HAMİLE (GEBE) KALAMAMANIN NEDENLERİ

HAMİLE (GEBE) KALAMAMANIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Hamile kalamama (gebe kalamama) probleminden bahsedebilmek için öncelikle bir çiftin yeterli sürede düzenli ve doğru cinsel ilişkiye girdiğinden emin olabilmek gerekir. Hamile kalamama yani kısırlık (infertilite) teşhisi koyabilmek için gerekli cinsel ilişki süresi 12 ay olarak belirlenmiştir. Yani düzenli ve doğru şekilde cinsel ilişkiye giren bir çift 12 ay boyunca denemesine rağmen gebelik elde edemezse "hamile kalamıyor" denilebilir, bu süre dolmadan önce gebelik olmaması normaldir.

Hamile kalamama probleminden bahsedebilmek için yeterli süre cinsel ilişkide bulunmak gerekir:
Hamilelik isteyen ve düzenli cinsel ilişkide bulunan çiftlerin 3 ay sonrasında yaklaşık yarısında gebelik meydana gelebilir. 6 ay süren düzenli cinsel ilişki sonrasında ise yaklaşık %75'inde gebelik meydana gelir. Bazı çiftlerin evlendikleri ilk aylarda hemen gebe kalabilmesi her çiftte bu şekilde olması gerektiği anlamına gelmez. 1 yıl boyunca ilişkide bulunan çiftlerin yaklaşık %85'inde gebelik elde edilir ve kalan kısmına kısırlık yani infertilite (hamile kalamama, gebe kalamama problemi) teşhisi konabilir.

Düzenli ve doğru şekilde cinsel ilişkide bulunmak gerekir:
Hamile kalamama probleminin nedenleri arasında düzenli ve doğru şekilde cinsel ilişkide bulunmamak sayılabilir. Düzenli cinsel ilişkiden kasıt haftada ortalama 2 kere cinsel ilişkidir. Bunun her hafta olması gerekmez, özellikle adet dönemlerinin ortasına denk gelen yumurtlama zamanında 2-3 günde bir cinsel ilişkide bulunmak yeterlidir. Bu şekilde cinsel ilişkide bulunmayan bir çifte kısırlık teşhisi koyulamaz, özellike bu durumun düzeltilmesi ve yumurtlama zamanına dikkat edilerek düzenli ilişki planlanması gerekir. Özellikle eşlerin farklı şehirlerde bulundukları ve seyrek görüşebildikleri durumlarda bu tür düzenli ilişki olmaması gebe kalamama nedeni olabilir.  Bu konu hakkında ayrıntılı bilgilere şu linklerden ulaşabilirsiniz:
Hangi Günlerde Kolay Hamile Kalabilirim?
Otomatik Yumurtlama Tarihi Hesaplama
Nadiren bazı çiftler hamilelik için doğru şekilde cinsel ilişkide bulunmayı da bilmemektedir. Bu konuda ilişki pozisyonu çok önemli değildir, ancak erkeğin kadının vajinası içerisine boşalması şarttır. İlişki için kayganlaştırıcı vb. maddeler hamileliği kısmen engelleyebilir gebelik isteyen çiftlerin bunları kullanmaktan kaçınması gerekir.

Yukarıda açıklanan üç neden yani yeterli süre boyunca ilişkide bulunmak, düzenli ilişkide bulunmak, doğru şekilde ilişkide bulunmak hamilelik için ilk şartlardır. Bu şartların doğru şekilde yerine getirilmesine rağmen hamile kalamama durumu söz konusu ise jinekolojik muayene ve nedeni araştırmaya yönelik tahlil, tetkik yapılması gerekir:
Kısırlık Varlığında Yapılan Tahliller, Testler

Kadında ve erkekte hamile kalamama nedenleri:
Gebe kalamama problemi yaşayan çiftlerde araştırmalar neticesinde yaklaşık çiftlerin %15'inde hiçbir neden bulunamaz, buna nedeni bilinmeden infertilite denir. Bir sebep bulunabilen çiftlerde ise sorun yaklaşık yarı yarıya kadın ve erkekte eşit dağılım gösterir. Nadiren hem kadında hem erkekte sorun saptanabilir.

Kadında hamile kalamama (kısırlık) nedenleri arasında en sık rastlananları yumurtlama problemi (yumurtlama düzensizliği) ve tüplerde tıkanıklık olmasıdır. Bunların dışında birçok etken gebe kalamamaya neden olabilir, bunlar hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Erkeklerle ilgili nedenler hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kadının yaşının ileri (büyük) olması hamile kalamamaya neden olur mu?
Kadın yaşı ile gebe kalamama problemi arasında çok kuvvetli bir orantı vardır. Çünkü kadınlarda yaş ilerledikçe yumurtalık kapasitesi (over rezervi) azalır, halk arasında bu durum hormon bozukluğu veya hormonların azalması olarak bilinir. Bu durum özellikle 35-40 yaşından büyük kadınlar için geçerlidir. Kadının yaşı ile hamile kalabilme yeteneği arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Erkeğin yaşının ileri (büyük) olması hamile kalamamaya neden olur mu?
Erkeğin yaşının ileri olmasının kadındaki kadar olmasa da gebe kalamama konusunda katkısı olabilmektedir. Özellikle 45-50 yaşlarından sonra sperm kalitesindeki bazı bozulmalardan dolayı gebelik oluşma şansı hafif azalır. Ancak erkekte yaş ilerledikçe şans azalsa da gebelik oluşturma yeteneği yani sperm üretimi ömür boyu devam eder. Erkek yaşı ve kısırlık arasındaki ilişki hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


İlgili Konular:
- Kadında Kısırlık Nedenleri
- Erkekte Kısırlık Nedenleri
- Kısırlık (İnfertilite)
Tamamını >>

YUMURTLAMA OLMAMASININ NEDENLERİ

KADINLARDA YUMURTLAMA NEDEN OLMAZ?

