JİNEKOLOJİDE TOMOGRAFİ VE MR (EMAR) KULLANIMI

Kadın hastalıkları ve doğum (jinekoloji) alanında en sık kullanılan görüntüleme yöntemi ultrasondur ancak tomografi (BT, CT) ve MR (emar) da özellikle son yıllarda çok sık kullanılmaktadır. Tomografi ve MR'ın gebelik ile ilgili veya jinekolojik hastalıklarla ilgili hangi durumlarda kullanıldığı aşağıda sıralanmıştır.

BT: Bilgisayarlı tomografi (İngilizce: Computed tomography, CT)
MR veya MRG: Magnetik rezonans görüntüleme (İngilizce: Magnetic Resonance Imaging, MRI)

Tomografi veya MR'a girecek olan hastanın ilgili personele ve doktoruna mutlaka gebe olup olmadığı konusunda bilgi vermesi gerekir.

Hamilelikte tomografi ve MR kullanımı:
Tomografi röntgen ışınları içerdiği için gebelik sürecinde kullanılmaz. MR röntgen ışınları içermediği için gebelik süresinde gerektiğinde kullanılabilmektedir.  Hamilelikte tomografi ve MR kullanımı ile ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Hamileler için MR hangi durumlarda kullanılabilir:
- Bebek ile ilgili bir anomalinin değerlendirilmesinde (ultrason yetersiz kalmışsa)
- Annenin karnında veya başka bir vücut bölgesinde bulunan kitlenin değerlendirilmesinde
- Annede kafa içi patolojiler veya bel fıtığı gibi acil değerlendirilmesi gereken patolojiler

Kadın hastalıklarında MR (emar) ve tomografi kullanımı:
MR ve tomografi kadın hastalıkları ile ilgili bir çok patolojide ultrasona eş değer veya zaman zaman daha değerli bilgiler verebilmektedir. Örneğin:
- Over torsiyonu veya kist rüptürü gibi acil jinekolojik durumların değerlendirilmesinde
- Akut batın durumunda, batın içi patolojilerin ayırıcı tanısında
- Pelvik kitlelerin boyutu ve niteliği hakkında bilgi edinmek amacıyla
- Rahim ve yumurtalık kanserlerinin teşhisi ve yaygınlığını değerlendirmek amacıyla
- Rahim ve yumurtalık kanserlerinin tedavi sonrası değerlendirilmesi ve takibinde. Nüks yani tekrarlamaları saptamak amacıyla.
- Myom torsiyonu ve dejenerasyonu

Rahim ve yumurtalık kitleleri için MR (emar) çekilmesi:
Elle muayene veya ultrason değerlendirmesinde rahimde bir kitle (myom, dejenere myom, sarkom) şüphesinde bazen MR ile daha ayrıntılı değerlendirme gereksinimi duyulabilir. Bu amaçla kontrastlı MR (ilaçlı emar) da kullanılabilmektedir. İlaçlı MR çekilmesi için hastaya damardan kontrast madde verilerek rahim ve etraf organların daha iyi ayırt edilmesi sağlanır, nadiren ağız yoluyla (içilerek) de madde verilebilir.. Damardan verilen madde kan damarlarının ve bazı organların daha parlak hale gelmesini sağlar, bu şekilde hastalıklı bölge etraf dokulardan daha iyi ayırt edilir ve daha net izlenir. Pelvik MR (alt batın MR) sadece rahim, yumurtalık ve idrar torbası, rektum gibi karın alt kısmında bulunan organları gösterirken üst batın MR karnın üst kısmındaki karaciğer, dalak, pankreas, safra kesesi, mide gibi organları gösterir,  tüm batın MR bütün karın içi organları gösterir.
Yumurtalık kistlerinin türü, boyutu, diğer organlarla ilişkisinin araştırılması veya kanser şüphesi gibi durumlarınm netleştirilmesi için yine pelvik MR veya tüm batın MR (ilaçlı veya ilaçsız) zaman zaman kullanılmaktadır.
Rahim ve yumurtalıklar ile ilgili MR veya tomografi çekimi için hasta cihaz içerisine girer ve işlem genellikle yarım saat- 1 saat civarında sürer. Makine içerisine girmeden önce hasta, üzerindeki bütün metal eşyaları, takıları çıkarmalıdır.

