JİNEKOLOJİDE TOMOGRAFİ VE MR (EMAR) KULLANIMI

Kadın hastalıkları ve doğum (jinekoloji) alanında en sık kullanılan görüntüleme yöntemi ultrasondur ancak tomografi (BT, CT) ve MR (emar) da özellikle son yıllarda çok sık kullanılmaktadır. Tomografi ve MR'ın gebelik ile ilgili veya jinekolojik hastalıklarla ilgili hangi durumlarda kullanıldığı aşağıda sıralanmıştır.

BT: Bilgisayarlı tomografi (İngilizce: Computed tomography, CT)
MR veya MRG: Magnetik rezonans görüntüleme (İngilizce: Magnetic Resonance Imaging, MRI)

Tomografi veya MR'a girecek olan hastanın ilgili personele ve doktoruna mutlaka gebe olup olmadığı konusunda bilgi vermesi gerekir.

Hamilelikte tomografi ve MR kullanımı:
Tomografi röntgen ışınları içerdiği için gebelik sürecinde kullanılmaz. MR röntgen ışınları içermediği için gebelik süresinde gerektiğinde kullanılabilmektedir.  Hamilelikte tomografi ve MR kullanımı ile ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Hamileler için MR hangi durumlarda kullanılabilir:
- Bebek ile ilgili bir anomalinin değerlendirilmesinde (ultrason yetersiz kalmışsa)
- Annenin karnında veya başka bir vücut bölgesinde bulunan kitlenin değerlendirilmesinde
- Annede kafa içi patolojiler veya bel fıtığı gibi acil değerlendirilmesi gereken patolojiler

Kadın hastalıklarında MR (emar) ve tomografi kullanımı:
MR ve tomografi kadın hastalıkları ile ilgili bir çok patolojide ultrasona eş değer veya zaman zaman daha değerli bilgiler verebilmektedir. Örneğin:
- Over torsiyonu veya kist rüptürü gibi acil jinekolojik durumların değerlendirilmesinde
- Akut batın durumunda, batın içi patolojilerin ayırıcı tanısında
- Pelvik kitlelerin boyutu ve niteliği hakkında bilgi edinmek amacıyla
- Rahim ve yumurtalık kanserlerinin teşhisi ve yaygınlığını değerlendirmek amacıyla
- Rahim ve yumurtalık kanserlerinin tedavi sonrası değerlendirilmesi ve takibinde. Nüks yani tekrarlamaları saptamak amacıyla.
- Myom torsiyonu ve dejenerasyonu

Rahim ve yumurtalık kitleleri için MR (emar) çekilmesi:
Elle muayene veya ultrason değerlendirmesinde rahimde bir kitle (myom, dejenere myom, sarkom) şüphesinde bazen MR ile daha ayrıntılı değerlendirme gereksinimi duyulabilir. Bu amaçla kontrastlı MR (ilaçlı emar) da kullanılabilmektedir. İlaçlı MR çekilmesi için hastaya damardan kontrast madde verilerek rahim ve etraf organların daha iyi ayırt edilmesi sağlanır, nadiren ağız yoluyla (içilerek) de madde verilebilir.. Damardan verilen madde kan damarlarının ve bazı organların daha parlak hale gelmesini sağlar, bu şekilde hastalıklı bölge etraf dokulardan daha iyi ayırt edilir ve daha net izlenir. Pelvik MR (alt batın MR) sadece rahim, yumurtalık ve idrar torbası, rektum gibi karın alt kısmında bulunan organları gösterirken üst batın MR karnın üst kısmındaki karaciğer, dalak, pankreas, safra kesesi, mide gibi organları gösterir,  tüm batın MR bütün karın içi organları gösterir.
Yumurtalık kistlerinin türü, boyutu, diğer organlarla ilişkisinin araştırılması veya kanser şüphesi gibi durumlarınm netleştirilmesi için yine pelvik MR veya tüm batın MR (ilaçlı veya ilaçsız) zaman zaman kullanılmaktadır.
Rahim ve yumurtalıklar ile ilgili MR veya tomografi çekimi için hasta cihaz içerisine girer ve işlem genellikle yarım saat- 1 saat civarında sürer. Makine içerisine girmeden önce hasta, üzerindeki bütün metal eşyaları, takıları çıkarmalıdır.