Her kadında normalda yumurtlama ayda bir kere gerçekleşen bir olaydır, bu sayede adetlerin (regl, mens) düzenli ilerlemesi ve hamile kalabilme yeteneği sağlanır. Menopoz dönemine girdikten sonra artık yumurtlama fonksiyonu tamamen sona erer ve kadın adet göremez, hamile kalamaz. Menopoz döneminden önce kadının üreme dönemi denilen yaklaşık 15-50 yaş arası dönemde yumurtlama hemen her ay meydana gelir ancak bazı aylarda yumurtlama gerçekleşmeyebilir bu durumda adet düzensizliği, lekelenme gibi belirtiler görülebilir. Yumurtlamanın olmaması (anovuasyon) hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Adetlerin ilk başladığı genç kızlık yıllarında genellikle sık rastlanan bir durumdur yumurtlama olmaması, bu nedenle sık sık adet düzensizliği, gecikmeler meydana gelebilir. Bu durum genellikle adet başlamasından bir kaç yıl sonra kendiliğiden düzelir. Benzer şekilde menopoza girmeden önce birkaç yıl sık sık yumurtlama olmaması görülebilir ve adet düzensizliği oluşur.

Yumurtlama olmamasının sebepleri:
- Aşırı stres
- Psikolojik travma
- Aşırı egzersiz
- Ani kilo kaybı
- Şişmanlık (obezite)
- Ciddi beslenme bozuklukları (Anoreksia, Blumia)
- Kronik ciddi hastalıklar
- Polikistik over sendromu (PCOS)
- Hipogonadotropik hipogonadizm (Beyinde hipofiz bezi ile ilgili bozukluklar)
- Hipofiz tümörleri, adenomlar
- Pitüiter iskemi (hipofiz kanlanmasını bozan durumlar, Sheehan sendromu gibi...)
- Hiperprolaktinemi (Prolaktin yani süt hormonu yüksekliği)
- Prematür ovaryan sendrom (POF)
- Troid bezi bozuklukları, guatr (hipotroidizm, hipertroidizm)
- Perimenopoz (menopoz öncesi dönem)
- Emzirme: Lohusalarda özellikle çok fazla ve düzenli emzirenlerde bebek anne sütü ile beslenmeyi tamamen bırakana kadar bazı aylarda yumurtlama olmaması sık rastlanan bir durumdur. Bu nedenle adet gecikmeleri meydana gelebilir. Bazı anneler çok düzenli emzirdikleri halde düzenli yumurtlama ve adet görürler.
- Genetik nedenler: Turner sendromu...
- Kullanılan bazı ilaçlar (Antidepresan ve antipsikotik ilaçlar)
- Bazı over (yumurtalık) tümörleri
- Adrenal bez hastalıkları: Hiperandrojenizm, Adrenal yetmezlik (Böbrek üstü bezi hastalıkları)

Yukarıda sayılan nedenlerde bazıları önlem alınabilir veya tedavi edilebilir nedenlerdir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen ve gebe kalamayan hastalarda kısırlığın en sık nedenleri arasında yer alır yumurtlama olmaması (anovulasyon.) Bu durumda anovulasyona neden olan bir durum varsa ortadan kaldırılır veya yumurta geliştirici, yumurtlamayı uyaran ilaçlarla tedavi verilir. Kısırlık (infertilite) tedavisi hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


İlgili Konular:
- Yumurtlama Olmaması (Anovulasyon)
Otomatik Yumurtlama Tarihi Hesaplama
- Adet Düzensizliği
- Yumurtlama Problemi (Yumurtlama Bozukluğu)
Tamamını >>

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR

OSTEOPOROZ YAPAN İLAÇLAR

Özellikle kronik hastalıklar nedeniyle sürekli veya uzun yıllar kullanılan bazı ilaçlar kemik metabolizamasını çeşitli şekillerde etkileyerek kemik eriemesine yani osteoporoza neden olabilir. Kısa süreli (1-2 hafta gibi) kullanılan ilaçlarda bu tür yan etkiler beklenmez. Bu tür ilaçları uzun süre kullanan hastaların belli aralıklarla kemik erimesi açısından tarama yaptırması gerekir, gerekli ise kalsiyum, D vitamini ve kemik erimesini önleyici diğer ilaçları kullanmaları gerekir.

Hangi ilaçlar kemik erimesine neden olur?
- Aromataz inhibitörleri: Letrozol, anastrazole, exemestan. Meme kanserinde kullanılan ilaçlardır.
- GnRH analogları: Endometriozis ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardır.
- Depo medroksiprogesteran asetat: 3 ayda bir yapılan doğum kontrol iğnesidir. Çok uzun süre kullanıldığında kemik eriemesine neden olabilir.
- Tiroid ilaçları: Levotroksin.
- Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar (antikonvülzanlar): Fenitoin, fenobarbital, karbamezapin, primidon, valproik asit
- Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar: SSRI grubu ilaçlar.
- Antipsikotik ilaçlar
- Ülser ve gastrit tedavisinde kullanılan proton pompa inhibitörleri: Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, dexlansoprazol, esomeprazol.
- Ülser ve gastrit tedavisinde kullanılan H2 reseptör antagonistleri
- Tip 2 diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan thiazolidinedion grubu ilaçlar:  Rosiglitazon, pioglitazon.
- Peptik ülser veya gastrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan alüminyum içeren antiasit ilaçlar.
- Bazı tansiyon ilaçları (antihipertansifler)
- Loop diüretikler: Furosemid, bumetanid.
- Bazı immunsupressif ilaçlar: Siklosporin
- Antikoagulanlar: Heparin, kumadin (Halk arasında kan sulandırıcı ilaçlar olarak bilinirler.)
- Lityum
- Glukokortikoidler (steroid ilaçlar): Osteoporoza neden olan en sık rastlanan ilaçlaradandır. Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve bazı romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılırlar. Genellikle 6 aydan uzun süreli kullanımlarda osteoporoz gelişir. Prednizon, prednizolon, deksamatazon gibi ilaçalrdır.
- Bazı kanser ilaçları, metotreksat
- Erkeklerde prostat kanserinde verilen antiandrojen ilaçlar
- Antiretroviral ilaçlar (AIDS tedavisinde)


İlgili Konular:
- Kemik Erimesi (Osteoporoz)
- Kemik Erimesi Nedenleri
Tamamını >>

KEMİK ERİMESİ NEDENLERİ

OSTEOPOROZ NEDEN OLUR (SEBEPLERİ)

Kemik erimesi kadınlarda özellikle menopoz döneminin başlaması ve yaşın ilerlemesi ile birlikte yaygın görülmeye başlayan bir hastalıktır. Aşağıda belirtilen diğer bazı risk faktörlerinin varlığında daha erken yaşlarda da görülebilmektedir. Kemik erimesinden yani osteoporozdan korunmak için hastalık başlamadan henüz küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi gerekli önlemlerin alınması ve aşağıda belirtilen sebeplerden uzak durulması en akılcı yaklaşımdır. Her kadın henüz genç yaşlarda bu bilinçle davranmalıdır ve bilmelidir ki bu önlemleri şimdiden almazsa ileride bu problemle karşılaşma riski çok daha fazla olacaktır.

