KASIK AĞRISI (SORU CEVAP YORUMLAR)

Sol kasıkta ağrı neden olur?
Kadınlarda sol kasıkta ağrının en sık nedenlerinden birisi sol yumurtalık kisti (sol over kisti) olmakla beraber, karşı tarafta yani sağ yumurtalıkta olan kistin ağrısı da nadiren bu tarafa vurabilir. Bunun dışında enfeksiyon, PID, idrar yollarında enfeksiyon veya taş, barsaklarla ilgili nadir bazı problemler, dış gebelik, kasık fıtığı gibi sebepler sol kasıkta ağrı, şişlik, beze gibi  şikayetlere neden olabilir. Muayene, tetkikler ve ultrason yardımıyla sebep netleştirilir.

Sağ kasıkta ağrı neden olur?
Kadınlarda sağ kasıkta ağrının en sık nedeni sağ yumurtalık (over) kisti ve enfeksiyonlardır. Apandisit de sağ tarafta bulunduğu için sağ kasıkta veya iki tarafta birden hatta yaygın karın ağrısı şeklinde belirtiye neden olabilir. Dış gebelik eğer sağ tüpte yerleşirse sağ tarafta ağrıya neden olabilir. Barsaklarla ilgili bazı problemler, idrar yollarında enfeksiyon ve taş, kasık fıtığı gibi nedenler sağ kasıkta ağrı, şişlik, beze gibi belirtilere neden olabilirler.

Kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi?
Sağ veya sol kasıkta ağrı hamilelikte sık görülen bir şikayettir ancak bunun olması için rahmin bir miktar büyümesi ve rahim bağlarının gerilmesi gerekir, bu nedenle kasık ağrısı gebelik başlar başlamaz olan bir erken belirti değildir. Sağ veya sol kasıkta rahmin büyümesine bağlı ağrılar hamileliğin bir buçuk - iki ayları civarında başlar, ani hareketlerle bıçak saplanır veya batar gibi ağrı olabilir. Bazı hastaların sandığının aksine kasık ağrısının sağda veya solda olması bebeğin kız veya erkek cinsiyetli olduğunu göstermez.

Kasık ağrısı bacağa ve bele vurur mu?
Nedenine bağlı olarak değişir. Örneğin kasık ağrısının sebebi rahim, yumurtalık ve tüpleri ilgilendiren bir enfeksiyonsa ağrı bele veya bacaklara genellikle vurmaz. Ancak büyük bir kitle, miyom, kist gibi nedenlerle olan sol veya sağ kasık ağrısı bazen bele ve bacağa yayılabilir.

Otururken veya öne eğilirken kasıklarda ağrı batma neden olur?
Genellikle yumurtalık kistleri bu tür hareketler sırasında sıkıştığı ve gerildiği için ağrıda artış izlenir. Ancak muayene ve gerekli tetkikler, ultrason yapılmadan sebep net olarak bilinemez, bu tür ağrıya neden olan çok sayıda hastalık olabilir.

Kasık ağrısı, sık idrara çıkma ve idrar yaparken yanma:
Bu tür şikayetler kasık ağrısının idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olduğunu düşündürür. İdrar tetkiki ve gerekirse idrar kültürü ile teşhis netleştirilir.

Kasık ağrısı ve akıntı, kaşıntı, vajinada koku:
Bu tür şikayetler özellikle ateş eşlik ediyorsa enfeksiyon şüphesi yaratır. Pelvik enflamatuar hastalık (PID) yani rahim, yumurtalık ve tüplerin etrafını içeren bir iltihap yaygın şiddetli kasık ağrısı ve ilişki sırasında ağrı, ateş gibi şikayetlere neden olur. Vajinada akıntı, kötü koku, kaşıntı sıklıkla eşlik eder.

