YENİ KÜRTAJ YASASI - 2012

Kürtaj ile ilgili yasada bir takım değişiklikler yapılarak yeni yasa çıkarılacağı konusu son günlerde gündemde ve medyada en çok yer alan konulardan birisi. Kürtaj yani rahim tahliyesi (halk arasındaki yaygın deyimi ile çocuk aldırma, bebek aldırma, gebelik aldırma) ile ilgili son yasal düzenleme 1983 yılında yapılmıştı. 1983 yılında çıkarılan yasa ile ilgili ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yeni kürtaj yasası neleri değiştirecek henüz belli değil ancak bir ay içerisinde çıkarılacağı söylenen yasada olması beklenen değişiklikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
Yeni kürtaj yasasında (2012 yılında) neler değişebilir:
- İstemli kürtajın tamamen yasaklanması veya şu an itibariyle 10. haftaya kadar olan sınırın daha aşağıya çekilmesi konusunda değişiklik yapılacak mı?
- Down sendromu ve benzeri anomalilerin gebelik sırasında tespit edilmesi halinde gebeliğin aile istemiyle sonlandırıması konusunda değişiklik yapılacak mı?
- Bebekte saptanan anomaliler (sakatlıklar, özürler) nedeniyle kürtaja izin verilebilecekse bunlar hangi anomaliler için geçerli olacak ve kaçıncı gebelik haftasına kadar kürtaj mümkün olacak?
- Annenin hayatını tehlikeye atan veya annede mevcut hastalıkların ilerlemesine nden olan bir gebelik mevcutsa gebelik sonlandırılabilecek mi?
- Tecavüz v.b istenmeyen cinsel ilişkilerle meydana gelen gebeliklerin düşük-kürtaj yöntemleri ile sonlandırılması mümkün olacak mı?
- İstenmeyen gebeliklerin ve bunlara bağlı gereksinim duyulabilecek kürtaj işlemlerinin önlenmesi için yeni uygulamalar başlayacak mı? İstenmeyen gebelikler oluşmadan önlemek için doğum kontrol yöntemlerinin daha yaygın ve bilinçli kullanılmasına yönelik yeni çalışmalar başlayacak mı?
- Gebeliğin annenin psikolojik sağlığını etkilemesi ve annein bunu belirtmesi kürtaj gerekçesi sayılabilecek mi?
- İsteğe bağlı kürtak uygulaması devam ederse sosyal güvenlik kurumu bu işlemin ücretini hasta adına karşılamaya devam edecek mi?
- Yeni kürtaj yasası ile kürtaj işlemleri tamamen veya kısmen yasaklanırsa bunun sonucunda güvenli olmayan kürtaj işlemlerinin artmaması için ve anne ölümü ile ilgili oranların artmaması için önlemeler alınacak mı?

Çıkarılması planlanan yeni yasa ile ilgili gelişmeler oldukça bu sayfa güncellenecektir...

İlgili Konular:
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
Dünyada ve Türkiye'de Kürtaj Yasaları
Kürtaj Kaçıncı Haftaya (Aya) Kadar Yapılabilir?
Güvenli Olmayan Düşük ve Kürtaj Anne Ölüm Nedenidir
Tamamını >>

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KÜRTAJ YASALARI

Kürtaj dünyanın her ülkesinde eski yıllardan bu yana tartışılan ve çelişkilerle dolu bir konudur. Çünkü kürtaj (halk arasındaki yaygın tabiri ile bebek aldırma, çocuk aldırma) işlemi tıbbi, etik, dini, psikolojik, ekonomik gibi çok çeşitli faktörleri içeren bir işlemdir. Bu nedenle dünyada ülkeler arasında çok farklı kısıtlamalarla izin verilen veya yasaklanan bir işlemdir. Her ülke farklı durum ve koşullarda izin verilebileceği konusunda yasalar koymuştur, bazı ülkeler ise her ne durumda olursa oldun tamamen yasak olarak şekilde kanun yapmıştır. Ayrıca kürtajın gebeliğin kaçıncı haftasına kadar yapılabileceği konusunda da ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır.
Dünyada gelişmekte olan ülkelerde genellikle kürtaj yasalarla kısıtlanmıştır, gelişmiş ülkelerde ise genellikle daha az kısıtlanmıştır ancak bu her zaman böyle değildir, istisnaları vardır. Buna rağmen kürtajı kısıtlayan ve kısıtlamayan ülkelerdeki kürtaj oranları araştırıldığında birbirine yakın oranlar bulunmuştur. Bu da kürtajın kısıtlandığı ülkelerde işlemin illegal ve güvenli olmayan yerlerde ve gizlice yapıldığını göstermektedir. Ülkelerdeki kürtaj oranlarını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de o ülkede modern doğum kontrol yöntemlerinin uygulanabilirliğidir. Modern doğum kontrol yöntemlerinin bir ülkede yaygın, bilinçli ve kolay ulaşılabilir şekilde uygulanması o ülkedeki kürtaj gereksinimini büyük oranda azaltır. Bu da özellikle kürtajın yasaklandığı ülkelerde yapılan güvenli olmayan koşullarda, gizlice yapılan, anne ölümlerine neden olan kürtajların azalmasını sağlar.