İlaç yani kontrast maddenin yan etkisi olabilir mi?
İlaçlı (kontrastlı) çekimin amacı kan damarlarının daha belirgin hale getirilmesi ve bu sayede organların daha net izlenmesidir. Kontrastlı yani ilaçlı MR ve tomografi çekimleri için hastaya damardan verilecek olan ilacın (kontrast madde) alerji veya başka yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler hakkında hastaya bilgi verilir ve hastanın onayı alınır. Böbrek yetmezliği gibi bazı hastalıkları olan hastalarda veya alerjik bünyelerde bu kontrast maddeler kullanılamayabilir ve çekim ilaçsız yapılmak zorunda kalabilir.
Bazen çekimin başlangıcında ilaçsız (kontrastsız) çekim yapılır ve bu şekilde net görüntü elde edilirse ilaç vermeye gerek kalmaz, işlem sonlandırılır.

Görüntüler radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve raporlanır:
İlaçlı veya ilaçsız bütün radyolojik görüntüleme yöntemlerini esas yorumlayacak ve rapor yazacak kişi radyoloji uzmanıdır. Hastanın hekimi (jinekolog veya başka branş hekimi) tomografi ve MR görüntülerine bakabilir ve yorum yapabilir ancak kesin neticeyi rapor edecek ve en net şekilde yorumlayacak kişi radyoloji uzmanıdır, bu nedenle genellikle bir müdahalede bulunmadan önce radyoloji uzmanının raporu beklenir, jinekoloji uzmanı görüntüler hakkında rapor yazamaz.


İlgili Konular:
- PET-CT (PET-BT)
Tamamını >>

RAHİM VE YUMURTALIKLARI ALINANLARDA İLERİDE KANSER OLUŞABİLİR Mİ?

Rahim ve yumurtalıkların alınması dünyada en sık uygulanan ameliyatlardandır çünkü miyom, kist, aşırı adet kanaması gibi bir çok sebep ile bu ameliyatlar gerekebilmektedir. Bu organların ameliyatla alınması sonrasında kadın genital organlarına ait kanser riski sıfır mı olur? Artık hiçbir şekilde rahim (endometrium, sarkom), rahim ağzı (serviks), yumurtalık (over) kanseri oluşamaz mı? İleride rahim veya yumurtalık kanseri olabilir mi? Bu yazıda bu soruların cevabı açıklanacaktır.

Rahim alındıktan sonra hala kanser riski var mıdır?
- Rahim iyi huylu bir hastalık nedeniyle alınmışsa (örneğim miyom veya aşırı kanama), ameliyattan sonra ileriki yıllarda artık o hastada rahim kanseri oluşamaz. Rahim, çoğu zaman rahim ağzı (serviks) ile birlikte alınır (rahim ağzında hiçbir hastalık olmasa bile). Eğer rahim ve rahim ağzı birlikte çıkarılmışsa (total histerektomi yapılmışsa) artık o hastada rahim ve rahim ağzı kanseri gelişme riski sıfırdır. Rahim alma ameliyatı sırasında rahim ağzı alınmamışsa bu ameliyat subtotal histerektomi olarak adlandırılır ve bu hastada ileriki yıllarda rahim ağzından kanser veya başka bir hastalık gelişme riski vardır. Rahim ağzı kanseri çok nadir görülen bir kanserdir o yüzden bahsedilen risk düşük bir risktir ancak yine de her yıl jinekolojik muayene ve smear testi, HPV testi gibi testlerle her kadın gibi rahim ağzı kanserinden korunma programlarına devam etmelidir.
- Rahim veya rahim ağzı alınan bir kadında yumurtalıklar (overler) alınmamışsa yumurtalık kanseri ile ilgili risk her kadında olduğu kadar vardır. Bu nedenle her yıl jinekolojik muayeneye her kadın gibi devam etmelidir.
- Rahim alınmasının nedeni rahim kanseri ise (endometrium kanseri veya sarkom) bu durumda ileriki yıllarda kanserin rahim bölgesinde veya vücudun başka bölgesinde tekrarlama yani nüks etme riski vardır. Rahimin tamamen alınması kanserin artık hiçbir zaman tekrar etmeyeceğini garanti etmez.