- Kadınlar erkeklere göre kemik erimesi açısından daha risklidir. Erkeklerin kemik dokusu daha sağlamdır.
- İleri yaş: Özellikle 50 yaşından sonra insanlarda kemik kaybı hızlanır.
- Menopoz: Kadınlarda kemik erimesi (osteoporoz) açısından en önemli risk faktörlerinden birisidir. Erken menopoza girmek bu riski daha da güçlendirir. Menopoz sonrası östrojen hormonunun azalması kemik erimesine sebep olan en önemli faktördür.
- Ameliyat ile yumurtalıkların (overlerin) alınması
- Turner sendromu
- Beslenme bozukluğu. Kalsiyum içeren yiyeceklerin az tüketilmesi.
- Anoreksia nervosa
- Hiponadizm
- Glukokortikoid hormonların fazlalığı (Cushing sendromu)
- Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak.
- Egzersiz ve spor yapmamak.
- Ailesinde kemik erimesi olan kişiler.
- Zayıf olmak. Kilolu insanlarda kemik erimesi daha az görülür.
- Beyaz ırkta siyah orka göre kemik erimesi riski daha yüksektir.
- Sigara kullanmak
- Alkol kullanmak
- Kahve, kola gibi kafeinden zengin içecekleri çok fazla tüketmek
- Proteinli besinlerin aşırı tüketilmesi
- Steroidler ve antikoagulanlar gibi ilaçlar kemik erimesine neden olabilir.
- Felç gibi hareketsizliğe neden olan hastalıklar
- Bazı mide ve barsak ameliyatları sonrasında kalsiyum emilimi bozulabilir ve kemik erimesi meydana gelebilir.
- Enflamatuar (iltihabi) barsak hastalıkları
- Hipertroidizm (troid bezinin fazla çalışması) ve hiperparatiroidizm (paratroid bezinin fazla çalışması) gibi bazı hormonal bozukluklar
- Hipokalsitoninemi
- Hiperprolaktinemi
- Tip I diabetes mellitus (İnsülin bağımlı şeker hastalığı)
- Sistemik mastositoz
- Multiple myeloma
- Lenfoproliferatif hastal›klar
- Myeloproliferatif hastalıklar
- Romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi bazı romatizmal hastalıklar
- Çok aşırı derecede egzersiz ve yoğun spor yapmak (normal miktarda egzersiz kemik erimesinden koruyucu etki gösterir)
- Primer biliyer sirozda
- Çölyak hatsalığı
- Güneş ışığına az maruz kalma (Vücutta aktif D vitamini sentezi için güneş ışığı gereklidir.)
- Çok fazla miktarda sodyum alımı (tuz tüketimi)


İlgili Konular:
- Kemik Erimesine Neden Olan İlaçlar
- Kemik Erimesi (Osteoporoz)
- Kemik Erimesi İçin Risk Faktörleri
Kemik Erimesinde Sigaranın Etkileri
Kemik Erimesi Belirtileri
Tamamını >>

ATEŞ (SICAK) BASMASI NEDENLERİ

ATEŞ BASMASININ SEBEPLERİ (MENOPOZ HARİCİNDE)

Ateş basması veya sıcak basması denilen durum belli aralıklarda aniden gelen ve bir kaç dakika bazen daha uzun süren geçen, yüzde ve vücudun genellikle üst bölgelerinde kızarma, terleme, üşüme, titreme, çarpıntı, sıkıntı, daralma gibi belirtilerle karakterize bir durumdur. Bazılarında günde bir kaç kere oluşurken bazılarında çok sık oluşabilir. Genellikle gece görülür ancak günün her saatinde meydana gelebilir. Ateş basmaları bazı enfeksiyon hastalıklarında görülen ateş yükselmeleri ile karıştırılmamalıdır, yüksek ateş kalıcıdır ve ateş basmasındaki gibi aniden gelip geçici karakterde değildir.

Ateş basması denilince akla ilk gelen sebep menopozdur. Menopoza giren kadınlarda en sık görülen şikayetlerden birisidir. Menopozda ateş basması ve önlemleri hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gebelikte hormonal değişimlerden dolayı görülebilen ateş basmaları hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Menopozda görülen ateş basmaları şiddetli ise ve hastanın hormon tedavisi almasında bir sakınca yoksa bazen hormon tedavisi uygulanmaktadır. Menopoza bağlı ateş basmaları genellikle hormon tedavisine çok iyi yanıt verir ve hasta kısa sürede rahatlar. Menopozda kullanılan ilaçlara rağmen sıcak basmalarında rahatlama görülmemesi durumunda buna neden olabilecek başka bir sebep var mı akla getirilmelidir.
Aşağıda kadınlarda ve erkeklerde ateş basmasına neden olabilen diğer durumlar sıralanmıştır.

Ateş basması (sıcak basması) şikayetine neden olan hastalıklar:
- Karsinoid sendrom
- Sistemik mastositozis
- Tiroid medüller karsinomu
- Prolaktin hormonu yüksekliği (hiperprolaktinoma)
- Feokromasitoma
- Pankreas adacık hücreli tümörü
- Renal cell karsinom (Böbrek tümörü)
- Omurilik yaralanması
- Multiple Skleroz (MS)
- Migren
- Parkinson hastalığı
- Anksiyete ve psikolojik stres halleri
- Anaflaksi
- Ortostatik hipotansiyon
- Otonomik epilepsi
- Arsenik zehirlenmesi
- Bazı lösemi türleri
- Bronkojenik karsinom
- Nöroblastoma
- Akne rosacea