Dünyada ülkeler kürtaj işlemini yasalaştırırken şu kriterleri göz önünde bulundurarak kısıtlama veya serbestleştirme getirmişlerdir:
- Kürtaj anne hayatını kurtarmak için yapılabilir mi? Gebeliğin devam etmesi bazı durumlarda anne hayatını tehlikeye sokabilmektedir.
- Kürtaj annenin fiziksel sağlığını korumak için yapılabilir mi? Gebeliğin devam etmesi annede var olan bazı hastalıkların daha fazla ilerlemesine neden olabilir.
- Kürtaj işlemi annenin psikolojik sağlığını korumak için yapılabilir mi? Anne sadece kensini psikolojik olarak kötü hissettiği için veya doğurursa psikolojisinin bozulacağını düşündüğü için bebeğini aldırabilir mi?
- Tecavüz veya ensest ilişki sonucu oluşan gebeliklerin kürtajla alınması gerekir mi, doğru mudur?
- Bebekte tespit edilen anomaliler (sakatlıklar) nedeniyle kürtaj yapılabilir mi? Hangi anomaliler için yapılabilir? Bebeğin anomalili bir şekilde de olsa doğabileceği ve hayatını devam ettirebileceği durumlarda kürtaj yapılabilir mi? Sadece bebeğin ölümüne sebep olabilecek anomalilerde kürtaj yapılabilir mi?
- Sosyoekonomik faktörler nedeniyle kürtaj yapılabilir mi? Ailenin fakirlik nedeniyle veya daha fazla çocuk istememeleri nedeniyle, çocuğa bakamayacaklarını düşünmeleri nedeniyle kürtaj yapılabilir mi?
- Yukarıdaki veya benzer hiçbir neden yokken sadece isteğe bağlı olarak kürtaj (bebek aldırma işlemi) yapılabilir mi?

Tartışılan başlıca konulardan birisi de yukarıdaki maddelerden her birinde kürtajın kaçıncı haftaya kadar yapılabileceğidir. Kürtaj gebeliğin kaçıncı haftasına kadar yapılabilir? Bebek özürlü ise kaçıncı haftaya kadar kürtaj yapılabilir? Bebek kaçıncı haftadan sonra canlı sayılır? Bebek döllenme olduğu andan itibaren canlı sayılır o nedenle kürtaj yapmak her zaman bebeği öldürmek yani cinayet anlamına mı gelir? gibi sorular ve tartışmalar dünyanın her ülkesinde eski yıllardan beri vardır...

Aşağıdaki haritada Dünyadaki ülkelerde kürtajın hangi gerekçelerle yapılabileceği görülmektedir:
- Kırmızı: Her ne sebeple olursa olsun kürtajın yasak olduğu ülkeler
- Turuncu: Sadece annenin hayatı, fiziksel ve psikolojik sağlığı tehlikede ise yapılabilen ülkeler
- Kahvrengi: Turuncuda belirtilenlere ek olarak tecavüz durumunda da kürtaja izin veren ülkeler
- Sarı: Kahverengiye ek olarak bebekte belirli anomaliler varlığında da kürtaja izin veren ülkeler
- Yeşil: Yukarıdakilere ek olarak sosyoekonomik faktörler nedeniyle de kürtaja izin veren ülkeler
- Mavi: Yukarıdaki bütün nedenlerle kürtaj yapılabilen ve sadece anne isteğine bağlı olarak da kürtajın yasal olduğu ülkeler (Türkiye bu gurupta görünmektedir, 2012 Mayıs)
Kürtaj yasaları (Resmi büyütmek için üzerine tıklayın)


Türkiye'de kürtaj yasası:
Türkiye'de isteğe bağlı kürtaj (bebek aldırma, çocuk aldırma, istemli düşük) işlemi 1983 yılında çıkarılan kanunla 10. haftaya kadar yasal olarak mümkün kılınmıştır. Burada belirtilen 10 hafta sınırı sona det tarihinden başlayarak hesaplanmaktadır. 1983 yılına kadar isteğe bağlı kürtaj işlemi yasal olarak mümkün değildi. Ayrıca Türkiye'de anne hayatını, sağlığını tehlikeye atan faktörler varlığında, bebekte ciddi bazı anomaliler varlığında, bebekte down sendromu ve benzeri kromozomal bozukluklar varlığında kürtaj işlemi 10. haftadan sonra da mümkün olabilmektedir (tıbbi nedenlerle kürtaj). Bu konuda bir kurul (heyet) kararı gerekmektedir.