Yumurtalıkları alınan kadınlarda kanser riski devam eder mi?
- Tek yumurtalığı alınan hastalarda içeride kalan diğer yumurtalıktan iyi huylu veya kötü huylu her türlü hastalık veya kanser gelişme riski devam etmektedir.
- Kanser şüphesi ile veya herhangi bir kist benzeri hastalık nedeniyle iki yumurtalığı birden alınan hastalarda ileride yumurtalık kanseri gelişebilir mi? Bu hastalarda yumurtalıklar tamamen alındığı için yumurtalık kanseri gelişemez ancak tüpler ve karın zarından kanser gelişebilir. Yumurtalık, tüp ve karın zarı kanserleri aynı karakterde ve aynı kanser türü gibi kabul edilirler, tedavileri de aynıdır. (over kanseri, primer peritoneal kanser). Yumurtalığı alınan kadınlarda tüpler de hemen her zaman alınır, bu nedenle yumurtalık ve tüp kanseri gelişme riski bu hastalarda artık yok denilecek kadar azdır ancak karın zarı bu ameliyatlarda alınamaz ve bütün karını kaplayan bu zardan her zaman kanser gelişme riski çok az da olsa vardır. Bu risk yumurtalıkları duran bir kadındaki yumurtalık (over) kanseri gelişme riskine göre çok çok azdır ancak risk tamamen sıfırlanmıştır denilemez.
- Yumurtalıkları kanser deneniyle alınmış bir kadında ileride yumurtalık bölgesinde veya vücudun başka bir bölgesinde tekrar kanserin oluşma yani tekrarlama (nüks, rekürrens) riskli vardır. Rahim, rahim ağzı,yumurtalık hatta lenf nodları ve karın zarı tamamen alınsa bile tekrarlama riski az da olsa vardır. Vücutta gözle görülemeyen kanser hücrelerinin yok edilmesi için ameliyat sonrası kemoterapi gibi ek tedaviler verilse de ileride tekrarlama riski az da olsa vardır.


İlgili Konular:
- Rahim Kanseri (Endometrium Kanseri)
- Yumurtalık (Over) Kanseri
- Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri
Tamamını >>

KÜRTAJ VAJİNAYA, RAHİME, YUMURTALIKLARA ZARAR VERİR Mİ?

Kürtaj çok sık uygulanan bir operasyondur. Kürtaj işlemi genellikle iki amaçla uygulanır:
1- Rahim içerisindeki gebeliğin çeşitli gerekçelerle alınması (isteğe bağlı veya bozulmuş gebelik, düşük sonrası kalan parça gibi...)
2- Hamile olmayan kadınlarda rahim içerisinden parça alma işlemine de kürtaj denir.
Bu iki işlem aynı aletlerle ve aynı şekilde yapılır, bu nedenle ikisine de kürtaj (küretaj) adı verilir, yani ikisi de aynı işlemdir ama rahim içerisinden alınan parça farklıdır.
Kürtaj işleminin nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz; kürtajın nasıl yapıldığını hangi aletlerin nasıl kullanıldığını anladıktan sonra aşağıda yazanları anlamak daha kolay olacaktır.