İlaç yani kontrast maddenin yan etkisi olabilir mi?
İlaçlı (kontrastlı) çekimin amacı kan damarlarının daha belirgin hale getirilmesi ve bu sayede organların daha net izlenmesidir. Kontrastlı yani ilaçlı MR ve tomografi çekimleri için hastaya damardan verilecek olan ilacın (kontrast madde) alerji veya başka yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler hakkında hastaya bilgi verilir ve hastanın onayı alınır. Böbrek yetmezliği gibi bazı hastalıkları olan hastalarda veya alerjik bünyelerde bu kontrast maddeler kullanılamayabilir ve çekim ilaçsız yapılmak zorunda kalabilir.
Bazen çekimin başlangıcında ilaçsız (kontrastsız) çekim yapılır ve bu şekilde net görüntü elde edilirse ilaç vermeye gerek kalmaz, işlem sonlandırılır.

Görüntüler radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve raporlanır:
İlaçlı veya ilaçsız bütün radyolojik görüntüleme yöntemlerini esas yorumlayacak ve rapor yazacak kişi radyoloji uzmanıdır. Hastanın hekimi (jinekolog veya başka branş hekimi) tomografi ve MR görüntülerine bakabilir ve yorum yapabilir ancak kesin neticeyi rapor edecek ve en net şekilde yorumlayacak kişi radyoloji uzmanıdır, bu nedenle genellikle bir müdahalede bulunmadan önce radyoloji uzmanının raporu beklenir, jinekoloji uzmanı görüntüler hakkında rapor yazamaz.


İlgili Konular:
- PET-CT (PET-BT)
Tamamını >>

JİNEKOLOJİ (KADIN HASTALIKLARI)

Jinekoloji nedir? Jinekoloji kelime anlamı olarak jineko-loji yani "kadın-bilimi" anlamına gelir. Yunanca gynaika (gyne) kadın anlamına gelir. Loji bilim anlamındadır. Jinekoloji kadın üreme organları ile ilgilenen bilim dalıdır. (İngilizce: gynaecology veya gynecology). Jinekoloji Türkçe karşılık olarak "kadın hastalıkları" şeklinde kullanılır. Eskiden nisaiye olarak da adlandırılırdı. Günümüzde nisaiye terimi halen bazı kliniklerde kullanılmaktadır. Jinekolojinin karşıtı androloji yani erkek üreme organları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Jinekoloji konusunda uzman doktorlara jinekolog denir (kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, nisaiye uzmanı). Jinekologlar sadece jinekoloji yani kadın hastalıkları ile ilgilenemezler aynı zamanda doğum bilimi (obstetrik) ile de ilgilenirler. Bu iki bilime birden kadın hastalıkları ve doğum (obstetrik ve jinekoloji) denir. Jinekoloji kadın üreme organları patolojilerini içerir. Örneğin yumurtalık (over) kisti, myom, rahim ağzı (serviks) hastalıkları, polip, endometrit, servisit, polikistik over, infertilite (kısırlık), vajinit, pelvik inflamatuar hastalık gibi hastalıklar ve bunlarla ilgili ameliyatlar... Erken gebelik aylarındaki patolojiler, dış gebelik, düşük, mol gebelik gibi durumlar da jinekolojinin kapsamına girer. Son gebelik ayları (6. ay - 24 haftadan sonrası) yani doğum ile ilgili konular obstetrik biliminin kapsamına girer. Doğum kontrol yöntemleri, menopoz, idrar kaçırma problemleri, rahim sarkması, adet sancısı (dismenore), adet düzensizlikleri, kadın üreme organları kanserleri jinekolojiyi ilgilendiren diğer konulardır.

Jinekoloji (kadın hastalıkları) ile ameliyatlar ve cerrahi müdahaleler: Myomektomi (myom alınması ameliyatı), kistektomi (yumurtalık kisti ameliyatı), küretaj, histerektomi (rahim alınması ameliyatı), ooforektomi (yumurtalık alınması ameliyatı), tüp bağlama (tüp ligasyonu), histeroskopi, laporoskopi, sistosel-rektosel ameliyatları, servikal serklaj, konizasyon, leep, servikal ve endometrial biyopsi, vulva biyopsisi, koterizasypn, kriyoterapi,... Ameliyatlar konusunda detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Jinekolojik hastalıkların tanısında jinekolojik muayeneden sonra en sık kullanılan tanı yöntemi ultraonografidir. Ultrasonografi karından (abdominal) veya vajina içerisinden (transvajinal) yapılabilmektedir.


