir. Ancak aşağıda sıralandığı gibi bazı risk faktörleri vardır ki bunları taşıyan kadınlarda hamilelikleri sırasında gebelik zehirlenmesi görülme ihtimali diğer kadınlarda daha fazladır.

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) için risk faktörleri:
- Anne adayının 40 yaşından büyük olması (risk 3 kat artar)
- Anne yalının 20'den küçük olması
- Annenin zenci ırktan olması (risk bir buçuk kat artar)
- İlk gebeliklerde (risk 3 kat artar)
- Anne adayının ailesinde daha önceden gebelik zehirlenmesi geçirenler olması (risk 5 kat artar)
- Gebelikten önce anne adayında kronik yüksek tansiyon olması (risk 10 kat artar)
- Gebelikten önce anne adayında kronik böbrek hastalığı olması (risk 20 kat artar)
- Anne adayında diyabet (şeker hastalığı) olması (risk 2 kat artar)
- Anne adayında antifosfolipid antikor sendromu olması
- İkiz gebelikler (risk 4 kat artar)
- Annenin aşırı kilolu olması (risk 3 kat artar)
- SLE ve diğer kollojen doku hastalıkları
- Trombofilik (pıhtılaşma) bozuklukları

Risk faktörleri için kaynak: ACOG. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Diagnosis and management of preeclampsia and eclampsia.

İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
Tamamını >>

GEBELİK ZEHİRLENMESİ NASIL ANLAŞILIR? (TEŞHİS)

HAMİLELİK ZEHİRLENMESİNDE TANI, TEŞHİS
Gebelik zehirlenmesi (esas adı ile preeklampsi) hamilelikte %5-10 civarında yaygın görülen bir durum olduğu için anne adayları çevresinde sık gördüğü bu hastalık karşısında acaba bende de varmı? olursa nasıl anlaşılır? gibi sorularla kaygıya kapılabilmektedirler. Bu konuya açıklık getirmek için gebelik zehirlenmesi belirtileri ve tanı (teşhis) yöntemleri aşağıda anlatılacaktır.

Gebelik zehirlenmesi belirtileri hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gebelik zehirlenmesinde teşhis:
Gebelik zehirlenmesi genel olarak teşhisi zor bir hastalık değildir. Daha önceden tansiyon yüksekliği olmayan bir kadında hamilelik sırasında tansiyon yükselmesi (140/90 mmHg'dan fazla) saptanması teşhise götüren ilk adımdır. Tansiyon yüksekliğine ek olarak tanıya götüren en önemli bulgu idrarda fazla miktarda protein atılmasıdır (proteinüri). Bu iki bulgu teşhiste olmazsa olmazdır. Bunlara eşlik eden en sık bulgu şişlik ve ödemdir ancak bu her zaman olması şart bir bugu değildir. İdrarda protein atılımı basit bir strip testi ile (idrara batırılan küçük kağıt) ölçülebilir, gerektiği durumlarda hastanın 24 saat boyunca bir kaba idrarı toplanarak atılan protein miktarı ölçülebilir.
Bunların dışında kan tahlilleri (karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri) gebelik zehirlenmesinin şiddetinin belirlenmesi için yapılır. Bun agöre hafif veya şiddetli preklampsi teşhisi konur. Karaciğer enzimlerinde yükselme ve kan platelet (trombosit) sayısında düşme şiddetli preeklampsi göstergesidir.

İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)
- Gebelik Zehirlenmesi Belirtileri
Tamamını >>

PREEKLAMPSİ (GEBELİK ZEHİRLENMESİ)

PREEKLAMPSİ NEDİR?
Halk arasında gebelik zehirlenmesi (hamilelik zehirlenmesi) diye adlandırılan hastalığın asıl adı preeklampsidir. Bu hastalığın gerçek anlamda bir zehirlenme ile hiçbir ilgisi yoktur ve esas olarak gebelikte tansiyon yükselmesi ile karakterizedir. Gebelik zehirlenmesi yüksek tansiyon, el ayak ve yüzde şişlik (ödem), idrarda fazla miktarda protein atılımı ile karakterize bir hastalıktır.

Preeklampsi hafif ve şiddetli olmak üzere ikiye ayrılır:
Hafif preeklampsi de tansiyon 140/90 mmHg veya üzerinde seyreder. İdrarda protein atılımı hafif preeklampside az iken (günde 300 mg'dan fazla), şiddetli preeklampside günde 2 gramdan fazla protein idrarla atılır. Şiddetli preeklampside tansiyon 160/110 mmHg' nın üzerindedir. Buna idrarda fazla protein atılması (albuminüri), karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme, trombosit sayısında azalma, kalıcı baş ağrısı, görme bozukluğu, karaciğer bölgesinde ağrı gibi bulgular da eklenebilir.

