VULVA KANSERİ AMELİYATI

VULVEKTOMİ
Vulva kanserinde en sık uygulanan öncelikli tedavi yöntemi ameliyat yani cerrahi tedavidir. Bunun dışında radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi de zaman zaman tedavide kullanılmaktadır. Mikroinvaziv tümörde lokal eksizyon yeterli iken, daha ileri tümörlerde radikal lokal eksizyon veya radikal vulvektomi  ameliyatı uygulanır. Lezyonun  büyüklüğüne ve yerine göre total vulvektomi veya parsiyel vulvektomi yapılabilir. Paget hastalığı veya VIN gibi bazı lezyonlarda skinning vulvektomi, basit vulvektomi gibi derin olmayan yüzeyel eksizyonlar yeterli iken invaziv vulva kanserinde radikal vulvektomi veya modifiye radikal vulvektomi şeklinde derin eksizyon gereklidir.

Vulva kanseri ameliyatı nasıl olur?
- Ameliyat karın açılmadan sadece dışarıdan cilt üzerinden yapılır. Hasta ameliyat sırasında jinekolojik muayene pozisyonunda bulunur.
- Ameliyat ortalama bir kaç saat kadar sürer.
- Ameliyatta vulvada bulunan lezyon (yara) tamamen çıkarılır, mikroinvaziv değilse (az kısmı mikroinvazivdir) lezyon derin ve geniş olarak çıkarılır yani radikal lokal eksizyon yapılır. Çok geniş lezyonlarda bütün vulvayı kapsayacak şekilde radikal vulvektomi yapılır.
- Tümörün etrafı en az 1 cm temiz cerrahi sınır kapsayacak şekilde çıkartılır.
- Lezyonun çıkarıldığı yerde oluşan açıklık cilt dikişleri ile kapatılır veya bazen kapatılmadan spontan iyileşmeye bırakılarak kendi kendine iyileşip kapanması beklenir. Nadiren greft çevirmek gerekir.
- Lezyonun yerine, büyüklüğüne göre tek taraflı veya çift taraflı kasık lenf nodları çıkarılır. Bunlar için kasık çizgisi bölgesine sağlı sollu birer kesi daha yapılır. Buna inguinofemoral lenf nodu diseksiyonu (lanfadenektomi) denir. Kasıklarda ingunal ligamentin altında kalan bölgede yüzeyel ve derin lenf nodları çıkarılır (Bazı merkezler sentinel lenf nodu uygulaması yapabilir.)
- Ameliyatta yapılan kesi alanlarının tamamen iyileşmesi bazen haftalar sürse de vulva bölgesi genel olarak iyi iyileşen bir bölgedir.

Radyoterapi (Işın tedavisi):
- Işın tedavisi nadiren çok büyük lezyonlarda,  lezyonu küçültmek amacıyla ameliyat öncesinde verilebilmektedir.
- Daha sık olarak ameliyat sonrası ışın tedavisi uygulanır. Ameliyatta çıkarılan parçaların patolojik incelemesine göre ışın tedavisi gerekiyor mu karar verilir. Patoloji raporunda lenf bezlerinde kanser yayılması izleniyorsa bu bölgeye radyoterapi verilir.

Ameliyata bağlı olası komplikasyonlar:
Her ameliyatta olduğu gibi vulva kanseri ameliyatı da bazı komplikasyon risklerini içerir. Bunlar:
- Bacaklarda ödem ve şişme
- Lenfokist oluşumu
- Lenfanjit
- Selülit
- Rektovajinal fistül

Ameliyat sonrası takip:
Vulva kanseri ameliyatlarından sonra bazen vulvada ve kasık bölgelerinde geniş kesi alanları olur, buraların sorunsuzca iyileşmesi için uzun süre pansuman ve temizlik gerekebilir. Bu tür bakımlar düzenli yapılmalı, aksi halde enfeksiyon gelişebilir.
Hasta üç ayda bir düzenli kontrollerle takip altında tutulur.


İlgili Konular:
 -Vulva Kanseri
Tamamını >>

VULVA KANSERİ

Vulva, kadın genital organlarının dışarıdan görünen cilt kısmıdır. Vulva ve vajina farklı kavramlardır, bu ikisi arasındaki fark hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Rahim ağzı (serviks) kanseri kadar yüksek oranda olmasa da vulva kanseri de HPV virüsü ile ilişkili bir kanser türüdür. Vulva kanserlerinin yaklaşık %40 kadarında HPV saptanmaktadır (En sık tür HPV 16'dır).