Kasık ağrısı ve kanama:
Eğer adet zamanı ise dismenore yani adet sancısı olarak yorumlanabilir ancak adet zamanı olan yani kanama varken olan her kasık ağrısı adet sancısı olmayabilir. Adet zamanı değilken kasık ağrısı ve kanama olması dış gebelik veya rahim içerisinde, rahim ağzında büyük bir polip vb. patolojiler nedeniyle olabilir. Vajinadan kanama olması ve cinsel ilişki sırasında kanama olması kasık ağrısı ile birlikte olsa da olmasa da doktor muayenesi gerektiren bir durumdur.

Kasık ağrısına ne iyi gelir?
Kasık ağrısını geçirmek için doktor önerisi dışında işlemlere başvurmamak gerekir çünkü önemli olan ağrıyı geçirmek değil, sebebini yok etmektir. Ağrının sebebi çok çeşitli olabileceği için her sebebe göre tedavi de değişecektir. Kimisi için ilaç, kimisi için ameliyat, kimisi için ağrı kesici tedaviler antibiyotikler uygulanır. Doktor önerisi olmadan rastgele uygulanan işlemler teşhisi geciktireceği için sakıncalı sonuçlara neden olabilir. Bitkisel ilaçlar, otlar, kürler, soğan kürü vb. zararlı olabilir, ağrı geçirmek için uygulanmamalıdır. Adet (mens, regl) zamanında olan bir kasık ağrısı bile adete bağlı değil başka bir hastalığa bağlı olabilir.

Kasık ağrısına hangi bölüm doktoru bakar?
Kasık ağrısı olan kadınların öncelikle başvurması gereken uzman kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarıdır. Eğer ağrı nedeni kadın üreme organları ile ilgili değilse daha sonra başka branş doktorlarına yönlendirme yapılacaktır.

Ameliyat sonrası kasık ağrısı olur mu?
Karın ameliyatları sonrasında özellikle rahim ve yumurtalık kistleri ile ilgili ameliyatlardan sonra veya sezaryen ameliyatı sonrasında kasık bölgelerinde ağrı sık olarak görülür. Ağrı genellikle 1-2 hafta içerisinde tamamen geçer.

İlişki sırasında ve sonrasında kasık ağrısı neden olur?
Genellikle yumurtalık kistleri ve enfeksiyonlar cinsel ilişki sırasında veya sonraki günlerde kasık ağrısına neden olurlar ancak başka nedenler de olabilir. İlişkiye yeni başlamış bir kadında ilk dönemlerde ilişki sırasında kasık ağrısı olabilir ancak daha sonraları ağrı veya ilişki sırasında kanama oluyorsa doktora başvurmak gerekir. Yumurtalık kistleri olan kadınlarda nadiren ilişki sırasında kist patlaması meydana gelebilir, bu durumda şiddetli kasık ağrısı, bulantı, kusma gibi acil belirtiler başlar, acilen hastaneye başvurmak gerekir.

Kasık ağrısı kanser belirtisi olabilir mi?
Kadın üreme organları ile ilgili kanserler yani rahim ve yumurtalık kanserleri karında şişlik ve kasık-karın ağrısı gibi şikayetlere neden olabilirler ancak kasık ağrısı olan bir kadında sebep olarak kanser tespit edilme olasılığı çok nadirdir. Kasık ağrısına neden olan çok daha yaygın sebepler (yumurtalık kisti, enfeksiyon) vardır. Hatta kasık ağrısı olan bir kadında zaman zaman hiç bir neden bulunamayabilir.

Kasık ağrısı düşüğe neden olur mu?
Gebelikte kasık ağrısı bazen rahmin büyümesine bağlı normal bir durum olabileceği gibi bazen bazı problemlerin belirtisi de olabilir. Rahmin büyümesine bağlı normal bir kasık ağrısı düşük nedeni değildir ancak diğer problemler var mı anlamak için muayene şarttır. Kasık ağrısına eşlik eden kanama veya lekelenme varsa durum düşük tehtidi olabilir. Bu şikayetler gebelikte acil muayene gerektirir.


