EN SON YAZILAR

Sitemizde en son yayınlanan yazılar:


JİNEKOLOJİK KANSERLERİN TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİ (KAPALI AMELİYAT)


KANSER HASTALARINDA PALYATİF TEDAVİ


SUNİ SANCI İLE DOĞUM (SORU CEVAP YORUMLAR)


VAJİNADA AKINTI, KAŞINTI, MANTAR, İLTİHAP (SORU CEVAP YORUMLAR)


DOĞUM SONRASI KANAMA, LEKELENME (SORU CEVAP YORUMLAR)


KASIK AĞRISI (SORU CEVAP YORUMLAR)


KADINDA RAHİM, YUMURTALIK, TÜPLER (SORU CEVAP YORUMLAR)


YUMURTALIK KİSTİ (SORU CEVAP YORUMLAR)


MİYOM (SORU CEVAP YORUMLAR)


RAHİM AĞZINDA YARA (SORU CEVAP YORUMLAR)


HAMİLELİKTE KAN UYUŞMAZLIĞI (SORU CEVAP YORUMLAR)


DOĞUMDAN SONRA VAJİNADA GENİŞLEME VE DARALMA (SORU CEVAP YORUMLAR)


BEBEĞİN DOĞUM ANI (SORU CEVAP YORUMLAR)


DIŞ GEBELİK (SORU CEVAP YORUMLAR)


HAMİLELİKTE KANSIZLIK (SORU CEVAP YORUMLAR)


HAMİLELİKTE BEBEĞİN KALP ATIŞI OLMAMASI (SORU CEVAP YORUMLAR)


HAMİLELİKTE AŞIRI TÜYLENME (KILLANMADA ARTIŞ)


HAMİLELİKTE TIRNAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER


JİNEKOLOJİK KANSERLERDE KEMOTERAPİ (İLAÇ TEDAVİSİ)


JİNEKOLOJİK KANSERLERDE RADYOTERAPİ (IŞIN TEDAVİSİ)


HAMİLELİKTE TANSİYON KAÇ OLMALI? (SORU CEVAP YORUMLAR)


ÖLÜ GEBELİK - BOZULMUŞ, SAĞLIKSIZ GEBELİK KESESİ (SORU CEVAP YORUMLAR)


DOĞUMUN GECİKMESİ (SORU CEVAP YORUMLAR)


HAMİLELİKTE BEBEĞİN GELİŞİMİNİN DURMASI (SORU CEVAP YORUMLAR)


İKİZ GEBELİK (SORU CEVAP YORUMLAR)


HAMİLELİKTE MUAYENE VE ULTRASON (SORU CEVAP YORUMLAR)


HAMİLELİKTE YEME İÇME BESLENME (SORU CEVAP YORUMLAR)


HAMİLEYKEN İLAÇ KULLANMAK (SORU CEVAP YORUMLAR)
Tamamını >>

HELLP SENDROMU

HELLP sendromu şiddetli preeklampsi durumunda gelişen hemoliz, karaciğer enzimlerinde yükselme, platelet düşüklüğü ile karakterize durumdur. İsmini bu bulguların baş harflerinden almıştır:
H: Hemolysis: Hemoliz, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması
EL: Elevated liver Enzymes: Karaciğer enzimerinde yükselme
L: Low Platelets: Kan pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerin (plateletlerin) azalması

Hellp sendromu vakalarının yaklaşık %70'i gebeliğin son aylarında gelişir, kalan %30'u doğum sonrası dönemde gelişir. Gebeliklerin yüzde 0.1 ila 1'inde HELLP sendromu gelişebilmektedir. Preeklampsi hastalarının yaklaşık %15'inde HELLP sendromu gelişmektedir. HELLP sendromu her ne kadar preeklampsinin bir varyantı gibi görülse de hastaların bir kısmında (%10-20) hipertansiyon ve proteinüri izlenmez.

Risk faktörleri:
Daha önceki gebeliklerinde HELLP sendromu olanlar, preeklampsi, ileri anne yaşı, multiparite HELLP sendromu gelişmesi için risk faktörleridir (Preeklampside nulliparite risk faktörü olmasına rağmen HELLP sendromu gelişenlerin çoğu multipardır.)

Belirtiler:
- Baş ağrısı
- Yorgunluk
- Bulantı, kusma
- Sağ üst karın bölgesinde ağrı
- Derin soluk alındığında omuz ağrısı (karaciğer kapsül gerilmesine bağlı)
- Görme bozukluğu, bulanık görme
- Ödem
- Tansiyon yükseliği (her zaman olmayabilir)
- Proteinüri (her zaman olmayabilir)
- Burun kanaması, diş eti kanaması gibi kolay kanama olması

HELLP'e bağlı gelişebilecek komplikasyonlar:
- DIC (Dissemine intravasküler koagülasyon)
 -ARDS (Akut respiratuar distres sendromu)
- Pulmoner ödem
- Böbrek yetmezliği
- Karaciğer hematomu ve rüptür
- Dekolman plasenta

Belirtiler şu hastalıklara benzer:
- Grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları
- Safra kesesi hastalıkları
- Hepatit
- ITP (İdiopatik trombositopenik purpura)
- TTP (Trombotik trombositopenik purpura)

Tedavi:
Gebelik sırasında HELLP sendromu izlendiğinde genellikle doğum gerekir ve doğumla birlikte hızla düzelme izlenir. Doğum sonrası gelişen HELLP sendromunda ise destek tedavisi, kan ürünleri ve platelet transfüzyonu, steroid tedavisi uygulanır genellikle. HELLP sendromundan dolayı doğumun erken gerçekleşmesi bebeği prematürite riskleri ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Önlem:
HELLP sendromu veya preeklampsiyi önleyecek net bir tedavi geliştirilmemiştir. Ancak gebelik sırasında düzenli muayene ve kan basıncı kontrolü yapılması ve kan basıncı yüksekliği saptanan hastaların yukarıda anlatılan belirtilerden doktorlarını hızla haberdar etmeleri HELLP sendromunun erken tanınmasını ve komplikasyonların daha az yaşanmasını sağlayacaktır.