Kürtaj vajinaya zarar verir mi?
Kürtaj işleminde kullanılan aletler vajina içerisine yerleştirilen "spekulum" aleti içerisinden geçirilerek rahim ağzından rahim içerisine ilerletilir. Bu esnada vajina ile temas eden alet sadece spekulumdur. Spekulum her jinekolojik muayenede kullanılan metal veya plastikten üretilmiş alettir, vajina içerisini açarak görmeye yarar. Bu esnada aletler vajinaya temas etmez ve vajinada yırtılma, kanama veya başka bir zarar meydana gelemez. Kürtaj işlemi sonrasında hasta tamamen iyileştiğinde cinsel ilişkiye eskisi gibi girebilir. Vajinada genişleme veya daralma gibi cinsel ilişkiyi etkileyecek herhangi bir değişiklik olmaz.

Kürtaj rahime zarar verir mi?
Kürtaj ile rahim içerisinden gebeliğin alınması veya parça alınması normalde rahim duvarına veya rahim içerisine bir zarar vermez ancak çok çok nadiren rahim duvarları arasında yapışıklık meydana gelebilir (asherman sendromu) veya kürtaj işlemi sırasında rahim delinebilir. Rahimde oluşan küçük delik genellikle aşırı kanamaya sebep olmadan kendiliğinden iyileşir ve kapanır, nadiren karın içerisine kanama olması sebebiyle acil ameliyat gerekebilir.

Kürtaj yumurtalıklara zarar verir mi?
Kürtaj işlemi sırasında yumurtalıklara hiçbir şekilde temas edilmez. Kullanılan aletler yumurtalıklara temas etmez hatta yakınında bile bulunmaz çünkü yumurtalıklar rahimden yaklaşk 3-5 cm uzakta karın içerisinde yanlarda bulunur. Yumurtalıklarda kanama, hormonların azalması gibi herhangi bir tehlike kürtaj işleminde yoktur.


İlgili Konular:
- Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
- Kürtajın Riskleri Nelerdir?
- Kürtaj Hakkında Sorular ve Bilgiler
Tamamını >>

RAHİM VE VAJİNA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Rahim ve vajina aynı şey midir? Farkı nedir?
Vajina (vajen) halk arasında hazne veya başka isimlerle de bilinen kadın genital organlarının dışarıya açılan son kısmıdır, tüp şeklindedir ve ilişki sırasında penisin içerisine girdiği kısımdır. Rahim ile vajina halk arasında karıştırılsa da tamamen farklı organlardır. Alttaki resimde görüldüğü  gibi vajinanın üst kısmında devamı olarak rahim ağzı ve rahim bulunur.

Kadın Üreme Organları
Rahim ve vajina arasındaki diğer farklar ve benzerlikler:
- Rahim ve vajina komşu organlar olmasına rağmen tamamen farklı işlevleri vardır. 
- İlişki sırasında erkek cinsel organı yani penis vajina içerisine girer ancak daha ileriye rahin veya rahim ağzı içerisine giremez. Spermler vajina içerisine dökülür ve buradan ilerleyerek rahim içerisine geçerler. 
- Gebelik rahin içerisinde oluşur, asla vajina içerisinde gebelik oluşamaz. Halk arasında nadiren gebeliğin oluşmasının yani sperm ve yumurtanın birleşmesinin vajina içerisinde olduğu ve daha sonra döllenmiş yumurtanın rahim içerisine ilerlediği düşünülür ancak bu tamamen yanlıştır. Spermler vajinaya döküldükten sonra rahim ve tüp içerisine kadar ilerler, sperm ve yumurta tüp içerisinde birleşir ve döllenmiş yumurta oluşur. Daha sonra döllenmiş yumurta rahim içerisine gelerek buraya yerleşir, burada büyüyerek bebeği oluşturur. Bebeğin vajina ile teması sadece normal doğum sırasında olur, sezaryen ile doğum gerçekleşirse bebek vajina ile asla temas etmez.
- Vajina dıştan çıplak gözle görülemez ancak spekulum denilen alet ile muayenede tamamen rahatça görülebilir. Dışarıdan çıplak gözle görülen kısım vajina değil vulva diye adlandırılır. Rahim ise spekulum muayenesi ile görülemez. 
- Tersine rahim (uterus) ile ilgili hastalıkların teşhisinde ultrason çok faydalıdır ancak vajina ile ilgili hastalıkların teşhis ve görüntülenmesinde ultrason genellikle işe yaramaz.
- Ovül (fitil) gibi ilaçlar alttan vajina içerisine yerleştirilir hasta tarafından, rahim içerisine değil.
- Spiral (RİA) rahim içerisine yerleştirilir, vajina içerisine değil.
- Rahim alma ameliyatı (histerektomi) myom ve kanama gibi çeşitli hastalıklar nedeniyle sık uygulanan bir ameliyatken vajinanın ameliyatla alınması çok çok nadiren uygulanan bir durumdur. Ancak vajina kanseri gibi çok nadir görülen durumlarda vajina ameliyatla alınır.
- Rahim alma ameliyatı sırasında vajina alınmaz, bu nedenle kadının cinsel ilişkiye girmesi sorun olmadan devam eder.
- Alttan ultrason (transvajinal ultrason) uygulamasında ultrason aleti vajina içerisine kadar sokulur ancak rahim içerisine giremez.
- Küretaj, histeroskopi gibi işlemler sırasında aletler vajina içerisinde rahim içerisine kadar uzatılır ve rahim içi görüntülenir veya parça alınır. Bu işlemler sırasında vajina dış ortam ile rahim arasında bir kanal görevi sağlar.