İlgili Konular:
- Kasık Ağrısı
- Gebelikte Karın Ağrısı ve Kasık Ağrısı
Tamamını >>

HAMİLELİKTE KASIK AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Gebelikte kasık ağrısı olur mu? Ne zaman başlar?
Hamilelikte kasık ağrısı çok sık görülen bir şikayettir, çoğu zaman rahmin büyümesine bağlı gebelikte normal bir durumdur. Gebelikte kasık ağrılarının en sık nedeni rahmin büyümesi ve buna bağlı rahim etrafındaki bağların gerilmesi olduğu için kasık ağrıları genellikle gebeliğin ilk aylarından itibaren başlar.  Birçok anne adayı gebelik 6 - 8 hafta olduğunda hafif kasık ağrısı hisseder. Bu da yaklaşık adet gecikmesi yaşandıktan iki hafta sonrasına denk gelir.

Bazı gebeliklerde kasık ağrıları üçüncü ay civarında rahim büyümesinde hızlanmaya bağlı başlayabilir.

Özellikle ilk gebeliklerde kasık ağrıları daha erken aylarda başlar ve daha fazla hissedilir. Sonraki gebeliklerde kasık ağrısı bazen sadece gebeliğin son aylarında karnın aşırı büyümesi, ağırlaşması ve rahimde kasılmaların başlamasına bağlı olur.

İlgili Konular:
- Gebelikte Karın Ağrısı ve Kasık Ağrısı
Tamamını >>

KASIK AĞRISI NEDENLERİ

KASIKLARDA AĞRI NEDEN OLUR? SEBEPLERİ NELERDİR?
Kadın hastalıkları ile ilgili en sık rastlanılan şikayetlerden birisi olan kasık ağrısı tek bir nedene bağlı gelişen bir şikayet değildir, kasık ağrısının çok çeşitli nedenleri olabilmektedir. Kasık ağrısı sadece kadın hastalıkları ve üreme organları ile ilgili nedenlerden oluşmaz, barsaklar, idrar yolları, kas-iskelet sistemi gibi diğer organları ilgilendiren patolojiler de kasık ağrısına neden olabilirler. Gebelikte de kasık ağrısı en sık görülen şikayetlerden birisidir, gebelikte kasık ağrısı hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Adet döneminde kasık ağrısı olabilir. Ani ve şiddetli kasık ağrısı (akut) olabilir veya sürekli ancak hafif-orta şiddette bir kasık ağrısı (kronik) olabilir. 