İlgili Konular:
Preeklampsi 
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
Tamamını >>

GEBELİKTE İNSÜLİN KULLANIMI

GESTASYONEL DİYABET (HAMİLELİK ŞEKERİ) VE İNSÜLİN TEDAVİSİ

Gestasyonel diyabet (GDM) yani halk arasında gebelik şekeri (hamileliğe bağlı şeker hastalığı) diye isimlendirilen hastalık hakkında bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Gestasyonel diyabet saptanan anne adayının tedavisinde genellikle öncelikle diyet uygulanır. Uygulanan diyete rağmen kan şekeri (açlık ve tokluk glukoz) değerleri hedeflenen seviyeye indirilemezse sıklıkla tedaviye insülin (insülin iğnesi, insülin ilacı) eklenir. Normal diyabet hastalarının kullandıkları oral antidiyabetik ilaçlar (ağızdan alınan haplar) gebelik için onaylanmamıştır ve kullanılmamaktadır.

GDM (gebeliğe bağlı şeker hastalığı) saptanan hastaların yaklaşık %15'inde insulin tedavisine ihtiyaç duyulmaktadır, kalan kısım diyet ile normal kan şekeri değerlerini sağlayabilmektedir.

Hamilelikte insülin tedavisi:
İnsülin tedavisinde uygulanan doz hastadan hastaya ve ülkeler, ırklar arasında bir miktar değişiklik gösterebilmektedir. Obezite seviyesi, etnik ve genetik karakterler bu değişiklikte rol almaktadır. Hastanın kilosuna göre hesaplanan günlük insülin dozu belli aralıklarla paylaştırılarak uygulanır. İkiz gebeliklerde genellikle 2 kat fazla ünsülin dozu kullanılması gerekir.

İnsülin nasıl kullanılır?
- Açlık glukoz seviyesi yüksek olduğu için insülin tedavisine gerek duyuluyorsa genellikle yatmadan önce ve kahvaltı öncesi NPH insülin (orta etkili insülin) uygulanır.
Açlık kan şekeri yüksekliği GDM hastalarının yaklaşık %15'inde yüksek saptanır sadece.
- Tokluk kan şekerleri seviyesinde de yükseklik varsa kısa etkisi insülinler yemekten hemen önce uygulanır.
Bu uygulamalar standart değildir, klinikler arasında farklı uygulamalar olabilmektedir. Günümüzde uzun etkili insülinler gebelikte genellikle kullanılmamaktadır.
İnsülin cilt altına enjekte edilerek kullanılır. Hastalar doktorlarının tariflerine uygun şekil ve dozda kendi kendilerine uygulayabilirler. Genellikle karın bölgesi ve bacak ön kısmından siltaltına uygulanır.

Gebelikte insülin kullanmak zararlı mı?
İnsülin gebelikte B kategorisinde bir ilaç olarak güvenle kullanılan ilaçlar arasındadır. İnsülinin bebek üzerine zararlı etkileri yoktur, tersine gerektiği hallerde insülin kullanmamak hiperglisemiye (yüksek glikoz seviyeleri) neden olarak bebekte konjenital anomali ve makrozomi gibi riskleri arttırmaktadır.

İnsülin tedavisi ne zaman başlanır:
Genellikle diyet uygulanmasına rağmen
- Açlık kan şekeri 90 mg/dl'den büyük olduğunda
- Yemekten 1 saat sonraki (postprandial) kan şekeri 130-140 mg/dl'den büyük olduğunda
- Yemekten 2 saat sonra (postprandial) kan şekeri 120 mg/dl'den büyük olduğunda
 insülin tedavisine geçme kararı verilir  (ACOG Practice Bulletin, 2001)

İnsülin tedavisi ile açlık kan şekeri 95'in altında ve yemekten 1 saat sonraki kan şekeri seviyeleri 120'nin altında tutulmaya çalışılır genellikle. Bu değerlerin amaçlanmasının sebebi makrozomi, omuz distozisi, bebekte obezite, metabolik sendrom gibi komplikasyonların önlenmesidir.
Yukarıda belirtilen değerler standart değildir ve bazı kliniklerde değişiklik gösterebilmektedir.

Kan şekeri (glukoz seviyesi) takibi:
Hasta  kan şekerini  hergün yaklaşık 3-4 kere stik (strip) denilen kan şekeri ölçüm cihazı ile kendi kendine evinde ölçer. Kan şekerinin ciddi bozulduğu ve regülasyon gereken durumlarda hastaneye yatırılarak hastanede ölçümler yapılır. Hastanın ölçtüğü kan şekeri değerlerine göre insülin dozlarında ayarlamalar yapılır.
Glikolize hemoglobin (HbA1C) değerleri de kan şekeri regülasyonu hakkında bilgi verir, ayda bir HbA1C değeri kontrol edilebilir.

Hipoglisemi (Kan şekerinin fazla düşmesi):
İnsülin tedavisi gören hastalar kan şekerinin normalden aşağı düşmesi yani hipoglisemi açısından dikkatli olmalıdır. Hipoglisemi ataklarının oluşmasını önlemek için doktor tarafından önerilen beslenme zamanlarına ve öğün sayılarına dikkalice uyulmalıdır, öğün atlanmamalıdır. Aşırı yorgunluk ve aşırı egzersizden kaçınılmalıdır, uygulanan insülin dozlarına dikkat edilmelidir. İnsülin kullanan hamileler aşırı yürüme, egzersiz ve aşırı yorucu işlerden kaçınmalıdır.