Ateş (sıcak) basması şikayetine neden olan ilaçlar:
- Kalsiyum kanal blokerleri
- SSRI grubu ilaçlar
- Kolinerjik ilaçlar
- Sefalosporinler
- SERM grubu antiöstrojenik ilaçlar
- LH hormon agonistleri ve antagonistleri
- Aromataz inhibitörleri
- Niasin
- Beta blokörler
- ACE inhibitörleri
- Morfin
- Bromokriptin
- Metoklopramid
- Vankomisin
- Rifampin
- Siproteron asetat
- Bazı prostaglandinler
- Nitrogliserin
- Triamsinolon
- Nikotinik asit
- Bazı kemoterapi ilaçları (tamoksifen, siklosporin, doksorubisin, sisplatin)

Diğer sebepler:
- Alkol
- Alkol ile beraber bazı ilaçların kullanılması (metronidazol, klorpropamid, disülfiram, ketokanazol, griseofulvin, sefalosporinler, kloramfenikol,
- Aşırı baharatlı yiyecekler
- Dumping sendromu (midenin hızla boşalması)


İlgili Konular:
Menopoz Sıkıntıları, Ateş (Sıcak) Basması
- Hamilelikte Ateş Basması
Tamamını >>

KORDON DOLANMASI BELİRTİLERİ - SEBEPLERİ

1 hafta önce genel kontrole eşimi götürdüm. Bebeğimizin kalp atışı kilosu ve genel durumuna baktırdık, herşey normal hiç bir sıkıntı yoktu. Ancak 3 gün sonra tesadüfen başka bir hastalık için hastanaye gittiğimizde tekrar ulturasyon makinasında kontrol olurken doktor bebeğimizin kalp atışlarının olmadığını söyledi ve dünyamız karardı. Tekrar başka bir hastaneye gittik ama sonuç değişmedi. Bebeğimizi kaybettik. Bebeğimiz 8 aylıktı.
Ameliyat sonrası kordon dolaşması dendi bize ölüm sebebi olarak. Acaba bunun farklı sebebleri olabilirmi anne kaynaklı iş yapma ağır kaldırma, yukarıya doğru uzanma, merdiven çıkma gibi.
---

Hamilelikte bebeğin boynuna kordon dolanmasına bağlı anne karnında ölüm meydana gelebilir, bu konuda daha önce yazdığım ayrıntılı yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Linkteki yazıda belirtildiği gibi doğum sırasında bebek kalp hareketlerinde bozulama gibi belirtiler meydana gelebilir.
Kordon dolanması neden olur:
Kordon dolanması annenin ağır kaldırması, hareket etmesi, yorulması, uzanması, eğilmesi, merdiven çıkması, merdiven inmesi gibi nedenlerle olmaz. Bebeğin kordonunun normalden daha uzun olması nedenlerden birisidir.
Tamamını >>

DIŞ GEBELİK NEDEN OLUR?

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın
DIŞ GEBELİK NEDENLERİ

20-30 yıl öncesine göre günümüzde dış gebelik (ektopik gebelik) sıklığında artış izlendiği bildirilmektedir. İnsanda döllenme olayı kadının tüp organında gerçekleşir. Normalde burada döllenen yumurtanın ilerleyerek rahim içerisine gelmeesi ve buraya yerleşmesi gerekir. Döllenmiş yumurtanın (zigot) ilerlememesi ve tüpte kalarak buraya yerleşmesi durumunda dış gebelik meydana gelir. Bu duruma eğilim yaratan bazı faktörler araştırmalarda tespit edilmiştir, aşağıda listelenmiştir. Sadece tüp içerisinde değil, yumurtalık üzerinde, karın içerisinde, rahim ağzında da dış gebelik oluşabilmektedir.

Dış gebelik oluşmasında rol oynayan risk faktörleri:
- Daha önce kadın hastalıkları ile ilgili ameliyat geçirmiş olmak
- Daha önce apandisit ve barsak ameliyatları gibi karında yapışıklığa neden olabilecek ameliyat geçirmek
- Endometriozis
- Pelvik enfeksiyon (PID) geçirmiş olmak
- Daha önce dış gebelik geçirmiş olmak
- Daha önce tüplerle ilgili ameliyat geçirmiş olmak
- İntrauterin DES maruziyeti
- Multipe seksüel partner
- İleri yaş
- Multiparite
- İnfertilite tedavileri
- Zenci ırkta daha fazladır

Yukarıda sıralanan faktörlerin dış gebeliğe neden olma mekanizması genellikle tüp (tuba) yapısını hasara uğratmak ve bu sayede yumurtanın rahime doğru ilerlemesini bozmak şeklindedir. Dış gebeliğin oluşmasında ana neden ve makanizma budur. Ancak dış gebelik tespit edilen bazı hastalarda yukarıdaki sebeplerden hiçbirisi bulunamayabilir.

İlgili Konular:
- Dış Gebelik (Ektopik Gebelik)
Tamamını >>

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) BEBEKTE GELİŞME GERİLİĞİ NEDENLERİ

Gebelikte anne karnındaki bebeğin normal standartların altında gelişmesinin nedenleri genellikle bebeğin yeterli besin ve oksijen alamamasına neden olan hastalıklar veya bebeğin gelişimini kısıtlayan enfeksiyonlar, genetik faktörlerdir.

Anne karnında bebekte gelişim geriliği nedenleri:
- Genetik ve kromozomal nedenler (Trizomi 18)
- Konjenital (doğumsal) anomaliler
- İkiz ve çoğul gebelikler
- Plaenta anomalileri
- Annede beslenme bozukluğu
- Annenin sigara veya alkol kullanması
- Annenin sigara içmemesine rağmen sigara içilen ortamlarda bulunması
- Annede anemi (kansızlık)
- Annede kronik akciğer ve kalp hastalıkları (kronik hipoksi)
- Trombofilik bozukluklar (annede kan pıhtılaşma bozuklukları)
- Annede yüksek tansiyon, preeklampsi
- Annede diyabet (şeker hastalığı)
- Annede kronik böbrek hastalıkları
- Annede kollojen doku hastalıkları (SLE gibi)
- Gebelikte geçirilen virüs enfeksiyonlar: Kızamıkçık, toxoplazma, CMV gibi...
- Hamilelik sırasında kullanılan bazı ilaçlar: Antikonvülzanlar, antineoplastikler, warfarin, folik asit antagonistleri...

düşük doğum ağırlığı, iri bebek
Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız


İlgili Konular:
- Gebelikte Bebekte Gelişme Geriliği (İntrauterin Gelişme Geriliği)
Tamamını >>

ANNE KARNINDA BEBEĞİN SUYU NEDEN AZALIR?