İlgili Konular:
- Jinekolog (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı)
- Jinekolojik Muayene
- Jinekolojik Onkoloji - Jinekolojik Onkolog
- Kadın Hastalıkları Ve Doğum Tarihi
Tamamını >>

SİSTİT - İDRAR KESESİ (MESANE) İLTİHABI

Sistit idrar kesesinin yani mesanenin iltihaplanmasıdır. En sık sebebi E. Coli akterisidir.Bakterilerin idrar yollarına bulaşması ve sistit oluşumu cinsel ilişki sırasında veya genital temizliğin kötü olduğu durumlarda meydana gelebilir.
Sistit durumunda başlıca şikayetler:
- İdrar yaparken yanma, sızı, ağrı
- Sık idrara çıkma
- Kasık ağrısı
- Bulantı, kusma, iştahsızlık
- Bulanık ve kötü kokulu idrar
- Ateş
- Terleme
- Yorgunluk

Sistit (idrar kesesi iltihabı) oluşmasından kaçınmak için tuvaletten sonra temizliğe dikkat etmek gerekir, tuvalet temizliğini önden arkaya doğru yapmak gerekir. Cinsel ilişkiden sonra kısa süre içinde idrar yapılmalıdır. Bol su içilmelidir. Genital bölgenin uzun süre nemli kalması engellenmelidir.

İgili Konular:
- Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu
Tamamını >>

ENDOMETRİT (RAHİM İÇ TABAKASININ İLTİHABI)

Rahimin içerisini kaplayan en iç tabakaya endometriyum denir, endometrit bu tabakanın enfeksiyonudur. Endometrium tabakasının adet döneminde kanaması ve dökülmesi ile adet kanaması meydana gelir. Rahim ağzında bulunan açıklıktan yukarıya doğru rahim içerisine mikropların ilerlemesi bu enfeksiyona sebep olabilir. Bunun dışında kan yoluyla gelen mikrobik ajanlar da enfeksiyona neden olabilir.

Endometrit gebe olmayan bir kadında olabileceği gibi doğum sonrasında, düşük veya küretaj sonrasında oluşabilir. Gebe olmayan bir kadında pelvik enflamatuar hastalık'a endometrit eşlik edebilir. Nadiren spiral takılmasından sonra da endometrit meydana gelebilir.

Endometrit kasık ağrısı, karın ağrısı, ateş, kötü kokulu akıntı, ilişki sırasında ağrı, adet aralarında kanama ve lekelenmeler gibi şikayetlere sebep olabilir.

Endometrit tedavisinde antibiyotikler kullanılır.

Doğum sonrası gelişen endometrite postpartum endometrit denir ve doğum sonrası ateşin en sık nedenidir (bkz: postpartum ateş).

İlgili Konular:
 -Postpartum Endometrit
Tamamını >>

RAHİM İÇİ YAPIŞIKLIK (İNTRAUTERİN SİNEŞİ) (ASHERMAN SENDROMU)

Rahim içerisinde küretaj, ameliyat veya enfeksiyon gibi nedenlerle oluşacak travma sonucu yapışıklıklar meydana gelmesine intrauterin sineşi veya asherman sendromu denir. Hafif derecede yapışıklıklar rahimin sadece ön ve arka duvarı arasında bir veya bir kaç yapışık band şeklinde olabilir, ileri derecede bir yapışıklık durumunda rahimin bütün duvarları tamamen birbirine yapışmış ve kapanmış halde olabilir ve bu durumda hasta hiç adet göremez. Hafif yapışıklıklarda hasta adet görmeye devam edebilir veya adet kanamaları azalmış olabilir.

Yapışıklıklar tekrarlayan düşüklere sebep olabilir, gebe kalmada zorluk yaratabilir.

Rahim içi yapışıklığa sebep olabilen durumlar: Kürtaj (özellikel çok sayıda tekrarlayan kürtajlar), rahim içerisine yapılan herhangi bir müdahale veya ameliyat (myomektomi), tüberküloz (verem) ve bazı diğer şiddetli enfeksiyon hastalıkları yapışıklıklara neden olabilir.

Tanı:
Tanı için ultrasonografi (özelikle rahim içrisine su verilerek yapılan ultrasonografi, sis), histerosalpingografi (rahim içerisine ilaç verilerek film çekilmesi) veya historoskopi (rahim içrisine kamera ile bakılması) yöntemlerinden faydalanılır.