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) gebelikte sara nöbetine benzer nöbetlere neden olabiliri buna eklampsi denir. Eklampsi hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gebelik zehirlenmesi (hamilelik zehirlenmesi) teşhis ve takibinde en önemli nokta dikkatli bir şekilde tansiyon ölçümü yapılmasıdır. Hafif preeklampside (hafif gebelik zehirlenmesinde) tansiyon yani kan basıncı 140/90 mmHg üzerindedir. Şiddetli preeklampside ise 160/110 mmHg üzerindedir. Tansiyon ölçümü dışında idrar dahlilleri, idrarda protein (albumin) düzeyi, kan tahlilleri (özellikle karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri), göz dibi muayanesi tanıda ve takipte uygulanır.

preeklampsi, gebelik zehirlenmesi
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın


Preeklampsi kimlerde daha sık görülür? (Risk faktörleri)
Aşağıdaki durumlar hamile bir bayanda preeklampsi görülme riskini arttırır.
- İlk gebelik (nulliparite)
- İleri anne yaşı (35 üstü)
- Önceki gebelikte preeklampsi öyküsü
- Gebelikten önce hipertansiyon öyküsü, kronik hipertansiyon
- Ailede preeklampsi öyküsü
- Kötü obstetrik öykü (daha önceki gebeliklerde anne karnında bebek ölümü, gelişme geriliği, dekolman vb.)
- Çoğul gebelik (İkiz, üçüz) gebelik
- Tip 1 Diyabet
- Böbrek hastalığı
- Şişmanlık
- Bağışıklık sistemi bozuklukları
- Trombofili (pıhtılaşma bozuklukları), Faktör-5 Leiden mutasyonu
- Antifosfolipid antikor sendromu
- Mol hidatiform
- Annede böbrek hastalığı

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) ne kadar sık görülür?
Gebelik zehirlenmesi bütün gebeliklerin %5-10'unda görülen yaygın bir hastalıktır. Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) vakalarının yaklaşık dörtte üçü hafif, dörtte biri şiddetli derecededir.

Preeklampsi gelişen gebeliklerde annedeki değişiklikler:
- Böbrekte klasik patolojik lezyon gelomerülokapiller endoteliozistir.
- En erken bozulan laboratuar bulgusu plazma ürik asit düzeyinde artmadır ancak tanı kriteri olarak kullanılmaz.
- Plazma kreatinin düzeyi artar.
- Proteinüri meydana gelir.
- Gebelikte yaklaşık yüzde 50 oranında artan glomerüler filtrasyon oranı (GFR) preeklamptik gebelerde azalır, böbrek kan akımı azalır.
- Trombositopeni
- Mkroanjiopatik hemolitik anemi: Aşırı hemoliz olursa hemoglobinemi, hemoglobinür, hiperbilirubinemi ve haptaglobulün seviyesinde azalma izlenir.
- HELLP sendromu gelişebilir.
- Hipertansiyon nedeniyle kardiyak afterload artar.
- Damar içi sıvı azalır ve ektravasküler alana sıvı geçişi olur, bu nedenle kardiyak preload azalır.
- Ekstraselüler sıvı miktarı artar
- Plazma onkotik basıncı azalır
- Kardiyak output azalır (normalde gebelikte artar).
- Hemokonsantrasyon meydana gelir.
- Kan hacmi azalır, bu nedenle preeklamptik gebeler kan kaybını daha az tolere edebilir.
- Karaciğerde periportal hemoraji izlenebilir. HELLP sendromu gelişirse subkapsüler hematom ve rüptür meydana gelebilir.
- Görme bozukluğu (bulanık görme, diplopi)
- Uteroplasental yetmezlik, dekolman plasenta
- Bebekte IUGR riski, perinatal mortalite morbidite artar.

EK BİLGİLER:
- Preeklampsi genç yaşla direkt ilgili değildir, ileri anne yaşıyla direkt ilgilidir. Genç yaşta fazla görülmesinin sebebi "ilk gebelik" olmasından kaynaklıdır. İlk gebelik preeklampsi ile direkt ilişkili bir risk faktörüdür.


İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Belirtileri
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Nasıl Anlaşılır (Teşhis)
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Nedenleri
- Gebelik Zehirlenmesinin (Preeklampsinin) Anne ve Bebek Açısından Riskleri
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Tedavisi
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
- Eklampsi
- HELLP Sendromu
- Hamilelikte Tansiyon Kaç Olmalı? (Soru Cevap Yorumlar)
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"