Hipoglisemi belirtileri:
- Başağrısı
- Görme bulanıklığı
- Ağız etrafında karıncalanma
- Güçsüzlük, yorgunluk
- Baş dönmesi, sersemlik
- Sinirlilik
- Terlemek
- Çarpıntı

Buradakilere benzer kan glukozunun yani kan şekerinin aşırı düşmesinden şüphelendirecek belirtiler varsa hemen kan şekeri ölçülmelidir ve küp şeker, bal, meyve suyu gibi kan şekerini hızlı yükseltebilecek şekerli yiyeceklerden az milktarda alınmalıdır, hemen doktora danışılmalıdır. Uzun bir yürüyüş veya yolculuk sırasında bu tür durumlara karşı hasta yanında mutlaka şeker bulundurmalıdır.
Hipoglisemi durumunda 10-20 mg karbonhidrat (şekerli yiyecek) alarak acilen kan şekerinin yükseltilmesi gerekir. Ayrıca hipoglisemi gelişen saatten önceki yemeğe ait insülin dozu azaltılabilir. Bütün bu doz ayarlamalarının doktor tarafından yapılması gerekir, hastalar asla kendi kendilerine yapmamalıdır, çok sakıncalı sonuçları olabilir.

İnsülin iğneleri:
İnsülin insan vücudunda panksreastan salınan ve kan şekerini düşürmeye yarayan bir hormondur, diyabet hastalarında da insülin ilacı (insülin iğnesi) olarak aynı amaçla kullanılır. Hastalar insülin iğnelerini kendi kendilerine uygulayabilirler. Genellikle karın bölgesinden veya bacağın ön yüzünden uygulanır.

Doğumdan sonra şeker (glukoz) seviyesi:
GDM hastalarının kan glukoz seviyeleri doğumdan sonra takip edilmelidir. GDM hastalarının %90'ının doğumdan sonra kan şekeri seviyeleri kendiliğinden ilaç kullanmaksızın normal seviyede seyreder. Ancak bu hastaların ileriki gebeliklerinde tekrar gebeliğe bağlı şeker hastalığı gelişme riski veya ileri yaşlarda bozulmuş glukoz toleransı, aşikar diyabet gelişme riski normalden fazladır. GDM hastasının doğumdan sonra takip edilen kan şekeri seviyeleri normal seyrederse insülin ve diyet tedavileri kesilir.

Doğum sonrası GDM hastalarının takibi:
- Doğumdan 6-12 hafta sonra "2 saatlik 75 gram oral glukoz tolerans testi" (75 gr OGTT) yapılmalıdır ve açlık kan şekeri bakılmalıdır. ADA (American Diabetes Association) 75 gr OGTT sonucu normal gelen hastalara doğumdan sonra en azından 3 yılda bir 75 gr OGTT tekrarlanmasını önermektedir. Hiperglisemi ile ilgili belirtiler varlığında tarama daha sık yapılmalıdır. (ACOG Committee Opinion, 2009) Bu test sonucu normal veya bozulmuş glukoz toleransı, bozulmuş açlık glukoz seviyesi, aşikar diyabet şeklinde gelebilir.
- İleride tekrar gebelik planlayanların taramasına daha fazla özen gösterilmelidir çünkü gebelikten önce anormal glukoz metabolizmasının saptanması ve prekonsepsiyonel glukoz seviyesinin normal tutulması bir dahaki gebelikte gelişebilecek komplikasyonları önlemek açısından çok önemlidir.
- Bir daha gebelik planladığında gebelikten önce kan şekeri değerlendirmesi yapılmalıdır.
- Doğum sonrası emzirmeleri önemle vurgulanmalıdır.

Uzun dönem riskler:
- Gebeliğe bağlı şeker hastalığı (GDM) hastalarının yaklaşık üçte biri veya yarısında sonraki gebeliklerinde de GDM gelişir. İleri yaşta olan ve doğumdan sonra fazla kilo alan gebelerde tekrarlama riski daha yüksektir.
- GDM hastalarıının ileride bozuluş glukoz tolerası veya Tip 2 diyabet, insülin bağımlı diyabet riski normalden fazladır. Hastaların yaklaşık %30'unda 15 yıl içerisinde tip 2 diyabet gelişir. Fazla kilolu olan hastalarda bu risk daha fazladır. Bu yüzden GDM hastaları doğum sonrası fazla kilolu olmadan ve düzenli egzersiz içeren, hareketli yaşam tarzı açısından özendirilmelidir.
- Özellikle adacık hücre antikoru (ICA) ve GADA pozitif olan hastalarda ve GDM için insülin tedavisi gören hastalarda ileride insülin bağımlı (Tip 1) diyabet gelişme riski daha fazladır. (kaynak 1, 2)

Diyabet açısından emzirmenin önemi:
Hamilelik sırasında şeker hastalığı (diyabet) gelişen annelerin doğum sonrası düzenli ve uzun süreli emzirme için teşvik edilmeleri çok önemlidir. Çünkü doğum sonrası bebeğini emziren annelerde ileriki yıllarda tip 2 diyabet gelişme riski azalmaktadır ve gecikmektedir. Bebekte de obezite, metabolik sendrom, diyabet gibi hastalıklar daha az görülmektedir. (kaynak 1, 2, 3)
Ayrıca emzirme doğum sonrasında annenin daha kolay kilo kaybetmesine neden olduğu için de dolaylı olarak diyabet tekrarlama riskini azaltır. Çünkü kilolu anneler gestasyonel diyabet veya tip 2 diyabet gelişmesi açısından daha fazla risk altındadır.
Bunların dışında emzirmenin over kanseri ve meme kanserini azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. (bkz: emzirmenin anneye faydaları)


İlgili Konular:
Hamilelik Şekerinde Diyet Ve Beslenme
- Gestasyonel Diyabet (Gebeliğe Bağlı Şeker Hastalığı)
- Gebelik Şekeri Nedir?
Hamilelikte Glukoz (Şeker) Yükleme Testi
Hamilelikte İnsülin Direnci
Hamilelikte HbA1c Değeri
Tamamını >>

HAMİLE KALMA ZAMANI (DÖNEMİ)

GEBE KALMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN VE GÜNLER
Kadınlarda yumurtlama sadece belli zamanlarda yani adet döneminin belli günlerinde olduğu için hamile kalma yeteneği her gün mevcut değildir. Adet (mens) kanamasının başladığı ilk gün adet döngüsünün başlangıcı kabul edilir, bir adet döngüsü bir daha ki adet kanaması başladığında son bulur.