Tedavi:
Tedavi için en sık histeroskopi ile rahim içerisindeki yapışıklıkların kesilmesi yöntemi kullanılır. Ameliyattan sonra tekrar yapışmayı engellemek için bazen ilaçlar veya rahim içerisine spiral takılması uygulanır. Ameliyat genellikle kısa sürer ve hasta kısa sürede taburcu olur fakat özellikle ileri derecede yapışıklık durumunda ameliyat sırasında yapışıklıklar açılmaya çalışılırken çok nadiren rahim duvarının delinmesi riski vardır.
Tamamını >>

REKTOVAJİNAL FİSTÜL

Rektovajinal fistül rektum (kalın barsağın son kısmı) ve vajina arasında bağlantı yani kanal oluşması durumudur. Bu durumda rektumdaki dışkı vajinaya geçer ve hasta vajinasından dışkı veya gaz gelmesinden şikayet eder.

Rektovajinal fistüllerin sebepleri arasında doğum ve doğuma bağlı travmalar ve cerrahi işlemler başta gelmektedir. Histerektomi (rahimin alınması ameliyatı) ve rektum, anüs gibi vajene yakın organlarla ilgili ameliyatlar sonrası rektovajinal fistül gelişebilmektedir. Radyoterapi, inflamatuar barsak hastalıkları (Crohn hastalığı) ve bazı kanserler diğer nedenlerdendir.

Tedavide vajinal ve anüs yoluyla ve bazen karın yoluyla yapılan ameliyatlar gereklidir.

İlgili Konular:
Tamamını >>

VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL

Vezikovajinal fistül mesane (idrar kesesi) ile vajina arasında bağlantı (kanal) olması durumudur. Normalde böbreklerden gelen idrar idrar kesesinde birikir ve oradan üretra denen boru şeklindeki organ ile dışarıya atılır. Vezikovajinal fistül varlığında ise idrarın bir kısmı idrar kesesinden vajinaya geçer ve oradan dışarıya sızar. Hasta vajinasından idrar veya bir sıvı gelmesinden şikayetcidir.

Vezikovajinal fistül doğum veya geçirilmiş ameliyatlara bağlı oluşabilir. Radyasyon tedavisi veya serviks (rahim ağzı) kanseri diğer sebepleri arasındadır.

Tanı:
Vezikovajinal fistüle bağlı kanalın ağzı bazen vajina muayenesinde görülebilir. İdra kesesine verilen metilen mavisi gibi renkli sıvının vajinadan geldiği de görülebilir. Bazen damar yoluyla verilen indigo karmen boyası da tanı da yardımcı olabilir. Özellikle fistül mesaneden değil de üreterden geliyorsa bu durumda mesanaye verilen metilen mavisi vajinadan gelmeyecektir fakat damardan verilen indigo karmen üreterden vajinaya geçebilecektir.
Sistoskopi (idrar kesesinin kamera ile gözlenmesi) ile mesane içerisindeki fistül deliği görülebilir.

Tedavi:
Tedavide hemen her zaman ameliyat gerekir, nadiren çok küçük fistüllerin mesaneye sonda yerleştirilerek (4 hafta) beklenmesi durumunda kendiliğinden iyileştiği bildirilmiştir.
Ameliyat karın yoluyla (transvezikal yaklaşım) veya vajinal yoldan yapılabilmektedir.
Karın yoluyla yapılan transvezikal ameliyatta idrar kesesi açılarak fistül ağzı bulunur ve onarılır.
Vajinal yol özellikle aşağı yerleşimli kolay ulaşılabilecek fistüllerde tercih edilir ve bu yöntemde fistülün vajina duvarında oluşturduğu delik bulunarak idrar kesesi ve vajina onarılır.
Hastaya ameliyattan sonra yaklaşık 2 hafta mesane sondası takılı kalır.