Kasık ağrısı neden olur? Sebepleri nelerdir?
- Kadın üreme organlarını (rahim, yumurtalık, tüp) ilgilendiren endeksiyonlar, iltihaplar ve abseler. Pelvik enflamatuar hastalık (PID), salpenjit, endometrit, tubaovarian abse vb....
- Yumurtalık kistlerine bağlı veya bu kistlerin burkulması, patlamasına bağlı olabilir
- Myom: 2-3 cm kadar küçük myomlar kasık ağrısına nedne olmaz. 5-6 cm ve daha büyük ve özellikle rahmin dış duvarında olan myomlar kasık ağrısına neden olabilir.
- Adenomyozis
- İdrar yolu enfeksiyonları, sistit, interstisyel sistit, kronik üretrit
- Anormal mesane fonksiyonu (Detrüsör instabilitesi)
- İdrar yollarında taş ve kum olması
- Apandisit
- Barsaklarla ilgili patolojiler, divertikülozis, divetikülit
- Fıtık
- Gebelikte rahmin büyümesine ve bağların kerilmesine bağlı kasık ağrısı olabilir.
- Dış gebelik
- Düşük veya düşük tehtidine bağlı kanamalarda kasık ağrısı olabilir
- Yumurtlama (ovulasyon) günlerinde kasık ağrısı olması normaldir
- İrritabl barsak sendromu
- Normal doğum  ve sezaryen ameliyatından sonra erken dönemlerde  kasık ağrısı olabilir, bir iki haftada sıklıkla kendiliğinden geçer.
- Cinsel ilişki sırasında ve sonrasında şiddetli ağrı (disparoni) varsa sebebinin araştırılması için muayene olmanız gerekir.
- Daha önce karın ameliyatları (sezaryen, apandisit, kist, myom ameliyatı, barsak ameliyatı vb.) geçirmiş olanlard karın içerisinde oluşan yapışıklıklara bağlı kasık ağrıları olabilir
- Pelvik konjesyon sendromu
- Pelvik tüberküloz (günümüzde çok nadirdir)
- Servikal stenoz: Geçirilmiş ameliyat veya diğer müdahalelere bağlı rahim ağzının daralması
- Endometriyal polipler
- İleri derecede organ sarkmaları (sistosel, rektosel, uterin prolapsus...)
- Spiral kullanan bazı hastalarda kasık ağrısı meydana gelebilir
- Kas ve iskelet sistemine bağlı hastalıklar: Omurga kırıkları, fibromyalji, kasların zorlanması veya burkulması, karın ön duvarı kaslarına bağlı patolojiler...
- Kabızlık da sürekli kronik olarak mevcutsa kasık ağrısına neden olabilir
- İnflamatuar barsak hastalıkları (ülseratif kolit, chrone hastalığı)
- Bel fıtığı ve bu bölgedeki sinirlere bağlı bazı patolojiler
- Psikolojik rahatsızlıklar, depresyon, uyku bozuklukları, seksüel taciz...
- Kasık bölgesinde dışarıdan görünen şişlik ve ağrıya neden olan durumlar hakkında ayrıntılı yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlgili Konular:
- Kasık Ağrısı
- Kasıkta Şişlik ve Ağrı
- Adet Sancısı (Dismenore)
Tamamını >>

GEBELİKTE ROUND LİGAMENT AĞRISI

Gebelikte karın ve kasık ağrısının çok çeşitli nedenleri olabilir. Bunlardan ayrı bir bölümde bahsedilmiştir. Burada bahsedilen round ligament ağrısı özellikle 3. - 4. aylardan sonra zaman zaman alt karın bölgesinde ve kasıklarda aniden bıçak saptanır tarzda bir ağrıya sebep olur. Bu ağrı artık büyümekte olan rahmin etrafındaki bağların (bu bağlardan birisi round ligamenttir) gerilmesine bağlıdır. Buna round ligament ağrısı denir. Tipik olarak bu ağrılar aniden ayağa kalkarken, yatakta sağa-sola dönerken, ani hareketler yaparken, bazen öksürük sırasında şiddetlenir. Bu hareketler rahmin etrafındaki bağların hareket etmesine ve gerilmesine sebep oldukları için ağrıya sebep olurlar fakat ağrı kısa süreldir, aniden gelir ve geçer. Round ligament ağrısı genellikle sağ kasıkta görülmekle beraber her iki tarafta birden de görülebilir.

Gebelik ilerledikçe round ligament ağrısı şikayetleri azalacaktır. Bu ağrılar tipik olarak kısa süreli ağrılardır. Eğer 1 dakikadan daha uzun süren ve geçmeyen, başka şikayetlerin de eşlik ettiği ağrılar yaşıyorsanız hemen doktorunuza başvurmalısınız, bu durumda gebelikte karın ağrısına neden olan diğer durumlarla karşı karşıya olabilirsiniz ve bunlara yönelik tedavi gerekebilir. Başka bir sebep olmaksınız sadece round ligament gerilmesine bağlanan ağrılar için bir tedavi verilmez, sadece aşağıdaki öneriler uygulanır.