Hamile kalma zamanı için en uygun dönem adet döngüsünün orta dönemidir yani ayda bir düzenli adet gören bir kadında yaklaşık adet kanaması başladıktan 14-15 gün sonrasıdır. Adet araları bir aydan uzun olan kadınlarda eğer bir dahaki adet kanamasının başlayacağı tarih tahmin edilebiliyorsa yumurtlama tarihi adet kanaması başlamadan 14 gün öncesine denk gelecek şekilde hesaplanmalıdır.

Yumurtlama gününe yakın bu günlerde kadında rahim ağzı (serviks) ve vajina salgılarında artış olur, sıvılar daha akışkan hale gelir. Kadın vücudu adeta spermin rahim içerisine doğru daha rahat ilerleyebilmesi için hazırlanır.

HAMİLE (GEBE) KALMAK İÇİN UYGUN DÖNEM: 
En uygun gün yumurtlama zamanına yakın günlerdir: Aşağıdaki otomatik hesaplayıcı yumurtlama gününüzü hesaplamaya yardımcı olabilir ancak kesin bilgi için mutlaka doktorunuza danışınız. Yumurtlama gününden 3 gün öncesi ile 3 gün sonrası arasında gün aşırı (2 günde bir) ilişkiye girilerek gebe kalma şansı arttırılabilir. İlişkiden sonra 15 dakika sırt üstü yatılması tavsiye edilir. her gün ilişkiye girmek tavsiye edilmez çünkü sperm sayısı çok azalır bu şekilde, o nedenle iki günde bir ilişki uygun olandır.


YUMURTLAMA GÜNÜ HESAPLAYICI PROGRAMI:


Adet dönemleriniz ortalama kaç gün sürüyor:  gün
(Bir adet kanamasının  başladığı ilk günden diğer adet kanamasının başladığı ilk güne kadar geçer süre)

En son hangi tarihte adet kanamanız başladı (son adetin ilk günü):
Ay:
Gün:
Yıl:
Yaklaşık yumurtlama (ovulasyon) tarihiniz:


Hangi dönemde, hangi günlerde hamile kalmak zordur?
Adet kanamasının olduğu günlerde ve bundan hemen öncesi ile hemen sonrası gebe kalmanın en düşük ihtimal olduğu günlerdir. Ancak imkansız değidir çünkü başka kanamalar adet kanaması sanılabilir ve yumurtlama bazen normalden çok farklı zamanlarda olabilir. Bu nedenle çocuk istemeyen ve korunmak isteyen çiftlere bu dönemde bile korunmaları önerilir.

Hamile kalmanın en uygun günleri (şansın yüksek olduğu zaman):
Hamile kalma şansının en yüksek olduğu zaman adet kanamasının başladığı günden itibaren sayılarak 10. ve 19. günler arasında kalan dönemdir.

İlgili Konular:
- Yumurtlama Tarihi Hesaplama
- Hangi Günlerde Kolay Hamile Kalabilirim?
Hamile Kalmayı Kolaylaştırmak İçin Yapılması Gerekenler
Tamamını >>

HAFTALIK HAFTALIK GEBELİK

HAFTALIK HAFTALIK HAMİLELİK
Aşağıdaki linklerden haftalık bölümler şeklinde bebek gelişimi ve büyümesi, boyu, kilosu, şekli; hamilelik boyunca annedeki değişiklikler hakkında bilgiler alabilirsiniz:
Gebelik haftanızı hesaplamak için buraya tıklayarak otomatik hesaplama programına ulaşabilirsiniz.

Anne karnında haftalık bebek gelişimi - resimler ve görüntüler:
1 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
2 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
3 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
4 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
5 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
6 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
7 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
8 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
9 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
10  haftalık gebelik (hamilelik)  --> tıkla
11  haftalık gebelik (hamilelik)  --> tıkla
12  haftalık gebelik (hamilelik)  --> tıkla
13 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
14 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
15 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
16 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
17 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
18 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
19 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
20 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
21 haftalık gebelik (hamilelik) -->  tıkla
22 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
23 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
24 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
25 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
26 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
27 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
28 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
29 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
30 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
31 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
32 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
33 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
34 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
35 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
36 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
37 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
38 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
39 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
40 haftalık gebelik (hamilelik) --> tıkla
41 haftalık gebelik (hamilelik)--> tıkla
Tamamını >>

HAMİLELİK (GEBELİK) BİLGİLERİ

Hamilelik dönemi hakkında en çok gereken bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayarak gebelik kategorisi ana sayfasına ulaşabilirsiniz.