İlgili Konular:
Tamamını >>

NABOTİ KİSTİ (RAHİM AĞZI KİSTİ)

NABOTH KİSTLERİ (Naboti kisti, Naboth folikülü, Nabothian kist)

Naboth kisti rahim ağzı (serviks) dokusunda bulunan gözle görünmeyecek kadar küçük salgı kanallarının tıkanması sonucu biriken salgıların oluşturduğu küçük kistlerdir. Boyutlar 2 mm ile 10 mm arasında değişir. Bu kistlerin içi mukus salgısı ile doludur. Rahim ağzında bir tane veya birden fazla sayıda naboth kisti bulunabilir. Çoğunlukla muayene sırasında gözle farkedilmelerine rağmen bezen muayenede görülemez sadece ultrason sırasında tesadüfen farkedilirler. Genellikle üreme çağındaki ve doğum yapmış kadınlarda görülürler. Rahim ağzı iltihabı yani servisit ile beraber nabothi kistleri görülebilir.
Herhangi bir şikayete neden olmazlar muayenede veya ultrasonda tesadüfen görülürler.
Naboth kistleri kadında görülen normal oluşumlardan birisidir. Yani patolojik bir durum veya hastalık değildir. O yüzden hiçbir tedavi yapılmaz. Çoğu hasta doğal olarak buradaki "kist" kelimesinden dolayı endişeye kapılmakta ve Naboth kistini yumurtalık kisti gibi önemli ve tedavi gerektiren bir durum sanmaktadır. Naboth kistlerinin tedavisi veya takibi gerekmez, daha büyük boyutlara ilerlemezler, başka bir hastalığa veya kansere dönüşmezler. Fakat naboth kisti olsun ya da olmasın her kadının yılda bir jinekolojik muayene ve smear testi kontrollerinden geçmesi gereklidir.


İlgili Konular:
- Rahim Ağzı Yarası
Tamamını >>

LABİAL FÜZYON (LABİAL SİNEŞİ)

Labial füzyon (labial yapışıklık, labial sineşi) kız çocuklarında labia minörlerin (vajinadaki küçük dudakların) birbirine yapışması durumudur. Kız çocuklarında %2-3 oranında sık görülen bir durumdur. Genellikle 3 ay ve 6 yaş arasındaki çocuklarda görülür.
Yapışıklıklar genellikle çok ince bir zar halinde birbirine yapışmış ve vajeni kapatmış olarak muayenede kolaylıkla farkedilir.

Tedavisinde öncelikle östrojen içeren kremler kullanılır. Bu kremlerle yapışıklık açılmazsa ufak bir cerrahi operasyon ile genellikle çok basitçe açılır.
Tamamını >>

KADIN HASTALIKLARI

Kadın Üreme Organları
Jinekoloji (Kadın Hastalıkları)
Jinekolog (Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı)
Jinekolojik Muayene

ADET PROBLEMLERİ
Normal Adet Düzeni
Adet Kanı Nereden Gelir?
Kızlar Adet Görmeye Kaç Yaşında Başlar?
Erken Yaşta Adet Görme (Puberte Prekoks)
Adet Düzensizliği:
Adet Düzensizliği
Sık Adet Görme
Premenstruel Sendrom
Adet Söktürücü İlaçlar:
Adet Söktürücü İlaçlar
Adet Söktürücü İlaçların Yan Etkileri
Adet Söktürücü Bitkiler


RAHİM AĞZI (SERVİKS) HASTALIKLARI
Smear Testi - Rahim Ağzı Kanser Taraması
Kolposkopi
Rahim Ağzında Yara (Erozyon - Ektropiyon)
Servisit (Rahim Ağzı İltihabı)
Yara Yakma (Koterizasyon)
Yara Dondurma (Kriyoterapi)
HPV (Human papilloma Virüs)
HPV (Rahim ağzı kanseri) Aşısı
Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri
Servikal Polip
Naboti Kistleri


RAHİM (UTERUS) HASTALIKLARI
Endometrial Polip
Endometrial Hiperplazi (Rahim İç Tabakasının Aşırı Kalınlaşması)
Rahmin Ters (Geriye Dönük) Durması (Retrovert Uterus)
Rahimin Doğumsal Anomalileri
Rahim İçi Yapışıklık Olması
Endometrit (Rahim İçerisinin İltihabı)
Rahim Kanseri (Endometrium Kanseri)
Miyom:
Miyom Nedir?
Miyom İle İlgili Belirtiler ve Şikayetler
Miyom Kimlerde Daha Sık Görülür?
YUMURTALIK (OVER) KİSTLERİ
Yumurtalık Kisti (Over Kisti)
Yumurtalık Kisti Belirtileri
Korpus Luteum Kisti
Hemorajik Kist (Korpus Hemorajikum)
Yumurtalık Kistinin Patlaması (Over Kist Rüptürü)
Over Kist Torsiyonu (Yumurtalık Kisti Dönmesi)
Menopoz Sonrası Yumurtalık Kistleri
Yumurtalık (Over) Kanseri
Polikistik Over Sendromu


POLİKİSTİK OVER SEDNROMU
Polikistik Over Sendromu
Polikistik Over Neden Olur? Sebebi Nedir?