Round ligament ağrısını azaltmak için ne gibi önlemler alınabilir:
- Yeterince istirahat etmelisiniz.
- Yatakta veya ayakta vücudunuzun pozisyonunu değiştirirken yavaşca harket etmelisiniz.
- Gebelik sırasında yapılan germe egzirsizleri bu ağrıları daha az yaşamanıza sebep olacaktır.
- Ağrı olan bölgeye sıcak uygulamak veya sıcak su banyosu yapmak rahatlama sağlayacaktır.
- Yatakta dizlerininizi karnınıza doğru çekerek ağrıyı azaltabilirsiniz.
- Ağrını olduğu tarafın tersi tarafa doğru yatılması rahatlama sağlayabilir.


İlgili Konular:
- Gebelikte Karın Ağrısı ve Kasık Ağrısı
- Gebelikte Bel ve Sırt Ağrısı
Tamamını >>

HAMİLELİKTE KARIN AĞRISI VE KASIK AĞRISI

GEBELERDE KARINDA VE KASIKLARDA AĞRI
Gebeliğin erken haftalarında ve ilerleyen aylarda, doğuma yakın haftalarda çeşitli nedenlerle anne adayı zaman zaman karın ve kasık ağrısı hissedebilir. Bu ağrıların çeşitli sebepleri olabilir, bu sebeplerden bazıları önemsiz ve tedavi gerektirmez iken bazıları önemlidir ve tedavi hatta hastanaye yatış bile gerektirir.

Gebeliğin ilk günlerinde hatta adetin geciktiğininin farkedildiği ilk günlerde karın ve kasık bölgelerinde hafif rahatsızlık hissi genellikle birçok kadın tarafından hissedilir.

Hamileliğin 3. ve 4. aylarından kasık bölgelerinde bıçak saplar gibi keskin bir ağrı hissedilebilir. Hareket etmekle, aniden ayağa kalkmakla bu ağrı birden şiddetlenebilir. Bu ağrının sebebi rahmin büyümesine bağlı rahim etrafındaki bağların ve ligamentlerin gerilmesidir. (Round ligament ağrısı) Rahmin büyümesine bağlı gelişen round ligament ağrısı genellikle sağ tarafta olur fakat her iki tarafta da olabilir.

Kabızlık, şişkinlik ve gaz da karında rahatsızlık ve ağrı şikayetlerine sebep olabilir.

Gebeliğin son aylarında Braxton-Hicks kontraksiyonları denilen yalancı doğum ağrıları da karın ağrısı hissedilmesine sebep olabilir. Bu kasılmalar düzensiz ve hafif şiddette olmasıyla ve dinlenmekle geçmesiyle gerçek doğum sancılarından ayrılır. Eğer bu tür kasılmalar sık ve şiddetli geliyorsa ve geçmiyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız, gerçek doğum sancıları veya erken doğum eylemi belirtisi olabilir.

hamilelikte karın ağrısı, hamilelikte kasık ağrısı
Resmi büüytmek için üzerine tıklayın

Gebeliğin hangi döneminde olursa olsun ağrının eşlik ettiği veya etmediği her tür vajinal kanama durumunda mutlaka hemen doktora başvurmalısınız.

Karın ve/veya böğür ağrısına eşlik eden ateş, bulantı, kusma, idrar yaparken yanma veya idrarda kan gibi şikayetler idrar yolları enfeksiyonundan kaynaklanıyor olabilir.

Karının üst kısmında (özellikle sağ üstte karaciğer bölgesinde) ağrı ve buna eşlik eden baş ağrısı, bulantı, kusma, bulanık görme gibi şikayetler tansiyon yükselmesi (preeklampsi) işareti olabilir.

Hamilelik sırasında nadiren pelvis yani leğen kemiği eklemlerinde aşırı ağrı hissi oluşabilir. Özellikle simfizis pubis bölgesinde (önde orta hatta pubis tüylerinin olduğu bölgeye denk gelen eklem yeri) hormonlara bağlı eklemde aşırı gevşemeye bağlı çatı kemiği ağrısı (pubik ağrı) denilen şiddetli ağrılar olabilmektedir. Bu hormonlar doğum kanalını bebeğin doğumuna hazırlık amacıyla gevşetirler.