Doğum, normal doğum ve sezaryen ameliyatı hakkında bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İkiz gebelik bilgileri:
http://www.jinekolojivegebelik.com/2007/09/ikiz-gebelik-oul-gebelik.html

Hafta hafta hamilelik bilgileri:
http://www.jinekolojivegebelik.com/2000/09/ay-ay-gebelik.html

Gebelikte bebeğin boyu ve kilosu hakkında bilgiler:
http://www.jinekolojivegebelik.com/2010/09/haftalara-gore-bebegin-boyu-ve-kilosu.html

Kürtaj hakkında bilgiler:
http://www.jinekolojivegebelik.com/2011/01/kurtaj-nedir-nasil-yapilir-cesitleri.html

Düşük hakkında bilgiler:
http://www.jinekolojivegebelik.com/2007/09/dk.html

Dış gebelik hakkında bilgiler:
http://www.jinekolojivegebelik.com/2007/09/d-gebelik.html

Gebeliğin oluşumu bilgileri:
http://www.jinekolojivegebelik.com/2007/09/gebeliin-oluumu.html

Gebelik testi hakkında bilgiler:
http://www.jinekolojivegebelik.com/2007/09/gebelik-testleri.html

---
HAMİLELER İÇİN EN ÇOK GEREKLİ BİLGİLER:

  Hafta Hafta Gebeliğiniz

Gebelik Haftanızı Hesaplayın

Gebelik Takibi

Gebelikte Yapılan Testler ve Tahliller

Gebelikte Ultrason

Bebeğin Cinsiyeti

Gebelikte Kullanılan İlaçlar

Gebelikte Görülen Şikayetler

Gebelikte Beslenme

Gebelikte Nelere Dikkat Edilmeli?

Gebelikte Neler Serbest? Neler Yasak?

Hamileler Nasıl Giyinmeli?

 Gebelikte Diş Sağlığı

Gebelikte Kilo Alımı

Gebelikte Egzersiz

Gebelikte Bulantı - Kusma

Gebelikte Karın ve Kasık Ağrısı

Gebelikte Bel ve Sırt Ağrısı

Gebelikte Karın Çatlakları

Gebelikte Baş Ağrısı

Kan Uyuşmazlığı

İkiz-Üçüz Gebelik

Zeka Testleri (İkili, Üçlü, Dörtlü test)

Normal Doğum

Doğumhanede Sizi Bekleyen Aşamalar

Doğum Ağrısı Nasıl Azaltılır?

Ağrısız Normal Doğum

Sezaryen

Spinal- Epidural ile Sezaryen

Normal Doğum mu Sezaryen mi?

Tahmini Doğum Tarihi Nasıl Hesaplanır?

Doğuma Giderken Yanınıza Alınacaklar

Emzirme

Doğumdan Sonra Kilo Vermek ve Egzersiz

Doğumdan Sonra Korunma Yöntemleri

Gebelik ile ilgili bütün yazılar >>
Tamamını >>

GEBELİKTE HAFTA HAFTA BEBEK GELİŞİMİ

HAMİLELİKTE HAFTA HAFTA BEBEK GELİŞİMİ
Aşağıdaki linklerden gebelikte bebeğin durumunu, boyunu, kilosunu, organ gelişmelerini hafta hafta takip edebilirsiniz.

Gebeliğinizin kaç haftalık olduğunu buraya tıklayarak hesaplayabilirsiniz.

Hafta Hafta Gebeliğiniz:
http://www.jinekolojivegebelik.com/2000/09/ay-ay-gebelik.html


Anne karnında hafta hafta bebek gelişimi:
Hamileliğin 1 haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 2. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 3. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 4. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 5. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 6. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 7. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 8. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 9. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 10. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 11. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 12. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 13. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 14. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 15. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 16. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 17. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 18. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 19. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 20. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 21. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 22. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 23. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 24. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 25. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 26. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 27. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 28. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 29. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 30. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 31. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 32. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 33. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 34. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 35. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 36. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 37. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 38. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 39. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 40. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 41. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla


Anne karnında hafta hafta ultrason - resimli görüntüleri - video:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41


İlgili Konular:
Hafta Hafta Gebelik
Tamamını >>

ANNE KARNINDA AY AY BEBEK GELİŞİMİ

ANNE RAHMİNDE AY AY GEBELİK 
Anne karnında (daha doğru söyleyişle rahminde) geçen her hafta bebeğin organ ve fonksiyonları hızla gelişir, aşağıdaki linklerden bu gelişmeleri, bebeğin durumunu, boyunu, kilosunu, organ gelişmelerini ay ay takip edebilirsiniz.

Anne karnında ay ay bebek gelişimi - boy kilo durumu:
Hamileliğin 1. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 2. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 3. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 4. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 5. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 6. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 7. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 8. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 9. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla


Anne karnında hafta hafta bebek gelişimi - resimler ve görüntüler:
Hamileliğin 1 haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 2. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 3. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 4. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 5. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 6. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 7. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 8. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 9. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 10. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 11. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 12. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 13. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 14. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 15. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 16. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 17. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 18. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 19. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 20. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 21. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 22. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 23. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 24. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 25. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 26. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 27. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 28. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 29. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 30. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 31. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 32. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 33. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 34. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 35. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 36. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 37. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 38. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 39. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 40. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 41. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla


Anne karnında hafta hafta ultrason görüntüleri - video:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41


İlgili Konular:
Hafta Hafta Hamilelik
Anne Karnında Hafta Hafta Bebek Gelişimi
Tamamını >>

HAMİLELİKTE GÜLMEK VE KAHKAHA ATMAK ZARARLI MI?

Hamilelikte çok gülmek veya gülme krizi derecesinde kahkaha atmak bebeğe zarar vermez. Hamilelerin gülmesi gebelik üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaz.

Hamile kadınların aşırı gülme durumunda bebeğin zarar görebileceği düşünceleri karınlarının sallanması ve gerilmesinden kaynaklanır. Ancak gülme sebebiyle karın içi basınç rahime zarar verecek kadar artmaz, aksi halde gülmek, öksürmek, hapşırmak gibi durumlar erken doğuma ve düşüğe neden olurdu, ancak böyle bir risk söz konusu değildir.