VAJİNAL AKINTI VE MANTAR ENF.
Vajinit (Vajinal Akıntı)
Vajinada Mantar Enfeksiyonu


KASIK AĞRISI
Kasık Ağrısı


DİĞER KONULAR
Hormon Bozukluğu
Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)
Tuboovarian Abse (TOA)
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Genital Siğil (Kondilom)
Molluskum Kontagiozum
Bartolin Kisti ve Absesi
Aşırı Tüylenme (Hirsutismus)
Endometriozis
İdrar Kaçırma
Vezikovajinal Fistül
Rektovajinal Fistül
Pelvik Organ Sarkmaları
Rektosel (Makat Sarkması)
Sistosel (İdrar Torbası Sarkması)
Anormal Seksüel Gelişim (İnterseks)
Labial Füzyon (Labial Yapışıklık)
Cinsel İlişki Sonrası Kanama - Lekelenme
Tamamını >>

RAHMİN TERS DURMASI (RETROVERT UTERUS)

RAHMİN TERS (GERİYE DÖNÜK) DURMASI

Uterus yani rahim dik pozisyonda veya öne doğru veya arkaya doğru olabilir. Kadınların yakşalık %70-80'inde rahim öne doğru durur, %20'sinde ise arkaya doğru durur. Daha az görülmesi bunun anormal bir
durum yada hastalık olduğu anlamına gelmez, normal bir durumudur.

Alttaki şekilde kesik çizgilerle izlenen öne dönük rahim (antevert uterus), kırmızı boyalı izlenen ise arkaya dönük rahim (retrovert uterus)'dur.

Nedenleri:
Kadınların çoğundan bu durum genetiktir yani yapısal olarak rahim bu pozisyondadır, tamamen normal bir durumdur. Bazı kadınlarda ise rahmin arkaya dönük olmasına neden olabilecek bazı durumlar saptanabilir. Bu tür durumlar saptanmadığı sürece rahmin arkaya dönük olması normal bir vücut değişkenliği olarak kabul edilir ve herhangi bir sakıncası olmadığı için bir tedavi de gerektirmez.
Gebelikte rahmi yerinde tutan bağlarda gevşeme olacağı için doğumdan sonra uterus geriye dönük bir pozisyon alabilir.
Menopozdan sonra da rahmin yerinde tutan bağlar gerginliğini kaybeder ve rahim geriye dönük pozisyonda olabilir.
Rahim etrafında karında geçirilen bazı enfeksiyonlar (pelvik enflamatuar hastalık, PID) veya endometriozis veya geçirilmiş ameliyatlar gibi yapışıklık yapabilen faktörler de bu duruma neden olabilir.
Rahime yakın bulunan karında içerisindeki bazı kitleler veya kistler de rahmi geriye doğru iterek bu duruma sebep olabilir.

Belirtiler:
Yukarıd anlatıldığı gibi sebep olan bir hastalık yoksa yapısal olarsak rahim geriye dönükse bu genellikle bir şikayete sebep olmaz. Nadiren ilişki sırasında veya adet sırasında ağrı gibi şikayetler yaratabilir.
Nadiren sırt ağrısı, tampon kullanırken ağrı oluşması gibi şikayetler de olabilir.

Tanı:
Rahmin hangi pozisyonda olduğu muayenede hasta şişmaz değilse çoğunlukla anlaşılır. Ultrasond da rahmin pozisyonu öne yada arkaya doğru olduğu izlenebilir.

Tedavi:
Muayenede retrovert uterus saptanması durumunda buna sebep olabilecek yukarıda anlatılan hastalıklardan birisi varsa (endometriozis gibi) bunun tedavisi yapılmalıdır fakat çoğunlukta olduğu gibi bir nedeni olmadan geriye dönük saptanan uteruslarda herhangi bir tedavi gerekemez.
Dizleri göğüse çekerek yapılan egzersizler rahmi normal pozisyonuna doğru iterek şikayetlerde geçici bir rahatlama sağlayabilir.
Vajina içeisine yerleştirilen pesser denen aletler retrovert uterusa bağlı şikayetleri azaltmak için denenmişlerdir. Fakat çok etkili olamamıştır.
Arkaya dönen uterusu normal pozisyonuna getirmek için bazı ameliyatlar da denenmiştir fakat günümüzde kesinlikle yapılmayan ameliyatlardır.