Yumurtalık (over) kistleri de gebelik sırasında nadiren oluşabilir ve yırtılma (rüptür), burkulma (torsiyon) gibi nedenlerle kasık ağrısına neden olabilir.

Gebelikte kasık ve karın ağrısının "gebelikle ilgisi olmayan" bir nedeni de olabilir. Örneğin apandisit, safra kesesi iltihabı (kolesistit) , divertikülit, mide ülseri gibi birçok neden karın ağrısı nedeni olabilir. Bu nedenle gebelikte karın ağrısının sebebi çok dikkatli araştırılmalıdır, gebeliğe bağlı normal bir kasık ağrısı mı, gebelikle ilgili bir probleme bağlı ağrı mı, yoksa gebelikle ilgisi olmayan bir hastalığa bağlı ağrı mı ayırtedilmelidir. Tedavisi ağrının sebebine göre planlanır.


Tamamını >>

KRONİK PELVİK AĞRI

Kronik pelvik ağrının tanımı "kadınlarda tedavi gerektiren ve fonksiyonel yetersizliğe neden olan en az 6 ay süren göbek altındaki karın bölgelerinde ve kasıklarda hissedilen ağrı" şeklindedir. Ayrıca anlatılmış olan kasık ağrısı konusuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kronik pelvik ağrının sebepleri arasında jinekolojik bazı nedenler olabileceği gibi, ürolojik yani idrar yolları ile ilgili, barsaklarla ilgili, kas-iskelet sistemi ile ilgili ve nörolojik sebepler de olabilir. Kronik pelvik ağrıya 18-50 yaş arası kadınlarda %14-25 oranında rastlanır.

Kronik pelvik ağrının jinekolojik nedenleri:
- Endometriozis (en sık jinekolojik nedendir)
- Adezyonlar (Karın içi yapışıklıklar)
- Myomlar
- Over (yumurtalık) kistleri
- Adenomyozis
- Pelvik konjesyon sendromu
- Vestibulit
- Kronik PID

Kronik pelvik ağrının gastrointestinal nedenleri:
- İrritabl barsak sendromu (en sık non-jinekolojik nedendir)
- Kronik appendisit
- İnflamatuar barsak hastalıkları
- Divertikülozis
- Divertikülit
- Meckel divertikülü
- Herni (fıtık)

Kronik pelvik ağrının ürolojik nedenleri:
- Anormal mesane fonksiyonu (Detrusor instabilitesi)
- Üretral sendrom (Kronik üretrit)
- İnterstisyel sistit

Kronik pelvik ağrının psikolojik nedenleri:
- Depresyon
- Somatizasyon
- Psikoseksüel bozukluk

Kronik pelvik ağrının kas-iskelet sistemi ile ilgili nedenleri:
- Sinir basısı (nörit )
- Fasiit
- Skolyoz
- Diskopati
- Spondilolistezis
- Osteitis pubis

Tanı:
Kronik pelvik ağrı hem şikayetlerin çeşitliliğinden dolayı hem de nedenleri çok çeşitli olabilmesinden dolayı tanısı zor bir durumdur. Tanıda hastanın detaylı öyküsü ve muayenesi dışında enfeksiyonu araştırmak için yapılan kan ve idrar tahlilleri, ultrason ve bazen karın içerisini gözlemek amacıyla laparoskopi gerekebilmektedir.

Tedavi:
Kronik pelvik ağrının çok çeşitli sebepleri olabilmektedir, bu tür kesin bir sebep saptanabilmişse o sebebe yönelik tedavi verilir. Yapılan tahlillerde hiç bir sebep saptanamadığı durumlarda ampirik olarak ağrı kesici (NSAI ilaçlar)ve bazen doğum kontrol hapları (oral kontraseptifler) verilebilmektedir.
Ağrının sebebi olarak endometriozis düşünülmüşse veya laparoskopi ile tanı konmuşsa GnRH ilaç tedavisi verilebilmektedir.
Psikolojik sebepler düşünülüyorsa anksiyolitikler, antidepressan ilaçlar kullanılabilmektedir.
Akupunktur tedavisinin de bazı hastalarda tedavide başarılı olabildiği bildirilmiştir.