Gülmek ve morali iyi tutmak, stresten uzak olmak hem hamileler için hem her insan için faydalıdır.

İlgili Konular:
- Hamilelikte Neler Serbest? Neler Yasak?
Tamamını >>

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) MİDE BULANTISI

Gebelikte mide bulantısı en sık görülen şikayetlerden birisidir. Hamileliğin ilk aylarında %70-80 oranında görülen bir şikayettir.

Gebelikte (hamilelikte) mide bulantısı neden olur?
Mide bulantısının başlıca sebebi hamileliğe bağlı artan gebelik hormonlarıdır. Özellikle B-HCG hormonundaki artışla mide bulantısı arasındaki ilişki çok barizdir. İkiz gebeliklerde B-HCG hormonu daha çok arttığı için bulantı ve kusma da daha çok olur. B-HCG hormonunun azalmaya başladığı 3. ayın bitiminden sonra hamilelerde bulantı şikayeti de azalır.
Bunun dışında gebelikte midenin asit salgılamasında artış, kokulara karşı hassasiyetin artması, yorgunluk, halsizlik, stres, duygusallık gibi faktörler de bulantının oluşmasında etkili olabilir.

Gebelilkte mide bulantısı ne zaman başlar?
Gebeliğin genellikle beşinci altıncı haftalarında başlar. Bazı gebelerde daha geç başlayabilir.

Gebelikte mide bulantısı ne zaman geçer?
Sıklıkla gebeliğin üçüncü ayı bittikten sonra (12 - 14 haftalardn sonra) mide bulantısı hafifler ve biter. Nadiren daha uzun sürdüğü hatta doğuma kadar sürdüğü görülebilir. Gebelerin %10'unda bulantı-kusma şikayetleri hamileliğin sonuna kadar sürebilir.

Gebelikte mide bulantısı ve kusma olmaması bir sorun olduğunu gösterir mi?
Bazı hastalar bundan endişe ederler ve hiç bulantı olmadığı için gebelikte bir problem olduğunu düşünürler. Bazı hastalarda mide bulantısı ve kusma hiç olmayabilir bu bebekle ilgili bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Gebelikte mide bulantısı ve kusma bebeğe zarar verir mi? Risk yaratır mı?
Hayır, mide bulantısı gebelik ve bebek açısında bir risk yaratmaz. Gebeliğin ilk aylarında bulantı nedeniyle anne adayı fazla yemek yiyemez ve kilo alamayabilir, hatta kilo verebilir ancak bu önemli değildir, normal bir durumdur. Bir süre sora bu şikayetler rahatlayacak ve gebelik sağlıklı bir şekiilde devam edecektir.

Gebelikte mide bulantısına hangi yiyecekler, neler iyi gelir?
- Hafif ve yağsız yiyecekler yenmelidir.
- Midede şişkinlik yapmayan yiyecekler ve içecekler tüketilmelidir.
- Sabah uyandıktan sonra çubuk kraler, bisküvi ve leblebi yemek ve ayağa kalkmadan bir on - onbeş dakika beklemek sabah mide bulantılarını keser.
- Haşlama patetes, ekmek, pirinç pilavı, makarna mide bulantısına çözüm getirebilir.
- Peynir, yoğurt yemek iyi gelebilir.
- Zencefil çayı içmek faydalı olabilir.

Su ve sıvı gıdaları yemekle birlikte değil yemek aralarında tüketin. Yağlı, baharatlı, şişkinlik yapan gazlı yiyecekler tüketmeyin. Dinlenin ve stresten uzak durun. Doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanabilirsiniz, doktorunuzun önerisi dışında ilaç, bitkisel ilaç vb. kullanmamalısınız.

hamilelikte bulantı kusma
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın
İlgili Konular:
- Gebelikte Beslenme
Gebelikte Yemek Yiyememe, Beslenememe, Yeme Bozuklukları
Tamamını >>

PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ

PREEKLAMPSİ (GEBELİK ZEHİRLENMESİ) TEDAVİSİ
Preeklampsi (halk arsında hamilelik zehirlenmesi) tedavisi hastalığın şiddetine ve gebeliğin kaç hafta olduğuna bağlıdır. Bu iki kriter tedavi ve gebeliğin takibi açısından verilecek kararlarda çok önemlidir. Preeklampsinin kesin tedavisi doğumdur, doğum gerçekleşirse hastalık da kendiliğinden düzelecektir. Doğum dışındaki tedaviler, tansiyon düşürücü ilaçlar, yatak istirahati vb. kesin tedavi getirmez sadece anneyi korumak için ve doğuma kadar vakit kazanmak için uygulanırlar.

Gebelik sona yakın değilse (örneğin 28-34 haftalar arasında) bu durumda bebek gelişimini tam olarak tamamlamadığı için eğer hastalık şiddetli değilse bebeğin gelişmesi için beklenir, bu esnada bebeğin akciğer gelişimini hızlandırmak için sterod ilaç verilir. Ancak preeklampsi (hamilelik zehirlenmesi) şiddetli ise yani tansiyon çok yüksek, idrarda protein atılımı çok fazla ve diğer organlarla ilgili fonksiyon bozuklukları varsa bebeğin daha fazla gelişmesi beklenemez ve genellikle acilen doğum kararı verilir. Burada annenin hayati tehlike riski ile bebeğin doğarsa karşı karşıya kalabileceği risk karşılaştırılır ve ona göre tedaviye karar verilir.

Hamilelik son haftalarda ise (örneğin 37 hafta civarında) bu durumda bebek gelişimini büyük oranda tamamlamıştır ve doğum kararı daha rahat verilebilir.