OLİGOHİDRAMNOS NEDENLERİ
Gebelikte (hamilelikte) anne rahminde bebeğin içinde bulunduğu suya amnion sıvısı denir. Bu suyun miktarında azalma olmasına olgohidramnios denir veya tamamen bitmesine anhidramnios denir.

Bebeğin suyunun azalması nedenleri:
- Anne karnında bebekte gelişme geriliği olması (IUGR)
- PPROM: Bebeğin suyunun erken gelmesi ve vajinadan amnion suyu akması neticesinde kayıp.
- Bebeğin böbrek ve idrar yolları ile igili anomaliler: Bebeğin idrarı amnion sıvısına karışır ve bu sıvının önemli kısmını oluşturur. Bu nedenle bebekte idrar yapımını azaltan durumlar suyun azalmasına neden olur.
- Kromozomal anomaliler
- Uteroplasental yetersizlik: Plasenta (bebeğin eşi) bazı patolojilerden dolayı bebeği besleme de yetersiz kalabilir. Örneğin yüksek tansiyon durumunda...
- İkiz ve çoğul gebelikler (İkizden ikize transfüzyon sendromu)
- Günaşımı (Gün geçmesi)
- Preeklampsi
- Dİabet (Şeker hastalığı)
- SLE (Lupus)

Amnion suyunun azalması nasıl anlaşılır? Tanı:
Suyun azalması ultrason muayenesi ile kolayca anlaşılır. El ile yapılan vajinal muayene veya karın muayenesi ile anlaşılamaz. Anne suyun azaldığını kendisi anlayamaz ancak su gelmesi varsa bunu anlayabilir. Su gelmesi hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Olgihidramnios (anne karnında bebeğin suyunda azalma olması) saptanan gebeliklerin önemli bir kısmında yukarıda sayılan hiçbir neden bulunamaz, anne ve bebek tamamen normaldir.İlgili Konular:
- Oligohidramnios (Bebeğin Suyunun Az Olması)
Gebelikte Su Gelmesi
Tamamını >>

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) KANSIZLIK NEDENLERİ

Gebelik döneminde annenin kan volümündeki artıştan dolayı kandaki kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) konsantrasyonu azalır, bu nedenle kandaki heboglobin değerinde bir miktar düşüş normaldir. Homoglobin değerinin 11 mg/dl'nin (ikinci trimesterde 10.5 mg/dl) altına düşmesi durumunda ise kansızlık (anemi) durumundan söz edilir.

Hamilelerde kansızlığın en sık nedeni demir eksikliğidir. Demir eksikliği anemisi ülkemizde hamile olmayan kadınlarda da çok sık görülen bir durumdur. Gebelike demir eksikliği anemisi neredeyse %50 oranında sık görülür. Demir eklikliği dıışında görülen diğer nadir anemi türleri megaloblastik anemi, akdeniz anemisi, aplastik anemi vb.

Hamilelerde demir eksikliği anemisinin nedenleri:
- Yetersiz ve dengesiz beslenme
- Sosyoekonomik düzeyin düşük olması
- Barsak parazitleri
- Sık doğum yapmak
- Sık düşük, kürtaj vb. durumlar nedeniyle kan kaybetmek
- Gebelikte demi ilacı (kan hapı) kullanmamak

Hamilelerde demik eksikliğine bağlı aneminin en sık nedeni besinlerle yetersiz demir almaktır.

İlgili Konular:
- Gebelikte Anemi (Kansızlık)
Tamamını >>

BOŞ GEBELİK NEDENLERİ

BOŞ GEBELİK KESESİ NEDEN OLUR? SEBEBİ NEDİR?
Boş gebelik kesesi (halk arasında su gebeliği) denilen durumda gebelik kesesi olulur ancak adından da anlaşılacağı üzere kesenin içerisi boştur yani kese içerisinde embriyo (bebek) yoktur.

Boş gebeliğin sebebi oluşan gebelikteki kromozomal anormalliklerdir. Aynen normal bir gebelikte olduğu gibi yumurta ve sperm hücresi birleşir ve oluşan yapı rahim içerisine yerleşir. Bu aşamadan sonra gebelikteki kromozomal anormalliklerden dolayı embriyo (bebek) hiç oluşmaz, sadece gebelik kesesi oluşur. Bunun dışında boş gebeliğe neden olan bir sebep tespit edilmemiştir, annenin kullandığı ilaçlar, yedikleri, içtikleri, yorulması, egzersiz yapması, yolculuk yapması, eskiden adet düzensizliği olması veya eskiden geçirdiği hastalıklar ameliyatlar çiftlerin sandıklarının aksine boş gebelik oluşması ile ilgili değildir.

Boş gebeliğin sebebi kromozomal bozukluklar olmasına rağmen ileride tekrarlayıcı özellik göstermez. Boş gebelik sonrasında çiftlerin normal bir hamilelik ile bebek sahibi olmaları mümkündür.

İlgili Konular:
- Boş Gebelik
Boş Gebelik Belirtileri
Boş Gebelik Tedavisi ve Kürtaj
Tamamını >>

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) KAŞINTI NEDEN OLUR?

Hamilelikte cilt kaşıntısı nedenleri:
- Bazı hamileler avuç içlerinde kızarıklık ve kaşıntı hissederler bunun nedeni gebelikte östrojen hormonunun artmasıdır.
- Egzema
- Yiyecek alerjileri
- Gebelik kolestazı: Gebelikte yükselen hormonların karaciğeri etkilemesi nedeniyle safra asitleri ve biluribinlerin artması nedeniyle kaşıntı (bazen ek olarak sarılık) meydana gelir. Gebelik kaşıntısı da denilen bu hastalık hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
- Gebelikte göbek etrafında görülen kaşıntının nedeni buradaki cildin gerilmesi ve çatlamasıdır.
- Mantar enefeksiyonları
- Hamilelikte bacaklarda aşırı şişlik ve varisler varsa kaşıntıya neden olabilir.

Gebelikte kaşıntı şikayeti varlığında mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanınıza başvurmalısınız. Gerekirse dermatoloji uzmanı ile konsültasyon yapılacaktır. Öncelikle kaşıntı şikayetinin gebelik kolestazına mı yoksa diğer cilt hastalıklarına mı bağlı olduğu ayırt edilecektir. Daha sonra saptanan sebebe göre tedavi planlanacaktır.