Özetle:
Rahim (uterus) ve vajina (vajen) tamamen farklı organlardır ve ikisi arasında rahim ağzı (serviks) bulunur.


lgili Konular:
- Kadın Üreme Organları
Tamamını >>

RAHİM VE RAHİM AĞZI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Rahim (uterus) ve rahim ağzı (serviks) aynı şey midir? Farkı nedir?
Rahim yani tıbbi adı ile uterus alttaki resimde de görüldüğü gibi kadın üreme organlarının en yukarıda bulunan kısmıdır ve en büyük kısmıdır. Rahim ağzı (serviks) ise rahim ile vajina arasında bulunur ve daha küçüktür. Yani rahim ve rahim ağzı ayni şey değildir, farklı anatomik alanlardır. Bu iki organ birbirine birleşik halde olsa da hastalıkları ve diğer özellikleri tamamen farklıdır. Hastalar çoğu zaman bu iki organın farklı olduğunu bilmez ve karıştırır.

Adet kanaması rahim içerisinden gelir, rahmin en iç tabakasına endometrium ismi verilir, bu tabaka adet kanamasını sağlar. Rahim ağzında bu tabaka bulunmaz. Gebelik oluştuğunda rahim içerisine yerleşir ve burada büyür doğuma kadar. Rahim ağzı içerisine gebelik yerleşmez ve burada büyüyemez.