1983 yılında kabul edilen yasa:
RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Resmi Gazete Tarihi : 18/12/1983)


İlgili Konular:
Yeni Kürtaj Yasası - 2012
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
Kürtaj Kaçıncı Haftaya (Aya) Kadar Yapılabilir?
Güvenli Olmayan Düşük ve Kürtaj Anne Ölüm Nedenidir
Tamamını >>

KÜRTAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

KÜRTAJ (GEBELİK ALINMASI, SONLANDIRILMASI)
Kürtaj veya küretaj (halk arasında gebelik aldırma, bebek aldırma, kürtaş gibi isimler verilir) rahim içerisindeki gebeliğin çeşitli yöntemlerle alınması işlemidir. Kürtaj sadece istemli gebelik alınması için yapılmaz, düşükten sonra içeride kalan gebelik parçalarını almak için veya ölü gebelikleri, boş gebelik gibi durumları almak için de yapılır. Dış gebelik kürtaj ile alınamaz, ameliyat veya ilaç tedavisi gerekir. Aslında kürtaj sadece gebeliğin alınması için değil gebe olmayan hastalarda rahim içerisinden alınan  materyaller için de kullanılan bir terimdir.  D/C veya D&C şeklinde kısaltılabilir. Bu harfler Dilatasyon küretaj'ın kısaltmasıdır. Dilatasyon rahim ağzının genişletilmesi anlamında kullanılır. Rahim ağzının genişletilmesi rahim içerisine küretajı yapmak için gerekli aletleri (küret veya aspiratör, kanül) sokabilmek için gereklidir. Bu genişletme işlemi için ince çubuk şeklinde kalınlıkları giderek artan metal bujiler kullanılır. Çoğunlukla bu genişletme işlemi gerekmeden direkt ince plastik kanül rahim ağzından içeri geçirilerek kürtaj işlemi yapılabilir.

Kürtaj ne zamana kadar yapılabilir? Yasal süre nedir?
İstemli küretaj yani istemli olarak gebeliğin aldırılması, sonlandırılması ülkemizde yasal olaral 10 haftalık gebeliklere kadar mümkündür. Burada hamilelik haftası hesaplanırken son adetin başladığı tarihten itibaren hesaplanır ve ultrason ile teyid edilir.
Gebelik haftanızı hesaplayın >>
Vakum Enjektör

Kimler kürtaj yaptırabilir?
18 yaşından büyük ve evli olan bayanlar eşlerinin imzası ile onay alınarak kürtaj olabilirler. 18 yaşından büyük ve bekar olan bayanlar ise sadece kendi rızaları ile kürtaj olabilirler. 18 yaşından küçük olanların evli veya bekar olsalar da anne-babalarının onayı gerekir. 15 yaşından küçükler ailelerinin izni dahi olsa kürtaj olamazlar, öncelikle durumun adli mercilere bildirilmesi gerekir. 10 haftadan büyük gebeliği olanlar onay verseler dahi yasal olmadığı için ülkemizde kürtaj işlemleri yapılamaz. 10 haftadan büyük gebeliklerde ancak bebekte ciddi bir doğumsal özür varlığında veya anne hayatını tehlikeye sokacak ciddi bir hastalık varlığında kurul kararı ile gebelik sonlandırılabilir.

Kürtaj nasıl, hangi yöntemlerle yapılır?
Vakum aspirasyon küretaj: 
Kanül denilen ince plastik borular
Kürtaj işlem günümüzde sıklıkla vakum yöntemi ile yapılır. Plastik enjektör ve ince plastik boru şeklinde kanül denilen aletlerden oluşan sistem sayesinde gebelik vakum ile emilerek çekilir ve alınır. Bu yöntem hem kolay hem daha az risklidir, daha az ağrılıdır. Kurşun kalemden daha ince olan plastik uç rahim ağzından içeriye sokularak enjektörün oluşturduğu vakum sayesinde emilerek çekilir. İşlem sıklıkla 5-10 dakikayı geçmez. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilir.