Rahmin arkaya dönük olması kısırlığa neden olur mu?
Retrovert uterus saptanan pek çok kadın bu durumdan endişe eder fakat rahmin geriye dönük olması herhangi bir şekilde kısırlığa (infertiliteye) sebep olmaz. Bu kadınlarla rahmin öne dönük olduğu kadınlar arasında gebelik açısından bir fark saptanmamıştır. Rahmi geriye dönük bir kadının gebe kalmasında problem varsa bunun sebebi başka bir patolojidir, araştırılması gerekir.

Rahmin arkaya dönük olması normal doğuma engel olur mu?
Engel olmaz. Gebeliğin ilk aylarından sonra rahim büyüdükçe geriye dönük olma durumu düzelir ve rahmi önek dönük hastalarda olduğu gibi düz pozisyona gelir.


İlgili Konular:
- Uterin İnkarserasyon
Tamamını >>

KADIN ÜREME ORGANLARI

KADIN GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ
İnsan vücudu hücrelerden oluşur. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve sistemler de vücudu meydana getirir. Kadın ve erkek anatomileri arasındaki en belirgin fark üreme sistemlerindedir.
Kadın üreme sistemi eksternal (dış) ve internal (iç) genital organlar olarak 2 başlık altında incelenir.

DIŞ GENİTAL ORGANLAR
Vulva: Dış Kadın genital organının tamamına vulva adı verilir. Vulvanın üstündeki kıllı ve yağ dokusundan ibaret bölüm ise mons pubis olarak adlandırılır. Bu kıllar göbeğe doğru birkaç santimetre ilerledikten sonra düz bir hat üzerinde sonlanırlar. Kılların fonksiyonu tam olarak bilinmemekle birlikte cinsel bir fonksiyonunun olduğu ve kadınlara has bir kokunun çabuk dağılmasını engellediği ileri sürülmektedir.
Labium Majus (Büyük dudaklar) : Orta hat üzerinde bulunan bir çift uzunlamasına deri kıvrımıdır. Erkeklerdeki torbaların karşılığıdır. Ön tarafta her iki L.Majus birleşir arka tarafta birleşmez ve anüse kadar uzanır. Dış yüzeyini örten deri kıllıdır, bol miktarda yağ ve ter bezi içerir. İç yüzünde ise kıl bulunmaz.
Labium Minus (Küçük dudaklar) : L. Majusların arasında vajina girişini çevreleyen iki küçük doku parçasıdır. Kıl ve yağ dokusu içermez. Bol miktarda sinir ve kan damarı barındırır.
Klitoris : Erkekteki penisin karşılığı olan erektil dokudur. Dıştan görünen kısmına glans klitoris denir. İçeride mons pubisin iç kesimlerine kadar uzanır.
Ürethral orifis: Mesanenin dış dünyaya açılış yolu olan üretranın son noktasıdır. İdrar buradan dışarıya atılır.
Vajina: Kadın üreme siteminin iç kısımları ile dış kısımlarını birbirine bağlayan tüp şeklinde bir dokudur. Ön ve arka duvarları normalde birbiri ile temas halindedir. Bazı yazarlarca iç genital organ olarak tanımlanır. Boyu yaklaşık 9 cm kadardır. Son derece esnek bir dokudur.
Hymen (Kızlık zarı): Vajina girişinde bulunan ince zar şeklinde bir yapıdır. Ortası deliktir ve bu deliğe himenal orifis adı verilir. Görevi vajina ve iç genitalleri dışarıdan gelecek mikroorganizmalara karşı korumak olduğu sanılmaktadır.
Perine: Pelvis boşluğunu alttan kapatan kas ve bağ dokusundan oluşan dokudur. Vulva arka kenarı ile anüs arasında uzanır.
Anüs : Barsakların dış dünyaya açılış noktasıdır. Makat olarak da adlandırılır.