İlgili Konular:
- Gebelikte Kaşıntı
- Gebelik Kolestazı (Gebelik Kaşıntısı)
Tamamını >>

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) KABIZLIK NEDENLERİ

Gebelikte kabızlık neden olur?
Kabızlık hamilelerin yaklaşık yarısında görülen oldukça yaygın bir şikayettir. Hamilelik döneminde kabızlığa neden olan başlıca faktörler:
- Gebelikte artan progesteron hormonunun barsaklardaki düz kaslarda gevşemeye neden olması ve barsak hareketlerini azaltması kabızlığın başlıca nedenidir.
- Rahmin büyüyerek ilerleyen aylarda barsaklara bası uygulaması, karın içerisinde sıkıştırması kabızlığa neden olabilir.
- Gebelikte kullanılan demir ilaçları (kan hapları) kabızlığa neden olabilir. Bu ilaçlar alınırken bol su içilmesi bu etkiyi azatabilir.
- Gebelik döneminde alınan kilolardan ve şikayetlerden dolayı daha az hareketli bir yaşam sürülmesi kabızlığa sebep olabilir.

Yukarıdaki sebepler dışında liften fakir beslenmek (meyve sebze az tüketmek), bol su içmemek, stres, düzensiz beslenmek kabızlığa sebep olabilen faktörlerdir.

İlgili Konular:
- Gebelikte Kabızlık ve Basur
Tamamını >>

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) BEL AĞRISI NEDENLERİ

Gebelikte bel ağrısı neden olur? Sebepleri nelerdir?
Gebelikte bel ağrısına neden olan başlıca nedenlerden birincisi karnın ağırlaşmasına bağlı vücudun ağırlık merkezinin öne doğru kaymasıdır. İkinci önemli neden ise gebelikte relaxin hormonunun etkisi ile bel eklemleri ve diğer eklemlerde gevşeme olmasıdır. Eklem aralıklarında açılma olur. Eklemlerin etrafındaki bağlarda esneklik artar. Gebelerin bellerindeki lordoz (içe çökük olma) artması da bu nedenledir.

Bunların dışında kilo almak, stres, karnın irileşmesi ve vücudun ağırlaşmasına bağlı olarak vücudun normal duruşunun değişmesi gibi etkenler de bel ağrısına neden olur.

Ayrıca hamilelerde görülen her bel ağrısını gebeliğe ve hormonal değişikliklere bağlamamak gerekir. Özellikle şiddetli bel ağrılarında gebelik ile ilgili olmayan nedenler örneğin travma, bel fıtığı, kas spazmı gibi.. akla gelmelidir.

gebelikte bel sırt ağrısı
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın


İlgili Konular:
- Gebelikte Bel ve Sırt Ağrısı
- Hamilelikte Bel Fıtığı
Tamamını >>

GEBELİK ZEHİRLENMESİ NEDENLERİ

HAMİLELİK ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR? SEBEPLERİ NEDİR?
Gebelik zehirrlenmesi esas adı ile preeklampsi hastalığına neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Nu konuda çok fazla sayıda araştırma yapılmıştır ve bunların sonucunda en çok plasenta (bebeğin eşi) ile ilgili bazı bilinmeyen patolojilerin gebelik zehirlenmesine neden olabileceği görüşü üzerinde durulmuştur. Plasentadan bebeğe olan kan akımını azaltan veya plasentadan anne kan dolaşımına bazı maddelerin salınımına neden olan ancak henüz net olarak açıklığa kavuşturulmamış patolojilerin hamilelik zehirlenmesine neden olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında annenin bağışıklık sistemi, kan pıhtılaşma hastalıkları genetik nedenler şüphe yaratan diğer durumlardır.

Özetle preeklampsiye (gebelik zehirlenmesine) neden olan esas sebep henüz bilinmemektedir. Ancak aşağıda sıralandığı gibi bazı risk faktörleri vardır ki bunları taşıyan kadınlarda hamilelikleri sırasında gebelik zehirlenmesi görülme ihtimali diğer kadınlarda daha fazladır.

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) için risk faktörleri:
- Anne adayının 40 yaşından büyük olması (risk 3 kat artar)
- Anne yalının 20'den küçük olması
- Annenin zenci ırktan olması (risk bir buçuk kat artar)
- İlk gebeliklerde (risk 3 kat artar)
- Anne adayının ailesinde daha önceden gebelik zehirlenmesi geçirenler olması (risk 5 kat artar)
- Gebelikten önce anne adayında kronik yüksek tansiyon olması (risk 10 kat artar)
- Gebelikten önce anne adayında kronik böbrek hastalığı olması (risk 20 kat artar)
- Anne adayında diyabet (şeker hastalığı) olması (risk 2 kat artar)
- Anne adayında antifosfolipid antikor sendromu olması
- İkiz gebelikler (risk 4 kat artar)
- Annenin aşırı kilolu olması (risk 3 kat artar)
- SLE ve diğer kollojen doku hastalıkları
- Trombofilik (pıhtılaşma) bozuklukları

Risk faktörleri için kaynak: ACOG. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Diagnosis and management of preeclampsia and eclampsia.

İlgili Konular:
- Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)
- Gebelikte Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)
Tamamını >>

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) KANAMA NEDENLERİ

HAMİLELİKTE VAJİNAL KANAMA (LEKELENME) SEBEPLERİ
Kanama (veya lekelenme) gebeliğin ilk haftasından son haftasına kadar her döneminde görülebilen ve en sık rastlanan şikayetlerden birisidir. Gebelikte vajinal kanama bir kaç damla kadar az veya litrelerce fazlalıkta olabilir, pembe, kırmızı, rengi açık - koyu, sümüksü kıvamda gibi çeşitli şekillerde olabilir.