Belirtiler:
Vulva kanserinde sıklıkla karşılaşılan belirtiler kaşıntı, vulvada kitle, kanama, ciltte renk değişikliğidir. Lezyon bazen siğillere (kondilom) benzer. Bazen ülser benzeri, bazen lökoplaki benzeri deriden kabarık lezyonlar olabilir. Squamöz hücreli tip en sık büyük dudaklarda ortaya çıkar.
Daha çok 60 yaş üstünde ortaya çıkar. Vulva kanseri bir iç organ kanserinden farklı olarak dışarıdan görülebilen cilt kısmında gelişmesine rağmen hastalar genellikle bir süre ihmal ederler ve geç tanı alırlar.
Risk faktörleri arasında diğer üreme organlarına ait premalign lezyonlar, sigara kullanımı, genital kondilom (HPV enfeksiyonu), vulvar intraepitelyal neoplazi sayılabilir.

Teşhis:
Teşhis için vulvada görülen lezyon veya kitleden (yaradan) biyopsi alınır. Alınan parçaya ait patoloji raporu kanser mi iyi huylu bir lezyon mu, kanserse türü hakkında ayrıntılı bilgi verir. Kanser ise bir engel bulunmadığı taktirde kitlenin tamamen çıkarılması için ameliyat planlanır.

Tedavi:
Tedavi olgudan olguya farklılık göstermekle birlikte vulva kanserinde tedavi asıl olarak cerrahi ve radyoterapidir. Özellikle erken evrelerde cerrahi tedavi tercih edilir. Vulva kanseri radyoterapiye oldukça duyarlıdır. Radyoterapi vulva kanserli olgularda cerrahi öncesi lezyonu küçültmek, lokal nüksü ve operasyon sonrası nüksleri önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Vulva kanserinde erken evrelerde kemoterapinin yeri yoktur, ileri evrelerde kullanılmaktadır.

Prognoz:
Hastalığın prognozunu etkileyen en önemli faktör evre ve lenf nodu tutulumudur. Tümörün büyüklüğü, yayılım derinliği, lenf nodu tutulumu, çevre organlara yayılım, uzak organlara metastaz, hücresel tip, hastanın yaşı prognozu etkileyen diğer faktörlerdir.

Metastaz ve yayılım:
Vulva kanseri direkt invazyonla komşu organlara yani mesane (idrar torbası), rektum (barsak), üretra (idrar yolları), anüs gibi organlara yayılabilir. Lenf nodlarına yayılım en sık kasık bölgesine olmakla beraber, daha nadiren pelvik lenf nodlarına yayılım da olabilmektedir. Kan yoluyla karaciğer, akciğer gibi uzak organlara yayılım da nadiren izlenmektedir.

Vulva kanseri histopatolojik tipler:
- Squamöz hücreli karsinom (En sık görülen tiptir, %80-90 kadarını bu tip oluşturur.)
- Bazal hücreli karsinom: Kalkık kenarlı ülser şeklinde görülebilir (Rodent ülser).
- Melanom: En sık klitoris ve labium minuslarda görülür.
- İnvaziv Paget hastalığı: Egzema benzeri lezyon izlenir genellikle.
- Bartolin bezi karsinomları: Bartolin benzelerinden en sık adenokarsinom gelişmekle beraber, daha nadiren adenosquamöz karsinom, squamöz hücreli karsinom, transisyozel hücreli karsinom gibi tipler gelişebilmektedir.
- Verrüköz karsinom: Karnıbahar benzeri görüntüde olurlar.
- Sarkom: Vulvada en sık görülen sarkom leiomyosarkom'dur..

EVRELEME  (FIGO 2009)
Evreleme cerrahi olarak yapılır yani ameliyat sonrası çıkan parçaların patolojik değerlendirmesine göre yayıldığı kısımlar belirlenir ve ona göre evre netleştirilir.
Evre 1A: Tümör vulva ve perinede sınırlıdır, lenf nodu metastazı yoktur. Stromal invazyon ≤  1 mm. Lezyon boyutu ≤  20 mm.
Evre 1B:  Tümör vulva ve perinede sınırlıdır, lenf nodu metastazı yoktur. Stromal invazyon > 1 mm. Lezyon boyutu > 20 mm.
Evre 2: Tümör alt 1/3 üretraya veya alt 1/3 vajinaya veya anüse yayılmıştır (Herhangi bir boyutta tümör)
Evre 3: İnguinofemiral lenf nodlarına yayılım vardır.
Evre 4A: Üst üretra, üst vajina, mesane, rektum mukozası veya pelvik kemiğe ilerlemiş tümör. Fikse veya ülsere inguinofemoral lenf nodları.
Evre 4B: Uzak organ metastazı. Pelvik lenf nodu metastazı.


İlgili Konular:
- Vulva Kanseri Ameliyatı
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"