İÇ GENİTAL ORGANLAR
Pelvis boşluğunun içindeki üreme sistemini oluşturan organlardır. Bunlar sırası ile uterus (Rahim), tuba uterina (fallop tüpleri) ve overlerdir (yumurtalık). Tüpler ve overler her iki yanda ikişer tanedir. Uterus ise ortada ve tek bir tanedir. Embriyonik hayatta her iki yandan gelen tüp şeklinde yapılar orta hatta birleşerek uterusu oluşturur. Bu birleşmede meydana gelen aksaklıklar rahimde çift gözlü uterus gibi şekilsel bozukluklara neden olurlar. Bunlara genel olarak Müllerian Füzyon anomalisi adı verilir.
Uterus (Rahim): Pelvis boşluğunda yer alan ve gebeliği miadına kadar taşımaya yarayan dışta düz kas hücrelerinden oluşan içte ise endometrium adı verilen zar tabakası ile kaplı armut biçimli bir organdır. Normal anatomide öne ya da arkaya dönük olabilir. Fundus, Korpus, İsthmus ve serviks olarak 4 kısımda incelenir. Uterus bir takım bağlar tarafından yerinde tutulur. Bunlar tutucu ve asıcı bağlar olarak sınıflandırılırlar. Uterusun içi boştur. Bu boşluğa kavite ya da endometrial kavite adı verilir. Gebelik oluştuğunda burada yerleşir ve büyür.
Serviks: Rahimin vajina yani dış dünya ile temasını sağlayan en uç kısmıdır. Jinekolojik muayene esnasında gözle görülebilen bir yapıdır. Dış dünyaya açık olduğundan enfeksiyonlara ve yaralara karşı oldukça savunmasızdır. Smear testi esnasında buradan alınan hücreler incelenir. Serviksin ortasından serviksle endometrial kaviteyi birleştiren bir kanal geçer. Bu kanala endoservikal kanal adı verilir.
Serviks ile korpusun birleşim yerine isthmus adı verilir. Uterusun ana yapısı korpusdur. İstemsiz çalışan düz kaslardan meydana gelen bir yapısı vardır. Fundus rahimin karın boşluğu içinde en tepesini oluşturan kısmıdır.
Uterus önde mesane arkada ise rektum (barsakların depo görevi yapan son kısmı) ile komşudur.
Tuba Uterina (Fallop tüpleri): Yumurtalıklar ile rahim arasında uzanan yaklaşık 10 cm uzunluğunda, sperm ve yumurta hücresinin geçişini sağlayan bir çift kanaldır.5 kısımda incelenir.
İntramural: Tüplerin uterusun kas tabakası içine gömülü olan kısmıdır. 1.5-2 cm uzunluğundadır. Çapı yaklaşık 0.4 milimetredir
İsthmik: İntramural kısımdan yanlara doğru uzanan bölgedir.2-3 santimetre uzunluğunda, 1-2 milimetre kalınlığındadır.
Ampulla: Tüplerin en geniş kısmı olup 5 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre kalınlığındadır. Yumurta ile spermin karşılaşması ve döllenme burada gerçekleşir. Dış gebeliklerin %90'ı bu kısımda yerleşir
İnfundibulum: Tüplerin huni şeklindeki ucudur.
Fimbria: Tüplerin en uç kısmıdır. Püskül şeklindedir. Yumurtalıklardan atılan yumurta hücresini süpürür tarzda hareketlerle yakalama görevini yerine getirir.
Over (Yumurtalık): Uterusun her iki yanında yer alan sert yapıda ve sedef renginde bir çift organdır. Uzunlukları yaklaşık 3.5 santimetre, genişliği yaklaşık 2.5 santimetre ve kalınlığı yaklaşık 1 santimetredir. Bağlar ile karın duvarına ve rahme bağlanmışlardır. Görevleri kadınlık hormonlarını üretmek ve yumurta hücresi geliştirip salmaktır. Erkekteki testislerin karşılığıdır.


İlgili Konular:
- Kadında Rahim, Yumurtalık, Tüpler (Soru Cevap Yorumlar)
- Vajina ve Vulva Arasındaki Fark Nedir?
- Rahim ve Vajina Arasındaki Fark Nedir?
- Rahim ve Rahim Ağzı Arasındaki Fark Nedir?
Tamamını >>

UYARI: Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Yazıların her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. devamı >>

Dr. Dinçer Yıldırım
Şu an sitede   ziyaretçi var. Haritada izle >>
"Gebelik ve kadın hastalıkları konusunda ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile en çok tıklanan, en geniş içerikli site"