Hafif preeklampside hasta tansiyon ölçümü, ultrason, nst ve diğer kan idrar tahlilleri ile sıkı takip altına alınarak takip edilir ve hastalığın şiddetinde artma olmazsa gebeliğin son haftalarına ulaşıldığında mormal doğum veya sezaryenle doğum gerçekleştirilir. Ancak şiddetli preeklampside (veya eklampsi nöbeti geçirenlerde) bu şekilde beklemek anneyi hayati tehlikeye sokacağı için beklenemez ve doğum erken haftalarda (erken doğum) gerçekleştirilir, bu durumda bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınması gerekebilir.

Özellikle şiddetli preeklampsi hastalarına nöbet geçirmelerini önlemek için magnezyum sülfat (MgSO4) tedavisi verilir. Preeklampsi hastalarının nöbet geçirmesi durumunda hastalık artık eklampsi adını alır.

İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
Tamamını >>

GEBELİK ZEHİRLENMESİ NEDENLERİ

HAMİLELİK ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR? SEBEPLERİ NEDİR?
Gebelik zehirrlenmesi esas adı ile preeklampsi hastalığına neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Nu konuda çok fazla sayıda araştırma yapılmıştır ve bunların sonucunda en çok plasenta (bebeğin eşi) ile ilgili bazı bilinmeyen patolojilerin gebelik zehirlenmesine neden olabileceği görüşü üzerinde durulmuştur. Plasentadan bebeğe olan kan akımını azaltan veya plasentadan anne kan dolaşımına bazı maddelerin salınımına neden olan ancak henüz net olarak açıklığa kavuşturulmamış patolojilerin hamilelik zehirlenmesine neden olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında annenin bağışıklık sistemi, kan pıhtılaşma hastalıkları genetik nedenler şüphe yaratan diğer durumlardır.

Özetle preeklampsiye (gebelik zehirlenmesine) neden olan esas sebep henüz bilinmemektedir. Ancak aşağıda sıralandığı gibi bazı risk faktörleri vardır ki bunları taşıyan kadınlarda hamilelikleri sırasında gebelik zehirlenmesi görülme ihtimali diğer kadınlarda daha fazladır.

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) için risk faktörleri:
- Anne adayının 40 yaşından büyük olması (risk 3 kat artar)
- Anne yalının 20'den küçük olması
- Annenin zenci ırktan olması (risk bir buçuk kat artar)
- İlk gebeliklerde (risk 3 kat artar)
- Anne adayının ailesinde daha önceden gebelik zehirlenmesi geçirenler olması (risk 5 kat artar)
- Gebelikten önce anne adayında kronik yüksek tansiyon olması (risk 10 kat artar)
- Gebelikten önce anne adayında kronik böbrek hastalığı olması (risk 20 kat artar)
- Anne adayında diyabet (şeker hastalığı) olması (risk 2 kat artar)
- Anne adayında antifosfolipid antikor sendromu olması
- İkiz gebelikler (risk 4 kat artar)
- Annenin aşırı kilolu olması (risk 3 kat artar)
- SLE ve diğer kollojen doku hastalıkları
- Trombofilik (pıhtılaşma) bozuklukları

Risk faktörleri için kaynak: ACOG. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Diagnosis and management of preeclampsia and eclampsia.

İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
Tamamını >>

GEBELİK ZEHİRLENMESİ NASIL ANLAŞILIR? (TEŞHİS)

HAMİLELİK ZEHİRLENMESİNDE TANI, TEŞHİS
Gebelik zehirlenmesi (esas adı ile preeklampsi) hamilelikte %5-10 civarında yaygın görülen bir durum olduğu için anne adayları çevresinde sık gördüğü bu hastalık karşısında acaba bende de varmı? olursa nasıl anlaşılır? gibi sorularla kaygıya kapılabilmektedirler. Bu konuya açıklık getirmek için gebelik zehirlenmesi belirtileri ve tanı (teşhis) yöntemleri aşağıda anlatılacaktır.

Gebelik zehirlenmesi belirtileri hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gebelik zehirlenmesinde teşhis:
Gebelik zehirlenmesi genel olarak teşhisi zor bir hastalık değildir. Daha önceden tansiyon yüksekliği olmayan bir kadında hamilelik sırasında tansiyon yükselmesi (140/90 mmHg'dan fazla) saptanması teşhise götüren ilk adımdır. Tansiyon yüksekliğine ek olarak tanıya götüren en önemli bulgu idrarda fazla miktarda protein atılmasıdır (proteinüri). Bu iki bulgu teşhiste olmazsa olmazdır. Bunlara eşlik eden en sık bulgu şişlik ve ödemdir ancak bu her zaman olması şart bir bugu değildir. İdrarda protein atılımı basit bir strip testi ile (idrara batırılan küçük kağıt) ölçülebilir, gerektiği durumlarda hastanın 24 saat boyunca bir kaba idrarı toplanarak atılan protein miktarı ölçülebilir.
Bunların dışında kan tahlilleri (karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri) gebelik zehirlenmesinin şiddetinin belirlenmesi için yapılır. Bun agöre hafif veya şiddetli preklampsi teşhisi konur. Karaciğer enzimlerinde yükselme ve kan platelet (trombosit) sayısında düşme şiddetli preeklampsi göstergesidir.

İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)
- Gebelik Zehirlenmesi Belirtileri
Tamamını >>

GEBELİK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

HAMİLELİK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Gebelik zehirlenmesi esas adı ile preeklampsi aşağıdaki belirtileri verebilir ancak bazı hamilelerde hiçbir belirti veya şikayet yaratmadan yapılan tansiyon ölçümleri ve tahliller neticesinde saptanabilir. Özetle gebelik zehirlenmesi her zaman belirti veya şikayetlere neden olan bir hastalı değildir.