Eskiden yaygın kullanılan küret aletleri küçük çay kaşığı şeklinde ucu olan metal aletlerdir ve günümüzde nadiren gerekli hallerde kullanılır. Bu aletlerle gebelik emilerek alınmaz, küret aletinin ucu ile rahim içerisi kazınarak temizlenir. Daha kolay olan vakum yöntemi yaygınlaştığı için küretler pek kullanılmazlar. Kürtaj işleminde kullanılan enjektör, kanül ve küret gibi bütün aletlerin steril olması gerekir.
Kürtaj işleminin aşamaları:
Küretaj işleminden sonra mutlaka ultrasonografi ile gebeliğin haftası ve canlılığı kontrol edilir. Küretaj işlemine başlarken hasta jinekolojik muayene masasına alınır. Spekulum denilen muayene aleti vajina içerisine yerleştirilir. Vajina içerisi antiseptik solüsyon ile temizlenir. Bu aşamaya kadar herhangi bir ağrı hissedilmez. Daha sonra hastanın isteğine göre genel veya lokal anestezi uygulanır. Genel anestezi için hastanın kolundan serum ve damar aracılığıyla ilaçlar verilir, bunu anestezi uzmanları yapar. Hasta derin bir uyku halinde gibi olur ve hiçbir şey hissetmez. İşlemden sonra uyandırılır. Lokal anestezi istenmişse rahim ağzına iğne ile anestezi uygulanır. Daha sonra vakum yöntemi ile gebelik alınır. Spekulum çıkarılır ve genel anestezi uygulanmışsa hasta uyandırılır. Hastanın uyanması 5-10 dakika sürer. Lokal anestezi uygulanmışsa 5 dakika dinlendikten sonra ayağa kalkabilir. Ardından ultrason ile rahim içerisi tekrar kontrol edilir, temiz olduğundan emin olunur. Hasta kürtaj işleminden sonra kısa süre (10-20 dakika) dinlenerek günlük yaşamına dönebilir. Günlük her işini rahatlıkla yapabilir. İşlemden sonra hafif kasık ağrısı ve az miktarda kanama olabilir.
Küret

İlaçlar ve kontrol:
Kürtaj işleminden sonra genellikle hastaya kullanması için antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar reçete edilir. Hasta genellikle işlemden 1 hafta sonra kontrole çağrılır. Aşırı kanama ve aşırı ağrı durumlarında 1 hafta beklemeden hemen doktorunuza başvurmalısınız. 3-5 gün süren hafif ağrı ve en fazla 1 hafta süren az miktarda kanama normaldir. Bazen kanama sadece 1-2 gün sürebilir veya hiç kanama olmayabilir, bunlar normal durumlardır.

Kürtajın yapıldığı gün duş, banyo serbesttir. Kürtaj sonrası kanamalar için tampon kullanmamalısınız, ped kullanmalısınız.

Kürtaj sonrası aşağıdaki durumlarda hemen doktora başvurmalısınız:
- Ateş yüksekliği (38 derece üzerinde)
- Ağrı kesici ile geçmeyen şiddetli ağrı ve kramplar olursa
- Kürtaj sonrası aşırı kanamalar olursa
- Kürtaj sonrası günlerde kötü kokulu aşırı akıntınız olursa
- Kürtajın üzerinden 4-5 gün geçmesine rağmen kanama azalmazsa veya artarsa

Kürtajı nerede yaptırabilirim?
Kürtaj işlemi hastane veya özel muayenehanelerde, kliniklerde kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yapılmaktadır. Kürtaj olacağınız merkezdeki uzmanın deneyimi, tecrübesi ve merkezin gerekli aletler, sterilizasyon açısından kapasitesi önemlidir. Küçük şehirlerde olmasa da özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde kürtaj yapılan aile planlaması merkezleri mevcuttur.

Dikkat!
- Yurt dışında bazı ülkelerde kullanılan düşük hapı (RU-486) ülkemizde henüz kullanılmamaktadır. Ayrıca halk arasında adet söktürücü olarak tanınan hap ve iğneler ise gebelik sonlandırılmasında işe yaramazlar. Kesinlikle kullanmamalısınız.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

İlgili Konular:
- Kürtajın Riskleri Nelerdir?
- Kürtaj Sonrasında Kanama, Ağrı, Adet Düzensizliği ve Diğer Şikayetler
- Kürtaj Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular
- Kürtajdan Sonra Adet Görme ve Adet Gecikmesi
- Kürtajda Parça Kalması Nedir?
- Dünyada ve Türkiye'de Kürtaj Yasaları
- Yeni Kürtaj Yasası - 2012
- Kürtaj Kaçıncı Haftaya (Aya) Kadar Yapılabilir?
- Güvenli Olmayan Düşük ve Kürtaj Anne Ölüm Nedenidir
- Rahimden Biyopsi (Parça) Alınması - Video İzle
- Endoservikal Küretaj (ECC) Nedir?
- Kürtaj Vaji̇naya, Rahi̇me, Yumurtalıklara Zarar Veri̇r Mi̇?
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"