Kadın Üreme Organları

Rahim ve rahim ağzı arasındaki diğer farklar, benzerlikler:
- Rahim ağzı (serviks) alttan yani vajinal muayene ile görülebilir çünkü vajina içerisine doğru çıkıntı yapan bir kısmı vardır. Ancak rahim (uterus) alttan muayene sırasında görülemez, elle muayene sırasında alt karın bölgesinde hissedilebilir.
- Rahim ile ilgili en sık görülen hastalık myomdır. Myomlar rahimde çok sık gelişmesine rağmen rahim ağzında çok nadir gelişir.
- Rahim alma ameliyatı yani histerektomi sırasında genellikle hem rahim hem rahim ağzı birlikte alınır. Nadiren rahmin alındığı ama rahim ağzının bırakıldığı da olabilir.
- Küretaj veya rahim içerisinden parça alma (biyopsi) işleminde ince bir alet rahim ağzından rahim içerisine kadar uzatılarak rahim içerisinden parça alınır genellikle. Nadiren rahim ağzı yani serviksin iç ve dış yüzeyinden de parça alanabilir.
- Hasta vajinasına ovül (fitil) yerleştirirken eline değen kısım rahim ağzıdır, rahim değildir. (Rahim ağzı çok geride olduğu için nadiren eline değebilir.)
- Ultrasonda hem rahim ağzı hem rahim ile ilgili hastalıklar izlenebilir. Rahim ağzı ile ilgili bazı hastalıklar çıplak gözle de alttan muayene sırasında görülebilir ancak rahimde bulunan kitle ve hastalıklar çıplak gözle görülemez.
- Gebelik sırasında rahim ve rahim ağzı her ikisi de bebekle birlikte büyür ancak rahim ağzında açılma doğum başladığı zaman olur.
- Sezaryen ameliyatında kesilen yer rahim ön duvarıdır, rahim ağzı kesilmez. Eğer doğum sancıları başlamadan sezaryen uygulanmış ise rahim ağzında açılma olmadan bebek sezaryen ile alınır.
- Halk arasında "rahimde yara var" diye ifade dilen durum rahimde değil rahim ağzı yüzeyinde bulunan erezyonlardır. Bu da sıklıkla karıştırılan bir durumdur.
- Spiral (RİA) rahim içerisine yerleştirilir, rahim ağzı içerisine değil. Rahim ağzından dışarı doğru sadece ipleri çıkar.
- Menopozdan sonra hem rahim hem rahim ağzı boyut olarak küçülür.
- Rahim hastalıkları genellikle aşırı  ve düzensiz adet kanamasına neden olur. Rahim ağzı hastalıkları genellikle ilişki sırasında lekelenme ve kanamaya neden olur. Ancak bu belirti ve şikayetler bazen farklı olabilir, her zaman geçerli bir kural değildir.
- Rahim miyom gibi sebeplerle aşırı büyüyerek karında şişliğe sebep olabilir. Rahim ağzı ile ilgili hastalıklar bu derece büyümeye ve karında şişliğe sebep olmaz.
- Rahim kanseri rahim ağzı kanserine göre daha sık görülen bir hastalıktır.
- Rahim ağzı kanserini önlemek için bir tarama testi vardır (Smear testi ve HPV testi). Ancak rahim ağzı kanserini önlemek ve erken yakalamak için düzenli uygulanan bir test yoktur. Buna rağmen rahim kanseri (endometrium kanseri) genellikle rahim ağzı kanserine göre daha erken evrede fark edilir.

Rahim ameliyatı ve rahim ağzı ameliyatlarının farkları:
Rahim alma ameliyatı yani histerektomi çok daha sık uygulanan bir ameliyattır. Miyom ve aşırı adet kanaması gibi çok çeşitli durumlarda uygulanır. Ameliyat açık da olsa kapalı da olsa bu esnada genellikle rahim ve rahim ağzı birlikte alınır.
Rahimi almadan Rahim ağzını alma ameliyatı (trakelektomi) ise çok çok nadiren uygulanan bir ameliyattır ve genellikle sadece rahim ağzı (serviks) kanserinin erken evrelerinde çocuk istemi olan kadınlar için uygulanır. Rahim ağzını tamamen almadan içerisinden koni şeklinde parça alma ameliyatı (konizasyon veya leep) daha sık uygulanan bir ameliyattır ve karından değil alt taraftan vajina içerisinden uygulanır.

Özet olarak:
Rahim ve rahim ağzı aynı organ değildir, farklı anatomik yapılardır. Bu iki organ birbirine birleşik olsa da farklı işlevleri ve farklı hastalıkları vardır.