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) belirtileri nelerdir?
- Baş ağrısı
- Vücutta, el ve ayaklarda yüzde şişlik, ödem
- Nefes darlığı
- Mide bölgesinde veya karnın sağ üst bölgesinde ağrı
- Halsizlik (gebelikte zaten yaygın bir şikayettir)
- Bulanık görme, körlük (çok nadir)
- Bilinç bulanıklığı

Görüldüğü gibi yukarıda sıralanan belirtilerin hiçbirisi gebelik zehirlenmesine has belirti değildir. Hepsi gebelik zehirlenmesi olmayan normal hamilelerde veya başka hastalıklarda da görülebilen non-spesifik belirtlerdir. Ödem ve şişlik çoğu gebelikte vardır ancak ödemin hızla artması ve özellikle yüzde olması gebelik zehirlenmesini daha çok düşündürmelidir. Baş ağrısı tansiyon yüksekliğine bağlı olan ve genellikle ilk oluşan belirtilerden birisidir. Baş ağrısı ile gelen bir gebede tansiyon yüksekliği şüphesi sonucund yapılan ölçüm ve idrar tahlili gebelik zehirlenmesi teşhisine götürebilir. Bulanık görme veya görmede tam kayıp, bilinç bulanıklığı gibi şikayetler ancak çok şiddetli preeklampside görülebilir.

İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
Tamamını >>

ANNE KARNINDA BEBEK HAREKETLERİ NE ZAMAN BAŞLAR VE HİSSEDİLİR?

HAMİLELİKTE BEBEK HAREKETLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Anne karnında bebek hareketleri ne zaman başlar?
Anne karnında (gebelilkte, hamilelikte) bebek henüz çok erken haftalarda 9. hafta civarında hareket etmeye başlar. Ultrason muayenesi sırasında bu hareketler görülebilir, özellikle ultrason probu ile rahim sallandığında bebek de refleks olarak hareket eder. Ancak bu haftalarda bebek henüz çok küçük (2 cm) olduğu için hareketlerinin hissedilmesi imkansızdır. Bu haftalarda bazen anne adaylarının bebek hareketlerini hissetmesi sandığı olan aslında barsak hareketleridir.  (bkz: 9. haftada gebelik)

Anne karnında bebek hareketleri ne zaman (kaçıncı haftada) hissedilir?
Bebek yeterince büyüdüğü zaman yaptığı hareketler rahim duvarına kadar etki gösterebilir ve anne tarafından hissedilebilir. Bu da ancak 16-20 haftalar civarında mümkün olabilir. İlk gebeliklerde daha geç hissedilir ve 20-22 hafta civarını bulabilir. İkinci ve üçüncü vb. gebeliklerde daha erken 16 hafta civarında hissedilmeye başlar. (bkz: 16. hafta ve 20. hafta)

Kız bebek mi erkek bebek mi erken hareket etmeye başlar?
Hastalar tarafından sık sık "kız mı erken hareket etmeye başlar erkek mi? hangisi erken canlanır? hangisi anne karnında erken oynar?" şeklinde sorular sorulabilmektedir. Kız erkek cinsiyeti açısından fark yoktur, ikisi de aynı haftalarda hareket etmeye başlar ve annenin hissetmesi de aynı yukarıda anlatılan haftalarda olur. Bazı bebekler anne kanında daha hareketli olur, bazıları daha az hareketli olur ancak bu cinsiyetler arsında kız erkek farkı göstermez.
İlgili Konular:
- Bebek Hareketlerini Saymak
Bebek Hareketlerinde Azalma
- Anne Karnında Bebeğin Uyuması
Tamamını >>

ANNE KARNINDA HAFTA HAFTA BEBEK GELİŞİMİ

Anne karnında gebeliğin ilk 10 haftasına embriyonal dönem denir. 10 haftadan doğuma kadar olan döneme fetal dönem denir. Embriyonal dönemde bebeğin bütün organlarının oluşumu tamamlanır. Fetal dönemde bu organlar gelişir ve olgunlaşır. Anne karnında (daha doğru söyleyişle rahminde) geçen her hafta bebeğin organ ve fonksiyonları hızla gelişir, aşağıdaki linklerden bu gelişmeleri hafta hafta takip edebilirsiniz. Anne karnında gelişimini tam olarak tamamlamadan doğan (erken doğum) bebeklerde solunum sıkıntısı gibi bazı problemler gelişir bu nedenle yoğum bakım ünitesi gerekebilir. Anne karnındaki gelişimini çok az tamamlamış bebeklerin ise anne karnı dışında yaşama şansı hiç yoktur, ortalama olarak 24 haftadan önce doğan bebeklerde durum böyledir. Bu nedenle gebelik (hamilelik) boyunca anne karnında geçirilen her bir hafta bile bebek gelişimi açısından çok önemlidir.


Anne karnında hafta hafta bebek gelişimi:
Hamileliğin 1 haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 2. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 3. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 4. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 5. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 6. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 7. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 8. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 9. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 10. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 11. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 12. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 13. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 14. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 15. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 16. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 17. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 18. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 19. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 20. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 21. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 22. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 23. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 24. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 25. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 26. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 27. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 28. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 29. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 30. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 31. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 32. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 33. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 34. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 35. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 36. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 37. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 38. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 39. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 40. haftasında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 41. haftasında  anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla

Anne karnında ay ay bebek gelişimi:
Hamileliğin 1. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 2. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 3. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 4. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 5. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 6. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 7. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 8. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla
Hamileliğin 9. ayında anne karnında bebek ne durumdadır? --> tıkla


Anne karnında hafta hafta ultrason görüntüleri:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41


İlgili Konular:
Hafta Hafta Hamilelik
- Anne Karnında Ay Ay Bebek Gelişimi
Tamamını >>

UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>
Şu an sitede   ziyaretçi var. Haritada izle >>
"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 2 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"