Hamilelik döneminde kanamaya sebep olan durumlar:
- İmplantasyon kanaması
- Düşük tehtidi
- Kısmi (tam olmayan) düşük
- Tam düşük
- Boş gebelik (anembriyonik gebelik)
- Mol gebelik (üzüm gebeliği)
- Dış gebelik
- Anne karnında bebeğin ölmesi (intrautarin ex fetus)
- Erken Doğum
- Nişan kanaması
- Dekolman plasenta (bebeğin eşinin ayrılması)
- Plasenta previa (bebeğin eşinin rahim ağzını kapatması)
- Erken doğum
- Cinsel ilişkiye bağlı vajinal yırtılma
- Uterin rüptür (rahmin yırtılması)
- Rahim ağzında veya vajinada tümöral kitleler
- Servisit (rahim ağzı iltihabı)
- Pelvik muayene yapılması (çatı kemiği muayenesi)
- Servikal polip

Gebelikte kanama miktarına, şekline veya gebelik haftasına bakılmaksızın her zaman acil önemli bir durumdur ve en kısa zamanda doktora başvurmayı gerektirir. Mutlaka nedeninin araştırılması gerekir. Bazı vajinal kanamalar (veya lekelenmeler) hiçbir tedavi gerektirmezken bazıları acil doğum veya acil müdahale gerektirecek öneme sahip olabilir.
Yukarıda sayılan bütün nedenlerin ayrıntılı açıklaması sitede mevcuttur, arama bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlgili Konular:
- Gebelikte Kanama
- Gebelikte Lekelenme
- Gebelikte Hangi Kanamalar Normaldir?
Tamamını >>

DÜŞÜĞE NEDEN OLAN YİYECEKLER, BİTKİLER, İLAÇLAR, HAREKETLER VAR MIDIR?

Hamilelikte döneminde düşük tehlikesi atlatan, lekelenme, kanama yaşayan anne adaylarının veya düşük yapanların en sık merak ettikleri konulardan birisi düşüğe neden olan durumlardır. Düşüğe neden olan yiyecekler, içecekler var mıdır? Hangi hareketler düşük yapmama neden olur? Düşüğe sebep olan ilaçlar var mıdır? Düşüğe neden olan hareketler nelerdir? Yürümek veya koşmak düşüğe neden olur mu? gibi sorular hastalar tarafından çok sık merak edilen sorulardır.

Düşüğe neden olan yiyecekler, içecekler?
Gebelikte (hamilelikte) düşüğe neden olan yiyecekler, içecekler, besin maddeleri arasında en iyi bilinenleri kafein içeren besinlerdir. Kafeinin yalnızca çok yüksek dozda alındığında düşüğe sebep olabileceği bildirilmektedir. Kafein çikolata, kahve içerisinde bulunur. Günde 2-3 fincandan fazla kahve veya aşırı miktarda çikolata tüketiminden hamilelikte kaçınmak gerekir.

Düşüğe neden olan bitkiler?
Bitkiler, bazı bitkisel çaylar, bitkisel kürler içeriği ve etkileri net olarak bilinmeyen maddelerdir. Bunlardan özellikle hamilelik döneminde bunların alınmasından kesinlikle kaçınmak gerekir. Bu tür bitkilerin veya kürlerin içerisinde rahimi uyarak bazı maddeler bulunabilir ve bunlar düşüğe neden olabilir. Gebelik döneminde doktor tavsiyesi olmadan hiçbir madde kulanılmamalıdır.

Düşüğe neden olan ilaçlar?
Bazı ilaçlar vücutta yan etki olarak rahimin kasılmasına sebep olabilir ve bu sayede düşüğe neden olabilir. Hamilelik döneminde hiçbir ilaç doktora danışılmadan kullanılmamalıdır, çok sakıncalı durumlara neden olabilir.

Düşüğe neden olan hareketler?
Normal sağlıklı bir gebede hamileliğin hiçbir döneminde hareket kısıtlanması önerilmez hatta egzersiz ve spor belli oranda önerilir. Bu nedenle normal sağlıklı bir gebede yapılan herhangi bir hareket düşüğe neden olmaz. Ancak rahim ağzında yetmezlik olan veya kanaması olan bazı hamilelerde hareket kısıtlanması önerilir, bu hamilelerin karın içi basıncını arttırıcı aşırı hareketleri düşüğe neden olabilir.

İlgili Konular:
- Düşükler
- Gebelikte Düşüğe Neden Olan Risk Faktörleri
Tamamını >>

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) DÜŞÜĞE NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİ

Gebelikte (hamilelikte) düşükler (abortus) sık rastlanan durumlardır ve çeşitli faktörler bu riski arttırmaktadır. Bu faktörlerden bir kısmı tedavi ile veya yaşam tarzı düzenlemeleri ile yok edilebilirken ileri yaş gibi bazı faktörler değiştirilemez. Her hamile kadının gebeliğin başlangıcından itibaren bu faktörlere dikkat etmesi gerekir ve özellikle düşük yaşayanların neden veya risk faktörlerinin araştırılması için doktora başvurması gerekir. Düşük nedenleri arasında ilk sırada embriyoya (bebeğin ilk gelişim aşaması) ait kromozomal anomaliler gelir, düşüklerin yaklaşık %70'inde sebep embriyodaki kromozomal anomalidir.

Hamilelikte düşüğe sebep olan durumlar ve riski arttıran faktörler:
- Yaş: Anne yaşı ilerledikçe hamilelikte düşük oluşma ihtimali artar.
- Daha önce düşük yapmış olmak sonraki gebeliklerde düşük riskini arttırır.
- Sigara kullananlarda düşük riski daha fazladır.
- Alkol
- Yüksek ateş
- Karın ve rahim üzerine gelen travmalar
- Amniosentez ve CVS gibi rahim içerisine yapılan müdahaleler
- Kafein: Günde 300 mg'dan fazla kafein alınması düşük riskini arttırır. Bu nedenle kahve, kola ve çikolata gibi yiyeceklerin aşırı alınmasından kaçınmak gerekir.
- Stres
- Rahimde doğumsal anomali olması (septum vb.)
- Bazı myomlar (submüköz büyük myomlar)
- Servikal yetmezlik (rahim ağzının aşırı geniş olması)
- Bazı enfeksiyonlar
- Anneye ait kronik hastalıklar (böbrek, karaciğer hastalığı vb.)
- Troid hastalıkları
- Uyuşturucu

İlgili Konular:
- Düşükler
- Düşüğe Neden Olan Yiyecekler, Bitkiler, İlaçlar, Hareketler Var Mıdır?
- Düşükten Sonra Tekrar Hamile Kalmak
- Tekrarlayan Düşükler
Tamamını >>

ERKEN DOĞUM NEDENLERİ

Erken doğumların veya erken doğum tehditlerinin bir çoğunda neden olan faktör bilinemez. Ancak bazı faktörler erken doğum gelişiminde rol oynayabilir. Bazı durumların erken doğum riskini arttırdığı bilinmektedir. Yine de erken doğumun başlamasında ve gelişmesinde rol alan makanizmalar tamamıyla net olarak bilinmemektedir.