İlgili Konular:
- Kadın Üreme Organları
Tamamını >>

KADINDA RAHİM, YUMURTALIK, TÜPLER (SORU CEVAP YORUMLAR)

Rahim organı nerededir? Görevi nedir?
Kadında rahim yani diğer adıyla dölyatağı denilen organın tıbbi adı uterus'tur. Leğen kemiği yani pelvis içerisinde ortada bulunur. Çift rahim olması çok nadiren olan bir doğumsal anomalidir, normalde tek bir tane bulunur. Büyüklüğü 5-6 cm kadar yani küçük bir armut kadardır, şekil olarak da armuta benzer kenarları. Gebelikte büyüyerek bütün karını dolduracak kadar irileşir, menopozdan sonra da biraz daha küçülerek 3-4 cm boylara iner. Miyom rahim içerisinde bulunan iyi huylu urlara denir, miyom içeren rahim organı normalden daha büyük olur, çok sayıda miyom varsa 15-20 cm kadar büyüklüğe erişebilir.
Rahim organının alt tarafında rahim ağzı (tıbbi adı serviks) bulunur, bununda altında vajina bulunur. Alttaki resimde bu organlar görülebilmektedir.
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın
Rahim ve vajinanın farkı?
Halk arasında bazen rahim ve vajina karıştırılmaktadır. Üstteki resimde görüldüğü gibi rahim vajinanın üst tarafındaki iç organdır ve gebelikte bebek rahim içerisinde büyür. Vajina ile rahim arasındaki mesafe yaklaşık 3-4 cm kadardır ve bu kısma rahim ağzı denir. Vajina resimde görüldüğü gibi dışarıya açılır ve ilişki sırasında penisin girdiği kısım sadece burasıdır. Penis vajinadan daha ileriye yani rahim ağzına ve rahime girmez, sadece vajina içerisinde kalır, sperm boşalması da vajina içerisine olur. Vajina içerisine boşalan spermler hareket ederek rahim içerisine hatta tüplere kadar ilerler, orada yumurta hücresi ile buluşarak gebelik oluşmasını sağlar. Vajinanın uzunluğu yaklaşık 8-10 cm kadardır, genişliği 3-4 cm kadardır; ancak esneyerek daha fazla uzayabilir ve genişleyebilir. Rahim ağzının uzunluğu 3-4 cm, rahmin uzunluğu 5-6 cm kadardır.

Muayene sırasında doktor tarafından vajinadan içeriye enjektörle sıvı verildiğinde bu sıvı rahim ağzını da geçerek rahmin en üstüne kadar ilerleyebilir, çünkü bu organların içerisindeki boşluk birbiriyle devam eder. Daha sonra sıvı rahim içerisinden kenarlara doğru tüplere doğru da devam eder, tüplerden sonra karın içerisine geçer. Yani kadında karın içerisindeki boşluk dış ortama yani vajina girişine anatomik olarak direk açıktır.

Rahmin görevi nedir?
Rahmin en birinci görevi döllenmiş yumurtanın içerisine yerleşmesini sağlamak ve yumurtanın burada büyüyerek doğuma kadar bebeğin büyümesini, gelişmesini sağlamaktır.

Rahim ağzının görevi nedir?
Rahim ağzı vajina ile rahim arasında geçiş köprüsü görevi görür. Vajinadaki spermlerin rahim içerisine geçişini sağlar. Dış ortamdaki zararlı mikroorganizmaların rahim içerisine girmesini önler. Rahim ağzı da rahim gibi tek bir adet olur normalde.
Tüpler nerededir? Görevi nedir?
Üstteki resimde görüldüğü gibi tüp organı (tuba) rahmin her iki yanında yumurtalıklara doğru uzanır. Yumurtlama olduğunda yumurtayı içerisine alır ve sperm mevcutsa tüp içerisinde döllenme oluşur. Döllenen yumurta buradan rahim içerisine ilerleyerek oraya yerleşir. Yani tüplerin görevi yumurta hücresini yakalamak ve sperm ile döllenmesini sağlamaktır. Tüpler tıkalı (kapalı) ise sperm ve yumurta buluşamaz, gebelik oluşamaz.Tüpler uzunluğu 5-6 cm kadar, içerisindeki boşluk 1-2 mm kadar ince boru şeklinde organlardır.