İlgili Konular:
- Kasık Ağrısı
Tamamını >>

KASIK AĞRISI

Kasık ağrıları alt karın bölgesinde bulunan rahim, yumurtalıklar, tüpler, idrar torbası ve barsaklara ait patolojilerle ilgili ağrılardır. Kadın hastalıkları polikliniklerine başvuran hastalarda en sık rastlanan şikayetlerden birisidir.
Kasıklarda ağrı bazen ani başlayan yoğun bir şekilde olabilirken (akut kasık ağrısı) bazen de uzun süreden beri devam eden rahatsız edici (kronik kasık ağrısı) şeklinde olabilir. Genç ve bekarlarda daha az görülürken, orta yaşta üreme çağlarındaki kadınlarda daha sık rastlanır, menopoz sonrasında yine nadir görülen bir şikayettir.

Kasık ağrısının çok çeşitli sebepleri olabilir. Hatta bazı hastalarda hiçbir neden bulunamayabilir.
Başlıca nedenleri:
- Rahim, yumurtalık ve tüplerin  enfeksiyonları (iltihap) (PID)
- İdrar yolu enfeksiyonları, sistit
- Endometrit
- Dış gebelik
- Endometriozis
- Yumurtalık kisti yırtılması
- Yumurtalık Kisti Torsiyonu (Burkulması)
- Mittelschmerz (yumurtlama dönemi ağrısı)
- Myom
- Apandisit
- Barsak iltihabı
- İrritabl kolon hastalığı
- İskelet sistemine ait hastalıklar
- İdrar yollarında ve böbreklerde taş, kum olması
- Kasık bölgesinde dışarıdan görünen şişlik ve ağrıya neden olan durumlar hakkında ayrıntılı yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gebelikte kasık ağrısı en sık görülen şikayetlerden birisidir. Bu konu hakkında ayrı bir yazıda detaylı olarak bahsedilmiştir, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Uzun süreden beri olan "kronik kasık ağrıları" ise tanı ve tedavisi güçlük yaratan durumlar olup çoğunlukla üreme sistemi ile ilgili problemlerden kaynaklanır (rahim, yumurtalıklar gibi). Karın içindeki diğer organlara ait hastalıklar da zaman zaman kronik kasık ağrıları yapabilmektedir (barsak, kas, periton ve kemiklere ait ağrılar gibi). Kronik pelvik ağrı ve nedenleri hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tanı için neler yapılır:
Kasık ağrısı ile başvuran hastalarda nedenin araştırılması için öncelikle vajinal muayene (bakirelerde yapılmaz), karın muayenesi, idrar tahlili yapılır. Bazı durumlarda kan tahlili veya  tomografi gibi daha ileri görüntüleme yöntemleri sebebi netleştirmek için gerekebilir.

Tedavi:
Tedavisi ağrının sebebine göre planlanır. Enfeksiyonlarda genellike ağızdan antibiyotik tedavisi yeterli iken, yumurtalık kisti, myom gibi nedenler bazen ameliyat gerektirebilmektedir. Yukarıdaki sebepler arasında anlatıldığı gibi kasık ağrısı her zaman kadın hastalıkları ile bir sebepten kaynaklanmaz bazen genel cerrahi veya üroloji gibi branşları ilgilendiren hastalıklardan kaynaklanabilir. Bu durumlarda ilgili branş uzmanı tarafından tedavisi plalanır.


İlgili Konular:
- Kasık Ağrısı Nedenleri
- Kasıkta Şişlik ve Ağrı
Kronik Pelvik Ağrı
- Gebelikte Karın Ağrısı ve Kasık Ağrısı
- Adet Sancısı (Dismenore)
- Kasık Ağrısı (Soru Cevap Yorumlar)
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"