Erken doğum sebepleri:
- Enfeksiyonlar: Örneğin idrar yolu enfeksiyonları.
- Plasenta ile ilgili anormallikler: Plasentanın önde olması (plasenta previa) veya dekolman plasenta
- Polihidramnios: Bebeğin amnion suyunun fazla olması
- İkiz, üçüz ve çoğul gebelikler
- Servikal yetmezlik
- Rahim veya rahim ağzı ile ilgili doğumsal bazı anormallikler
- Gebelik sırasında ameliyat geçirmek
- Karın bölgesine travma almak

Bunların dışında bazı nedenler erken doğum riskini arttırmaktadır:
- Daha önceden erken doğum yapmış olmak
- Sigara veya alkol kullanmak
- Anne yaşının çok genç olması (18'den küçük)
- Anne yaşının ileri olması (35'ten fazla)
- Aşırı zayıf olmak
- Kansızlık (anemi)
- Sosyoekonomik düzeyin düşük olması
- Stres
- Kokain
- Doğumlar arası sürenin çok az olması
- IVF gibi yardımcı üreme teknikleri ile elde edilen gebelikler (tekil gebelik bile olsa risklidir erken doğum açısından)


Erken doğum ile ilgisi olmayan faktörler:
Halk arasında bazı yanlış bilinen durumlar vardır ki bunlar erken doğum sebebi değildir. Örneğin bebeğin cinsiyeti erken doğum riskini etkilemez. Daha önce sezaryen geçirmiş olmak erken doğum konusunda risk faktörü değildir. Daha önce bir düşük yapmış olmak sonraki gebeliklerin erken doğumla sonlanmasına sebep olmaz. Gebelikte gelişen bulantı ve kusmalar erken doğuma sebep olmaz. Bazı yiyeceklerin ve içeceklerin aşırı tüketilmesi veya az tüketilmesi erken doğuma sebep olmaz, erken doğuma neden olan bir besin maddesi yoktur.

İlgilli Konular:
- Erken Doğum
- Erken Doğum Belirtileri
Gebelikte Servikal Uzunluk (Rahim Ağzı Uzunluğu)
Tamamını >>

HAMİLE (GEBE) KALMAYI ENGELLEYEN, ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLER

Kadınlarda hamile kalmayı zorlaştıran yani kısırlık (infertilite) problemi ile ilişkili çeşitli hastalıklar ve faktörler vardır. Bu faktörlerin başında yaşın ilerlemesi gelir. Kadının  yaşı ilerledikçe (özellikle 35 yaşından sonra) hamile kalması zorlaşır. 40 yaşından sonra bu risk daha fazla artar.

Hamile kalmayı (gebeliği) zorlaştıran veya engelleyen nedenler:
- Düzensiz cinsel ilişki: Gebelik için ideal olan haftada 2 kere düzenli ilişkidir. Eğer çiftler arasında herhangi bir nedenle haftada 1 veya daha seyrek cinsel ilşki meydana geliyorsa hamilelik oluşması zorlaşır, gecikir.
- Yumurtlama döneminde ilişkiye girilmemesi.
- Sigara hamile kalmayı kötü yönde etkileyen bir faktördür.
- Obezite (aşırı kilo, şişmanlık) olumsuz yönde etki eder.
- Aşırı zayıf olmak da olumsuz etki gösterir.
- Emzirme döneminde hamile kalmak zorlaşır ancak emzirme bırakıldığında tamamen normale döner. 
- Stres

Hamile kalmayı zorlaştıran veya engelleyen hastalıklar:
- Hiperprolaktinemi (Süt hormonu, prolaktin yüksekliği)
- Troid hormon bozuklukları (Guatr hastalıkları) 
- Yumurtalık ve tüpler ile ilgili geçirilen ameliyatlar
- Rahim içerisinde bulunan septum (perde), büyük myom ve benzeri patolojiler
- PID (rahim ve yumurtalıkları içeren enfeksiyon) geçirilmesi
- Anovulasyon (Yumurtlama olmaması, yumurtlama düzensizliği)
- İleri derecede ciddi kronik hastalıklar (kalp, karaciğer vb.)

Hamile kalmayı zorlaştırmayan, etkilemeyen faktörler nelerdir?
Bazı faktörler sanılanın aksine hamile kalmayı engellemez, kısırlık (infertilite) problemine sebep olmaz, bunlar:
- Daha önce doğum kontrol hapı, doğum kontrol iğnesi kullanmış olmak
- Adet geciktirici veya adet söktürücü benzeri hormonal ilaçlar kullanmak
- Daha önce spiral kullanmış olmak
- Kürtaj yapılması
- Düşük yapmak, boş gebelik olması
- Erkeğin erken boşalması
- Antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar
- Rahim ağzında bulunan yaralar
- Rahim ağzı için yakma ve dondurma tedavileri
- Vajinal akıntı veya mantar
- Genital siğiller (kondilom)
- Ufak myomlar ve rahimin iç tarafında (submüköz) olmayan myomlar hamile kalmayı etkilemez
- Folikül kisti, korpus kuteum kisti, korpus hemorajikum gibi basit yumurtalık (over) kistleri kısırlığa neden olmaz. Ancak çikolata kistleri (endometrioma) tüplerde yapışıklık yaratarak kısırlık problemine neden olabilirler.
- Adetlerin aşırı ağrılı olması veya ilşki sırasında ağrı olması kısırlık (infertilite) ile ilgili değildir.
- Vajinal estetik ameliyatları (dudakların düzeltilmesi vb.) ileride hamilelik olıuşmasını etkilemez.


İlgili Konular:
- Akıntı Gelmesi Hamile Kalmayı Engeller Mi?
Hamile Kalmayı Kolaylaştırmak İçin Yapılması Gerekenler
- Kısırlığı Önlemek
- Kısırlık (İnfertilite)
- Gebeliğe Hazırlık
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"