Vajina nerededir? Görevi nedir?
Vajinanın dış kısmını kaplayan ve küçük dudaklarla büyük dudakları içeren yani dıştan bakıldığında görülen kısım vulva'dır, burası vajina değildir. Vajina dışarıdan gözle bakmakla görülmez, ancak aletle vulva aralanırsa görülebilir. Dış kısımdan içeriye rahim ağzına doğru uzanan 8-10 cm uzunluğunda 3-4 cm eninde boru şeklinde organdır. Bu uzunluk ve kalınlığı esneyerek çok fazla artabilmektedir, çünkü katlantılar içeren esnek bir organdır. Görevi cinsel ilişki sırasında spermlerin içerisine boşalmasını sağlamak, daha sonra bu spermlerin rahim içerisine iletilmesini sağlamaktır. İçerdiği salgılarla zararlı mikroorganizmaların üremesini engeller ve rahim içerisine enfeksiyon geçisini engeller.

Yumurtalıklar nerede bulunur?
Yumurtalıklar leğen kemiği (pelvis) içerisinde her iki yanda bulunur. Yaklaşık 3x5 cm boylarında yani bir ceviz büyüklüğündedir ancak küre şeklinde değil yassı şekillidir. Rahimin sağında ve solunda olmak üzere toplam iki adet yumurtalık bulunur. Yumurtalıklar içerisinde yumurtalar (folikül) bulunur, bunlar üreme çağındaki kadınlarda ultrasonla veya ameliyat sırasında gözle görülebilmektedir. Menopozdaki kadınlarda yumurtalıklar küçülür ve 2-3 cm çapında daha ince hale gelirler, içerdiği yumurtalar yani foliküller bittiği için görülemez.

Doğum sırasında rahim, rahim ağzı ve vajina:
Doğum sırasında rahim ağzının açılması ile bebek vajina içerisine doğru ilerler. Vajina çok esnek bir organ olduğu için bebek burada ilerleyerek ve dönüş hareketleri yaparak çıkıma kadar gelir ve doğar. Bu esnada kasılmalar yapan rahim organı (uterus) bebeğin ilerlemesini sağlar. Rahim ağzı ve vajina doğum esnasında kasılma yapmaz, bebeğin ilerlemesi için itiş kuvveti yapmaz.

Kadın üreme organları ultrasonla görülebilir mi?
Rahim (uterus), rahim ağzı (serviks) ve yumurtalıklar (overler) ultrason cihazı ile görülebilirler, boyutları ölçülebilir, içerisinde myom veya kist varsa görülebilir, bu organlara ait çoğu hastalık ultrason ile anlaşılabilir. Tüpler (tuba) ultrasonla genellikle görülemez çünkü ince, uzun organlardır. Ancak tüplerin içerisinde sıvı veya iltihap toplanması gibi bir hastalık varsa ve bu nedenle tüp şişmişse o zaman ultrasonla rahatlıkla görülebilir. Tüplerin kapalı olup olmadığı ultrasonla anlaşılamaz çünkü içerisindeki boşluk çok incedir ve ultrasonla görülemez. Tüplerin açık olduğunu kontrol etmek için vajinadan içeriye tüplere kadar sıvı verilerek röntgen filmi çekilir, bu işleme HSG denir veya laparoskopi ile karın içerisinden kamera ile tüplerden sıvı geçisi kontrol edilerek açık olduğu anlaşılabilir.

Vajinanın hemen üzerinde yani dudakların arasında görülen delik nedir?
Bu kısımda dıştan görülebilen delik idrar çıkışının sağlandığı üretra deliğidir. Bu delikten 4-5 cm  içerisi mesaneye yani idrar torbasına gider. Bu deliğin hemen üzerinde dıştan görülebilen 1-2 cm boyunda dışa doğru uzamış organ klitoris'tir. Klitoris aslında erkeklerdeki penis organının kadınlardaki karşılığıdır, penisin kadınlarda gelişmeyerek geri kalmış dokusudur, penis gibi erekte olma yani sertleşme özelliği vardır.
Resmi büyütmek için üzerine tıklayınİlgili Konular:

- Kadın Üreme Organları
- Jinekolojik Muayene
Tamamını >>UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"